Epson Europelle alan ensimmäisenä yrityksenä kansainvälinen sertifiointi yhteiskuntavastuun hallintajärjestelmän sopeuttamisesta YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

 • Sertifiointi on tunnustus yhtiön ponnisteluille liiketoiminnan muovaamisesta varsin laajaa tavoitejoukkoa tukevaksi
 • Epson Europe on varmistanut yhteistyössä Bureau Veritasin kanssa etenemisensä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) mukaiseksi

Epson Europe ilmoittaa saaneensa toimialan ensimmäisenä yrityksenä kansainvälisen sertifioinnin, joka vahvistaa yhtiön yhteiskuntavastuun hallintajärjestelmän olevan YK:n SDG-tavoitteiden mukainen. Todennuksesta vastasi maailman johtava sertifiointiorganisaatio, Bureau Veritas. Sertifiointi on tunnustus siitä, että yhtiö on muovannut liiketoimintansa vastaamaan laajaa SDG-tavoitejoukkoa. Epson on siis reagoinut aidon määrätietoisesti YK:n koko maailmaa koskevaan kehotukseen, jonka mukaan planeetan polttavimpiin ongelmiin on puututtava vuoteen 2030 mennessä.

Tämänpäiväinen julkistus korostaa Epson Europen sitoutumista oikeudenmukaiseen, vastuulliseen ja kestävään liiketoimintaan. YK:n kestävän kehityksen tavoitteista sovittiin vuonna 2015 yli 190 maan ja 1 500 yrityksen yhteistyöllä. Tuolloin yksilöitiin globaalit mahdollisuudet ja haasteet sekä niiden edellyttämät toimet. Tavoitteiden yleisenä päämääränä on parantaa hyvinvointia ja koulutusta, vähentää epätasa-arvoa, edistää talouskasvua ja torjua ilmastonmuutosta 17:llä selkeästi määritetyllä osa-alueella.

Liiketoiminnan avulla kohti parempaa maailmaa

Liiketoiminta nostettiin yhdeksi keskeiseksi osatekijäksi, jonka myötävaikutuksella YK:n 17 SDG-tavoitetta voidaan saavuttaa. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon totesi: ”Liikemaailma on elintärkeä kumppani – – pyydämmekin yrityksiä kaikkialla arvioimaan vaikutuksiaan, asettamaan kunnianhimoisia tavoitteita ja kertomaan tuloksista avoimesti.”

Epson Europen toimitusjohtaja Yoshiro Nagafusa sanoo: ”Epson on vastannut YK:n haasteeseen ja uudistanut liiketoimintaansa. Yhtiön tehokkaat ja kompaktit teknologiat ja tarkkuusteknologiat ovat kaikki osaltaan rakentamassa rauhanomaista ja hyvinvoivaa maailmaa. Yhteistyössä Bureau Veritasin kanssa yhtiön lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnitelmia on hiottu niin, että ne tukevat tätä visiota täysimääräisesti. YK:n SDG-tavoitteet ovat nyt Epson Europen kompassi, kun yhtiö navigoi kohti oikeudenmukaista, vastuullista ja kestävää tulevaisuutta.”

Tiukat globaalit standardit

Epson Europe on varmistanut yhteistyössä Bureau Veritasin kanssa edistymisensä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisuudessa. Bureau Veritas on johtava ulkoinen tarkastus- ja sertifiointipalvelu, joka testaa yrityksiä ja muita organisaatioita tiukkojen globaalien standardien perusteella. Palvelu on valvonut Epsonin toimia sen ottaessa käyttöön tinkimättömät järjestelmät ja prosessit, joiden avulla arvioidaan huolellisesti ja kattavasti YK:n SDG-tavoitteisiin liittyviä yhtiön toimia.

Bureau Veritasissa sertifioinnista vastaava tekninen johtaja Pedro González toteaa: ”Epson Europe tiedostaa, että sitoutuminen YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin on liian tärkeää jätettäväksi sattuman varaan. Yhtiö onkin päättänyt sisällyttää tavoitteet liiketoimintastrategioidensa ytimeen. Standardimme ovat varsin tiukat. Epson on toteuttanut tarvittavat muutokset ja saanut ensimmäisenä teknologiayhtiönä kansainvälisen sertifikaatin, joka todistaa yhteiskuntavastuun hallintajärjestelmän olevan SDG-tavoitteiden mukainen. Tämä koskee kaikkia toimintoja, jotka liittyvät Epsonin tuotteiden ja palvelujen myyntiin, markkinointiin, jakeluun ja jälkimarkkinointiin. Epsonin työ näillä osa-alueilla kuvastaa meidän molempien yhteistä tahtoa kehittää maailmaa paremmaksi.

Avoimuus, vastuullisuus ja toiminta

Bureau Veritasin sertifioinnin myötä Epson on ottanut käyttöön uusia järjestelmiä ja prosesseja. Niihin sisältyy myös uusi YK:n SDG-tavoitteiden mukainen käytäntö. Tämä liiketoiminnan menettelyt ja yksittäisten työntekijöiden toimet yhdistävä toimintatapa

 • tukee kestävän kehityksen mukaisen toiminnan jatkuvaa parantamista
 • ohjaa vastuullisuuteen liittyvien riskien hallintaa
 • tuo nämä sitoumukset ja toimet ulkoisten sidosryhmien tietoon, mikä kannustaa myös muita ottamaan YK:n SDG-tavoitteet ohjenuorakseen.

Uusi käytäntö sisältyy YK:n SDG-tavoitteita Epsonissa valvovaan hallintajärjestelmään (SDG Management System, SMS). Järjestelmä on osa laajempaa hallintorakennetta, jolla varmistetaan käytännön soveltaminen koko yhtiössä. SMS-järjestelmä

 • yhdenmukaistaa tarkoituksen, mission ja strategisen suunnan
 • esittää yhtiön yleiset tavoitteet
 • antaa suuntaviivat paikallisille tavoitteille ja toimille
 • dokumentoi jatkotoimet, joiden avulla YK:n SDG-tavoitteiden mukaiseksi muokatun yhteiskuntavastuun hallintajärjestelmän vaatimukset täyttyvät.

Epson Europe on sopinut Bureau Veritasin kanssa jatkuvasta sertifioinnista, joka tarkoittaa säännöllisiä vuosittaisia tarkastuksia.

Epson Europessa kestävästä kehityksestä vastaava johtaja Henning Ohlsson toteaa: ”YK:n SDG-tavoitteiden mukaiseksi muokatun hallintajärjestelmän sertifiointi tuo avoimuuteen ja vastuullisuuteen aivan uusia tasoja. Nyt yhtiön vaikutukset nähdään useiden selkeästi määriteltyjen osa-alueiden valossa – esimerkiksi koulutuksen, talouskasvun, ihmisarvoisen työn, vastuullisen kulutuksen ja tuotannon sekä ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta. Tiedostamme myös sen, ettei Epson Europe toimi tyhjiössä. Toivomme, että työmme innostaa muitakin teknologiayrityksiä mukaan ponnistelemaan reilumman, vastuuntuntoisemman ja kestävämmän maailman puolesta.”

Bureau Veritasin toiminnasta Espanjassa ja Portugalissa vastaava toimitusjohtaja Bertrand Martin sanoo: ”Yrityksillä on kestävän kehityksen tavoittelussa aivan keskeinen rooli. Autamme riippumattomana osapuolena yrityksiä integroimaan tarvittavat käytännöt strategiaansa ja todennamme vaatimustenmukaisuuden. Epson Europe on esimerkkitapaus toimintatavasta ja sitoutuneisuudesta, joille on yhteiskunnassa tällä hetkellä tilaus.”

 

Huomautuksia toimittajalle

Epsonilla ymmärretään, että maapallo ja sen luonnonvarat ovat arvokkaita ja rajallisia – ja että ilmastonmuutos vaatii välittömiä keskitettyjä toimia. Uskomme, että yrityksillä on merkittävä rooli koordinoitujen maailmanlaajuisten tekojen käynnistäjinä.

Näkyviä toimia:

 • Epson on osoittanut 770 miljoonaa euroa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, resurssikierron sulkemiseen ja ympäristömyötäisen teknologian kehittämiseen vuoteen 2030 mennessä.
 • Epsonin innovaatiot auttavat asiakkaita pääsemään kiertotaloutta, kestävää kehitystä ja päästöttömyyttä noudattavaan toimintaan. Esimerkkejä ovat lämmöttömät ja energiatehokkaat tulostustekniikat sekä PaperLab, joka valmistaa jätepaperista uutta paperia lähes vedettömässä prosessissa.
 • Epson saavutti vesiturvallisuudessa ja ilmastonsuojelussa parhaat arvosanat arvovaltaisessa CDP:n A List -listauksessa.
 • Epson sai EcoVadisin platinaluokituksen kolmatta vuotta peräkkäin.
 • Epson allekirjoitti YK:n Global Compact -periaatteet ja noudattaa jokaista 17:ää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta.
 • Epson on vastuullisten yritysten Responsible Business Alliance -yhteenliittymän jäsen.

Näillä toimillaan Epson pyrkii innostamaan ja kannustamaan julkishallintoa, yrityksiä ja yksityishenkilöitä muutokseen, joka ilmastohätätilan torjumiseksi on välttämätön. Epsonilla uskotaan, että yhteistyö on tie kohti parempaa maailmaa.

 

 

Yhteystiedot

Riina Lyly-Yrjänäinen

Marketing Services Specialist, Epson Finland

Tietoja Epsonista

Epson on maailmanlaajuinen teknologiajohtaja, jonka tavoitteena on olla yhteiskunnalle merkityksellinen yritys, joka yhdistää ihmiset, asiat ja tiedot tehokkaiden, kompaktien ja tarkkojen teknologioiden avulla. Yritys on sitoutunut edistämään innovaatiota ja ylittämään asiakkaiden odotukset mustesuihkutulostuksen, visuaalisen viestinnän, puettavan tekniikan ja robotiikan alueilla. Epson on ylpeä yrityksen jatkuvista panostuksista kestävän yhteiskunnan toteuttamiseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen.

Japanilaisen Seiko Epson Corporationin johtaman maailmanlaajuisen Epson-konsernin vuosittainen myynti on yli 1 biljoonaa jeniä.

global.epson.com

Artikkelin tiedot

JULKAISUPÄIVÄ
TAGIT
#CSR, #SDGs, #Sustainability

Ladattavat tiedostot

Related press releases