Tekniikka purkaa terveydenhuollon norsunluutornia

By Epson Blog Team

Tekniikka muuttaa maailmaamme, ja eniten se saattaa vaikuttaa juuri terveydenhuoltoalaan. Esimerkiksi kehittyneessä robotiikassa, potilaiden etävalvonnassa ja 3D-tulostuksessa on vallankumouksellisia mahdollisuuksia. Mutta miten tekniikan lisääntyminen sopii alalle, joka lähtökohtaisesti perustuu ihmisten väliseen vuorovaikutukseen?

Osana Epsonin tulevaisuuden työelämän tutkimusta haastattelimme eurooppalaisia työntekijöitä ja asiantuntijoita, jotta ymmärtäisimme, miten tekniikka tulee muuttamaan terveydenhuoltoalaa. Futurologi ja tohtori Tobias Gantner väittää, että tekniikka tulee vaikuttamaan merkittävästi ihmisten väliseen vuorovaikutukseen terveydenhuollossa. Hän kuitenkin uskoo, että se toteutuu täydentämällä nykyistä vuorovaikutusta ja avaamalla sille uusia mahdollisuuksia. Uusi tekniikka mahdollistaa lääkäreiden tehokkaammat tukijärjestelmät, jolloin he voivat tehdä työtä joustavammin ja olla enemmän vuorovaikutuksessa potilaiden kanssa.

Tulostuksen uudet mahdollisuudet terveydenhuollossa

Epsonin tutkimuksessa 72 prosenttia eurooppalaisista terveydenhuollon ammattilaisista uskoi, että 3D-tulostus, myös orgaaninen ja biotulostus, tulee lyhentämään kirurgisten operaatioiden odotusaikaa, ja 70 prosentin mielestä tulostus tulee parantamaan kirurgian ja hoidon tuloksia. Tätä siirtymää tukeva yksilöllinen reseptilääkkeiden tulostus voi myös merkittävästi parantaa hoitotuloksia 64 prosentin mukaan.                                                                     

Kehittynyt tulostus mahdollistaa terveydenhuollon paradigman muutoksen, joka on jo alkanut. Kaikkiaan 63 prosenttia uskoi, että 3D-tulostus tulee mullistamaan terveydenhuollon, jos ja kun sillä pystytään tulostamaan uusia elimiä ja yksilöllisiä lääkkeitä vastaten logistisiin haasteisiin. Ja tämä muutos ei ole kaukaisessa tulevaisuudessa, sillä 48 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että orgaaninen ja biotulostus tulevat olemaan todellisuutta seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Lisätty todellisuus terveydenhuollossa

Lisätty todellisuus tarjoaa vielä enemmän mahdollisuuksia muovata terveydenhuollon tulevaisuutta. Kuvittele kirurgi käyttämässä maskia, joka näyttää hänelle tärkeitä reaaliaikaisia tietoja potilaasta ja merkitsee potilaan kehon kardiovaskulaarisen systeemin tarkoilla kartoilla. Tällaisen tekniikan ensimmäiset versiot ovat jo klinikoilla käytössä..

Tutkimuksessamme 50 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että lisätty todellisuus tulee mullistamaan kirurgian, ja 45 prosenttia uskoi, että se tulee vaikuttamaan merkittävästi kirurgien koulutukseen. Tämä on tulevaisuus, jossa lääketieteen opiskelijat voivat yksityiskohtaisesti tutkia anatomiaa ja ihmisen kehoa eri kulmista ilman suuria investointeja.

 

Tekniikka tulee vaikuttamaan dramaattisesti terveydenhuollon koulutukseen ja yhteistyöhön. Itse asiassa 76 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että se tulee mahdollistamaan paremman tiedon jakamisen etä- ja virtuaaliyhteistyön ansiosta, ja 72 prosenttia uskoi, että potilastietojen parempi saatavuus tulee parantamaan hoitotuloksia.

Positiivista terveydenhuoltoa

Uusi tekniikka on valmis terveydenhuollon vallankumoukseen, ja tutkimuksemme mukaan myös alan ammattilaiset ovat valmiita siihen. Muutos tulee parantamaan tehokkuutta, tarkkuutta, tiedon jakamista ja viime kädessä hoitotuloksia. Myös kehittynyt robotiikka tulee tarjoamaan uusia mahdollisuuksia, kuten näemme sarjan muissa artikkeleissa.

Tämä kaikki saattaa tuntua liian hyvältä ollakseen totta, sillä yksi haaste on vielä voitettavana. Terveydenhuollon työntekijöitä ei varmasti yllätä, että tämä haaste on ajanpuute.

Uusi tekniikka edellyttää, että koko terveydenhuoltoala ja sen työntekijät sopeutuvat siihen. Silti 70 prosenttia vastaajista ilmaisi huolensa siitä, että uusien taitojen hankkimiseen ei ole riittävästi aikaa. Vaikka uusi tekniikka mahdollistaa terveydenhuollon vallankumouksen, onko alalla aikaa ottaa uutta tekniikkaa käyttöön?

Haluatko lukea lisää?

 

Voit tutustua raporttiin tarkemmin lataamalla sen täältä.:

 


Tietoja Epsonista

Epson on maailmanlaajuinen teknologiajohtaja, jonka tavoitteena on olla yhteiskunnalle merkityksellinen yritys, joka yhdistää ihmiset, asiat ja tiedot tehokkaiden, kompaktien ja tarkkojen teknologioiden avulla. Yritys on sitoutunut edistämään innovaatiota ja ylittämään asiakkaiden odotukset mustesuihkutulostuksen, visuaalisen viestinnän, puettavan tekniikan ja robotiikan alueilla. Epson on ylpeä yrityksen jatkuvista panostuksista kestävän yhteiskunnan toteuttamiseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen.

Japanilaisen Seiko Epson Corporationin johtaman maailmanlaajuisen Epson-konsernin vuosittainen myynti on yli 1 biljoonaa jeniä.

global.epson.com/

Artikkelin tiedot

JULKAISUPÄIVÄ

Author

Yhteystiedot

Epson Blog Team

Our team of bloggers have a passion for how technology can improve your lives and want to share this with you.