Epson mastila za etikete dostigla značajne prekretnice u usklađenosti sa pravilima za materijale koji dolaze u dodir sa hranom

Epson je danas saopštio da su mastila koja se koriste u SurePress ®inkdžet presama za štampu etiketa i ColorWorks ®stonim štampačima za etikete na zahtev, usklađena sa okvirom EU uredbe ((EC) br. 1935/2004), Uredbom o dobrim proizvodnim praksama ((EC) br. 2023/2006), Uredbom o korišćenju plastike ((EU) 10/2011), kao i sa švajcarskim zakonom (SR 817.023.21) o materijalu koji dolazi u dodir sa hranom, a koji se odnosi na mastila za štampanje ambalaže za hranu.

 

„Proizvodi kompanije Epson iz linija SurePress i ColorWorks koriste se širom sveta od strane konvertora i krajnjih korisnika u industriji hrane i pića“, rekao je Dankan Ferguson, potpredsednik Professional Printing i Robotics divizije kompanije Epson. „Svaki sistem mastila koji dobije potvrdu usklađenosti sa ovim složenim uredbama u vezi sa hranom predstavlja važno dostignuće i prekretnicu i dodatno demonstrira liderstvo kompanije Epson u oblasti digitalne proizvodnje za etikete i ambalažu.“

 

Investicija kompanije Epson u mastilo

Jedinstvena među proizvođačima inkdžet presa i štampača, kompanija Epson proizvodi sopstveno mastilo. Pri proizvodnji SurePress i ColorWorks mastila, Epson ulaže direktno u sisteme i higijenske procese. Naša postrojenja su u skladu sa EU Uredbom o dobrim proizvodnim praksama (EC) br. 2023/2006 i ispunjavaju odgovarajuće FDA zahteve u SAD. Pored toga, Epson SurePress i ColorWorks mastila se proizvode u skladu sa principom procene rizika HACCP (analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke), koji pokriva svaku fazu procesa proizvodnje.

 

Štampanje na površinama koje ne dolaze u dodir sa hranom

U skladu sa okvirom EU uredbe (EC) br. 1935/2004, Epson SurePress i ColorWorks mastila nisu namenjena za korišćenje u direktnom kontaktu sa hranom, pa ih treba primeniti na površinu materijala za pakovanje hrane koja ne dolazi u dodir sa hranom, pri čemu taj materijal za pakovanje deluje kao funkcionalna barijera.

  

Epson je član udruženja EuPIA i pridržava se smernica za mastila za štampanje koja se koriste na materijalima za pakovanje, u skladu sa EU Uredbom o dobrim proizvodnim praksama (EC) br. 2023/2006 i okvirom EU uredbe (EC) br. 1935/2004.

 

Mastila kompanije Epson su u skladu sa švajcarskim zakonom o materijalima koji dolaze u dodir sa hranom (SR 817.023.21) i njihovi sastojci su registrovani ili su dostavljeni za uvrštavanje na Pozitivne liste A i B za Švajcarsku, koje objavljuje Savezni odsek za bezbednost hrane i veterinarstvo (FSVO), i odobreni su za štampanje etiketa i ambalaže za hranu.

 

Posvećenost usklađenosti

Nivo investicija i pažnje koje je kompanija Epson pokazala u nastojanju da postigne usklađenost sa uredbama predstavlja meru njene dugoročne posvećenosti industriji ambalaže i etiketa za hranu i piće. Postojeći kupci proizvoda SurePress i ColorWorks kompanije Epson mogu bez brige da isporuče projekte svojim klijentima, znajući da štampači koje koriste u svojim proizvodnim postrojenjima mogu da štampaju u skladu sa propisima u vezi sa materijalima koji dolaze u dodir sa hranom.

Author profile

Epson Blog Team

Our team of bloggers have a passion for how technology can improve your lives and want to share this with you.

About Epson

Epson is a global technology leader dedicated to co-creating sustainability and enriching communities by leveraging its efficient, compact, and precision technologies and digital technologies to connect people, things, and information. The company is focused on solving societal issues through innovations in home and office printing, commercial and industrial printing, manufacturing, visual and lifestyle. Epson will become carbon negative and eliminate use of exhaustible underground resources such as oil and metal by 2050.

Led by the Japan-based Seiko Epson Corporation, the worldwide Epson Group generates annual sales of around JPY 1 trillion.

global.epson.com

Informacije o članku

DATUM OBJAVLJIVANJA
OZNAKE
#ColorWorks, #Etikettendruck, #SurePress

Downloads

Related press releases

Inkdžet štampa etiketa na zahtev može smanjiti emisiju CO2 za 6,7 miliona tona godišnje
PROČITAJTE VIŠE
Epson najavljuje uređaj koji će promeniti sva pravila na tržištu izrade fotografija
PROČITAJTE VIŠE
Epson u partnerstvu sa Nacionalnom geografijom ohrabruje preduzeća da smanje toplotu u borbi protiv klimatskih promena
PROČITAJTE VIŠE