Proizvodnja 2025: više poslova, kreativnosti i rasta

By Volker Spanier

Živimo u svetu inovacija. Ovo je svet napredne proizvodnje, u kome će 3D štampači, proširena stvarnost, veštačka inteligencija i napredna robotika verovatno biti najznačajnije karakteristike u fabrikama budućnosti.

Kao i uvek, kada su korenite promene na horizontu, javlja se osećanje strepnje. Na primer, u istraživanju koje smo sproveli, utvrdili smo da 57% evropskih radnika smatra da će tehnologija ugroziti njihove delatnosti u predstojećoj deceniji.

Međutim, uprkos navedenoj cifri, dalji rezultati ukazuju na znatno pozitivniji stav o očekivanim prednostima četvrte industrijske revolucije nego što su mnogi očekivali. Dakle, šta evropska radna snaga predviđa o budućnosti proizvodnje?

Da bismo to saznali, Epson je razgovarao sa 17 stručnjaka kako bi prikupio detaljne informacije o mogućim tehnološkim uticajima po proizvodni sektor, pa je nakon toga ispitao 7000 evropskih poslovnih lidera i zaposlenih o ovim predviđanjima.

Proizvodnja na lokalni način

Uspon 3D štampanja podrazumeva rastuću sposobnost lokalne izrade proizvoda, čime se zadovoljavaju zahtevi za efikasnijim prilagođavanjem. Ispitani stručnjaci i 74% viših rukovodilaca u Evropi smatraju da će brze globalne promene u proizvodnji podstaći lokalnu privredu i poslove.

Oni predviđaju da će pametnije i povezanije lokalne fabrike ne samo smanjiti potrošnju energije tokom radnog ciklusa proizvoda, već i da će napraviti proizvode izuzetne prilagodljivosti koji se brzo plasiraju na tržište. Štaviše, 65% radnika veruje da će kvalitet robe porasti usled ovih promena.

Prilagođavanje budućih radnika

Kao i prilikom prethodnih revolucija u proizvodnji, 52 miliona 1evropskih radnika koji rade u ovoj delatnosti je izloženo najvećoj neizvesnosti. Očigledno je da će način rada doživeti korenitu promenu, ali većina ispitanika predviđa da će njihova poslovna uloga ostati značajna u proizvodnom ciklusu. Na primer, 60% radnika smatra da roboti neće moći da zamene ljudske sposobnosti kao što su fleksibilnost, kreativnost i reaktivnost, zbog čega će ljudi nastaviti da imaju važne uloge.

Profesor Alen Bernard tvrdi da će radnici sve više obučavati robote, a da će se u zahtevnijim zadacima angažovati koboti (roboti koji su projektovani tako da sarađuju sa ljudima). Sedamdeset odsto ispitanika smatra da će roboti preuzeti složenije zadatke za čije savladavanje ljudima treba više vremena.

Zapravo, 69% radnika smatra da će roboti postati sastavni deo naše proizvodne infrastrukture. Prema mišljenju 55% ispitanika, najveći izazov prilikom integracije robota u proizvodnju i infrastrukturu biće pokušaj usaglašavanja sa promenljivim regulatornim okruženjem.

Tehnologija unapređuje proizvodnju

Robotika nije jedina revolucionarna tehnologija. Proširena stvarnost (AR) takođe će odigrati važnu ulogu, kako tvrde profesori Alen Bernard i Darvin Koldvel.  AR će omogućiti uvide u podatke u realnom vremenu, što će radnicima pružiti informacije i uputstva tokom složenih proizvodnih procesa.

Iako stručnjaci predviđaju da će ova tehnologija omogućiti pametniji i efikasniji rad, radnici nisu naročito uvereni u to. Samo 56% njih smatra da bi AR mogao da bude koristan za njihovu delatnost. Razvijanje proizvoda je naročito perspektivan sektor – 43% ispitanika veruje da će AR ovde odigrati najznačajniju ulogu.

Poboljšanje efikasnosti

Inovacije remete budućnost proizvodnje, ali preovlađuje optimističan stav. Osamdeset tri odsto ispitanika veruje da će tehnologija unaprediti organizacionu efikasnost. To podrazumeva efikasniju, produktivniju, precizniju, analitičniju i kreativniju budućnost proizvodnje.

Proizvodni sektor prolazi kroz revoluciju. Kada se suočavamo sa tako korenitom promenom, razumljivo je što smo sumnjičavi. Kada koračamo u budućnost, verovatno je najbolje učiti iz prošlosti. Prethodne industrijske revolucije donele su ogromne promene. One su donele korisne i korenite promene u proizvodnji, ogroman rast na globalnom nivou i porast životnih standarda. Stoga je pozitivan stav sasvim na mestu.

Želite li da saznate više?

Kompletni izveštaj sadrži sve uvide, a možete ga preuzeti ovde:

 


 

1 https://www.businesseurope.eu/manufacturing-europe

About Epson

Epson is a global technology leader dedicated to co-creating sustainability and enriching communities by leveraging its efficient, compact, and precision technologies and digital technologies to connect people, things, and information. The company is focused on solving societal issues through innovations in home and office printing, commercial and industrial printing, manufacturing, visual and lifestyle. Epson will become carbon negative and eliminate use of exhaustible underground resources such as oil and metal by 2050.

Led by the Japan-based Seiko Epson Corporation, the worldwide Epson Group generates annual sales of around JPY 1 trillion.

global.epson.com/

Informacije o članku

DATUM OBJAVLJIVANJA

Author

author avatar

Author profile

Volker Spanier

Volker es el responsable de robótica de Epson Europa, y desde 2004 desarrolla y promociona soluciones de automatización para Epson. Este ingeniero graduado lleva colaborando con Epson desde 1995 y ha trabajado como director de ventas internacional antes de aceptar su cargo actual. Como responsable de robótica, ha ampliado la distribución de este tipo de soluciones de Epson por toda Europa mediante acuerdos de integración y distribución exclusivos.