Bezbednost i efikasnost radnih mesta gde se održava fizička distanca zahtevaju prilagođavanje upotrebe tehnologija

By Epson Blog Team

U osnovi, radna mesta i kancelarije podrazumevaju poslovne zgrade čiji prostor zaposleni koriste da bi obavili posao i tako zaradili plate. Međutim, ako pogledamo ulogu kancelarija iz holističkog ugla, onda su one mnogo više od pukog fizičkog prostora. Radna mesta su prostor u kome ljudi treba da se osećaju prijatno i bezbedno da bi mogli na najbolji način da obavljaju svoj posao, a većina ljudi u obzir uzima i aspekt društvene uključenosti i osećaj pripadnosti koji imamo kada uđemo u „našu” kancelariju.

Međutim, pošto pandemija ne jenjava, kancelarije su morale da se prilagode. Mnogi poslodavci su pokušali da ne zatvaraju firme i da, koliko je moguće, nastave da rade ne bi li održali kontinuitet, ali u većini slučajeva radilo se o pružanju podrške mentalnom zdravlju zaposlenih, omogućavanju međuljudskih kontakata, pa makar i u manjoj meri i na fizičkoj distanci.  Da bi uspeli u tome, sektori za ljudske resurse, timovi za održavanje i šefovi odeljenja širom sveta morali su da se upoznaju sa propisima o merama fizičkog distanciranja koje su njihove vlade usvojile i da ih implementiraju u svoje kompanije.

To nije bio lak zadatak.

Mere fizičkog distanciranja ozbiljno su poremetile dosadašnji način rada u kancelarijama. Jednostavne aktivnosti koje smo nekada uzimali zdravo za gotovo, poput kuvanja kafe ili uzimanja odštampanih dokumenata iz štampača, sada su se zakomplikovale tako da osoblje zaduženo za bezbednost na radu i korišćenje opreme mora da osmisli nova pravila.  

Iste ove brige iznose i zaposleni. Nedavna studija kompanije Epson, u kojoj je ispitivana uloga tehnologije, pokazala je da tri petine radnika očekuje da se korišćenje zajedničkih uređaja prilagodi posledicama pandemije COVID-19 [1], što ukazuje na to da ova očekivanja možda nisu kratkoročna i da će ono što je u početku izgledalo kao privremeno prilagođavanje možda postati trajno. 

 

 

Tehnologija beskontaktnog štampanja

Srećom, tehnologija se razvijala ukorak sa ovim brzim promenama društvenih očekivanja. Usred ove nove potrebe za držanjem fizičke distance, tehnologija je izbila u prvi plan jer može da olakša život u novoj normalnosti.

Jedno od ovih tehnoloških dostignuća jeste beskontaktna štampa. Od samih početaka moderne kancelarije, štampači su kamen-temeljac svakog radnog mesta. U mnogo slučajeva, mesta na kojima su postavljeni štampači su vremenom postala mesta neformalnog druženja, poput prostora oko aparata za vodu, gde ljudi diskutuju i razmenjuju ideje sa kolegama.

Međutim, sada kada na radnim mestima važe nova pravila, okupljanje kod zajedničkog štampača i dodirivanje istih površina i dugmadi da bi se nešto odštampalo više ne izgleda kao dobra ideja.

Modul za beskontaktnu štampu u sklopu softvera Epson Print Admin omogućava korisnicima da štampaju bez ikakvog fizičkog dodirivanja štampača. Štampač će proveriti identitet osobe koja je zadala zadatak, pronaći dokument u bezbednom redu čekanja i onda odštampati dokumenta. Korišćenje kartice za pokretanje štampanja omogućava korisnicima da štampaju svoja dokumenta tek kada dođu do samog štampača, čime se smanjuje broj papira u ležištu, kao i dodirivanje i pregledanje papira koje su drugi odštampali. Poverljive informacije ostaju bezbedne, troškovi su manji, a vaša organizacija posluje u skladu sa propisanim merama.

Kao što je često slučaj sa najboljim tehnologijama, one se mogu prilagoditi novim potrebama. Ovo beskontaktno rešenje je prvobitno razvijeno da bi se pomoglo zaposlenima koji imaju problema sa vidom, ali se sada koristi za rešavanje mnogobrojnih briga i potreba koje je nametnula pandemija. Ali, upravo će nam ova vrsta tehnologije pomoći da i dalje budemo produktivni i da radimo u bezbednom zajedničkom prostoru sa ostalim kolegama. Ako svi budemo poštovali propisane mere i održavali bezbedno rastojanje, moći ćemo da nastavimo sa neformalnim ćaskanjem i razmenom ideja oko (ili barem blizu) štampača.

About Epson

Epson is a global technology leader dedicated to co-creating sustainability and enriching communities by leveraging its efficient, compact, and precision technologies and digital technologies to connect people, things, and information. The company is focused on solving societal issues through innovations in home and office printing, commercial and industrial printing, manufacturing, visual and lifestyle. Epson will become carbon negative and eliminate use of exhaustible underground resources such as oil and metal by 2050.

Led by the Japan-based Seiko Epson Corporation, the worldwide Epson Group generates annual sales of around JPY 1 trillion.

global.epson.com/

Informacije o članku

DATUM OBJAVLJIVANJA

Author

author avatar

Author profile

Epson Blog Team

Our team of bloggers have a passion for how technology can improve your lives and want to share this with you.