Epson Europe on esimene tehnoloogiaettevõte, mis on saanud rahvusvahelise sertifikaadi oma CSR-i juhtimissüsteemide vastavusse viimise eest ÜRO säästva arengu eesmärkidega

 • See sertifikaat tunnistab, et ettevõte on oma äritegevuse ühtlustanud, et toetada suurt hulka säästva arengu eesmärke
 • Epson Europe on teinud koostööd Bureau Veritasega, et kinnitada edusamme ÜRO säästva arengu eesmärkidega vastavusse viimisel

Epson Europe teatab, et on esimene ettevõte oma valdkonnas, kes on saanud rahvusvahelise sertifikaadi oma CSR-i juhtimissüsteemile, mis on kooskõlas ÜRO säästva arengu eesmärkidega – mille on kinnitanud juhtiv ülemaailmne sertifitseerimisorganisatsioon Bureau Veritas. Selle sertifikaadiga tunnistatakse, et ettevõte on suunanud oma äri, et toetada paljusid säästva arengu eesmärke – vastates tõelise eesmärgiga ÜRO ülemaailmsele üleskutsele tegeleda 2030. aastaks planeedi kõige pakilisemate probleemidega.

Tänane teadaanne rõhutab Epson Europe'i pühendumust ausale, vastutustundlikule ja jätkusuutlikule äritegevusele. 2015. aastal kokku lepitud ÜRO säästva arengu eesmärgid on enam kui 190 riigi ja 1500 ettevõtte vahelise koostöö tulemus, et tuvastada ja käsitleda globaalseid võimalusi ja väljakutseid. Eesmärkide üldeesmärgid on parandada tervist ja haridust, vähendada ebavõrdsust, ergutada majanduskasvu ja võidelda kliimamuutustega 17 selgelt määratletud valdkonnas.

Äritegevus parema maailma nimel

Ettevõtlust peeti kriitilise tähtsusega komponendiks 17 säästva arengu eesmärgi saavutamisel, kusjuures toonane ÜRO peasekretär Ban Ki-moon märkis, et „Ettevõtlus on oluline partner (…) ja me palume ettevõtetel kõikjal hinnata oma mõju, seada ambitsioonikaid eesmärke ja teavitada läbipaistvalt tulemustest”.

Yoshiro Nagafusa, Epson Europe B.V president, kommenteerib: „Epson on vastanud ÜRO üleskutsele parandada äritegevust – rakendades meie tõhusaid, kompaktseid ja täpseid tehnoloogiaid, et luua rahulik ja jõukas maailm. Koostöös Bureau Veritasega on meie lühi-, keskmise- ja pikaajalised plaanid selle visiooni elluviimiseks täielikult kooskõlas. ÜRO säästva arengu eesmärgid on nüüd Epson Europe'i kompass, kui liikudes õiglase, vastutustundliku ja jätkusuutliku tuleviku poole”.

Täiendavad ülemaailmsed standardid

Epson Europe on teinud koostööd Bureau Veritasega, et kinnitada edusamme ÜRO säästva arengu eesmärkidega vastavusse viimisel. Juhtiva välisauditi ja sertifitseerimisteenusena testib Bureau Veritas ettevõtteid ja teisi organisatsioone kõrgete globaalsete standardite suhtes. See on jälginud Epsoni jõupingutusi, et tagada ranged süsteemid ja protsessid, mis hindavad hoolikalt ja igakülgselt ettevõtte ÜRO säästva arengu eesmärke.

Pedro González, Bureau Veritase sertifitseerimise tehniline direktor ütles: „Epson Europe mõistab, et pühendumine ÜRO säästvatele arengueesmärkidele on liiga oluline, et seda juhuse hooleks jätta, otsustades lisada need oma äristrateegiate keskmesse. Rakendame ja auditeerime rangeid standardeid ning Epson on vastu võtnud vajalikud muudatused, et saada esimeseks tehnoloogiaettevõtteks, kes on saanud rahvusvahelise sertifikaadi CSR-i juhtimissüsteemi kohta, mis on kooskõlas säästva arengu eesmärkidega. See kehtib kõigi Epsoni toodete ja teenuste müügi, turustamise, levitamise ja järelmüügiga seotud toimingute kohta. Epsoni töö siin on tunnistus meie ühisest pühendumisest parema maailma kujundamisele”.

Läbipaistvus, vastutus ja tegevus

Bureau Veritase sertifikaadi saamine on aidanud Epsonil kasutusele võtta uued süsteemid ja protsessid. See hõlmab uue ÜRO säästva arengu eesmärkidega kooskõlastatud poliitika loomist, mis ühendab äritavad ja individuaalsete töötajate tegevused, et:

 • edendada jätkusuutlikkuse tulemuslikkust;
 • kontrollida jätkusuutlikkusega seotud riske;
 • näidata neid kohustusi ja meetmeid välistele sidusrühmadele, et julgustada laiemat pühendumist ÜRO säästva arengu eesmärkide põhimõtetele.

See poliitika kuulub Epsoni ÜRO säästliku arengu eesmärkide juhtimissüsteemi (SMS) laiemasse juhtimisraamistikku, mis tagab kogu ettevõtte omaksvõtu. Juhtimissüsteem:

 • viib eesmärgi, missiooni ja strateegilise suuna vastavusse
 • kirjeldab ettevõtte üldiseid eesmärke
 • annab suuna kohalikele eesmärkidele ja tegevustele
 • ning dokumenteerib käimasolevad jõupingutused ÜRO säästva arengu eesmärgiga kooskõlastatud ettevõtete sotsiaalse vastutuse juhtimissüsteemi nõuete täitmiseks.

Epson Europe on nüüd pühendunud pidevale Bureau Veritase sertifitseerimisele ning igal aastal toimuvad regulaarsed auditid.

Epson Europe'i jätkusuutlikkuse direktor Henning Ohlsson ütles: „ÜRO säästva arengu eesmärkidega kooskõlas oleva juhtimissüsteemi sertifitseerimine toob kaasa läbipaistvuse ja vastutuse uue taseme. See aitab meil paremini mõista meie mõju sellistes selgelt määratletud valdkondades nagu haridus, majanduskasv, inimväärne töö, vastutustundlik tarbimine ja tootmine ning võitlus kliimamuutuste vastu. Oleme ka teadlikud, et Epson Europe ei ole teistest mõjutatav – ja loodame, et meie siinne töö on teistele tehnoloogiaettevõtetele märguandeks, kuna me kõik töötame õiglasema, vastutustundlikuma ja jätkusuutlikuma maailma nimel”.

Bureau Veritase Hispaania ja Portugali tegevjuht Bertrand Martin ütles: „Ettevõtete roll säästva arengu saavutamisel on ülioluline. Sõltumatu kolmanda osapoolena aitame neil selle oma strateegiasse integreerida ja vastavust kontrollida. Epson Europe on näide sellisest käitumisest ja pühendumusest, mida ühiskond nõuab”.

 

Märkused toimetajale

Me Epsonis mõistame, et Maa ja selle ressursid on väärtuslikud ja piiratud ning et kliimamuutused nõuavad viivitamatuid ja kooskõlastatud meetmeid. Usume, et ettevõtetel on koordineeritud ülemaailmses reageerimises täita suur roll.

Meie puhul väljendub see nii:

 • Epson eraldab 2030. aastaks süsinikdioksiidi heite vähendamiseks, ressursiahela sulgemiseks ja keskkonnatehnoloogia arendamiseks 770 miljonit eurot.
 • Epsoni uuendused loovad lahendusi, mis aitavad meie klientidel saavutada ringikujulist, jätkusuutlikku ja nullilähedast tegevust, sealhulgas soojusevabad ja energiatõhusad trükitehnoloogiad ning PaperLab, mis muudab vanapaberi praktiliselt veevaba protsessi käigus uueks paberiks.
 • Epson saavutas CDP A-nimekirjas kõrgeima hinde veekindluse ja kliima säilitamise valdkonnas.
 • Epson saavutab juba kolmandat aastat järjest EcoVadis Platinum staatuse.
 • Epson on allkirjastanud ÜRO ülemaailmse kokkuleppe, järgides kõiki 17 ÜRO säästva arengu eesmärki.
 • Epson kui vastutustundliku ettevõtluse liidu pühendunud liige.

Seda teed järgides soovib Epson inspireerida ja võimestada valitsusi, ettevõtteid ja üksikisikuid, et saavutada kliimamuutustega tegelemiseks vajalikud muutused. Epson usub, et üheskoos töötades saame me kõik luua parema maailma.

 

 

Author profile

xigen

About Epson

Epson is a global technology leader dedicated to co-creating sustainability and enriching communities by leveraging its efficient, compact, and precision technologies and digital technologies to connect people, things, and information. The company is focused on solving societal issues through innovations in home and office printing, commercial and industrial printing, manufacturing, visual and lifestyle. Epson will become carbon negative and eliminate use of exhaustible underground resources such as oil and metal by 2050.

Led by the Japan-based Seiko Epson Corporation, the worldwide Epson Group generates annual sales of around JPY 1 trillion.

global.epson.com

Article Information

DATE PUBLISHED
TAGS
#CSR, #SDGs, #Sustainability

Downloads

Related press releases