Epsons marknadsundersökning visar att kostnadern för utskrifter stiger eftersom distansarbete och flexibla arbetsmiljöer innebär nya utmaningar för IT-chefer och agendan för hållbarhet.

En ny företagsundersökning på uppdrag av Epson visar att uppskattningsvis 89 % av beslutsfattare inom IT har upplevt en ökning i utskriftskostnader under de senaste 12-18 månaderna, detta trots att nästan hälften (45 %) rapporterat en minskning av utskriftsvolymerna.

På grund av ett explosionsartat växande distansarbete bevittnade IT-chefer en spridning av antalet skrivare inom företagen i och med att de anställda själva införskaffade den teknik som krävs för att kunna arbeta hemma (enligt 53 % av de svarande). Som ett resultat av detta ses behovet av att hantera mängder av olika skrivarmärken och introduceras nu som en nyckelproblem av över en tredjedel (37 %) av IT-chefer. Andra såg anställda lägga ut avsevärda summor på patroner till följd av att de köpt skrivare som är avsedda för hemmabruk (70 %) och som inte skiljer på affärsutskrifter och personliga utskrifter, för vilka företagen bar kostnaderna (71 %).

Samtidigt uppger över en tredjedel av de svarande (38 %) att skrivarna ofta är upptagna vid viktiga tidpunkter när lagrade utskrifter kördes ut när man kom till kontoret, och 64 % uppgav att de hade sett anställda arbeta övertid på grund av driftstopp (brist på servicemöjligheter).

Dessa erfarenheter har lett till att nästan två tredjedelar (63 %) nu hävdar att de kommer att göra avsevärda förändringar i hur utskrifter bör hanteras i framtiden. Mer än hälften (52 %) anger ett behov av att minska behoven av underhåll för skrivare, och (39 %) anger ett behov av att minska kostnaderna samtidigt som man fokuserar på att uppfylla miljömål.

Hållbar utveckling

En stor svårighet som avslöjades av de svarande var det svåra i att prioritera hållbarhetsaspekter tillsammans med att hantera nya utmaningar som orsakas av den plötsliga övergången till hybridarbetsmiljöer.

Medan 73 % hävdar att de nu ser ett fokus på hållbarhetshänsyn när de vill investera i skrivare, är många fortfarande omedvetna om att bläckstråleteknik ger en större hållbar fördel än laser, och även om 57 % erkänner att besparingar inom koldioxid -utsläpp skulle kunna göras genom att byta den typ av skrivare som används, överväger endast 43 % värmefria lösningar.

Kontroll

Att behålla kontrollen över skrivarhårdvaran under distansarbete angavs som ett nyckelproblem av 75 % av de tillfrågade, där 63 % medgav att IT tappar kontrollen över skrivarparken.

Att återta kontrollen kommer att vara ett stort steg mot att avhjälpa både kostnads- och hållbarhetsproblem. På en direkt fråga säger 73 % att hantering och kontroll av skrivarparken är en specifik del av deras miljö- och hållbarhetspolicy, så att söka ytterligare klarhet inom hållbara utskriftslösningar skulle kunna vara ett snabbt sätt att möta denna utmaning. Epsons värmefria teknik – finns i modeller som lämpar sig för både små kontor/hemmakontor och stora företag – och har visat sig minska energiförbrukningen och koldioxid- -utsläpp med upp till 83 % jämfört med laserskrivare En.

 

Gareth Jay, Epson Europe, kommenterade: "IT-chefer har under de senaste åren utsatts för en aldrig tidigare skådad press, med team som är mycket pressade ifråga om tid och resurser, samtidigt som de brottats med att anpassa IT- och utskriftsbehoven för att möta en ny arbetsvärld.

"Vissa av våra enkätresultat visar hur mycket vi fortfarande behöver utbilda gällande de många fördelar som erbjuds av våra värmefria bläckstråleskrivare för företag och som kan hjälpa till att stödja de utmaningar som har identifierats – oavsett om det handlar om att spara tid och pengar, använda mindre energi och släppa ut mindre koldioxid, kräva färre ingrepp eller använda färre förbrukningsartiklar än laserskrivare.

"Men det finns också hopp och möjligheter i dessa resultat. Många svarande tittar nu på hur man kan minska framtida störningar och bli mer uthålliga. Det finns möjlighet att investera i ny utskriftsteknik och söka ytterligare möjligheter från befintliga skrivarparker. Att anpassa sig för att ge bättre support till arbetsstyrkan behöver inte bli en huvudvärk utan skulle kunna ge avsevärda effektivitets- och produktivitetsvinster och hjälpa företag att komma tillbaka på rätt spår med sina hållbarhetsmål." 

Epsons State of the Market- undersökning, som utfördes av det oberoende forskningsföretaget Coleman Parkes, tillfrågade 3 000 beslutsfattare inom IT från över 30 länder i Europa, Mellanöstern och Afrika.

De viktigaste undersökningsresultaten innehåller:

Förändringar inom utskrifter på grund av pandemin och effekterna av distansarbete:

 • Eskalerande kostnader: De allra flestaav företagen (89 %) har sett en ökning i sina utskriftskostnader under de senaste 12–18 månaderna, med en genomsnittlig ökning på 14 %.
 • Förlorad kontroll:Att behålla kontrollen över skrivarmaskinvaran under distansarbete identifierades som den största pressen. Endast 42 % sa att de – till viss grad – hade rätt kontrollnivå över beslut om inköp och hantering av skrivare.  Medan den stora majoriteten av företagen (93 %) införde någon form av begränsning för vilka skrivare som anställda kunde köpa in för arbete hemma under pandemin, och de flesta (76 %) införde nya riktlinjer, medger 42 % att efterlevnaden var begränsad. De främsta farhågorna kring utskrifter i hemmet är säkerhet, ansvar för tillgångar utanför kontorsmiljöer och mottagande av underhållsförfrågningar om produkter som köps individuellt av anställda.
 • Uppkomsten av nya vanor vid distansarbete:Även själva utskriftsbeteendet förändras. Det finns ett ökat fokus på att endast skriva ut viktiga dokument, och skrivare som är utsatta för stor belastning vid viktiga tidpunkter när lagrade utskrifter kördes när människor kom in till kontoren. Nästan hälften (44 %) tror att de kommer att gå över till mer centraliserade skrivarparker inom de närmaste två åren till följd av detta, medan cirka två tredjedelar (64 %) av företagen redan driver en centraliserad grupp med skrivare inom den normala kontors-/arbetsmiljön. För cirka en fjärdedel av företagen (23 %) tror de svarande att det kommer att finnas fler enheter tillgängliga för färre användare. Förutsedda arbetsplatsmönster varierar; en tredjedel (36 %) av de svarande uppger att de anställda stegvis kommer att återvända till arbetsplatsen, och 27 % uppger att ett rotationssystem kommer att användas.
 • Allt viktigare utskrifter, med krav på hastighet och driftsäkerhet:Hälften av de svarande (49 %) anser att utskrifter och utskriftsteknik kommer att bli allt viktigare för deras organisation under de nästkommande 12 månaderna. Efter pandemin uppger de flesta (72 %) av de svarande att de fortsatt behöver mer tillförlitliga skrivare. 61 % anser att utskrifter kommer att förbli viktiga när det gäller hantering av kritiska data, och 53 % uppger att de kommer att behöva bättre utskriftshastigheter för att möta efterfrågan.
 • Hållbarhetsmål i riskzonen:En majoritet av de svarande (69 %) anser att miljömässig och social påverkan kommer att bli allt viktigare för deras företag i efterdyningarna av Covid-19-pandemin, men hälften medgav att hållbarhet har fått ta ett steg tillbaka de senaste 12-18 månaderna. Medan 60 % av de svarande förväntar sig att se ökade insatser för mer hållbara utskrifter till följd av distansarbete, anser nästan två tredjedelar (61 %) att spridningen av nya skrivare för att stödja hemarbete innebär att de inte kommer att nå sina hållbarhetsmål.
 • Energianvändning är en viktig utmaning: Även om 95 % av företagen övervakar skrivarparkens energiförbrukning, har endast 35 % en tydlig bild. Det finns emellertid en stark önskan att förbättra förståelsen för besparingar som skulle kunna göras genom att förändra sättet som skrivarparken hanteras på (66 %) samt genom att ändra de typer av skrivare som används (57 %).
 • Utbredda missuppfattningar: Medan undersökningen avslöjade ett gap inom utbildning kring de många affärsfördelar som bläckstråleskrivare ger, uppgav de svarande att dessa skrivare var lättare att underhålla, gav bättre utskriftskvalitet och var billigare att använda.
   

 

Meddelande till redaktören

Metod: Epsons State of the Market- undersökning
Undersökningen bland 3 000 svarande i 30 länder i Europa, Mellanöstern och Afrika utfördes av det oberoende forskningsföretaget Coleman Parks i januari 2022. De svarande inkluderade beslutsfattare inom IT, alla från företag med minst 340 anställda inom en rad olika sektorer så som affärs- och professionella tjänster, statliga myndigheter, sjukvård, utbildning, detaljhandel, juridik- och finanstjänster. 

Om Epsons värmefria bläckstråleskrivare för företag

Epsons värmefria bläckstråleskrivare för företag ger en rad fördelar för moderna företag, vilket frigör tid och utrymme, skapar bättre arbetsmiljöer samt minskar utsläpp och kostnader. Fördelar:

 • Lägre energiförbrukning sparar energi och pengar: Epsons värmefria teknik förbrukar upp till 83 % mindre energi 1. Eftersom bläckstråleskrivare inte har någon fixeringsenhet att värma minskar energiförbrukningen betydligt.
 • Sparar tid genom konsekvent höga utskriftshastigheter: Värmefri teknik kräver ingen uppvärmning när den slås på eller startas från viloläget. Detta innebär att du kan börja skriva ut omedelbart, vilket är 50 % snabbare från redo-läget jämfört med laserskrivare.
 • Färre utbytesdelar, mindre miljöpåverkan: Laserskrivare har vanligtvis fler förbrukningsartiklar och kräver i många fall regelbundet byte av trumma, överföringsenhet och fixeringsenhet. Tack vare den värmefria tekniken producerar våra bläckstråleskrivare upp till 96 % färre förbrukningsartiklar jämfört med laserskrivare. 
 • Färre ingrepp ökar produktiviteten: Den värmefria konstruktionen hos Epsons bläckstråleskrivare innebär att det finns färre delar som kan gå sönder, vilket minskar antalet ingrepp som krävs.
author avatar

Author profile

xigen

Our team of bloggers have a passion for how technology can improve your lives and want to share this with you.

Om Epson

Epson är ett globalt ledande teknikföretag med målet att sammanföra människor, information och annat genom egenutvecklade effektiva och kompakta precisionstekniker. Med ett sortiment som omfattar såväl bläckstråleskrivare och digitala utskriftssystem som 3LCD-projektorer, armbandsur och industrirobotar fokuserar företaget på att främja innovation och att överträffa kundernas förväntningar inom bläckstråleskrivare, visuell kommunikation, bärbar teknik och robotteknik.

Epson-koncernen leds av Japan-baserade Seiko Epson Corporation och har över 81 000 anställda i 85 företag världen över. Epson är stolt över sina bidrag till de samhällen där man är verksam och över sina kontinuerliga insatser för att minska miljöpåverkan.

global.epson.com

Artikelinformation

PUBLICERINGSDATUM
TAGGAR
#inkjet

Nedladdningar

Related press releases

Epson och High-end-modehuset Brunello Cucinelli driver den globala visionen för en teknikbaserad cirkulär ekonomi
LÄS MER
Epson publicerar sin europeiska hållbarhetsrapport ”Green Choice” för 2021
LÄS MER
Epson lanserar de första EcoTank A3-skrivarna för företag – prisvärda, hållbara lösningar för kontorsdokument i större format
LÄS MER