Epson, açık inovasyonda yeni bir devri başlatıyor; insan ve gezegen odaklı Ar-Ge çalışmalarına girişiyor

  • İnovasyon kültürünün tepeden inme direktiflerle elde edilemeyeceği inancıyla ilerleyen değişim
  • Ürün bazlı Ar-Ge'ye ek olarak, çevresel etkiyi azaltan yeni malzeme ve teknolojilerin geliştirilmesine odaklanıyoruz
  • Yeni çözümlere erkenden bir bakış: doğal olarak türetilmiş (plastik dışı) malzemeler ve geri dönüştürülmüş toz metaller

Sürdürülebilir teknoloji ve inovasyon alanında gerçekleştirdiği 100 milyar JPY büyüklüğündeki yatırımını duyurmasından 6 ay sonra, Epson, gelecekteki Ar-Ge yatırımlarında odak noktası olacak çevresel etkiyi azaltmaya yönelik yeni malzeme ve teknolojilerin geliştirilmesine kendini adıyor.

Epson bu konuda başarıya ulaşmak ve küresel rekabet gücünü arttırmak üzere, fikir üretmeye ve fikirleri pazara sunmaya yönelik olarak izlediği yöntemleri, yeni inovasyon ve girişim sermayesi fonlarıyla desteklenen bir modelle yeniden ele alıyor.

Şirket içi

Epson, ekiplerini yeni fırsatları daha hızlı belirlemeye ve paylaşmaya teşvik etmek ve güçlendirmek üzere, tümevarımsal bir kültürle daha açık bir çalışma ortamına dönüşme amacıyla değişiyor.

 

Her türlü inovasyonun, kaynakların kullanımının en aza indirgenmesinden israfın azaltılmasına kadar muhtelif toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi temel alması yönündeki güçlü bir ilkenin rehberliğinde, çalışanlar her şeyden önce sürdürülebilir çözümlere odaklanan bir yaklaşım içerisinde paylaşmaya ve yeni fikirler üzerinde iş birliği yapmaya daha fazla teşvik edilecektir.

Açık bir kültür inşa etmek için iş ortamı ve yönetim anlayışları konusunda çalışanların fikrine başvurulmasını da içeren değişimler amaçlanmaktadır.  

Şirket dışı

Epson, gelirlerde aşırı büyüme amacı gütmeden adil kâr elde etmeyi; sahip olduğu tescilli teknolojiler, ürünler ve hizmetlerden yararlanan açık ortaklıklar ve işbirlikleri yoluyla sürdürülebilir bir toplumu desteklemeyi taahhüt etmektedir.

Epson, birlikte çalışmaya ve açık inovasyona hız vermek üzere, girişim yatırımlarına ayrılmış 5 milyar JPY (72 milyon USD) büyüklüğündeki başlangıç sermayesiyle 2020 yılında kurmuş olduğu girişim sermayesi inovasyon fonu Epson X'i daha da fazla destekleyecektir.

Epson Europe Başkanı Yoshiro Nagafusa, "Tam anlamıyla dönüşümsel bir inovasyon, kültürel değişimi ve birlik olmayı gerektiriyor. Bu yönde sarf edilen çabaların yolu, toplum ve çevre için üzerimize düşeni yaparken her sese kulak verilmesini ve tüm fikirlerin dikkate alınmasını sağlamaktan geçiyor".

"Açık inovasyonu istikbalimiz için önemli bir itici güç olarak görüyoruz. Artan işbirliği, ortaklıklar ve bilgi paylaşımı, kalkınmayı ve inovasyonu daha iyi hale getiriyor. Gerek işimizin içinden gerek dışından baktığımızda, karmaşık sorunları çözmek için işbirliği yapma gerekliliğinin bir gerçek olduğunu görüyoruz.

"Uzun süredir sağlıklı ve açık fikirli bir şirket kültürü içinde faaliyet göstermeye çalışsak da gelişmeye devam etmek bizim için çok önemli" diyor. 

Bu taahhüdün yanı sıra Epson, çığır açan biyolojik olarak çözünebilen ve geri dönüştürülebilir maddeler, biyoplastikler ve geri dönüştürülmüş toz metaller gibi inovasyonlar şeklinde halihazırda gerçekleştirdiği ilerlemelerin ön takdimini yapıyor.

Biyoplastikler

Açık inovasyonun avantajlarını uygulamalı olarak ortaya koyan Epson, birlikte çalışma amacı güden bir kuruluşlar konsorsiyumunun bir parçası olarak, yeni bir tür biyoplastiğin (biyolojik kaynaklardan türetilmiş plastik maddeler) geliştirilmesine katkıda bulundu 1. "Pararesin", Öglena yosununda depolanan bir polisakkarid olan paramilonu kullanan, umut vaat eden yeni bir biyokütleli plastiktir. Bu konsorsiyum, konvansiyonel plastiklere yönelik uygulanabilir bir alternatif olan denizde çözünebilen, biyokütleden türetilmiş plastikler alanında 2030'a kadar yılda yaklaşık 200.000 tonluk tedarik kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

 

 

Yoshiro Nagafusa, "Atık plastiklerin etkin şekilde kullanılmasının düşük oranda seyretmesi ve denizlerdeki plastiklerinin neden olduğu çevre kirliliği, dikkat edilmesi gereken küresel sorunlar haline geldi".

 

Fosil yakıt bazlı reçineleri değiştirerek ve karbondioksit emisyonlarını ve çevresel etkiyi azaltarak hem insanlara hem de gezegene fayda sağlayacak çözümler sunmanın mümkün olduğuna inanıyoruz” diye ekliyor.

Toz metaller

Epson, alt kuruluşu Epson Atmix aracılığıyla, otomobillere ve elektrikli parçalara yönelik olanlar da dahil bileşenler üretmek için kullanılabilecek, atık metallerden rafine edilmiş metal tozları kullanarak 3 boyutlu kalıplama amaçlı ürünler geliştirerek döngüsel bir imalat altyapısı oluşturmak için çalışıyor.

"Bu gelişmelerden ve Epson'ın toplumsal sorunları çözmeye yardımcı olmayı amaçlayan inovatif teknolojiler geliştirmeye sıkı sıkıya bağlanmış Ar-Ge stratejisinden ötürü gurur duyuyoruz."

 

author avatar

Author profile

Aycan Türk

Marketing Specialist, Türkiye

Epson Hakkında

Epson, insanları, nesneleri ve bilgiyi orijinal, etkin, kompakt ve hassas teknolojiler kullanarak birbirine bağlamaya adamış küresel bir teknoloji lideridir. Şirketimiz mürekkep püskürtmeli ve dijital baskı sistemlerinden 3LCD projektörlere, saatlere ve endüstriyel robotlara kadar, görsel iletişim, giyilebilirler ve robotik alanlarda inovasyon yönetimi ve müşteri beklentilerini aşmaya odaklanmıştır.

Merkezi Japonya'da bulunan Seiko Epson Corporation şirketinin önderliğindeki Epson Grubu'nun dünya genelindeki 85 şirketinde 81.000'e yakın çalışanı vardır ve çevresel etkiyi azaltmak için sürekli yaptığı çalışmalardan ve faaliyette bulunduğu toplumlara yaptığı katkılarından gurur duymaktadır.

global.epson.com

Makale Bilgileri

YAYINLANMA TARİH
ETİKETLER
corporate

İndirmeler

Related press releases

Epson, en yeni nesil ultra hafif, yüksek lümenli 3LCD projeksiyonlarını tanıttı
DAHA FAZLASINI OKU
Renkli etiket yazıcılar, Epson’ın isteğe bağlı etiketleme serisini tamamlıyor
DAHA FAZLASINI OKU
Epson ve Lüks Moda Evi Brunello Cucinelli Teknoloji Destekli Döngüsel Ekonomi için Küresel Vizyonu Yönlendiriyor
DAHA FAZLASINI OKU