Etyka, odpowiedzialność i poufność danych: jak zmienią się przepisy, aby sprostać coraz większym możliwościom technologicznym w dziedzinie ochrony zdrowia

By Epson Blog Team

Technologia może zapewnić ochronie zdrowia ogromne korzyści. Mimo to w tym sektorze w Europie występują zdecydowanie mieszane uczucia w odniesieniu do przyjmowania rozwiązań technologicznych. Są to najważniejsze ustalenia z ostatnich badań firmy Epson, w których przeanalizowano, jak technologia wpłynie na tę branżę w przyszłości.

Główną obawą panującą w sektorze ochrony zdrowia jest bezpieczeństwo danych. Znaczące włamania do sieci stały się powszechnym tematem wiadomości w ostatnich latach. Skoro żyjemy w świecie, w którym obawiamy się nielegalnego dostępu do tak podstawowych danych jak nazwisko i adres, jak sprostać obawom dotyczącym krytycznych osobowych danych medycznych?

Pokonać strach, aby zapewnić korzyści

Pozornie innowacje technologiczne wydają się spełnieniem marzeń dla ochrony zdrowia. Oferują lepszą opiekę nad pacjentem, lepsze monitorowanie jego stanu zdrowia oraz lepsze wyniki operacji chirurgicznych. Wiele osób wciąż jednak pyta o to, gdzie może leżeć odpowiedzialność za opiekę w przyszłości innowacji technologicznych. Kto jest właścicielem naszych danych i podmiotem faktycznie odpowiedzialnym za opiekę nad pacjentem? I kto w końcu ponosi odpowiedzialność za branżę, już ograniczoną znaczącą presją czasu, oraz doprowadzenie do rozwoju umiejętności, aby wykorzystać nową technologię?

Nawet w obliczu tych wyzwań dla wielu osób jasne są korzyści płynące z technologii. 47% respondentów w sektorze ochrony zdrowia uważa, że utrata prywatności danych jest akceptowalnym kompromisem dla pacjentów w kontekście lepszej diagnostyki i leczenia. 67% procent respondentów uważa jednak, że prywatność danych może powstrzymywać wdrożenie rozwiązań technologicznych.

Przekonać należy jednak nie tylko branżę, ale również pacjentów. 66% respondentów uważa, że pacjenci sprzeciwią się zdalnemu monitorowaniu, a 67% sądzi, że z niechęcią będą korzystać z nowej technologii.

Problemy z zaakceptowaniem zmian

Według dr Bertalana Mesko, futurysty w dziedzinie medycyny, prawdziwym wyzwaniem w tej transformacji będzie akceptacja społeczna. „Sposób, w jaki tworzymy społeczeństwo omawiające potencjalne wyzwania etyczne i przyszłe scenariusze, w tym przełomowe technologie, stanowi dużo większą przeszkodę niż jakikolwiek problem informatyczny”.

Jasne jest, że budowanie świadomości dotyczącej korzyści, jakie może przynieść ta zmiana, będzie mieć kluczowe znaczenie dla postępu w tej dziedzinie. Ponadto muszą istnieć wytyczne i przepisy zapewniające płynną transformację. Silne umocowanie w przepisach może zapewnić szersze poczucie bezpieczeństwa w trakcie tej rewolucji technologicznej.

Problem dotyczący odpowiedzialności

Prywatność danych może być największym wyzwaniem, lecz problemem są również większe obawy o odpowiedzialność i etykę w świetle transformacji technologicznej. 68% procent respondentów uważa, że kwestie etyczne mogą powstrzymywać wdrożenie rozwiązań technologicznych.

Ponownie wydaje się, że kwestia odpowiedzialności stwarza barierę, którą musimy pokonać. 70% procent respondentów stwierdziło, że kwestie odpowiedzialności mogą stanowić główne wyzwanie w kontekście wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych. Może to być podstawowym powodem, dla którego 58% respondentów sądzi, że lekarze niechętnie będą korzystać z nowych technologii.

Jeśli mamy umożliwić transformację technologiczną w ochronie zdrowia, musimy sprostać nie tylko wyzwaniom logistycznym, ale również fundamentalnej etyce odpowiedzialności w niezwykle wrażliwej branży.

Chcesz wiedzieć więcej?

Pełny raport można pobrać ze strony: pobierz tutaj:

 


About Epson

Epson is a global technology leader dedicated to co-creating sustainability and enriching communities by leveraging its efficient, compact, and precision technologies and digital technologies to connect people, things, and information. The company is focused on solving societal issues through innovations in home and office printing, commercial and industrial printing, manufacturing, visual and lifestyle. Epson will become carbon negative and eliminate use of exhaustible underground resources such as oil and metal by 2050.

Led by the Japan-based Seiko Epson Corporation, the worldwide Epson Group generates annual sales of around JPY 1 trillion.

global.epson.com/

Article Information

DATE PUBLISHED

Author

author avatar

Author profile

Epson Blog Team

Our team of bloggers have a passion for how technology can improve your lives and want to share this with you.