Epsoni uuring näitab kliimateadlikkust, hoiakuid ja tegevust Euroopas ja Aafrikas – ettevõtted on peamised kliima mõjutajad

Epsoni uuring näitab kliimateadlikkust, hoiakuid ja tegevust Euroopas ja Aafrikas - ettevõtted on peamised kliima mõjutajad

·Epsoni 2022. aasta kliimareaalsuse baromeeter näitab, et 64% aafriklastest suhtub kliimamuutuste lahendamisse positiivselt, võrreldes vaid 26%-ga eurooplastest

·Vaatamata tihedale ja keerulisele ülemaailmsele uudistekavale on kliimakriis enam kui iga viienda jaoks maailmas peamine mureküsimus

·Ettevõtete ja kogukondade haridusprogrammid teavitavad ja inspireerivad kolme neljandikku aafriklastest ja üle poole eurooplastest tegema kliimapositiivseid elustiiliotsuseid

Kakskümmend päeva enne Egiptuse COP27 kohtumist avaldab Epson oma 2022. aasta kliimareaalsuse baromeetri tulemused, mille käigus küsitleti üle 26 000 inimese 28 ülemaailmsel turul. Uuringu tulemused näitavad, et kliimaalane optimism kasvab, kuid erineval tasemel, ja et kliimamuutused on miljonite inimeste jaoks endiselt südameasjaks ning et ettevõtetel on suur roll inimeste teavitamisel ja innustamisel muutuste elluviimiseks.

Epsoni kliimareaalsuse baromeeter  kajastab kliimamuutustega seotud teadlikkust, hoiakuid ja tegevusi, et toetada valitsuse, tööstuse ja üksikisikute paremat otsustusprotsessi. Uuringu tulemused rõhutavad tööstuse juhitud hariduse tähtsust, mis annab kriisiga toimetulemiseks vajalikku teavet ja vahendeid.

Kliima on jätkuvalt esiplaanil

Vaatamata tihedale ja keerulisele uudistekavale on kliimamuutused endiselt miljonite inimeste jaoks kogu maailmas peamiseks murekohaks. Pole üllatav, et majandus (22%) ja tõusvad hinnad (21%) on inimeste peamise fookuse poolest maailmas esikohal, kuid sellegipoolest on kliimaprobleem 20% vastanutest endiselt esiplaanil.

Euroopas jagab optimismi, et kliimakriis lahendatakse eluaja jooksul, vaid iga neljas vastaja (26%) - võibolla selle põhjuseks on aasta jooksul kogu kontinendil toimunud enneolematud kliimasündmused. See vastandub 48% globaalsele keskmisele ja veelgi suuremale 64%-le, kes viitavad kliimaoptimismile Aafrikas – võibolla kliimamõjude pikaajalise tundmise tulemus.

 

Hariduse rikastamine tehnoloogia abil

Andmed näitavad, et ettevõtetel on suur roll kliimamuutuste alase teadlikkuse tõstmisel. Aafrikas märgib 75% ja Euroopas 55% vastanutest, et ettevõtte ja kogukonna jätkusuutlikkuse algatused mõjutavad kliimaga seotud hoiakuid ja tegevusi.

Need haridusalgatused inspireerivad kliimapositiivseid elustiiliotsuseid, näiteks: taastuvenergia – 89% aafriklastest ja 80% eurooplastest on vahetanud või kavatsevad seda teha; ja äri- ja puhkusereisid – 67% aafriklastest ja 64% eurooplastest on nende kasutamist vähendanud või kavatsevad seda vähendada.

Epsoni jätkusuutlikkuse direktor Henning Ohlsson ütles: „Me näeme haridust ühe kõige võimsama relvana kliimakriisi vastu võitlemisel. Epsoni eesmärk on rikastada haridust tehnoloogia abil ning pakkuda valitsustele, ettevõtetele ja üksikisikutele paremat arusaamist kliimamõjudest - ja vahendeid nende leevendamiseks. Meil on hea meel ühineda ülemaailmse kogukonnaga COP27 konverentsil Egiptuses ja osaleda vestlustes, mis aitavad kaasa mõtestatud tegevusele.“

Euroopas tõstab Epson oma algatuse New Horizons kaudu teadlikkust kliimamuutustest. See jõuab umbes 10 000 koolilapseni, et aidata neil mõista nende ees toimuvaid sündmusi ja meetmeid, mida nad saavad ette võtta, et saavutada tõeline ja jätkusuutlik muutus, mis rikastab haridust tehnoloogia abil.

Aafrikas töötab Epson koos valitsuse, tööstuse ja kogukonnapartneritega, et pakkuda projekte, mis pakuvad printimistehnoloogiaid, säästvat energiat, kohalikke oskustekeskusi ja õppematerjale.

  • MEA võimaldab Epson EcoTanki printerite annetamine õpetajatel printida 11 miljonit lehekülge lugusid, et aidata lastel parandada lugemisoskust ja õppida tundma selliseid probleeme nagu kliimamuutused.
  • Koostöös World Mobile'iga ühendab Epson Tansaanias printimistehnoloogiad ülemaailmse ühenduvusega, et tuua Sansibari koolidesse uusi võimalusi.
  • Lõuna-Aafrikas on Epson asutanud demonstratsioonkeskuse, mida kasutatakse kogukonna ressursina, toetades uusi õppimisviise, luues uusi töövõimalusi ja suurendades kohaliku majanduse talendipotentsiaali.

Epson „näitab ja räägib“ ka COP27 konverentsil, pakkudes rohelises tsoonis jätkusuutlikke tehnoloogiaid, sealhulgas soojusvaba printimist ja juurdepääsu ringlussevõetud paberile, kasutades Epsoni PaperLab'i, mis kasutab 95%* vähem vett kui traditsiooniline paberi ringlussevõtt. Epson on rohelises tsoonis stendil P42. 

 

„Epsoni uuringud näitavad, et ettevõtetel on keskne roll maailma harimisel ja varustamisel, et võtta tõhusaid meetmeid kliimamuutuste vastu,“ütles Epson Europe'i president Yoshiro Nagafusa. „Hariduse rikastamine tehnoloogia abil võimaldab meil teavitada inimesi, ettevõtteid ja poliitikakujundajaid üle kogu maailma meie ees seisvate väljakutsete ulatusest, kuid tuua ka optimismi lahendustega, mis annavad igaühele võimaluse maailma kliimat tõeliselt ja positiivselt muuta.”

 

Lõpp

 

Märkused toimetajale

Me Epsonis mõistame, et Maa ja selle ressursid on väärtuslikud ja piiratud ning et kliimamuutused nõuavad viivitamatuid ja kooskõlastatud meetmeid. Usume, et ettevõtetel on koordineeritud ülemaailmses reageerimises täita suur roll.

 

Meie puhul väljendub see nii:

  • Epson eraldab 2030. aastaks süsinikdioksiidi heite vähendamiseks, ressursiahela sulgemiseks ja keskkonnatehnoloogia arendamiseks 770 miljonit eurot.
  • Epsoni uuendused loovad lahendusi, mis aitavad meie klientidel saavutada ringikujulist, jätkusuutlikku ja nullilähedast tegevust, sealhulgas soojusevabad ja energiatõhusad trükitehnoloogiad ning PaperLab, mis muudab vanapaberi praktiliselt veevaba protsessi käigus uueks paberiks.
  • Epson saavutab CDP A-nimekirjas kõrgeima hinde vee kindlustatuse ja kliima säilitamise valdkonnas.
  • Epson saavutab EcoVadis Platinum staatuse kolmandat aastat järjest.
  • Epson on ÜRO ülemaailmse kokkuleppe allkirjastaja, kes järgib kõiki 17 ÜRO säästva arengu eesmärki.
  • Epson kui vastutustundliku ettevõtluse liidu pühendunud liige Vastutustundliku Ettevõtluse Liidu pühendunud liige.

 

Seda teed järgides soovib Epson inspireerida ja võimestada valitsusi, ettevõtteid ja üksikisikuid, et saavutada kliimamuutustega tegelemiseks vajalikud muutused. Epson usub, et üheskoos töötades saame me kõik luua parema maailma.

 

*Arvutusmeetod on kontrollitud TÜV Rheinlandi poolt


 

 

Author profile

xigen

About Epson

Epson is a global technology leader dedicated to co-creating sustainability and enriching communities by leveraging its efficient, compact, and precision technologies and digital technologies to connect people, things, and information. The company is focused on solving societal issues through innovations in home and office printing, commercial and industrial printing, manufacturing, visual and lifestyle. Epson will become carbon negative and eliminate use of exhaustible underground resources such as oil and metal by 2050.

Led by the Japan-based Seiko Epson Corporation, the worldwide Epson Group generates annual sales of around JPY 1 trillion.

global.epson.com

Article Information

DATE PUBLISHED
TAGS
#COP27, #Sustainability

Downloads

Related press releases

Drupa 2024: Epson esitleb uut tipptasemel tööstusliku värvisildiprinterit Drupas, hall 5, stend D20.
Lisateave
Õpilased riskivad madalamat hinnete saamisega, seades keskkonna haridusest ettepoole
Lisateave
ELi tervishoius kaotati katkiste printerite tõttu viis miljonit tööpäeva aastas
Lisateave