Epson Europen kestävän kehityksen raportissa korostuvat investoinnit, vihreän teknologian innovaatiot ja koulutuksen monipuolistaminen

Epson Europen kestävän kehityksen raportissa korostuvat investoinnit, vihreän teknologian innovaatiot ja koulutuksen monipuolistaminen

Epson Europe on julkistanut Eurooppaa koskevan kestävän kehityksen raporttinsa ajalta 2021–2022. Raportista käy ilmi yhtiön edistyminen yhä vastuullisempien toimintojen saavuttamisessa. Siinä kerrotaan toimista, joiden ansiosta tuotteet auttavat asiakkaita heidän omissa vastuullisuustavoitteissaan sekä kuvataan ohjelmia, joilla pyritään monipuolistamaan koulutusta teknologian keinoin ja lisäämään tietoisuutta ilmastonmuutosten vaikutuksista.

Kansainvälisten viitekehysten – kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden – innoittamana Epson on päättänyt sijoittaa 770 miljoonaa euroa siihen, että yhtiö voi siirtyä uusiutuviin energianlähteisiin, vähentää globaalit päästönsä IPCC:n 1,5 asteen lämpenemisrajoituksen mukaisiksi ja luopua kaivannaisten käytöstä vuoteen 2050 mennessä. Tuotekehityksessä panostetaan jätteen vähentämiseen ja lämmöttömiin teknologioihin. Tuotteet suunnitellaan pitkäikäisiksi ja optimoidaan uusiokäyttöä ja kierrätystä silmällä pitäen.
 

”Ilmastovaikutukset ovat yhä näkyvämpiä ja vakavampia. Painostus kestävään kehitykseen on voimakkaampaa kuin koskaan. Epson on täysin sitoutunut – niin talouden kuin strategiankin puolesta – aiempaa kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseen. Muutos on jo osa yhtiön omaa toimintaa, toimitamme asiakkaille ratkaisuja ja lisäämme kaikille tarpeellista tietoisuutta. Näillä eväillä voidaan muuttaa maailmaa entistä kestävämpään suuntaan."     Yoshiro Nagafusa – toimitusjohtaja, Epson Europe B.V.


Epsonin kestävä toimintamalli

Raportista käy ilmi, miten Epson panostaa vastuullisuuteen kaikilla osa-alueilla: energiankulutuksessa, toimitusketjussa ja resurssien suljetun kierron tavoittelussa.
 

Vastuullinen energiankulutus –vuosina 2021–2022 tehty työ varmistaa, että Epson on aikataulussa eli siirtyy vuonna 2021 asetetun globaalin tavoitteen mukaisesti vuonna 2023 käyttämään 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköenergiaa, joka koostuu aurinko-, tuuli-, maalämpö- ja vesivoiman yhdistelmästä. Yhtiö käyttää jo uusiutuvia energianlähteitä kaikissa omistamissaan myyntikonttoreissa Euroopassa. Nämä toimet vähentävät vuotuisia hiilidioksidipäästöjä noin 36 000 tonnia vuodesta 2023 alkaen.
 

Vastuullinen toimitusketju – Epson panostaa kestävän kehityksen periaatteita noudattavaan toimitusketjuun. Vuosina 2021–2022 tehtyjä toimia: päästöjen vähentäminen siirtymällä sähkö- ja hybridiajoneuvoihin tai vähäpäästöisiin ajoneuvoihin niin, että autokohtaiset hiilidioksidipäästöt ovat alle 105 g/100 km; kuormalavojen täytön optimointi siten, että kuormalavaa kohden kuljetetaan 9,9 % kuutiometriä enemmän; siirtyminen uuden varaston avaamisen myötä lentorahdista merikuljetuksiin – säästöt hiilidioksidipäästöissä ovat yli 6,8 miljoonaa kiloa.


Kestävät teknologiat

Omien toimintatapojensa uudistamisen lisäksi Epson haluaa kehittää teknologioita, joiden avulla asiakkaatkin pääsevät omiin vastuullisuustavoitteisiinsa. Yhtiö on tuonut markkinoille ratkaisuja, jotka on nimenomaisesti suunniteltu vähentämään asiakkaiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Esimerkkejä näistä ovat:

  • EcoTank-tulostimet vähentävät jätettä sillä niissä ei ole mustekasetteja. Mustekasettien yhden päämateriaalin, muovin, käyttö on vähentynyt merkittävästi. Laitteita on myyty jo yli 70 miljoonaa.
  • Lämmöttömät teknologiat, kuten Epsonin Micro Piezo -mustesuihkutulostimet, voivat olla jopa 83 prosenttia energiatehokkaampia kuin lasertulostimet.
  • PaperLab-teknologian avulla saadaan aikaan täysimittainen paperinkierrätysjärjestelmä ja vähennetään samalla veden, paperin ja energian kulutusta.

Epson harjoittaa ihmis- ja planeettakeskeistä avointa innovaatiotoimintaa. Siihen kuuluu esimerkiksi biomuovien kehittäminen. Tavoitteena on lisätä niiden käyttöä tuotteiden valmistuksessa. Yhtiö kuuluu yhteenliittymään, joka työstää biomassamuovia merilevästä. Pyrkimyksenä on saavuttaa 200 000 tonnin vuotuinen toimituskapasiteetti vuoteen 2030 mennessä. Epson tutkii myös jätteestä valmistettavien metallijauheiden käyttöä 3D-tulostuksessa. Näin voitaisiin kehittää kiertotalousjärjestelmä, joka palvelisi esimerkiksi autoteollisuutta ja sähköteknisten komponenttien valmistusta.
 

Koulutuksen monipuolistaminen teknologian keinoin

Epsonin liiketoimintastrategiassa on keskeisessä asemassa koulutus, joka nähdään vahvana välineenä kestävämmän tulevaisuuden edistämisessä. Epson pyrkii lisäämään tietoisuutta yhtiön sisällä, kumppanien, toimittajien ja asiakkaiden keskuudessa sekä yhteiskunnassa yleensä.

Esimerkkinä laajoista yhteistyöhankkeista erilaisten yhteisöjen kanssa on lasten ja nuorten parissa tehtävä työ. Euroopassa Epson on muun muassa käynnistänyt New Horizons -koulutushankkeen. Sillä halutaan tavoittaa 10 000 koululaista ja auttaa heitä ymmärtämään meneillään olevia ilmiöitä ja oman toimintansa vaikutuksia.

Epson on mukana lisäämässä tietoisuutta myös tapahtumissa, esimerkiksi YK:n ilmastokokouksissa. Yhtiö julkisti ilmastobarometrinsa (Climate Reality Barometer) vuoden 2021 ilmastokokouksessa (COP26) Isossa-Britanniassa ja jatkoi sen tunnetuksi tekemistä COP27-kokouksessa, joka järjestettiin vuonna 2022 Egyptissä. Barometri kartoittaa kymmenientuhansien eri puolilla maailmaa asuvien ihmisten ilmastotietoisuutta, asenteita ja toimia. Tavoitteena on tukea entistä parempaa päätöksentekoa julkishallinnossa, teollisuudessa ja yksilötasolla.  


Globaali vertailu

Raportti kuvaa myös sitä, miten Epson mittaa omaa suoriutumistaan suhteessa tärkeimpiin globaaleihin vertailukohteisiin. Kaudella 2021–22 näitä standardeja ovat esimerkiksi seuraavat:


Kestävästä kehityksestä Epsonissa EMEAR-alueella vastaava johtaja Henning Ohlsson toteaa: ”Epsonin pyrkimyksenä on tuoda yhteiskuntaan oma positiivinen panoksensa – olla osaltaan kehittämässä kestävää tulevaisuutta. Yhtiön tahto on antaa takaisin enemmän kuin ottaa. Tämä raportti kuvastaa aidon edistymisen ohella myös sitä, että tehtävää on vielä varsin paljon. Uskomme silti, että kunnianhimoiset investoinnit, loputon innovointi ja panostus koulutuksen monipuolistamiseen saavat aikaan nykyistä kestävämmän maailman.”

 

Lue lisää ja lataa raportti täältä


 
 
 

Yhteystiedot

Riina Lyly-Yrjänäinen

Marketing Services Specialist, Epson Finland

Tietoja Epsonista

Epson on maailmanlaajuinen teknologiajohtaja, jonka tavoitteena on olla yhteiskunnalle merkityksellinen yritys, joka yhdistää ihmiset, asiat ja tiedot tehokkaiden, kompaktien ja tarkkojen teknologioiden avulla. Yritys on sitoutunut edistämään innovaatiota ja ylittämään asiakkaiden odotukset mustesuihkutulostuksen, visuaalisen viestinnän, puettavan tekniikan ja robotiikan alueilla. Epson on ylpeä yrityksen jatkuvista panostuksista kestävän yhteiskunnan toteuttamiseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen.

Japanilaisen Seiko Epson Corporationin johtaman maailmanlaajuisen Epson-konsernin vuosittainen myynti on yli 1 biljoonaa jeniä.

global.epson.com

Artikkelin tiedot

JULKAISUPÄIVÄ
TAGIT
#CSR, #Sustainability

Ladattavat tiedostot

Related press releases

Epson on jälleen arvostetulla CDP:n A-listalla ilmastonmuutoksen torjunnan ansiosta
LUE LISÄÄ
Epsonin tehtaalle RBA Platinum -tunnustus sosiaalisesti vastuullisesta valmistuksesta
LUE LISÄÄ
Epsonin WorkForce Enterprise -monitoimitulostimet läpäisivät Keypoint Intelligencen arvovaltaisen BLI Security Validation -testin
LUE LISÄÄ