Miksi monozukuri ei ole mielestäni vain taidokas valmistustapa vaan hyödyttää myös yhteiskuntaa

By Mr. Minoru Usui

Kun aloitin insinöörinä tulostusalalla 1970-luvun lopulla, en olisi voinut kuvitellakaan, että Epsonista tulisi nykypäivän kaltainen yritys: maailmanlaajuinen teknologiajohtaja, jonka missiona on saavuttaa parempi yhteiskunta ja elinympäristö. Monille on varmasti yllätys, että Epson on paljon muutakin kuin tulostimia valmistava yritys. Haluan nyt kertoa aikana, jolloin tekniikka ympäröi meitä kaikkialta, Epsonin mahdollistamista teknisistä edistysaskeleista. Intohimonamme on toimia uranuurtajana uusilla aloilla kehittämällä ainutlaatuisia tekniikoita. Tarvitsemme nimenomaan tätä inspiraatiota kokeilla uusia ja odottamattomia asioita edetessämme aikakaudella, jossa tekniikalla on yhä suurempi painoarvo. Jotkut saattavat suhtautua epäröivästi tekniikan mukanaan tuomiin etuihin työpaikalla tuottavuuden lisäämiseksi, mutta samalla se vähentää selvästi heidän työtaakkaansa parantaen työmotivaatiota. Valmistajana meidän on lievennettävä näitä pelkoja ja kehitettävä tuotteita, jotka auttavat ratkaisemaan todellisia ongelmia ja parantavat ihmisten elämää. Yrityksenä velvoitteenamme on integroida tekniikka työpaikalle. Yhteiskunnan jäsenenä tehtävämme on tarttua tekniikan suomiin mahdollisuuksiin. 

Positiivinen voima yhteiskunnassa

Minun on kuitenkin myönnettävä, että yrityksemme ei ole aina ollut näin asiakaskeskeinen, ja että tiettyinä aikoina tunsimme syyllisyyttä pyrkiessämme pikemminkin kilpailuun asiakkaiden palvelemisen sijasta. Kun minusta tuli pääjohtaja, päätin keskittyä siihen, että yrityksemme saavuttaa tärkeän aseman yhteiskunnan positiivisena voimana. Olen aina arvostanut perinteistä japanilaista monozukuri-henkeäeli valmistuksen taidetta ja tiedettä, joka pitää jalkamme maan tasalla ja auttaa tarjoamaan markkinoille innovatiivisia tuotteita. Mielestäni oli nyt aika palata näille juurille. Monozukurion ollut kaiken toimintamme ydin jo siitä alkaen, kun aloimme valmistaa erittäin tarkan kellon osia 75 vuotta sitten. Samalla kun useat kilpailijamme ovat ulkoistaneet tuotantoaan, voimme olla ylpeitä vertikaalisesta integroidusta liiketoimintamallistamme. Sen mukaisesti emme vain valmista omia tuotteitamme vaan olemme myös säilyttäneet kykymme vastata asiakkaiden tarpeisiin näiden tuotteiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Kyse ei ole kuitenkaan vain kaikkien Epson-tuotteiden perustana olevasta filosofiasta vaan myös toimintatavastamme. Mielestäni näitä vanhanaikaisia arvoja voidaan soveltaa samalla tavoin nykypäivän maailmaan ja tulevaisuuden maailmaan. Siirtyessämme aikakauteen, jossa monet ovat epävarmoja tulevasta, monozukurissa on kaksi periaatetta, jotka pätevät mielestäni myös nykypäivän yhteiskunnassa. 

Asiakaskeskeisyys

Ensiksi on “ keskityttävä asiakkaaseen”. Vaikka visio onkin tärkeää – oli kyse sitten yksilöistä tai organisaatioista –, sen on oltava realistinen ja täytettävä meitä ympäröivien ihmisten tarpeet. Sovelsimme pitkälti tätä lähestymistapaa kehittäessämme Epsonin Moverio-älylasivalikoimaa. Samalla kun toiset valmistajat suuntasivat älylasivalikoimansa kuluttajille, Epson näki tässä ainutlaatuisen tilaisuuden kehittää tuotetta sopimaan teollisuuden ja yritysten tarpeisiin. Pohdimme tuotteen kehittämiseksi lukuisia vaihtoehtoja, mutta kuuntelimme ennen kaikkea asiakkaidemme toiveita, joita olivat muun muassa kestävämpi ja tukevampi rakenne, laadukkaampi kamera ja pidempi akun kesto. Halusimme luoda ainutlaatuisen tuotteen, jota muut eivät voisi jäljentää sen sisältämän Epsonin tekniikan vuoksi. Tuloksena oli erittäin käyttökelpoinen tuote, joka on kasvattanut jatkuvasti suosiotaan markkinoilla, ja malli, jota kehitämme jatkossakin teollisuuden vaatimusten muuttuessa.

Jatkuvaa parannusta

Toinen periaate koskee jatkuvaa parannusta . Meidän olisi pyrittävä määrätietoisesti kaikessa toiminnassamme suurempaan tavoitteeseen ja jatkuviin parannuksiin, joiden ansiosta voimme saavuttaa tämän tavoitteen. Vaikka kohtaammekin haasteita, tämänkaltainen ajattelutapa rohkaisee jatkamaan, vaikka muut ympärillä luovuttaisivat. Tiimimme alkoi pohtia tämän vahvuuden innoittamana yhdessä tulostusta koskeva visiomme kanssa 1980-luvun lopulla pietsotekniikan tarjoamia tulevia mahdollisuuksia tulostusalalla. Ajatus kypsyi 1990-luvulla, kun minusta tuli 80 ammattitaitoisen insinöörin muodostaman projektikehitystiimin johtaja mikropietsotekniikan kaupallistamiseksi. Meillä on tänään yksi innovatiivisimmista mustesuihkutulostinvalikoimista, joka hyödyntää tätä tekniikkaa sekä tarjoaa asiakkaille ympäristöön, tehokkuuteen ja tuottavuuteen liittyviä etuja. 

Epson johtavana teknologiayrityksenä

Tekniikan lisäksi olen soveltanut tätä mantraa myös asemassani Epsonin pääjohtajana. Yhdistämällä sen insinööritaustaani olen pyrkinyt yksinkertaistamaan painotustamme yrityksenä keskittymällä vahvuuksiimme ja soveltamalla niitä aloille, joilla voimme tuottaa ainutlaatuista arvoa ja todella muuttaa ihmisten elämää. Tämä idea toteutui vuonna 2016. Määritin silloin yritykselle vision, joka koskee innovaation neljää ydinalaa: mustesuihkutulostimia, visuaalista viestintää, puettavaa tekniikkaa ja robotiikkaa. Sen tuloksena liiketoimintamme on kasvanut merkittävästi näillä strategisilla liiketoimintasegmenteillä. Itse asiassa Epson on nykyisin yksi maailman johtavista teknologiayrityksistä, jonka myyntitulot ovat 9 miljardia dollaria*. Konsernilla on yli 80 000 työntekijää 86 yrityksessä. Sillä on vahva, ellei jopa markkinajohtajan, asema mustesuihkutulostimien, projektoreiden, älylasien ja teollisten robottien ydinaloilla. Epson panostaa myös voimakkaasti innovaatioon. Varaamme päivittäin 1,4 miljoonaa euroa tutkimukseen ja kehitykseen, jätämme noin 4 000 uutta patenttia vuosittain (omistamme noin 50 000 patenttia maailmanlaajuisesti) ja konsernimme on äänestetty sadan tärkeimmän maailmanlaajuisen innovoijan joukkoon kuutena peräkkäisenä vuotena. [1].

 

[1] Vuonna 2017 Philadelphiassa sijaitseva Clarivate Analytics, aiemmin Intellectual Property & Science business of Thomson ReutersEpson, nimesi Epsonin vuoden 2016 Top 100 Global Innovators -luetteloon . Epson on nimetty tähän luetteloon joka vuosi sen julkaisemisesta alkaen (2011).

 

Epsonin yritysvisio

Voimme nyt siirtyä kaikessa rauhassa seuraavaan vaiheeseen ja olen valmis viemään yrityksen eteenpäin. Kasvuun perustuvan yritysvisiomme (Epson 25 -yritysvisio) tavoitteena on luoda ja kehittää tuotevalikoimia, jotka tarjoavat ainutlaatuista arvoa ja jotka on suunniteltu erityisesti ihmiset, asiat ja tiedot yhdistävälle uudelle aikakaudelle. Pyrimme visiomme avulla saavuttamaan 1 700 miljardin jenin (noin 15 miljardin dollarin) maailmanlaajuiset tulot vuoteen 2025 mennessä. Visiomme perustuu kuitenkin edelleen ammattitaidon henkeen, asiakaskeskeisyyteen ja sitoutumiseen suojata yhteistä elinympäristöämme.

Olen varma, että voimme olla paljon muutakin kuin tulostimia valmistava yritys. Vaikka se onkin nyt ja vastaisuudessa koko olemuksemme perusta, meillä on potentiaalia kehittää robotiikkaa, puettavaa tekniikkaa ja projektoreita tutkimuksen ja kehityksen sekä valmistusperintömme, monozukurin, ansiosta.. Tavoitteeni on innovoida ja luoda uutta tekniikkaa paremman maailman luomiseksi. Olen myös varma siitä, että tämä tekniikka tulee muuttamaan ympäröivää maailmaamme. Mielestäni meidän kaikkien on nyt aika ottaa seuraava askel eteenpäin, ja toivon, että voimme tehdä sen yhteisvoimin.  

Tietoja Epsonista

Epson on maailmanlaajuinen teknologiajohtaja, jonka tavoitteena on olla yhteiskunnalle merkityksellinen yritys, joka yhdistää ihmiset, asiat ja tiedot tehokkaiden, kompaktien ja tarkkojen teknologioiden avulla. Yritys on sitoutunut edistämään innovaatiota ja ylittämään asiakkaiden odotukset mustesuihkutulostuksen, visuaalisen viestinnän, puettavan tekniikan ja robotiikan alueilla. Epson on ylpeä yrityksen jatkuvista panostuksista kestävän yhteiskunnan toteuttamiseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen.

Japanilaisen Seiko Epson Corporationin johtaman maailmanlaajuisen Epson-konsernin vuosittainen myynti on yli 1 biljoonaa jeniä.

global.epson.com/

Artikkelin tiedot

JULKAISUPÄIVÄ

Author

Yhteystiedot

Mr. Minoru Usui

Mr. Minoru Usui is president of Seiko Epson Corporation. He has shown strong leadership in realigning Epson and seeks to create a company that is indispensable to its customers and society. Mr. Usui joined Epson in 1979 and worked on developing thermal printers desktop calculators. In 1988, he moved to the company’s inkjet printer development department and worked on Epson’s Micro Piezo technology which lead to the creation of Epson’s first Micro Piezo consumer printer. In 1997 he was made general manager in charge of inkjet development and in 2002 was promoted to company director and deputy COO of Epson’s overall printing business. He was appointed President in 2008 and, following the world financial crisis, set about re-defining Epson’s growth strategy and corporate vision by building on the company’s core technologies in printing, projection and sensing.