Global Epson-undersökning avslöjar alarmerande okunskap om klimatet – 46 % är fortfarande optimistiska och tror att vi kommer att undvika klimatkriser under deras livstid

En global undersökning gjord av Epson avslöjar alarmerande okunskap om klimatsituationen – 46 % tror att klimatkriser kan undvikas

En ny undersökning visar att det finns en betydande klyfta mellan uppfattningen om klimatförändringar och hur allvarlig situationen är

 

Pressmeddelande: 10 september 2021

Epson markerar 50 dagar innan COP 26 inleds i Storbritannien i november genom att tillkännage resultaten från sin Climate Reality Barometer. Epsons undersökning pekar på en potentiellt skadlig klyfta mellan verklighetens klimatförändringar och människors kunskaper om dess katastrofala effekter. Undersökningen registrerar globala erfarenheter och uppfattningar om klimatförändringar från 15 264 konsumenter i Asien, Europa, Nordamerika och Sydamerika.

Epsons Climate Reality Barometer har tagits fram för att hjälpa till att forma diskussioner under COP 26 och har som mål att öka allmänhetens kunskaper om klimatförändringarnas inverkan, påverka företags beslut i rätt riktning, och ge beslutsfattare bättre information.

Okunskap om verkligheten: Optimism kontra bevis

Enskilda personer från Australien, Brasilien, Frankrike, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kina, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA deltog i barometern. När de tillfrågades om deras syn på mänsklighetens förmåga att avvärja en klimatkris under deras livstid svarade nästan hälften av svarspersonerna (46 %) att de är ”mycket” eller ”ganska” optimistiska. Detta är en betydligt större grupp än de endast 27 % som svarade att de är mycket eller ganska pessimistiska.

De vanligaste orsakerna till denna optimism är allmänhetens ökande medvetenhet om klimatförändringar (32 %), vetenskapens och teknikens förmåga att tillhandahålla lösningar (28 %) och övergången till förnybar energi (19 %). pGlobalt sett tror 5 % av svarspersonerna inte att det finns någon som helst klimatkris – med USA (11 %), Tyskland (7 %) och Storbritannien (6 %) överst på listan av de som förnekar klimatproblem. 

I samband med att Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) rapporterar att det kommer att ta flera tusen år att backa vissa mänskligt drivna klimatförändringar [i] och med tanke på en uppsjö av globala händelser – inklusive den varmaste juli [ii] som någonsin har registrerats, skogsbränder [iii] i Europa, Nordamerika och Asien och översvämningar [iv] i Colombia, Kina och Tyskland – visar resultaten från Epsons Climate Reality Barometer en optimismens triumf över bevisen och en skadlig okunskap om verklighetens klimatförändringar.

Henning Ohlsson, Director of Sustainability, Epson Europe, säger: ”I samband med att ett klimatnödläge utvecklas direkt framför våra ögon är det en verklig oro att så många människor inte förstår eller till och med aktivt förnekar dess existens. Detta är en tankeställare för alla – regeringar, verksamheter och privatpersoner – om att samarbeta så att COP 26 fattar de beslut och inspirerar till de åtgärder som krävs för att avhjälpa klimatförändringarna.”

Verklighetskontroll: Förståelse kontra åtgärder

Barometern antyder att optimism kan vara resultatet av att man inte förstår klimatförändringarna och därmed deras omfattning. Omkring tre fjärdedelar av svarspersonerna förstår sambandet mellan klimatförändringar och ökande globala temperaturer (77 %), extrema väderförhållanden (74 %) och skogsbränder (73 %). Däremot minskar medvetenheten till drygt hälften för händelser som svält (57 %), massmigration (55 %) och insektsutbrott (51 %). Det förekommer stora regionala variationer här, där kunskapen om svält är störst i Taiwan (72 %) och minst i USA (44 %).

Många anser att regeringar och industrin har ansvaret för att hantera nödsituationen. Av de tillfrågade identifierade mer än en fjärdedel (27 %) regeringar och 18 % företag som de som har ”störst ansvar”. Närmare 18 % säger att de har ett personligt ansvar – och här har Indonesien den högsta (30 %) och Kina och Tyskland de lägsta nivåerna (båda 11 %). Det är dock uppmuntrande att det största enskilda antalet svarspersoner identifierar ansvaret som kollektivt (31 %).

Även om människor är villiga att göra livsstilsförändringar för att hantera krisen är vissa långsamma att agera. Barometern visar att 65 % går med på (redan gör eller planerar) att minska affärs- och fritidsresor – men endast 40 % har minskat dem. 68 % går med på att byta till elbilar – men endast 16 % har gjort omställningen. Och 58 % går med på att anta en växtbaserad kost – men endast 27 % har blivit veganer. Även om man tittar på relativt enkla val, t.ex. att bojkotta icke hållbara märken, vilket 63 % går med på, har endast 29 % redan ändrat sina inköpsvanor.

Företagens verklighet – tiden för handling är nu

Climate Reality Barometer visar att för många människor ses klimatkrisen som något som andra drabbas av. Även om undersökningen visar att endast 14 % av svarspersonerna anser att stora företag och endast 3 % av små företag (färre än de 5 % av de som förnekar klimatförändringarna) är de som har störst ansvar för att hantera klimatkrisen så visar den också att företag av alla storlekar bör spela en större roll – och tiden för handling är nu.

Företag kan stärka andra verksamheter och konsumenter med innovationer som stödjer hållbarhet. Hos Epson har detta lett till utvecklingen av bland annat initiativ för att minska kunders miljöpåverkan genom att använda effektiv värmefri utskriftsteknik, och FoU-arbete avseende miljöteknik så som naturligt härledda (icke-plast) material.

I tillägg till produkt- och materialinnovation kan verksamheter göra stor skillnad genom att främja och visa upp att de tar ansvar för klimatet. Epson gör detta genom initiativ så som att övergå till 100 % förnybar elektricitet och att engagera sig i initiativ som RE100-projektet för förnybar energi. Epson arbetar också för att främja produktrenovering och -återanvändning och genom att delta i bra partnersamarbeten så som t.ex. samarbetet med National Geographic för att skydda permafrosten[i]. skydda permafrosten [v].

Yasunori Ogawa, global President för Epson, säger: ”Denna undersökning visar att medvetenhet om klimatförändringas verklighet, tillsammans med verkliga åtgärder, kommer att vara avgörande för att hantera denna nödsituation. Epsons mål är att främja medvetenheten om detta och tillhandahålla den teknik som behövs – för vårt företag, andra verksamheter och konsumenter – för att skapa verklig förändring. Hållbarhet är centralt för vår verksamhetsplan och backas upp av betydande resurser – eftersom även om vi vet att vi har en lång väg att gå är vi övertygade om att vi kan bygga en bättre framtid.”

 

[i] https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/

[ii] https://www.noaa.gov/news/its-official-july-2021-was-earths-hottest-month-on-record

[iii] https://www.bbc.co.uk/news/58159451

[iv] https://www.reuters.com/business/environment/china-germany-floods-expose-climate-vulnerability-2021-07-22/

[v] https://www.epson.co.uk/insights/article/epson-partners-with-national-geographic-to-encourage-businesses-to-turn-down-the-heat-in-the-fight-against-climate-change2

author avatar

Author profile

Epson Blog Team

Our team of bloggers have a passion for how technology can improve your lives and want to share this with you.

Om Epson

Epson är ett globalt ledande teknikföretag med målet att sammanföra människor, information och annat genom egenutvecklade effektiva och kompakta precisionstekniker. Med ett sortiment som omfattar såväl bläckstråleskrivare och digitala utskriftssystem som 3LCD-projektorer, armbandsur och industrirobotar fokuserar företaget på att främja innovation och att överträffa kundernas förväntningar inom bläckstråleskrivare, visuell kommunikation, bärbar teknik och robotteknik.

Epson-koncernen leds av Japan-baserade Seiko Epson Corporation och har över 81 000 anställda i 85 företag världen över. Epson är stolt över sina bidrag till de samhällen där man är verksam och över sina kontinuerliga insatser för att minska miljöpåverkan.

global.epson.com

Artikelinformation

PUBLICERINGSDATUM

Nedladdningar

Related press releases