Przedstawiamy nauczycieli przyszłości

By Hans Dummer

Kto był Twoim najlepszym nauczycielem?

Sądzę, że większość z nas potrafi przypomnieć sobie nazwiska co najmniej kilku ulubionych nauczycieli (oraz kilku mniej lubianych). Inspirujący, srodzy, współczujący, wymagający, zabawni — nauczyciele, podobnie jak wszystkie inne spotykane przez nas osoby, mają różne osobowości.

Jednak wiele podstawowych zasad dotyczących szkolnictwa oraz relacji między nauczycielem a uczniem pozostaje bez zmian od pokoleń.

Niedługo się to zmieni, a najnowsze innowacje w dziedzinie edukacji nie będą sterowane zmieniającymi się nastrojami społecznymi, lecz przełomową technologią oraz potrzebami rynków pracy w przyszłości.

Bardziej dynamiczne i zaawansowane technologicznie miejsce pracy w 2025 roku będzie wymagać personelu skłonnego do współpracy, elastycznego i łatwo zdobywającego nowe umiejętności oraz przyjmującego nowe role. Meta-uczenie, czyli sztuka samokształcenia, będzie niezbędną umiejętnością.

W tym znaczeniu sens edukacji oraz rola nauczycieli ulegają zmianie.

Przewodnik prowadzący uczniów przez meandry wiedzy zamiast mędrca na piedestale

W najnowszym badaniu wpływu technologii na najważniejsze sektory, firma Epson poprosiła 17 czołowych ekspertów o opisanie, jak wyobrażają sobie normy edukacyjne w 2025 roku. Hipotezy te skonfrontowano następnie z opiniami pracowników i menedżerów z najważniejszych sektorów.

Russel Stannard, technolog edukacji i założyciel witryny www.teachertrainingvideos.com przewidział, że nastąpi zmiana umiejętności w zakresie nauczania, ponieważ nauczyciele przyjmą w większym stopniu rolę przewodnika prowadzącego uczniów przez meandry wiedzy, a nie mędrca na piedestale.

70% europejskich pracowników zgodziło się z tą interpretacją, przewidując, że nauczyciele będą pełnić rolę opiekuna przeprowadzającego uczniów przez proces kształcenia. 64% pracowników zgodziło się ze stwierdzeniem, że w konsekwencji system edukacji przyszłości będzie skupiać się na zastosowaniu informacji i umiejętności analitycznych.

Zmianie będzie towarzyszyć szereg nowych technologii, takich jak te, które występują w projektorach interaktywnych, drukarkach 3D oraz rozszerzona rzeczywistość czy koboty (roboty współpracujące), które ułatwią korzystanie z coraz bardziej powiązanych ze sobą form uczenia się w trybach online i offline. Na przykład rozszerzona rzeczywistość pozwoli łatwiej, szybciej i bezpieczniej zintegrować niektóre prezentacje naukowe z planem lekcji.

Zdaniem Davida White'a, dyrektora ds. edukacji cyfrowej na uczelni University of the Arts London, uczenie wykorzystywania technologii jest przestarzałe, a przyszłość należy do nauczania umiejętności praktycznych i zapewniania uczniom możliwości korzystania zamiennie z różnych platform.

Zalety roli przewodnika prowadzącego uczniów przez meandry wiedzy

W miarę jak nauczyciele będą coraz mniej odpowiedzialni wyłącznie za przekazywanie wiedzy, będą w stanie w coraz większym stopniu pełnić równoległą rolę trenera życiowego. 72% Europejczyków oczekuje, że w rezultacie nauczanie będzie lepiej dopasowane i spersonalizowane pod kątem indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

Prognozuje się również, że do roku 2025 edukacja stanie się bardziej dynamiczna i efektywna. 71% badanych uważa, że takie hybrydowe kształcenie, czyli połączone korzystanie z zasobów do nauki w trybie online i offline, pomoże osiągnąć ten cel.

Pomaganie nauczycielom w dostosowaniu się do nowych priorytetów

Na czele nadchodzących zmian w kulturze miejsca pracy stoją nasi nauczyciele.

Aby pomóc w rozwijaniu umiejętności wymaganych na stanowisku pracy przyszłości, dzisiejsi nauczyciele będą musieli w ciągu nadchodzącej dekady dostosować swoje własne metody i możliwości. Nie obędzie się to bez wyzwań.

Chociaż 63% Europejczyków ma pozytywny stosunek do wdrażania technologii, 61% uważa również, że nauczyciele nie mają obecnie odpowiednich możliwości, aby rozwijać u uczniów umiejętności konieczne do wykorzystywania technologii, która zostanie wdrożona w szkolnictwie w ciągu następnej dekady.

Nasze badanie wskazało również kilka dodatkowych zagrożeń dla jakości przyszłej edukacji. Największa część badanych uznała, że finansowanie (47%), szkolenie nauczycieli (40%) oraz przestarzała technologia (34%) mogą stanowić czynniki zakłócające dostosowanie szkół i nauczycieli do nowych priorytetów edukacyjnych.

Ulubiony nauczyciel przyszłości

Nasze badanie wyraźnie wskazuje, że ważna jest współpraca nauczycieli, ustawodawców, firm technologicznych i szkół w celu ułatwienia przejścia od dzisiejszych norm edukacyjnych do tych, które będą obowiązywać w 2025 roku.

Jednak wydaje się również jasne, że ulubionymi nauczycielami w przyszłości będą osoby posługujące się językiem meta-uczenia, kształcenia hybrydowego oraz spersonalizowanych celów edukacyjnych.

Zachęcający jest fakt, że 60% nauczycieli biorących udział w badaniu wskazało, że chętnie przejdą ponowne szkolenie, by przygotować się do przyszłej roli.

Chcesz wiedzieć więcej?

Pełny raport można pobrać ze strony: pobierz tutaj:

 


 

About Epson

Epson is a global technology leader dedicated to co-creating sustainability and enriching communities by leveraging its efficient, compact, and precision technologies and digital technologies to connect people, things, and information. The company is focused on solving societal issues through innovations in home and office printing, commercial and industrial printing, manufacturing, visual and lifestyle. Epson will become carbon negative and eliminate use of exhaustible underground resources such as oil and metal by 2050.

Led by the Japan-based Seiko Epson Corporation, the worldwide Epson Group generates annual sales of around JPY 1 trillion.

global.epson.com/

Article Information

DATE PUBLISHED

Author

author avatar

Author profile

Hans Dummer

The world of projection has changed dramatically over the years and I’m proud to head up Epson’s European projector business – the number one projector manufacturer for the last 11 years. I’ve been working at Epson for almost two decades and will be sharing my thoughts on how projectors can benefit your business, whether you’re a teacher, accountant, doctor or retailer, you’ll be surprised how the technology can add value to your company.