Kohandatav etiketiprinter võib vähendada CO2 heidet 6,7 miljoni tonni võrra aastas

Kohandatav etiketiprinter võib vähendada CO2 heidet 6,7 miljoni tonni võrra aastas

Smithersi sõltumatute konsultantide uus uuring näitab, kuidas Euroopa ettevõtted saavad tänu kohandatavatele etiketiprinteritele saavutada olulise energiasäästu, vähendada materjali- ja tindijääke ning muuta märgistamistoimingud palju tõhusamaks ja kestlikumaks.

Kui Euroopa ettevõtted läheksid üle kohandatavatele etiketiprinteritele, aitaks see säästa 28,7 miljonit kWh [1] energiat igal aastal, mis võrdub 95 960 maja valgustusvajadusega ja CO2 heite vähendamisega 6,7 miljoni tonni võrra. 2 [2]. Kohandatav tindiprintimine võib samuti kõrvaldada 180 miljonit ruutmeetrit etiketijäätmeid, millega võiks katta 25 264 jalgpalliväljakut, ja vähendab tindijäätmeid hinnanguliselt 619 tonni ehk 41 kahekorruselise bussi võrra.

Smithersi uuringu eesmärk oli võrrelda ja hinnata erinevate printimisprotsesside kestlikkust ning kaubamärkide võimalust saavutada nende protsesside abil oma kestlikkuse eesmärgid. Smithers analüüsis ettevõtteid, kes kasutasid mitmesuguseid kaubanduslikke, termosiirde ja asutusesiseseid värvitindiprintimise protsesse, ning arvutas välja kestlikkuse mõju sildivarudest kuni pealekandmiseni viies põhikategoorias: energia, jäätmed, kulumaterjalid, hoiustamine ja transport, kaitsekile.

Uuringus jõuti järeldusele, et asutuses etikettide printimine tindiprinteriga võib olla äriliselt ja talitluslikult väga kasulik ning ka tõendatava keskkonnakasuga, sh võib vähendada märkimisväärselt energiakulu, jäätmete ja kulumaterjalide hulka, aidates ettevõtetel täita järgmisi ÜRO säästva arengu eesmärke.

  • 7. eesmärk: taskukohane ja puhas energia

      Tindiprinterid on märksa energiasäästlikumad ja võivad kasutada kõigest 1% sellest energiast sama prinditud pinna jaoks.

  • 8. eesmärk: inimväärne töö ja majanduskasv

      Tindiprinter võib aidata etiketikasutajatel saavutada kulutõhususe ja paremad marginaalid.

  • 9. eesmärk: tööstus, uuendused ja taristu

      Uuenduslik tindiprinteritehnoloogia vähendab materjalide raiskamist ja varude aegumist.

  • 12. eesmärk: säästev tarbimine ja tootmine

      Tindiprinter tekitab termosiirdeprintimisega võrreldes märksa vähem jäätmeid (nt lindid).

Smithersi infoosakonna asepresident Ciaran Little märkis: „Etiketiprintimises toimuvad ulatuslikud muudatused, sest ettevõtted otsivad viise uute digitehnoloogiate kasutamiseks ja reageerivad tarbijate suurenevale nõudlusele isikupärastamise ja õigeaegse kohaletoimetamise järele. Selle tulemusena kasvab digitaalsete etikettide printimise turg kiiresti ja seda analoogprintimise arvelt. Kaubamärgid on üha teadlikumad asutusesisese etiketiprintimise eelistest kiirema, paindlikuma ja kvaliteetsema tulemuse saavutamisel ning jäätmete aegumiste ja viivituste vähendamisel.“

„Kohandatav värviliste etikettide printimine on praeguseks sageli kõige kestlikum ja tõhusam valik. See kõrvaldab termilise ületrükiga seotud probleemid, et vältida viivitusi, katkestusi, jäätmeid ja ebamugavusi. Kaovad eelprinditud etiketivarud, tootmisseisakud, kaotatud tellimused ja hilinenud saadetised. See parandab ka visuaalset tuvastamist, tõhusust ja paindlikkust.“

Epsoni tooteturunduse juht Frank Maeder märkis: „Etiketid on väga tähtsad paljudes sektorites tegutsevate kaubamärkide jaoks. Õige etiketiprintimisprotsessi valimine võib anda olulise ärieelise seoses turuletoomise kiiruse, paindlikkuse ja kvaliteediga, mis kõik parandavad kliendikogemust ja soodustavad müüki. Üha enam kaubamärke valivad asutusesisese kohandatava värvietiketiprintimise, sest see aitab märgatavalt kaasa ettevõtte kestlikkuse eesmärkide saavutamisele ja äritegevuse parandamisele.“

„Kohandatava etiketiprintimise eelistamine võib olulisel määral vähendada üldist energiatarbimist, vähendada jäätmete hulka ja materjalide aegumist ning kulutarvikute (eelkõige termosiirde lindi ja tindi) kasutamist. Tarneahelate ja tulevaste kaitsekileuuenduste optimeerimine ning tindikassettide üha suurem ringlussevõtt aitab veelgi suurendada asutusesisesele tindiprinterile ülemineku kestlikkust.“

 

Energiamahukus

Aruande kohaselt on kaubanduslikus mahus printimine energiamahukas. Näiteks traditsiooniline fleksoprinter kasutab 1000 m2 etikettide kohta ligi 39 kWh. Kui etiketi printimisel kasutatakse termosiiret, on kombineeritud energiakasutus 41 kWh 1000 m2 kohta. Tindiprinterid on märksa energiasäästlikumad ja võivad kasutada kõigest 1% sellest energiast sama pindala jaoks. Kohandatavate etikettide koguturu üleminek hoiaks kokku 28,7 miljonit kilovatt-tundi aastas, mida on piisavalt, et läbida elektrisõidukis 9 miljonit miili või varustada kogu aastaks elektriga 95 960 majapidamist.

 

Jäätmekoguse vähendamine

Smithersi hinnangul läheb hoiustamisest pealekandmiseni raisku kuni 11% etiketimaterjalidest. See võib olla käivitamise ja töövalmidusse seadmise või ka prinditõrgete tulemus. Mõlemad neist saab kõrvaldada, kui valida kohandatav värviprinter. Smithersi arvutuste järgi annaks kogu turu ulatuses tindiprinteritele üleminek materjalisäästu kuni 180 miljonit ruutmeetrit, mis vastab 25 264 jalgpalliväljakule.

Üks peamisi kestlikkuse murekohti termosiirdeprintimisel on lindi kasutamine. Iga prinditud ruutmeetri kohta kulub märkimisväärses koguses linti, olenemata tindi katvusest. Ühekordseks kasutuseks mõeldud linti on keeruline ringlusse võtta. Kui termosiirdega luuakse vähemalt kaks värvi, tähendab see juba vähemalt kahe lisalindi kasutamist.

Lintide kõrvaldamine kiputakse kaubamärgi üldise kestlikkuse jalajälje alt välja arvama. Kui praegu termosiirdega prinditud etiketid prinditaks aga tindiprinteriga, aitaks see saavutada märkimisväärse kokkuhoiu. Kui ettevõtted läheksid üle kohandatava tindiprinteri kasutamisele, hoitaks kokku 109 miljonit ruutmeetrit linti (15 333 jalgpalliväljakut) ja 619 tonni tinti (41 bussi).

 

Aruande saab alla laadida siit [sisestage link]

 

LÕPP

 

[1] Kõik avaldatud numbrid pärinevad Smithersilt ja on viidatud Smithersi 2021. aasta maikuu valges raamatus „Sustainability in Label Printing“.

[2] Arvutatud CO2 ekvivalendi standardkonversiooni alusel 0,233 kg kWh elektri kohta.

 

author avatar

Author profile

Epson Blog Team

Our team of bloggers have a passion for how technology can improve your lives and want to share this with you.

About Epson

Epson is a global technology leader dedicated to co-creating sustainability and enriching communities by leveraging its efficient, compact, and precision technologies and digital technologies to connect people, things, and information. The company is focused on solving societal issues through innovations in home and office printing, commercial and industrial printing, manufacturing, visual and lifestyle. Epson will become carbon negative and eliminate use of exhaustible underground resources such as oil and metal by 2050.

Led by the Japan-based Seiko Epson Corporation, the worldwide Epson Group generates annual sales of around JPY 1 trillion.

global.epson.com

Article Information

DATE PUBLISHED
TAGS
#Labelling, #OnDemandLabelling, #Sustainability, #TurnDownTheHeat

Downloads

Related press releases

Epson teeb koostööd National Geographicuga, et kliimamuutustega võitlemiseks kutsuda ettevõtteid üles „kütet maha keerama“
Lisateave
Epson pääses kliimamuutusega võitlemise ja vee varustuskindluse kaitsmise eest CDP mainekasse A-nimekirja
Lisateave
Epson avaldab oma 2020. aasta Green Choice’i aruande säästva arengu kohta Euroopas
Lisateave