Epson Europe, det første teknologiselskapet som har oppnådd internasjonal sertifisering for sine CSR-styringssystemer i tråd med FNs mål for bærekraftig utvikling

 • Denne sertifiseringen anerkjenner at selskapet har tilpasset virksomheten for å støtte en rekke av målene for bærekraftig utvikling
 • Epson Europe har samarbeidet med Bureau Veritas for å bekrefte fremdriften mot tilpasning i forhold til FNs mål for bærekraftig utvikling

Epson Europe kunngjør at de er det første selskapet i bransjen som får en internasjonal sertifisering for sitt CSR-styringssystem som er i tråd med FNs mål for bærekraftig utvikling – validert av den ledende globale sertifiseringsorganisasjonen, Bureau Veritas. Denne sertifiseringen anerkjenner at selskapet har tilpasset virksomheten for å støtte en lang rekke av målene for bærekraftig utvikling – og virkelig respondert på FNs globale oppfordring for å håndtere planetens mest presserende problemer innen 2030.

Dagens kunngjøring understreker Epson Europes forpliktelse til en rettferdig, ansvarlig og bærekraftig virksomhet. FNs mål for bærekraftig utvikling ble vedtatt i 2015, og er et resultat av et samarbeid mellom over 190 land og 1500 selskaper – for å identifisere og håndtere globale muligheter og utfordringer. Målenes overordnende mål er å forbedre helse og utdanning, redusere ulikheter, fremskynde økonomisk vekst og håndtere klimaendringer på 17 tydelig definerte områder.

Forretningsvirksomhet for en bedre verden

Forretningsvirksomhet ble fremhevet som en viktig komponent i å nå de 17 målene for bærekraftig utvikling, da daværende generalsekretær i FN, Ban Ki-moon uttalte «Forretningsvirksomhet er en viktig partner (...) og vi ber bedrifter overalt om å vurdere virkningen de har, sette ambisiøse mål og være åpne om resultatene.»

Yoshiro Nagafusa, administrerende direktør for Epson Europe B.V., har besvart FNs oppfordring om bedre forretningsvirksomhet – vi bruker vår effektive, kompakte og presise teknologi for å skape en fredelig og blomstrende verden. Sammen med Bureau Veritas er våre korte, mellomlange og langsiktige planer helt i tråd med denne visjonen. FNs mål for bærekraftig utvikling er nå Epson Europes kompass når vi navigerer mot en rettferdig, ansvarlig og bærekraftig fremtid.»

Strenge globale standarder

Epson Europe har samarbeidet med Bureau Veritas for å bekrefte fremdriften mot tilpasning i forhold til FNs mål for bærekraftig utvikling. Bureau Veritas er en ledende ekstern revisjons- og sertifiseringstjeneste og tester selskaper og andre organisasjoner mot strenge globale standarder. De har ført tilsyn med Epsons tiltak for å sikre strenge systemer og prosesser som evaluerer selskapets handlinger i forhold til FNs mål for bærekraftig utvikling.

Pedro González, teknisk direktør for sertifisering hos Bureau Veritas, uttalte: «Epson Europe forstår at forpliktelsen til FNs mål for bærekraftig utvikling er for viktig til å overlate til tilfeldighetene, og velger å legge dem inn helt sentralt i forretningsstrategiene sine. Vi bruker og reviderer en streng standard, og Epson har tatt i bruk de nødvendige endringene for å bli det første teknologiselskapet som får en internasjonal sertifisering på et CSR-styringssystem i tråd med målene for bærekraftig utvikling. Dette gjelder alle operasjoner knyttet til salg, markedsføring, distribusjon og ettersalg av Epsons produkter og tjenester. Epsons arbeid her er et testament til vårt felles engasjement for å forme en bedre verden.»

Transparens, ansvarlighet og handling

Oppnåelse av Bureau Veritas-sertifisering har gjort at Epson har tatt i bruk nye systemer og prosesser. Dette omfatter opprettelsen av nye retningslinjer som er tilpasset FNs mål for bærekraftig utvikling som fører sammen forretningspraksis og individuelle ansattes tiltak for å:

 • drive kontinuerlig forbedring av bærekraftytelsen
 • kontrollere risikoer knyttet til bærekraft
 • vise disse forpliktelsene og handlingene overfor eksterne interessenter, for å oppmuntre til større engasjement i forhold til FNs mål for bærekraftig utvikling.

Disse retningslinjene er underlagt Epsons styringssystem for FNs mål for bærekraftig utvikling (SMS), et mer omfattende styringssystem som sikrer innføring i hele selskapet. Styringssystemet:

 • tilpasser formål, mål og strategisk retning
 • skisserer de samlede selskapsmålene
 • gir retning for lokale mål og tiltak
 • og dokumenterer kontinuerlige tiltak for å oppfylle kravene til CSR-styringssystemet i tråd med FNs mål for bærekraftig utvikling.

Epson Europe arbeider nå med løpende Bureau Veritas-sertifisering, med regelmessige tilsyn hvert år.

Henning Ohlsson, bærekraftsdirektør hos Epson Europe, sa: «Sertifiseringen av et styringssystem på linje med FNs mål for bærekraftig utvikling gir nye nivåer av transparens og ansvarlighet. Det hjelper oss å forstå vår påvirkning på tydelig definerte markører som utdanning, økonomisk vekst, anstendig arbeid, ansvarlig forbruk og produksjon og kampen mot klimaendringer. Vi er også klar over at Epson Europe ikke eksisterer i et vakuum, og vi håper at arbeidet vårt her fungerer som et fyrtårn for andre teknologiselskaper når vi sammen jobber mot en mer rettferdig, mer ansvarlig og bærekraftig verden.»

Bertrand Martin, administrerende direktør i Bureau Veritas Spania og Portugal, sa: «Bedriftenes rolle i å oppnå bærekraftig utvikling er avgjørende. Som en uavhengig tredjepart hjelper vi dem med å integrere det i strategien deres og verifisere samsvar. Epson Europe er et eksempel på denne atferden og engasjementet som samfunnet krever.»

 

Merknader til redaktøren

Vi i Epson forstår at jorden og dens ressurser er verdifulle og begrensede – og at klimaendring krever umiddelbar og felles handling. Vi mener at bedrifter har en viktig rolle å spille i et globalt, koordinert klimaarbeid.

Epson bidrar med følgende:

 • Epson forplikter seg til å bruke 770 millioner euro på avkarbonisering, lukking av ressurssløyfen og utvikling av miljøvennlig teknologi innen 2030.
 • Epson-innovasjon skaper løsninger som hjelper kunder med å legge om til en sirkulær og bærekraftig netto null-drift, blant annet varmefri og energieffektiv utskriftsteknologi samt PaperLab, som gjør papiravfall om til nytt papir gjennom en så å si vannfri prosess.
 • Epson oppnår toppkarakter for vannsikkerhet og klimabevaring på den prestisjetunge CDP A-listen.
 • Epson oppnår EcoVadis Platinum-status for tredje år på rad.
 • Epson som underskriver for FNs Global Compact for å nå alle de 17 målene for bærekraftig utvikling vedtatt av FN.
 • Epson som et engasjert medlem av Responsible Business Alliance.

Ved å følge denne veien håper Epson å kunne inspirere og styrke myndigheter, næringsliv og enkeltpersoner til å gjennomføre de endringene som trengs for å takle klimakrisen. Epson tror at vi alle kan skape en bedre verden gjennom samarbeid.

 

 

Kontaktinformasjon

Solfrid Liland

Marketing Services Specialist, Epson Norway

Om Epson

Epson er en global teknologileder dedikert til å koble sammen folk, gjenstander og informasjon med originale, effektive, kompakte og presise teknologier. Med et produktutvalg som omfatter alt fra blekkskrivere og digitale utskriftssystemer til 3LCD-projektorer, klokker og industriroboter, er selskapet fokusert på å drive frem innovasjoner og overgå kundenes forventninger innen blekkteknologi, visuell kommunikasjon, teknologi du kan ha på deg, og robotikk.

Epson-konsernet, som eies av det japanske selskapet Seiko Epson Corporation, har over 81 000 ansatte fordelt på 85 selskaper rundt om i verden og er en stolt stolt av bidraget til samfunnene hvor det driver virksomhet og arbeidet med å redusere miljøpåvirkningen.

global.epson.com

Informasjon om artikkel

DATO PUBLISERT
MERKER
#CSR, #SDGs, #Sustainability

Nedlastninger

Related press releases