Epson Europe’i 2021/2022 jätkusuutlikkuse aruannet iseloomustavad investeeringud, keskkonnasäästliku tehnoloogia innovatsioon ja hariduse rikastamine

Epson Europe'i 2021/2022 jätkusuutlikkuse aruannet iseloomustavad investeeringud, keskkonnasäästliku tehnoloogia innovatsioon ja hariduse rikastamine

E Epson Europe avaldab 2021/2022 Euroopa jätkusuutlikkuse aruande . Aruandes on üksikasjalikult selgitatud, kuidas ettevõte liigub jätkusuutlikuma tegevuse suunas. See hõlmab tegevusi selliste toodete pakkumiseks, mis toetavad klientide jätkusuutlikkuse eesmärke ning programme, mille eesmärgiks on hariduse rikastamine tehnoloogia ja kliimamuutuste mõjude mõistmise kaudu.

Teavitatud ülemaailmsete raamistike kaudu, näiteks: ÜRO säästva arengu eesmärk kestliku arengu eesmärk. Epson on investeerinud 770 miljardit eurot järgmistel eesmärkidel: taastuvate energiaallikate kasutuselevõtt, ülemaailmsete heitkoguste vähendamine valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli (IPCC) 1,5° hoiatuspiirini ja maapõuevarade kasutamisest loobumine 2050. aastaks. Ettevõte uuendab oma tooteid jäätmeid vähendavate lahenduste, kuumenemisvaba tehnoloogia ning selliste toodete kaudu, mille väljatöötamisel on arvestatud pikema tööea, korduskasutamise ja ringlussevõtuga.

„Kuna kliimamõjud muutuvad aina silmnähtavamaks ja tõsisemaks, ei ole üleskutsed jätkusuutlikkusele kunagi enne nii valjult kõlanud. Epson on pühendunud täielikult – nii rahaliselt kui ka strateegiliselt – jätkusuutlikuma tuleviku tagamisse. Meie rakendame muudatused, pakume klientidele lahendusi ja levitame teadlikkust jätkusuutlikuma maailma loomiseks.”Yoshiro Nagafusa – ettevõtte Epson Europe B.V. president ja tegevjuht

Epsoni jätkusuutlikud toimingud

Tänases aruandes analüüsitakse Epsoni jätkusuutlikkuse tähelepanu keskpunkte kõikides tegevusvaldkondades, sealhulgas energia, tarneahela ja ressursiahela sulgemise alal.

Säästev energia –perioodil 2021/2022 tehtud töö näitab, et Epson on: graafikus 2021. aastal antud ülemaailmse lubaduse täitmiseks, mis seisneb 100% taastuvenergiale üleminekule 2023. aastaks; on võtmas kasutusele kombineeritud päikese-, tuule-, maasoojus- ja hüdroelektri allikad; ettevõtte kõik Euroopas asuvad müügiesindused töötavad juba taastuvenergial; tänu sellele säästab ettevõte alates 2023. aastast hinnanguliselt 36 000 tonni süsinikdioksiidi heitmeid aastas.

Säästev tarneahel –Epson on võtnud eesmärgiks jätkusuutlikult optimeeritud tarneahela loomise. Perioodil 2021/2022 hõlmasid tegevused järgmist: autode heitkoguste vähendamine tänu üleminekule elektri-, hübriid- ja madala heitmekogusega sõidukitele, tänu millele vähenesid heitkogused auto kohta alla 105 g CO2/100 km puhul; optimeeritud kaubaaluste täitmine, et saavutada transporditud kuupmeetrites ühe kaubaaluse kohta 9,9% kasv; ning üleminek õhutranspordilt meretranspordile tänu uue laohoone avamisele – tänu sellele tekkis üle 6,8 miljoni kilogrammi vähem süsinikdioksiidi.

Jätkusuutlikud klienditehnoloogiad

Lisaks ettevõtte enda tegevusele on Epson pühendunud tehnoloogiate arendamisele, mis aitavad klientidel saavutada jätkusuutlikkuse eesmärke. Tänu sellele on turule toodud lahendused, mis aitavad eelkõige vähendada klientidega seonduvaid mõjusid, sealhulgas järgmist:

  • EcoTank  plastjäätmeid vähendavad printerid – müüdud on rohkem kui 70 miljonit toodet. Kõnealune lahendus on aidanud oluliselt vähendada plastmaterjali kasutamist, mis on tindikassettide üks põhikomponente.
  • Kuumenemisvabad tehnoloogiad (nt Epsoni Micro Piezo tindiprinterid on võrreldes laserprinteritega kuni 83% energiasäästlikumad
  • PaperLab  tehnoloogia, mis loob paberi ümbertöötluse ringmajanduse ning säästab vett, paberit ja energiakasutust

Epson on pühendunud inimestele ja planeedi uuendamisele ning  ettevõte tegeleb bioplastmaterjalide väljatöötamisega, mille eesmärgiks on suurendada sellise materjali kasutamist tootmises. Konsortsiumi osana arendab ettevõte välja biomassist plastmaterjali, mis on toodetud merevetikatest. Eesmärk on 2030. aastaks toota igal aastal 200 000 tonni sellist materjali. Epson uurib ka jäätmepõhiste pulbriliste metallide kasutamist 3D-printimises, mis on mõeldud ringluspõhise taristu loomiseks sellistes valdkondades nagu autotööstus ja elektriliste komponentide tootmine.

Hariduse rikastamine tehnoloogia abil

Haridus on Epsoni äristrateegia puhul ülioluline – tegemist on võimsa vahendiga jätkusuutlikuma tuleviku loomisel. Ettevõte töötab selle nimel, et tõsta teadlikkust nii ettevõtte sees kui ka partnerite, tarnijate ja klientide hulgas ning terve ühiskonna seisukohalt.

Laiem pühendumine kogukonnas hõlmab tööd laste ja noortega – näiteks Euroopas on Epson loonud haridusalgatuse New Horizons. Kõnealune programm peaks jõudma 10 000 koolilapseni. See tagab teabe ja tehnoloogia, mis aitab koolilastel aru saada nende ümber toimuvast ning aitab neil paremini mõista oma tegevuste tagajärgi.

Epson on pühendunud ka teadlikkuse tõstmisele ÜRO kliimamuutuste ennetamise konverentsidel. Ettevõte tuli välja kliimaolukorra baromeetriga 2021. aasta COP26 kohtumisel Ühendkuningriigis ja jätkas sellega 2022. aasta COP27 kohtumisel Egiptuses. Barometer jäädvustab teadlikkuse, hoiakud ja tegevused, mis on seotud kümneid tuhandeid inimesi mõjutavate kliimamuutustega üle maailma, et toetada paremaid otsuseid valitsuse, tööstuse ja üksikisiku tasemel.  


Ülemaailmsed võrdlusalused

Aruandes on esitatud teave selle kohta, kuidas Epson oma tulemusi ülemaailmsete võrdlusalustega võrdleb. Perioodil 2021/2022 on need standardid järgmised:

Ettevõtte Epson EMEAR jätkusuutlikkuse direktor Henning Ohlsson lisas: „Epsoni eesmärgiks on anda positiivne panus ühiskonda, tagada jätkusuutlikum tulevik ja anda tagasi rohkem, kui võtame. Kõnealune aruanne kajastab tõelisi edusamme, kuid näitab ka seda, et väga palju on vaja veel ära teha. Siiski usume, et ambitsioonikad investeeringud, jätkuvad uuendused ja jõupingutused hariduse rikastamiseks aitavad luua maailma, mis on jätkusuutlikum.”


 
 
 

Author profile

xigen

About Epson

Epson is a global technology leader dedicated to co-creating sustainability and enriching communities by leveraging its efficient, compact, and precision technologies and digital technologies to connect people, things, and information. The company is focused on solving societal issues through innovations in home and office printing, commercial and industrial printing, manufacturing, visual and lifestyle. Epson will become carbon negative and eliminate use of exhaustible underground resources such as oil and metal by 2050.

Led by the Japan-based Seiko Epson Corporation, the worldwide Epson Group generates annual sales of around JPY 1 trillion.

global.epson.com

Article Information

DATE PUBLISHED
TAGS
#CSR, #Sustainability

Downloads

Related press releases

ELi tervishoius kaotati katkiste printerite tõttu viis miljonit tööpäeva aastas
Lisateave
Õpilased riskivad madalamat hinnete saamisega, seades keskkonna haridusest ettepoole
Lisateave
Epson toob turule Heat-Free Line Inkjet printimise uusima arengu, mis toob A4-printimise turule parema jõudluse ja jätkusuutlikkuse eelised
Lisateave