Investeringer, miljøvennlig teknologi og beriket utdanning preger Epson Europes bærekraftsrapport for 2021/22

Investeringer, miljøvennlig teknologi og beriket utdanning preger Epson Europes bærekraftsrapport for 2021/22

Epson Europe kunngjør utgivelsen av den europeiske bærekraftrapporten for 2021/22. Rapporten viser selskapets fremdrift mot å oppnå mer bærekraftig drift. Den dekker tiltak for å levere produkter som støtter kundenes bærekraftsambisjoner, samt programmer som har som mål å bidra til opplysning gjennom teknologi og forstå virkningene av klimaendringer.

Basert på globale rammeverk, som FNs mål for bærekraftige utvikling (SDG-ene), har Epson satt av 770 millioner euro til å bytte til fornybare energikilder, redusere de globale utslippene for å nå IPCCs oppvarmingsgrense på 1,5 ℃ og slutte å bruke råmaterialer som ligger under bakken innen 2050. Selskapet fornyer produktene med løsninger som reduserer avfall, varmefri teknologi og produkter som er utviklet for økt levetid, gjenbruk og resirkulering.

«Etter hvert som klimapåvirkningen blir mer innlysende og stadig mer krevende, har det aldri vært et større behov for bærekraftige løsninger. Epson er fullt ut investert – både økonomisk og strategisk – i en mer bærekraftig fremtid. Vi utfører endringene, leverer kundeløsningene og bygger opp bevisstheten vi alle trenger rundt å skape en mer bærekraftig verden.»Yoshiro Nagafusa, president og administrerende direktør, Epson Europe B.V.

Epsons bærekraftige drift

Dagens rapport tar for seg Epsons bærekraftfokus innen alle områder i virksomheten, blant annet innen energi, forsyningskjeden og gjennom lukking av ressurssløyfen.

Bærekraftig energi –arbeidet i 2021/22 betyr at Epson: er i rute til å nå sin globale forpliktelse i 2021 til å gå over til 100 % fornybar elektrisitet i 2023, omdannes til en blanding av sol-, vind-, geotermisk energi og vannkraft og sørger for at alle de europeiske salgskontorene drives av fornybare ressurser. noe som fører til en estimert besparelse på 36 000 tonn CO2-utslipp i året, fra 2023.

Bærekraftig forsyningskjede –Epson er fokusert på å utvikle en forsyningskjede som er optimalisert for bærekraft. Tiltakene i 2021/22 omfattet blant annet: redusert utslipp fra bilparken, der overgangen til elektriske og hybride kjøretøy og kjøretøy med lavt utslipp reduserte utslippet per bil til under 105 g CO2 per 100 km, optimaliserte paller for å oppnå 9,9 % økning i kubikkmeter transportert per pall og en endring fra luft- til sjøfrakt med åpning av et nytt lager – som førte til en besparelse på 6,8 millioner kg CO2.

Bærekraftig kundeteknologi

Epson har foruten egne tiltak forpliktet seg til å utvikle teknologi som hjelper kundene med å nå sine bærekraftsmål. Løsningene er utviklet spesielt for å redusere kundepåvirkningen, som blant annet:

  • EcoTank  skrivere som reduserer plastavfall – med mer enn 70 millioner solgte, har løsningen bidratt til en betydelig reduksjon i bruken av plast, en av hovedkomponentene i blekkpatroner.
  • Varmefri teknologi som Epsons Micro Piezo-blekkskrivere, kan være opptil 83 % mer energieffektive enn laserskrivere
  • PaperLab  teknologi som skaper en sirkulær papirresirkuleringsøkonomi, samtidig som den reduserer vann-, papir- og energiforbruket

Som en del av forpliktelsen til åpen innovasjon som er fokusert på oss mennesker og planeten, arbeider Epson  med bioplast, med sikte på å øke bruken i produksjon. Selskapet er som en del av et konsortium, i ferd med å utvikle bioplast av marine alger med ambisjon om å forsyne 200 000 tonn årlig innen 2030. Epson utforsker også bruken av avfallsbasert metall i 3D-utskrift for å skape en sirkulær infrastruktur innen områder som produksjon av biler og elektriske komponenter.

Opplysningsarbeid gjennom teknologi

Opplysningsarbeid er avgjørende for Epsons forretningsstrategi, og anses som et viktig tiltak for å skape en mer bærekraftig fremtid. Selskapet jobber for å skape oppmerksomhet internt, hos partnere, leverandører, kunder og i hele samfunnet.

De omfattende samfunnsengasjementene omfatter arbeid med barn og unge – i Europa har Epson for eksempel etablert New Horizons-initiativet for opplysning. Det er utviklet for å nå ut til 10 000 skolebarn, og bidrar med informasjon og teknologi som hjelper dem med å forstå hvilke hendelser som utspiller seg foran dem, og gjør at de bedre kan forstå virkningen av handlingene deres.

Epson engasjerer seg også i arrangementer som FNs COP-konferanser for å øke bevisstheten. Selskapet lanserte Climate Reality Barometer på COP26 i Storbritannia i 2021 og videreførte det på COP27 i Egypt i 2022. Barometeret skaper bevissthet, holdninger og tiltak knyttet til klimaendringer blant titusenvis av mennesker over hele verden for å bidra til at myndigheter, næringsliv og enkeltpersoner tar bedre beslutninger.  


Globale mål

Rapporten opplyser også om hvordan Epson måler ytelsen sin mot de ledende globale målene. I 2021/22 omfatter disse standardene:

Henning Ohlsson, direktør for bærekraft i Epson EMEAR, sa: «Epsons mål er å bidra positivt til samfunnet, for å skape en mer bærekraftig fremtid og for å gi tilbake mer enn vi tar. Denne rapporten viser en virkelig fremgang, men også at det er mye mer som må gjøres. Vi mener imidlertid at ambisiøse investeringer, fortsatt innovasjon og opplysningsarbeid skaper en mer bærekraftig verden».


 
 
 

Kontaktinformasjon

Solfrid Liland

Marketing Services Specialist, Epson Norway

Om Epson

Epson er en global teknologileder dedikert til å koble sammen folk, gjenstander og informasjon med originale, effektive, kompakte og presise teknologier. Med et produktutvalg som omfatter alt fra blekkskrivere og digitale utskriftssystemer til 3LCD-projektorer, klokker og industriroboter, er selskapet fokusert på å drive frem innovasjoner og overgå kundenes forventninger innen blekkteknologi, visuell kommunikasjon, teknologi du kan ha på deg, og robotikk.

Epson-konsernet, som eies av det japanske selskapet Seiko Epson Corporation, har over 81 000 ansatte fordelt på 85 selskaper rundt om i verden og er en stolt stolt av bidraget til samfunnene hvor det driver virksomhet og arbeidet med å redusere miljøpåvirkningen.

global.epson.com

Informasjon om artikkel

DATO PUBLISERT
MERKER
#CSR, #Sustainability

Nedlastninger

Related press releases

Riskierer studenter lavere karakterer på grunn av hensyn til miljøet?
LES MER
Epson presenterer den siste utviklingen innen varmefri Line Inkjet-utskrift for A4-markedet med bedre ytelse og flere bærekraftsfordeler
LES MER
Fespa 2024: I Hall 12, stand G20, er det et utstillingsområde med fantastiske personlig tilpassede artikler, mens Epson avslører alle mulighetene med mikroproduksjonsteknologi.
LES MER