De State of the Market Survey van Epson maakt bekend dat de afdrukkosten stijgen omdat flexibele en hybride werkomgevingen nieuwe uitdagingen bieden voor IT-managers en de duurzaamheidsagenda

Een nieuwe zakelijke enquête, in opdracht van Epson, toont aan dat 89% van de IT-besluitvormers in de afgelopen 12 tot 18 maanden een toename in afdrukkosten hebben gezien, ondanks dat bijna de helft (45%) een vermindering van afdrukvolumes rapporteerde.

Een nieuwe zakelijke enquête, in opdracht van Epson, toont aan dat 89% van de IT-besluitvormers in de afgelopen 12 tot 18 maanden een toename in afdrukkosten hebben gezien, ondanks dat bijna de helft (45%) een vermindering van afdrukvolumes rapporteerde.

Gedreven door de explosieve groei van hybride werken, waren IT-managers getuige van een wildgroei aan printers die in organisaties werden geïntroduceerd die werknemers zelf aangekocht hadden om thuiswerken te ondersteunen (volgens 53% van de respondenten). Het resultaat is dat meer dan een derde (37%) van de IT-leiders de noodzaak om het aantal verschillende geïntroduceerde printermerken te beheren aanschouwen als een belangrijke druk. Anderen zagen dat werknemers aanzienlijke hoeveelheden geld uitgeven aan inktcartridges als gevolg van de aanschaf van 'off-the-shelf' printers die zijn ontworpen voor thuisgebruik (70%) en die geen onderscheid maken tussen zakelijke en persoonlijke afdrukken, waarvoor organisaties de kosten droegen (71%).

Gedreven door de explosieve groei van hybride werken, waren IT-managers getuige van een wildgroei aan printers die in organisaties werden geïntroduceerd die werknemers zelf aangekocht hadden om thuiswerken te ondersteunen (volgens 53% van de respondenten). Het resultaat is dat meer dan een derde (37%) van de IT-leiders de noodzaak om het aantal verschillende geïntroduceerde printermerken te beheren aanschouwen als een belangrijke druk. Anderen zagen dat werknemers aanzienlijke hoeveelheden geld uitgeven aan inktcartridges als gevolg van de aanschaf van 'off-the-shelf' printers die zijn ontworpen voor thuisgebruik (70%) en die geen onderscheid maken tussen zakelijke en persoonlijke afdrukken, waarvoor organisaties de kosten droegen (71%).

Tegelijkertijd meldt meer dan een derde van de respondenten (38%) dat printers onder grote stress stonden op momenten waarop opgeslagen taken werden afgedrukt toen mensen het kantoor binnenkwamen, waarbij 64% zei dat ze werknemers extra uren hadden zien werken vanwege printeruitval (gebrek aan onderhoudsgemak).

Tegelijkertijd meldt meer dan een derde van de respondenten (38%) dat printers onder grote stress stonden op momenten waarop opgeslagen taken werden afgedrukt toen mensen het kantoor binnenkwamen, waarbij 64% zei dat ze werknemers extra uren hadden zien werken vanwege printeruitval (gebrek aan onderhoudsgemak).

Deze ervaringen hebben ertoe geleid dat bijna tweederde (63%) beweert dat zij in de toekomst aanzienlijke wijzigingen zullen aanbrengen in de manier waarop afdrukken moet worden beheerd, waarbij meer dan de helft (52%) aan het pleiten is voor het terugdringen van printeronderhoud en (39%) verklaart dat kosten moeten worden beperkt en dat de aandacht moet worden gericht op het behalen van milieudoelstellingen.

Deze ervaringen hebben ertoe geleid dat bijna tweederde (63%) beweert dat zij in de toekomst aanzienlijke wijzigingen zullen aanbrengen in de manier waarop afdrukken moet worden beheerd, waarbij meer dan de helft (52%) aan het pleiten is voor het terugdringen van printeronderhoud en (39%) verklaart dat kosten moeten worden beperkt en dat de aandacht moet worden gericht op het behalen van milieudoelstellingen.

Duurzaamheid

Een groot spanningsveld dat door de respondenten werd genoemd was de moeilijke manier om prioriteit te geven aan duurzaamheidszorgen, naast het managen van nieuwe uitdagingen als gevolg van de onverwachte overgang naar hybride werkomgevingen.

Duurzaamheid

Een groot spanningsveld dat door de respondenten werd genoemd was de moeilijke manier om prioriteit te geven aan duurzaamheidszorgen, naast het managen van nieuwe uitdagingen als gevolg van de onverwachte overgang naar hybride werkomgevingen.

Terwijl 73% beweert dat ze nu een focus op duurzaamheidsoverwegingen zien wanneer ze in printers willen investeren, zijn velen zich er nog steeds niet van bewust dat inkjettechnologie een groter duurzaam voordeel biedt dan laser, en hoewel 57% erkent dat CO- 2emissiebesparingen kunnen worden gerealiseerd door verandering in het type printer dat wordt gebruikt, overweegt slechts 43% warmtevrije oplossingen.

Terwijl 73% beweert dat ze nu een focus op duurzaamheidsoverwegingen zien wanneer ze in printers willen investeren, zijn velen zich er nog steeds niet van bewust dat inkjettechnologie een groter duurzaam voordeel biedt dan laser, en hoewel 57% erkent dat CO- 2emissiebesparingen kunnen worden gerealiseerd door verandering in het type printer dat wordt gebruikt, overweegt slechts 43% warmtevrije oplossingen.

Controle

De controle behouden over de printerhardware tijdens het werken op afstand werd door 75% van de respondenten genoemd als een belangrijke druk, waarbij 63% toegeeft dat IT de controle over het printpark verliest.

Controle

De controle behouden over de printerhardware tijdens het werken op afstand werd door 75% van de respondenten genoemd als een belangrijke druk, waarbij 63% toegeeft dat IT de controle over het printpark verliest.

Deze controle terugkrijgen zal een belangrijke stap zijn in de richting van het oplossen van kosten- en duurzaamheidsproblemen. Toen de vraag werd gesteld, zei 73% dat beheer en controle van de printervloot een specifiek onderdeel is van hun milieu- en duurzaamheidsbeleid. Dus het zoeken naar meer duidelijkheid over duurzame printoplossingen zou een snelle manier kunnen zijn om deze uitdaging aan te gaan. De warmtevrije technologie van Epson, beschikbaar in modellen die geschikt zijn voor zowel thuiskantoor, kleine bedrijven en grote ondernemingen, en het is bewezen dat het het energieverbruik en de CO- 2uitstoot tot 83% verminderd ten opzichte van laserprinters 1.

 

Deze controle terugkrijgen zal een belangrijke stap zijn in de richting van het oplossen van kosten- en duurzaamheidsproblemen. Toen de vraag werd gesteld, zei 73% dat beheer en controle van de printervloot een specifiek onderdeel is van hun milieu- en duurzaamheidsbeleid. Dus het zoeken naar meer duidelijkheid over duurzame printoplossingen zou een snelle manier kunnen zijn om deze uitdaging aan te gaan. De warmtevrije technologie van Epson, beschikbaar in modellen die geschikt zijn voor zowel thuiskantoor, kleine bedrijven en grote ondernemingen, en het is bewezen dat het het energieverbruik en de CO- 2uitstoot tot 83% verminderd ten opzichte van laserprinters 1.

 

Gareth Jay van Epson Europe zei daar het volgende over: “IT-leiders hebben de afgelopen jaren te maken gehad met een ongekende druk met teams die erg krap in tijd en middelen zaten, omdat ze worstelden met het aanpassen van de IT- en printbehoeften om te voldoen aan een nieuwe manier van werken.

Gareth Jay van Epson Europe zei daar het volgende over: “IT-leiders hebben de afgelopen jaren te maken gehad met een ongekende druk met teams die erg krap in tijd en middelen zaten, omdat ze worstelden met het aanpassen van de IT- en printbehoeften om te voldoen aan een nieuwe manier van werken.

“Sommige bevindingen van ons onderzoek laten zien hoe veel we nog moeten informeren over de reeks voordelen die worden geboden door onze warmtevrije zakelijke inkjetprinters die kunnen helpen de geïdentificeerde uitdagingen te ondersteunen - of het nu gaat om tijd en geld besparen, minder energie verbruiken en minder CO2-uitstoot, minder interventie vereisen of minder verbruiksmaterialen gebruiken dan laserprinters.

“Sommige bevindingen van ons onderzoek laten zien hoe veel we nog moeten informeren over de reeks voordelen die worden geboden door onze warmtevrije zakelijke inkjetprinters die kunnen helpen de geïdentificeerde uitdagingen te ondersteunen - of het nu gaat om tijd en geld besparen, minder energie verbruiken en minder CO2-uitstoot, minder interventie vereisen of minder verbruiksmaterialen gebruiken dan laserprinters.

"Maar er zijn ook hoop en kansen in deze bevindingen. Veel respondenten kijken nu hoe ze toekomstige uitval kunnen verminderen en veerkrachtiger kunnen worden. Er is gelegenheid om te investeren in nieuwe afdruktechnologieën en om extra mogelijkheden te zoeken met bestaande afdrukvloten. Aanpassing aan beter ondersteunend personeel hoeft geen last te zijn, kan aanzienlijke efficiëntie- en productiviteitswinst opleveren en bedrijven helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen weer op het goede pad te zetten." 

"Maar er zijn ook hoop en kansen in deze bevindingen. Veel respondenten kijken nu hoe ze toekomstige uitval kunnen verminderen en veerkrachtiger kunnen worden. Er is gelegenheid om te investeren in nieuwe afdruktechnologieën en om extra mogelijkheden te zoeken met bestaande afdrukvloten. Aanpassing aan beter ondersteunend personeel hoeft geen last te zijn, kan aanzienlijke efficiëntie- en productiviteitswinst opleveren en bedrijven helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen weer op het goede pad te zetten." 

The Epson State of the Market Survey, uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Coleman Parkes, onder 3000 IT-besluitvormers uit 30 landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

The Epson State of the Market Survey, uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Coleman Parkes, onder 3000 IT-besluitvormers uit 30 landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

De belangrijkste bevindingen van deze enquête zijn:

Veranderingen in het afdrukken als gevolg van de enorme impact van hybride werken:

 • Escalerende kosten: Het overgrote merendeelvan organisaties (89%) zag een stijging van hun afdrukkosten in de afgelopen 12 – 18 maanden, met een gemiddelde stijging van 14%.
 • Controleverlies:Controle over printerhardware tijdens het werken op afstand werd aangeduid als de hoogste druk, waarbij slechts 42% zei dat ze, tot op zekere hoogte, de juiste controle hadden over de beslissing over printeraankopen en -beheer.  Hoewel de overgrote meerderheid van organisaties (93%) tijdens de pandemie een of andere vorm van beperkingen oplegde voor printers die werknemers konden kopen voor thuiswerk en de meeste (76%) nieuwe richtlijnen invoerden, geeft 42% toe dat naleving beperkt was. De belangrijkste zorgen rond thuisprinten zijn beveiliging, verantwoordelijk zijn voor activa buiten de kantooromgeving en het ontvangen van onderhoudsverzoeken voor producten die individueel door werknemers zijn gekocht.
 • Opkomst van hybride gewoonten:Ook het afdrukgedrag zelf verandert. Er is meer aandacht voor het printen van enkel belangrijke documenten en printers die onder grote druk staan op momenten waarop opgeslagen taken werden uitgevoerd toen mensen op kantoor kwamen. Bijna de helft (44%) is van mening dat zij in de komende twee jaar zullen overschakelen naar meer gecentraliseerde printers, terwijl ongeveer tweederde (64%) van alle organisaties al een gecentraliseerde groep printers in de normale kantoor-/werkomgeving gebruikt. Voor ongeveer een kwart van de organisaties (23%) zijn respondenten van mening dat er meer apparaten beschikbaar zullen zijn voor minder gebruikers. De prognoses voor de werkomgeving variëren; iets meer dan een derde (36%) van de respondenten meldt dat werknemers stapsgewijs zullen worden teruggebracht naar de werkplek en 27% meldt dat er een rotatiesysteem wordt gebruikt.
 • Afdrukken wordt steeds belangrijker, met de vraag naar snelheid en betrouwbaarheid:De helft van de respondenten (49%) is van mening dat afdruk en afdruktechnologie in de komende 12 maanden belangrijker wordt voor hun organisatie. Naar aanleiding van deze kritiek geeft het merendeel (72%) van de respondenten aan behoefte te hebben aan grotere betrouwbaarheid van printers. 61% is van mening dat afdrukken belangrijk zal blijven met betrekking tot het beheer van kritieke gegevens en dat 53% zegt dat zij hogere afdruksnelheden nodig zullen hebben om aan de vraag te voldoen.
 • Duurzaamheidsdoelstellingen lopen risico:Een meerderheid van de respondenten (69%) is van mening dat overwegingen met het oog op de milieu- en sociale impact belangrijker zullen worden voor hun organisaties tijdens de nasleep van de Covid-19-pandemie, maar de helft gaf toe dat duurzaamheid de afgelopen 12-18 maanden op de achtergrond is geraakt. Hoewel 60% van de respondenten verwacht dat er wordt gewerkt aan duurzamer afdrukken als gevolg van hybride werken, gelooft bijna twee derde (61%) dat de verspreiding van nieuwe printers ter ondersteuning van thuiswerk betekent dat zij hun duurzaamheidsdoelstellingen niet halen.
 • Energieverbruik is een belangrijke uitdaging: Hoewel 95% van alle organisaties het energieverbruik van hun printervloot in de gaten houdt, heeft slechts 35% een duidelijke mening. Er bestaat echter een sterke wens om een beter inzicht te krijgen in besparingen die kunnen worden gerealiseerd door het manier waarop de printervloot wordt beheerd (66%) te veranderen en door de soorten printers die in gebruik zijn te wijzigen (57%).
 • Wijdverspreide misvattingen: Hoewel de enquête een gebrek aan kennis aan het licht bracht met het grote aantal zakelijke voordelen dat inkjetprinters bieden, gaven respondenten aan dat ze eenvoudiger in onderhoud waren, waardoor ze een betere en goedkopere afdrukkwaliteit hadden.
   

 

De belangrijkste bevindingen van deze enquête zijn:

Veranderingen in het afdrukken als gevolg van de enorme impact van hybride werken:

 • Escalerende kosten: Het overgrote merendeelvan organisaties (89%) zag een stijging van hun afdrukkosten in de afgelopen 12 – 18 maanden, met een gemiddelde stijging van 14%.
 • Controleverlies:Controle over printerhardware tijdens het werken op afstand werd aangeduid als de hoogste druk, waarbij slechts 42% zei dat ze, tot op zekere hoogte, de juiste controle hadden over de beslissing over printeraankopen en -beheer.  Hoewel de overgrote meerderheid van organisaties (93%) tijdens de pandemie een of andere vorm van beperkingen oplegde voor printers die werknemers konden kopen voor thuiswerk en de meeste (76%) nieuwe richtlijnen invoerden, geeft 42% toe dat naleving beperkt was. De belangrijkste zorgen rond thuisprinten zijn beveiliging, verantwoordelijk zijn voor activa buiten de kantooromgeving en het ontvangen van onderhoudsverzoeken voor producten die individueel door werknemers zijn gekocht.
 • Opkomst van hybride gewoonten:Ook het afdrukgedrag zelf verandert. Er is meer aandacht voor het printen van enkel belangrijke documenten en printers die onder grote druk staan op momenten waarop opgeslagen taken werden uitgevoerd toen mensen op kantoor kwamen. Bijna de helft (44%) is van mening dat zij in de komende twee jaar zullen overschakelen naar meer gecentraliseerde printers, terwijl ongeveer tweederde (64%) van alle organisaties al een gecentraliseerde groep printers in de normale kantoor-/werkomgeving gebruikt. Voor ongeveer een kwart van de organisaties (23%) zijn respondenten van mening dat er meer apparaten beschikbaar zullen zijn voor minder gebruikers. De prognoses voor de werkomgeving variëren; iets meer dan een derde (36%) van de respondenten meldt dat werknemers stapsgewijs zullen worden teruggebracht naar de werkplek en 27% meldt dat er een rotatiesysteem wordt gebruikt.
 • Afdrukken wordt steeds belangrijker, met de vraag naar snelheid en betrouwbaarheid:De helft van de respondenten (49%) is van mening dat afdruk en afdruktechnologie in de komende 12 maanden belangrijker wordt voor hun organisatie. Naar aanleiding van deze kritiek geeft het merendeel (72%) van de respondenten aan behoefte te hebben aan grotere betrouwbaarheid van printers. 61% is van mening dat afdrukken belangrijk zal blijven met betrekking tot het beheer van kritieke gegevens en dat 53% zegt dat zij hogere afdruksnelheden nodig zullen hebben om aan de vraag te voldoen.
 • Duurzaamheidsdoelstellingen lopen risico:Een meerderheid van de respondenten (69%) is van mening dat overwegingen met het oog op de milieu- en sociale impact belangrijker zullen worden voor hun organisaties tijdens de nasleep van de Covid-19-pandemie, maar de helft gaf toe dat duurzaamheid de afgelopen 12-18 maanden op de achtergrond is geraakt. Hoewel 60% van de respondenten verwacht dat er wordt gewerkt aan duurzamer afdrukken als gevolg van hybride werken, gelooft bijna twee derde (61%) dat de verspreiding van nieuwe printers ter ondersteuning van thuiswerk betekent dat zij hun duurzaamheidsdoelstellingen niet halen.
 • Energieverbruik is een belangrijke uitdaging: Hoewel 95% van alle organisaties het energieverbruik van hun printervloot in de gaten houdt, heeft slechts 35% een duidelijke mening. Er bestaat echter een sterke wens om een beter inzicht te krijgen in besparingen die kunnen worden gerealiseerd door het manier waarop de printervloot wordt beheerd (66%) te veranderen en door de soorten printers die in gebruik zijn te wijzigen (57%).
 • Wijdverspreide misvattingen: Hoewel de enquête een gebrek aan kennis aan het licht bracht met het grote aantal zakelijke voordelen dat inkjetprinters bieden, gaven respondenten aan dat ze eenvoudiger in onderhoud waren, waardoor ze een betere en goedkopere afdrukkwaliteit hadden.
   

 

Opmerkingen voor de redacteur

Methodologie: The Epson State of the Market Survey
De enquête onder 3000 respondenten, verspreid over 30 landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Coleman Parks in januari 2022. Deelnemers waren onder andere IT-besluitvormers, allemaal van organisaties met ten minste 340 werknemers in een groot aantal branches, waaronder zakelijke en professionele dienstverleners, overheidsafdelingen, gezondheidszorg, onderwijs, detailhandel, juridische en financiële dienstverlening. 

Opmerkingen voor de redacteur

Methodologie: The Epson State of the Market Survey
De enquête onder 3000 respondenten, verspreid over 30 landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Coleman Parks in januari 2022. Deelnemers waren onder andere IT-besluitvormers, allemaal van organisaties met ten minste 340 werknemers in een groot aantal branches, waaronder zakelijke en professionele dienstverleners, overheidsafdelingen, gezondheidszorg, onderwijs, detailhandel, juridische en financiële dienstverlening. 

Over Epson warmtevrije zakelijke inkjetprinter

Epson Heat-Free zakelijke inkjetprinters bieden moderne organisaties een reeks van voordelen, doordat ze tijd en ruimte besparen, betere werkomgevingen creëren, uitstoot en kosten verminderen. Voordelen:

 • Lager stroomverbruik bespaart energie en geld: De Heat-Free Technology van Epson gebruikt tot 83% minder energie 1. Aangezien inkjetprinters geen fuser-unit hoeven te verwarmen, resulteert dit in een aanzienlijk lager energieverbruik.
 • Bespaart tijd met consistent hoge printsnelheden: Door de Heat-Free Technology hoeft de printer niet op te warmen bij inschakeling of activering vanuit de sluimerstand. Dit betekent dat de printer onmiddellijk begint met afdrukken, waardoor deze tot 50% sneller is in vergelijking met laserprinters.
 • Minder vervangingsonderdelen, lagere impact op het milieu: Laserprinters gebruiken meestal meer verbruiksmaterialen en vereisen in vele gevallen een periodieke vervanging van de drum, de transferband en de fuser. Dankzij Heat-Free Technology produceren onze inkjetprinters tot 96% minder verbruiksmaterialen dan laserprinters. 
 • Minder interventie verhoogt de productiviteit: De Heat-Free-structuur van Epson-inkjetprinters betekent dat er minder onderdelen zijn waarin storingen kunnen optreden, waardoor minder vaak interventie nodig is.

Over Epson warmtevrije zakelijke inkjetprinter

Epson Heat-Free zakelijke inkjetprinters bieden moderne organisaties een reeks van voordelen, doordat ze tijd en ruimte besparen, betere werkomgevingen creëren, uitstoot en kosten verminderen. Voordelen:

 • Lager stroomverbruik bespaart energie en geld: De Heat-Free Technology van Epson gebruikt tot 83% minder energie 1. Aangezien inkjetprinters geen fuser-unit hoeven te verwarmen, resulteert dit in een aanzienlijk lager energieverbruik.
 • Bespaart tijd met consistent hoge printsnelheden: Door de Heat-Free Technology hoeft de printer niet op te warmen bij inschakeling of activering vanuit de sluimerstand. Dit betekent dat de printer onmiddellijk begint met afdrukken, waardoor deze tot 50% sneller is in vergelijking met laserprinters.
 • Minder vervangingsonderdelen, lagere impact op het milieu: Laserprinters gebruiken meestal meer verbruiksmaterialen en vereisen in vele gevallen een periodieke vervanging van de drum, de transferband en de fuser. Dankzij Heat-Free Technology produceren onze inkjetprinters tot 96% minder verbruiksmaterialen dan laserprinters. 
 • Minder interventie verhoogt de productiviteit: De Heat-Free-structuur van Epson-inkjetprinters betekent dat er minder onderdelen zijn waarin storingen kunnen optreden, waardoor minder vaak interventie nodig is.
author avatar

Auteursprofiel

Inge Bruffaerts

Marketing Services Specialist, Epson Belgium

Over Epson

Epson is wereldwijd toonaangevend op het gebied van technologie en zet zich in om mensen, dingen en informatie te verbinden met behulp van oorspronkelijke, doelmatige en compacte precisietechnologie. Het productaanbod van ons bedrijf loopt uiteen van inkjetprinters en digitale printsystemen tot 3LCD-projectoren, uurwerken en industriële robots, en wij streven naar het bevorderen van innovaties en het overtreffen van de verwachtingen van onze klanten op het gebied van inkjet, visuele communicatie, wearables en robotica

De Epson-groep, geleid door de in Japan gevestigde Seiko Epson Corporation, telt wereldwijd meer dan 81.000 werknemers in 85 bedrijven en is trots op zijn bijdrage aan de gemeenschappen waarin de groep actief is en zijn voortdurende inspanningen om de milieu-impact te beperken.

global.epson.com

Artikelinformatie

PUBLICATIEDATUM
TAGS
#inkjet

downloaden

Gerelateerde persberichten

De inzet van Epson voor duurzame inkjettechnologie werpt zijn vruchten af nu de branche steeds vaker om klimaatbewuste producten vraagt
Lees meer
Epson en het luxe modemerk Brunello Cucinelli ontvouwen wereldwijde visie voor circulaire economie op basis van technologie
Lees meer
Epson publiceert zijn Europese duurzaamheidsrapport ‘Green Choice’ 2021
Lees meer