Esittelyssä tulevaisuuden opettaja

By Hans Dummer

Kuka oli suosikkiopettajasi?

Luulen, että kaikki me muistamme muutaman suosikkiopettajamme nimen (ja ehkä myös muutaman vähemmän suositun). Inspiroiva, määräilevä, sympaattinen, vaativa, hauska – opettajia, kuten ihmisiä yleensäkin, on monenlaisia.

Tästä huolimatta monet opettamisen ja oppilas–opettaja-suhteen perusperiaatteet ovat säilyneet sukupolvesta toiseen.

Tämä kaikki on nyt kuitenkin muuttumassa, ja uusimmat opetusinnovaatiot eivät enää synny muuttamalla sosiaalisia normeja, vaan nopeasti etenevän teknologian myötä sekä tulevaisuuden työntekijöiden uusien tarpeiden pohjalta.

Vuonna 2025 työpaikat ovat dynaamisempia ja teknisesti edistyneempiä kuin nyt, ja niihin tarvitaan työntekijöitä, jotka ovat yhteistyökykyisiä, joustavia sekä valmiita oppimaan uusia taitoja ja työrooleja. Metaoppiminen, taito opettaa itseään, tulee olemaan työntekijän tärkeintä osaamista.

Itse koulutuksen tavoitteet sekä opettajan rooli ovat muuttumassa.

Oppilaan valmentaja, ei auktoriteetti korokkeella

Viimeisimmässä kyselyssään teknologian vaikutuksista keskeisiin aloihin Epson pyysi 17 johtavaa ajattelijaa kuvailemaan opetuksen normeja vuonna 2025. Tämän jälkeen eri alojen johtajat ja työntekijät arvioivat näitä hypoteeseja.

Opetusteknologian asiantuntija ja sivuston www.teachertrainingvideos.com perustaja Russel Stannard ennusti, että ”opetuksessa tullaan tarvitsemaan uudenlaisia taitoja, kun opettajista tulee enemmän 'valmentajia' kuin 'auktoriteetteja korokkeella'”.

70 prosenttia eurooppalaisista työntekijöistä oli samaa mieltä tämän tulkinnan kanssa ennustaen, että opettajat tulevat pääasiassa ohjaamaan oppilaita oppimisprosessin läpi. 64 prosenttia oli sitä mieltä, että tiedon soveltaminen ja analyyttiset taidot tulevat olemaan keskeisiä taitoja tulevaisuuden koulutusjärjestelmässä.

Tätä muutosta tukevat useat uudet teknologiat, kuten vuorovaikutteiset projektorit, 3D-tulostimet, lisätty todellisuus ja ihmisen kanssa yhteistyötä tekevät robotit, joiden avulla enenevässä määrin yhdistetään digitaalisia ja ei-digitaalisia oppimisen sisältöjä. Esimerkiksi lisätyn todellisuuden avulla monet tekniikan alan käytännön harjoitukset voidaan järjestää helpommin, turvallisemmin ja ajankäytön kannalta tehokkaammin kuin aikaisemmin.

Lontoon University of the Artsin digitaalisen oppimisen johtajan David Whiten mukaan ”tiettyjen sovellusten käytön opettaminen on vanhanaikaista; tulevaisuus on erilaisten alustojen, ympäristöjen ja siirrettävien käytännön taitojen oppimisessa”.

Opettajan valmentajaroolin edut

Kun opettajien ei enää tarvitse keskittyä pelkästään tiedon jakamiseen, he voivat paremmin toteuttaa rinnakkaista rooliaan elämäntaitovalmentajina. 72 prosenttia eurooppalaisista odottaa opetuksen muuttuvan tämän seurauksena yksilöllisemmäksi.

Koulutuksen odotetaan olevan myös nykyistä dynaamisempaa ja tehokkaampaa vuonna 2025. 71 prosenttia kyselyyn osallistuneista oli sitä mieltä, että tällainen muutos voidaan saavuttaa yhdistämällä digitaalista ja ei-digitaalista oppimista.

Opettajien sopeutuminen uusiin haasteisiin

Opettajat ovat eturintamassa tulevassa työelämän muutoksessa.

Jotta opettajat voisivat kehittää tulevaisuuden työntekijöiden tarvitsemia taitoja, heidän on kehitettävä myös omaa osaamistaan ja lähestymistapaansa opetukseen seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tämä asettaa tietysti omat haasteensa.

Vaikka 63 prosenttia eurooppalaisista odottaa tekniikan käyttöönoton tuovan positiivisia vaikutuksia, 61 prosenttia ei usko, että opettajat ovat tällä hetkellä valmiita opettamaan taitoja, joita oppilaat tulevat tarvitsemaan seuraavan kymmenen vuoden aikana koulutuksen digitalisaation myötä.

Tutkimuksessamme nousi esiin myös muita tulevaisuuden koulutuksen laatua koskevia riskejä. Kyselyyn vastanneiden mukaan oppilaitosten ja opettajien mukautumista uusiin metodeihin tulevat eniten rajoittamaan rahoitus (47 %), opettajien koulutus (40 %) ja vanhentunut tekniikka (34 %).

Tulevaisuuden suosikkiopettaja

Tutkimuksessamme tuli selvästi esiin opettajien, päättäjien, teknologiayritysten ja oppilaitosten yhteistyön merkitys koulutuksen normien päivittämisessä nykytilasta vuoden 2025 tarpeisiin.

Näyttää kuitenkin myös selvästi siltä, että tulevaisuuden suosikkiopettajat pystyvät hyödyntämään metaoppimista, digitaalista ja ei-digitaalista sisältöä yhdistävää opetusta sekä yksilöllistä valmennusta.

Rohkaisevaa on, että 60 prosenttia kyselyyn osallistuneista opettajista oli halukkaita kouluttamaan itseään tulevaan rooliinsa.

Haluatko lukea lisää?

Voit tutustua raporttiin tarkemmin lataamalla sen täältä.:

 


 

Tietoja Epsonista

Epson on maailmanlaajuinen teknologiajohtaja, jonka tavoitteena on olla yhteiskunnalle merkityksellinen yritys, joka yhdistää ihmiset, asiat ja tiedot tehokkaiden, kompaktien ja tarkkojen teknologioiden avulla. Yritys on sitoutunut edistämään innovaatiota ja ylittämään asiakkaiden odotukset mustesuihkutulostuksen, visuaalisen viestinnän, puettavan tekniikan ja robotiikan alueilla. Epson on ylpeä yrityksen jatkuvista panostuksista kestävän yhteiskunnan toteuttamiseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen.

Japanilaisen Seiko Epson Corporationin johtaman maailmanlaajuisen Epson-konsernin vuosittainen myynti on yli 1 biljoonaa jeniä.

global.epson.com/

Artikkelin tiedot

JULKAISUPÄIVÄ

Author

Yhteystiedot

Hans Dummer

The world of projection has changed dramatically over the years and I’m proud to head up Epson’s European projector business – the number one projector manufacturer for the last 11 years. I’ve been working at Epson for almost two decades and will be sharing my thoughts on how projectors can benefit your business, whether you’re a teacher, accountant, doctor or retailer, you’ll be surprised how the technology can add value to your company.