Inkdžet štampa etiketa na zahtev može smanjiti emisiju CO2 za 6,7 miliona tona godišnje

Inkdžet štampa etiketa na zahtev može smanjiti emisiju CO2 za 6,7 miliona tona godišnje

Novo istraživanje nezavisnih konsultanata kompanije Smithers pokazuje da inkdžet štampa etiketa na zahtev u evropskim kompanijama može dovesti do znatnih ušteda u energiji i smanjiti masivan otpad materijala i mastila, a da pritom označavanje bude daleko efikasnije i održivije.

Ako bi se evropske kompanije preusmerile na upotrebu inkdžet štampe etiketa na zahtev, moglo bi se uštedeti 28,7 miliona kWh [1] svake godine, što je ekvivalentno osvetljenju 95.960 domaćinstava i jednako smanjenju emisije za 6,7 miliona tona CO 2 [2].  Inkdžet štampa na zahtev takođe može eliminisati 180 miliona kvadratnih metara škarta etiketa, što je ekvivalentno površini 25.264 fudbalskih terena, i smanjiti otpad od mastila za otprilike 619 tona, što je ekvivalentno težini 41 dvospratnog autobusa.

Kompanija Smithers je istraživanje sprovela da bi uporedila i procenila održivost različitih procesa štampe i utvrdila načine na koje kompanije mogu da ih primene da bi ostvarile svoje ciljeve održivosti. Analizirala je kompanije koristeći čitav niz komercijalnih procesa termičkog prenosa i sopstvenu inkdžet štampu u boji i izračunala uticaj na održivost – od zaliha etiketa do primene – u 5 ključnih kategorija: energija, otpad, potrošni materijal, skladištenje i transport i noseće trake.

Zaključila je da bi interno korišćenje inkdžet štampača za štampanje etiketa moglo imati velike komercijalne i operativne prednosti, ali i vidljive ekološke koristi, kao što su značajno smanjenje energije, otpada i potrošnog materijala, što bi moglo pomoći kompanijama da ispune sledeće UN ciljeve održivog razvoja:

  • SDG 7 Pristupačna i čista energija

      Inkdžet troši daleko manje energije i za štampanje iste površine može da utroši samo 1% te energije.

  • SDG 8 Pristojan rad i ekonomski rast

      Inkdžet štampa može da smanji troškove i poveća maržu za korisnike etiketa.

  • SDG 9 Inovacija i infrastruktura u industriji

      Inovativne inkdžet tehnologije mogu smanjiti škart etiketa i zastarelost zaliha.

  • SDG 12 Odgovorne potrošnje i proizvodnje

      Tokom inkdžet štampe dolazi do značajnog smanjenja otpadnog materijala (npr. traka) u odnosu na termičku štampu.

Kiran Litl, potpredsednik Odeljenja za informacije kompanije Smithers, izjavio je: „Tržište štampanja etiketa prolazi kroz značajne promene jer kompanije nastoje da iskoriste nove digitalne tehnologije i odgovore na rastuću potražnju za personalizacijom i pravovremenom isporukom. Kao rezultat toga, tržište digitalnog štampanja etiketa brzo raste na štetu analognih procesa štampe. Kompanije su sve svesnije prednosti rešenja za internu štampu etiketa, kao što je poboljšanje brzine, fleksibilnosti i kvaliteta, pri čemu se smanjuju otpad, zastarelost i kašnjenja.

„Danas inkdžet štampa etiketa u boji na zahtev predstavlja možda najodrživiji i najefikasniji izbor. Eliminiše tradicionalne probleme termičkog preštampavanja bez dodatnih odlaganja, prekida, škarta ili neprijatnosti. Nema više zaliha unapred odštampanih etiketa, zastoja u proizvodnji, izgubljenih narudžbina ili zakasnelih isporuka. Takođe, poboljšani su vizuelna identifikacija, efikasnost i fleksibilnost.”

Frenk Meder, direktor za marketing proizvoda kompanije Epson, izjavio je: „Etikete su od suštinske važnosti za brendove u širokom spektru privrednih sektora. Izbor odgovarajućeg procesa štampe etiketa može da pruži značajne komercijalne prednosti u pogledu brzine, fleksibilnosti i kvaliteta, što može poboljšati iskustvo kupca i podstaći prodaju. Sada sve više kompanija koristi sopstvenu inkdžet štampu u boji na zahtev jer ona može da pruži značajan doprinos postizanju ciljeva kompanije u pogledu održivosti, kao i u poboljšanju njenih poslovnih operacija.

„Izborom inkdžet štampe na zahtev može se značajno smanjiti ukupna potrošnja energije, količina otpada i upotreba potrošnog materijala, posebno trake za termički prenos, ali i mastilo. Optimizacija lanaca snabdevanja i budućih inovacija u nosećim trakama, kao i sve veće uvođenje procesa reciklaže kertridža sa mastilom, može dodatno povećati prednosti održivosti prelaska na sopstvenu inkdžet štampu.”

 

Velika potrošnja energije

Izveštaj otkriva da komercijalni procesi štampe klasičnim fleksoštampačem etiketa troše veliku količinu energije: oko 39 kWh za štampanje 1000 kvadratnih metara etiketa. Ako na toj etiketi postoje promenljivi podaci koji se štampaju termički, ukupna potrošnja energije iznosi 41 kWh za štampanje 1000 kvadratnih metara. Inkdžet koristi daleko manju količinu energije i može da koristi samo 1% te energije za isti broj kvadratnih metara. Ako bi se promenilo celokupno tržište etiketa na zahtev, to bi moglo uštedeti 28,7 miliona kWh godišnje, što je energija potrebna da jedno električno vozilo pređe više od 14,4 miliona kilometara ili da se osvetli 95.960 domaćinstava tokom cele godine.

 

Smanjenje otpada

Smithers procenjuje da se do 11% materijala za etikete gubi na putu od zaliha do konačne primene. To može biti rezultat pokretanja i pripreme za štampu ili prosto rezultat grešaka u štampanju. Oba problema mogu da se eliminišu prelaskom na inkdžet štampu na zahtev u boji. Smithers računa da bi se, ukoliko bi tržište prešlo na inkdžet štampu, godišnje uštedelo 180 miliona kvadratnih metara materijala, što je ekvivalentno površini 25.264 fudbalskih terena.

Jedan od ključnih izazova u održivosti termičke štampe je upotreba trake. Za svaki kvadratni metar odštampanih etiketa koristi se i značajna količina trake, bez obzira na pokrivenost mastilom. Može se koristiti samo jednom i ne može se lako reciklirati. Ako se postupak termičkog prenosa koristi za generisanje dve ili više boja, tada će biti potrebno koristiti još dve trake, čime se dodatno povećava količina trake.

Kompanije često ne uzimaju u obzir odlaganje trake na otpad kada procenjuju ukupan uticaj na održivost. Međutim, ako bi se sva termička štampa etiketa zamenila inkdžet štampom, uštede bi mogle biti značajne. Ako bi kompanije prešle na inkdžet štampu, ostvarila bi se ušteda od 109 miliona kvadratnih metara trake (15.333 fudbalska terena) i 619 tona mastila (41 autobusa).

 

Ceo izveštaj možete preuzeti ovde [insert link]

 

KRAJ…

 

[1] Sve brojeve u ovom izdanju obezbedila je kompanija Smithers, pozivajući se na Belu knjigu „Održivost štampanja etiketa” iz maja 2021. godine.

[2] Izračunato pomoću standardne konverzije od 0,233 kg CO2e po kWh električne energije.

 

Author profile

Epson Blog Team

Our team of bloggers have a passion for how technology can improve your lives and want to share this with you.

About Epson

Epson is a global technology leader dedicated to co-creating sustainability and enriching communities by leveraging its efficient, compact, and precision technologies and digital technologies to connect people, things, and information. The company is focused on solving societal issues through innovations in home and office printing, commercial and industrial printing, manufacturing, visual and lifestyle. Epson will become carbon negative and eliminate use of exhaustible underground resources such as oil and metal by 2050.

Led by the Japan-based Seiko Epson Corporation, the worldwide Epson Group generates annual sales of around JPY 1 trillion.

global.epson.com

Informacije o članku

DATUM OBJAVLJIVANJA
OZNAKE
#Labelling, #OnDemandLabelling, #Sustainability, #TurnDownTheHeat

Downloads

Related press releases

Epson u partnerstvu sa Nacionalnom geografijom ohrabruje preduzeća da smanje toplotu u borbi protiv klimatskih promena
PROČITAJTE VIŠE
Kompanija Epson osvaja prestižnu EcoVadis Platinum nagradu za održivost
PROČITAJTE VIŠE
Epson mastila za etikete dostigla značajne prekretnice u usklađenosti sa pravilima za materijale koji dolaze u dodir sa hranom
PROČITAJTE VIŠE