Tulemmeko kutsumaan terveydenhoitorobotteja lääkäreiksi?

By Epson Blog Team

Oletko valmis menemään robottilääkärin vastaanotolle? Saatamme hyvinkin olla lähellä robotiikan vallankumousta terveydenhoidossa. Tekniikka on muuttamassa terveydenhoitoa, ja erityisesti robotiikalla on mahdollisuudet mullistaa alan käytäntöjä kirurgiasta potilaan suoraan hoitoon.

Vaikka terveydenhuollon vallankumous alkaa olla teknisesti mahdollista potilaiden etävalvonnan, 3D-tulostuksen ja kehittyneen robotiikan ansiosta, asenteemme saattavat kuitenkin vaatia suurinta muutosta. Olemmeko siis valmiita hyväksymään tekniset innovaatiot alalla, joka perustuu suurelta osin ihmisten väliseen vuorovaikutukseen?

Robotti lääkärinä

Epsonin tulevaisuuden työelämää kartoittavan tutkimuksen mukaan ihmisten valmius mennä robottilääkärin vastaanotolle ei ole vielä kovin korkea, mutta merkittävää muutosta on jo tapahtunut.

Robotiikalla ja tekoälyllä tulee olemaan keskeinen rooli tulevaisuuden leikkausaleissa. Tutkimuksemme mukaan 46 prosenttia terveydenhuollon työntekijöistä oli tietoisia tekoälyn ohjaamien robottien mahdollisuuksista kirurgiassa ja diagnoosien tekemisessä, ja he olivat sitä mieltä, että tämä tulee mullistamaan terveydenhoitoalan. Lisäksi 34 prosenttia alalla toimivista kyselyyn vastaajista uskoi, että tekoälyn ohjaamien robottien tarjoama hoito tulee olemaan erittäin suuri muutos, joka vapauttaa hoitohenkilökuntaa hoitoa täydentäviin tehtäviin.

 

Robotit laajentavat potilaiden hoitoa

Lääkärin rooli – siten kuin ymmärrämme sen nykyään – ei tule katoamaan, mutta se tulee muuttumaan uuden tekniikan myötä. Kun uusi tekniikka hoitaa tuki- ja valvontatoiminnot sekä mahdollistaa tietojen ja analytiikan välittömän hyödyntämisen, lääkärit voivat paremmin keskittyä potilaisiin yksilöinä ja jakaa tietämystään ilman kiirettä.

Terveydenhoidon suhteen todellinen kysymys onkin se, hyväksymmekö uuden tekniikan tuomat mahdollisuudet. Missä määrin potilaat sallivat tekniikan hoitaa itseään ihmisten vuorovaikutukseen perustuvalla alalla?

 

Tulevaisuuden terveydenhoito on tulossa

Tekniikan kehittymisen on jo havaittu parantavan potilaiden hoitoa ja tuovan etuja terveydenhoitoalalle kokonaisuudessaan. Terveydenhoitoalan investoinnit uuteen tekniikkaan ovat jo merkittävässä kasvussa. Pelkästään tekoälymarkkinoiden ennustetaan kasvavan 41 prosenttia vuoteen 2021 mennessä ja 3D-tulostuksen investointien odotetaan olevan 6 miljardia dollaria vuoteen 2025 mennessä.

Meille on tarjolla mahdollisuus kiehtovaan kehitykseen, joka tulee tehostamaan toimintoja, organisoimaan hoidon järjestelmällisemmäksi ja tuottamaan parempia hoitotuloksia. Yrittäessämme kehittää soveltuvaa koulutusjärjestelmää, sairaaloiden valmiuksia ja hoitokäytäntöjä kannattaa muistaa, että todellinen haaste ei ehkä ole itse lopputulos vaan terveydenhoitoalan muutoksen toteuttamisen merkittävät esteet, joista potilaiden hyväksyntä ei ole vähäpätöisin.

Haluatko lukea lisää?

Voit tutustua raporttiin tarkemmin lataamalla sen täältä.:

 


Tietoja Epsonista

Epson on maailmanlaajuinen teknologiajohtaja, jonka tavoitteena on olla yhteiskunnalle merkityksellinen yritys, joka yhdistää ihmiset, asiat ja tiedot tehokkaiden, kompaktien ja tarkkojen teknologioiden avulla. Yritys on sitoutunut edistämään innovaatiota ja ylittämään asiakkaiden odotukset mustesuihkutulostuksen, visuaalisen viestinnän, puettavan tekniikan ja robotiikan alueilla. Epson on ylpeä yrityksen jatkuvista panostuksista kestävän yhteiskunnan toteuttamiseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen.

Japanilaisen Seiko Epson Corporationin johtaman maailmanlaajuisen Epson-konsernin vuosittainen myynti on yli 1 biljoonaa jeniä.

global.epson.com/

Artikkelin tiedot

JULKAISUPÄIVÄ

Author

Yhteystiedot

Epson Blog Team

Our team of bloggers have a passion for how technology can improve your lives and want to share this with you.