Introduktion af morgendagens lærere

By Hans Dummer

Hvem var din bedste lærer?

Langt de fleste af os kan huske navnene på mindst et par yndlingslærere (og også et par mindre værdsatte). Inspirerende, autoritære, sympatiske, strenge, sjove - som alle andre mennesker, vi træffer, findes der lærere i alle afskygninger.

Men mange af de grundlæggende principper, som vedrører undervisning og forholdet mellem lærer og elev, har været næsten de samme fra generation til generation.

Dette er under forandring, og de seneste innovationer på uddannelsesområdet bliver ikke drevet af ændrede samfundsholdninger men af innoverende teknologi og behovene på fremtidens arbejdspladser.

Arbejdspladsen anno 2025 vil være mere dynamisk og teknologisk avanceret og kræve en arbejdsstyrke, som er samarbejdende, fleksibel og hurtigt kan tilpasse sig nye færdigheder og roller. Metalæring (eller evnen til egenlæring) vil være en uundværlig færdighed.

Derfor er uddannelsesfokus og lærerrollen under forandring.

Fra "vismanden i centrum" til "vejlederen på sidelinjen"

I en nylig undersøgelse om teknologiens betydning inden for nøglesektorer bad Epson 17 førende tænkere om at beskrive deres forventninger til de uddannelsesmæssige normer anno 2025. Hypoteserne blev derefter testet blandt ledere og medarbejdere inden for forskellige nøglesektorer.

Russel Stannard, uddannelsesteknolog og grundlægger af www.teachertrainingvideos.com forudsagde, at "der vil ske et færdighedsskift i undervisningen, efterhånden som lærerne mere og mere bliver "vejlederen på sidelinjen" i stedet for "vismanden i centrum".

70 procent af den europæiske arbejdsstyrke var enig i denne fortolkning og forudsiger, at lærere kommer til at påtage sig rollen som vejledere, der guider de studerende gennem læringen. 64 procent var enige i, at anvendelsen af information og analytiske færdigheder derfor vil være en central del af morgendagens uddannelsessystem.

Dette skift vil blive støttet af en række nye teknologier som for eksempel interaktive projektorer, 3D-printere, Augmented Reality og cobots (samarbejdende robotter), der vil muliggøre en tiltagende blanding af online- og offlinelæring. Augmented Reality vil for eksempel gøre visse videnskabelige demonstrationer nemmere at udføre, mere sikre og mindre tidskrævende at planlægge.

David White, der er chef for digital læring på University of the Arts i London, siger: "Undervisning i brugen af teknologier er forældet. Fremtiden ligger i at undervise de studerende i praktiske færdigheder og give dem mulighed for frit at veksle mellem forskellige platforme."

Fordelene ved "vejlederen på sidelinjen"

Efterhånden som lærerne i mindre grad kun skal formidle viden, vil de bedre kunne varetage den parallelle rolle som livscoach. 72 procent af europæerne forventer, at læring derfor bliver mere tilpasset og personligt rettet mod den enkelte.

Det forudsiges også, at uddannelse bliver mere dynamisk og effektiv anno 2025. 72 procent af de adspurgte var enige i, at "blandet læring" (blandet brug af online- og offlinelæringsressourcer) hjælper med at opnå dette.

Hjælp til, at lærerne kan tilpasse sig de nye prioriteringer

Vores lærere er i frontlinjen, når det gælder det forestående skift i arbejdspladskultur.

For at stimulere de færdigheder, der kræves af morgendagens arbejdsplads, skal dagens lærere tilpasse deres egen formåen og tilgang i det kommende årti. Det vil givetvis medføre udfordringer.

Mens 63 procent af europæerne er positive over for implementeringen af teknologi, mener 61 procent også, at lærerne ikke aktuelt er rustet til at undervise de studerende i de færdigheder, der kræves for at bruge den teknologi, som bliver integreret i uddannelserne over de næste ti år.

I vores undersøgelse fandt vi også en række andre trusler mod den fremtidige uddannelseskvalitet. Heraf var den største del af de adspurgte enige om, at finansiering (47 procent), læreruddannelse (40 procent) og forældet teknologi (34 procent) kunne være begrænsende faktorer, når det drejer sig om at tilpasse uddannelsessteder og lærere til de nye uddannelsesprioriteter.

Fremtidens yndlingslærer

Det fremgår tydeligt af vores undersøgelse, hvor vigtigt det er, at lærere, politiske beslutningstagere, teknologivirksomheder og uddannelsessteder arbejder sammen for at bygge bro fra nutidens uddannelsesnormer til dem, der gælder i 2025.

Men det er også tydeligt, at morgendagens yndlingslærere vil være dem, der kan håndtere metalæring, blandet indlæring og personlige undervisningsmål.

Heldigvis gav 60 procent af de adspurgte lærere udtryk for, at de ville være villige til at efteruddanne sig til denne fremtidige rolle.

Vil du vide mere?

Den fulde rapport indeholder alle oplysningerne, og du kan hente den her:

 


 

Om Epson

Epson er en globalt førende producent, som forbinder mennesker, ting og information med sine originale, effektive og kompakte præcisionsteknologier. Med et produktudbud, der strækker sig fra inkjetprintere og digitale udskrivningssystemer til 3LCD-projektorer, ure og industrirobotter, er firmaet fokuseret på at skabe innovationer og at overgå kundens forventninger med hensyn til inkjet, visuel kommunikation, wearables og robotteknologi.

Med den japanskbaserede Seiko Epson Corporation i spidsen har Epson Group mere end 81.000 medarbejdere i 85 virksomheder verden over og er stolte over at kunne bidrage til de samfund, gruppen opererer i og deres fortsatte bestræbelser for at reducere miljøpåvirkninger.

global.epson.com/

Artikeloplysninger

UDGIVELSESDATO

Author

Author profile

Hans Dummer

The world of projection has changed dramatically over the years and I’m proud to head up Epson’s European projector business – the number one projector manufacturer for the last 11 years. I’ve been working at Epson for almost two decades and will be sharing my thoughts on how projectors can benefit your business, whether you’re a teacher, accountant, doctor or retailer, you’ll be surprised how the technology can add value to your company.