Da li ćemo medicinske robote oslovljavati sa „doktore“?

By Epson Blog Team

Da li ste spremni za pregled kod robotizovanog lekara? Moguće je da smo na pragu robotičke revolucije u zdravstvu. Tehnologija će promeniti način pružanja zdravstvenih usluga. Roboti pre svega imaju mogućnost da donesu revolucionarne promene u pružanje zdravstvene nege, počev od hirurgije, pa do neposredne brige o pacijentu.

Dok transformacija zdravstvenog sektora sve više postaje tehnološka mogućnost, budući da daljinsko nadgledanje pacijenata, 3D štampanje i napredna robotika mogu da unesu korenite promene u medicinu, moguće je da društveni stavovi zahtevaju najveću promenu. Dakle, da li smo spremni da se prilagodimo i prihvatimo tehnološke inovacije u delatnosti koja se u velikoj meri zasniva na ljudskoj interakciji?

Pozovite doktora robota

Prema istraživanju kompanije Epson o radnom mestu sutrašnjice, mogućnost da vas pregleda robotizovani lekar je nerealistična, ali već je došlo do velikih napredaka u tom pogledu.

Robotika i veštačka inteligencija će imati ključnu ulogu u operacionoj sali sutrašnjice. U istraživanju smo otkrili da 46% zdravstvenih radnika prihvata i da je svesno mogućnosti da će hirurgija i dijagnostika pomoću robota sa veštačkom inteligencijom doneti revoluciju u zdravstveni sektor. Osim toga, 34% ispitanika zna i potvrđuje da će lečenje i zdravstvena nega koje vrše roboti sa veštačkom inteligencijom biti revolucionarni, što će lekarima omogućiti da se posvete drugim zadacima.

 

Roboti nude nove mogućnosti zdravstvene nege

Uvrežena ideja lekara koju imamo danas neće nestati, već će evoluirati i razviti se zahvaljujući pojavi novih tehnologija. Budući da će nove tehnološke mogućnosti ponuditi funkcije podrške i nadgledanja, kao i trenutan pristup podacima i analizama, lekari će imati više vremena da se usredsrede na samog pacijenta i moći će da efikasnije iskoriste svoje vreme i znanje.

Dakle, pravo pitanje za zdravstvo jeste da li će prihvatiti i usvojiti ove transformativne tehnologije. U kom opsegu će pacijenti dozvoliti da im zdravljem upravlja tehnologija u sektoru koji se zasniva na ljudskoj interakciji?

 

Budućnost zdravstvene zaštite dolazi

Tehnološki napreci već donose poboljšanja u domenu zdravstvene nege i pogodnosti za čitav zdravstveni sektor. Izdaci za tehnologiju u zdravstvu su već u ogromnom porastu, a predviđa se da će tržište veštačke inteligencije u zdravstvu porasti do 41% prema CAGR merilima do 2021. godine i ujedno se očekuje da će 3D štampanje u zdravstvenom sektoru vredeti 6 milijardi USD do 2025. godine.

Nudi se stvarnost koja obuhvata fascinantnu evoluciju, veću efikasnost, strukturisanu negu i samim tim, povoljniji klinički ishod po pacijente. Kada imamo u vidu napore da se obezbede odgovarajući obrazovni sistemi, okviri za obuku, obavezne bolničke jedinice i poboljšanja prakse, pravi izazov možda nije sam krajnji rezultat, već velike prepreke koju delatnost mora da prevaziđe kako bi se primenila transformacija, u koje spada i usvajanje od strane pacijenata.

Želite li da saznate više?

Kompletni izveštaj sadrži sve uvide, a možete ga preuzeti ovde:

 


About Epson

Epson is a global technology leader dedicated to co-creating sustainability and enriching communities by leveraging its efficient, compact, and precision technologies and digital technologies to connect people, things, and information. The company is focused on solving societal issues through innovations in home and office printing, commercial and industrial printing, manufacturing, visual and lifestyle. Epson will become carbon negative and eliminate use of exhaustible underground resources such as oil and metal by 2050.

Led by the Japan-based Seiko Epson Corporation, the worldwide Epson Group generates annual sales of around JPY 1 trillion.

global.epson.com/

Informacije o članku

DATUM OBJAVLJIVANJA

Author

author avatar

Author profile

Epson Blog Team

Our team of bloggers have a passion for how technology can improve your lives and want to share this with you.