Bläckstråleutskrift av etiketter på beställning kan minska koldioxidutsläppen med 6,7 miljoner ton per år

Bläckstråleutskrift av etiketter på beställning kan minska koldioxidutsläppen med 6,7 miljoner ton per år

Ny forskning från de oberoende konsulterna på Smithers visar hur bläckstråleutskrift av etiketter på beställning kan ge europeiska företag betydande energibesparingar, minska massivt slöseri med material och bläck och göra arbetet med märkning mycket mer effektivt och hållbart.

Om europeiska företag övergick till bläckstråleutskrift av etiketter på beställning skulle energibesparingarna på 28,7 miljoner kWh [1] kunna uppnås varje år. Detta motsvarar belysning i 95 960 bostäder och en minskning av koldioxidutsläppen med 6,7 miljoner ton 2 [2].  Bläckstråleutskrifter på beställning kan dessutom eliminera 180 miljoner kvadratmeter etikettavfall (25 264 fotbollsplaner) och kommer att minska bläckavfallet med uppskattningsvis 619 ton (41 dubbeldäckares vikt).

Smithers genomförde sin forskning för att jämföra och utvärdera hållbarheten hos olika utskriftsprocesser och hur märkesföretagen kan använda dem för att få hjälp med att uppnå sina hållbarhetsmål. De analyserade företag med hjälp av flera olika kommersiella, termiska överförings- och interna färgutskriftsprocesser med bläckstråleskrivare och beräknade inverkan på hållbarheten, från etikettlager till tillämpning, över fem huvudkategorier – energi, avfall, förbrukningsartiklar, förvaring och transport samt skyddspapper.

Den drog slutsatsen att användning av bläckstråleskrivare för att skriva ut etiketter internt skulle kunna ha stora kommersiella och verksamhetsmässiga fördelar. Det har dessutom påvisbara miljömässiga fördelar, inklusive betydande minskningar av energi, avfall och förbrukningsartiklar, vilket skulle kunna hjälpa företagen att uppfylla följande FN-mål för hållbar utveckling:

  • SDG 7 – Prisvärd och ren energi

      Bläckstråleutskrift är en mycket mindre energikrävande process och kan använda endast 1 % av den energin för samma utskriftsområde.

  • SDG 8 – Goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

      Bläckstråleutskrifter kan ge kostnadseffektivitet och marginalförbättringar för etikettanvändare.

  • SDG 9 – Branschinnovation och infrastruktur

      Innovativ bläckstråleteknik kan minska slöseriet med etikettmaterial och föråldrade lager.

  • SDG 12 – Ansvarsfull förbrukning och produktion

      Det finns en betydande minskning av avfallsmaterial (t.ex. färgband) vid bläckstråleutskrifter jämfört med utskrifter med termisk överföring.

Ciaran Little, VP, Information Division, hos Smithers säger: ”Marknaden för etikettutskrifter genomgår stora förändringar i och med att företag försöker utnyttja ny digital teknik och reagera på konsumenters växande krav på personlig anpassning och leverans i rätt tid. Resultatet av detta är att marknaden för digitala etikettutskrifter växer snabbt på bekostnad av analoga utskriftsprocesser. Märkesföretagen blir allt mer medvetna om fördelarna med en intern lösning för etikettutskrifter för att förbättra hastigheten, flexibiliteten och kvaliteten samtidigt som avfall, åldrande och förseningar minskar.

”Färgetikettutskrifter på beställning med bläckstråleskrivare är ofta det mest hållbara och effektiva alternativet för verksamheten. Det eliminerar de traditionella problemen med termisk överföring, utan fler förseningar, avbrott, slöseri eller andra problem. Slut på färdigutskrivna etikettlager, stopptid i produktionen, förlorade beställningar och försenade leveranser. Det förbättrar dessutom visuell identifiering, effektivitet och flexibilitet.”

Frank Maeder, Epsons chef för produktmarknadsföring, säger: ”Etiketter är en affärskritiskt fråga för märkesföretag i en stort urval av sektorer. Att välja rätt etikettutskriftsprocess kan ge betydande kommersiella fördelar med avseende på tid till marknaden, flexibilitet och kvalitet. Allt detta kan förbättra kundupplevelsen och öka försäljningen. Nu byter allt fler märkesföretag till intern bläckstråleutskrift av färgetiketter på beställning, eftersom detta kan bidra avsevärt till att uppnå ett företags hållbarhetsmål såväl som förbättra företagets verksamhet.

”Att välja bläckstråleutskrift av etiketter på beställning kan minska den totala energiförbrukningen avsevärt, minimera avfall genom minskat spill och föråldrande och minska användningen av förbrukningsartiklar, i synnerhet färgband från termisk överföring men även från bläck. Optimering av leveranskedjor och framtida innovationer inom skyddspapper, såväl som en växande återvinningen av bläckpatroner kan ytterligare förbättra hållbarhetsfördelarna med att byta till interna bläckstråleskrivare.”

 

Energikrävande

Rapporten visar hur kommersiella utskriftsprocesser är energikrävande, där en traditionell flexo-etikettskrivare använder ca 39 kWh per 1 000 kvadratmeter utskrivna etiketter. Om samma etikett har variabeldata utskrivna med termisk överföring är den kombinerade energiförbrukningen 41 kWh per 1 000 kvadratmeter. Bläckstråleutskrift är en mycket mindre energikrävande process och kan använda endast 1 % av den energin för samma yta. Om den totala tillgängliga marknaden för etiketter på beställning gjorde bytet skulle detta kunna spara 28,7 miljoner kWh per år, vilket är tillräckligt mycket energi för mer än 15 miljoner kilometer i ett elfordon eller belysningen i 95 960 bostäder under ett år.

 

Mindre avfall

Smithers uppskattar att upp till 11 % av etikettmaterialet går till spillo från etikettlagret till slutlig tillämpning. Detta kan vara ett resultat av start och förberedelse eller helt enkelt ett resultat av utskriftsfel. Båda dessa kan elimineras genom att byta till färgbläckstråleskrivare på beställning. Smithers beräknar att om marknaden tar steget över till bläckstråleteknik kan materialbesparingar per år uppgå till 180 miljoner kvadratmeter, vilket motsvarar 25 264 fotbollsplaner.

En av de viktigaste hållbarhetsutmaningarna vid utskrifter med termisk överföring är användningen av färgband. För varje kvadratmeter etikett som skrivs ut används också en betydande mängd färgband oavsett hur stor yta bläcket täcker. Färgbandet kan endast användas en gång och är inte lätt att återvinna. Om den termiska överföringsprocessen används för att generera två eller flera färger måste ytterligare två färgband användas, vilket ökar mängden förbrukade färgband ytterligare.

Kassering av färgband betraktas sällan som en del av märkesföretagens totala hållbarhetsavtryck. Men om alla aktuella etikettutskrifter med termisk överföring byter till bläckstråleskrivare skulle besparingarna kunna bli betydande. Om företagen tar steget över till bläckstråleutskrift av etiketter på beställning skulle det vara möjligt spara 109 miljoner kvadratmeter färgband (15 333 fotbollsplaner) och 619 ton bläck (41 bussar).

 

Den fullständiga rapporten kan hämtas här [infoga länk]

 

SLUT…

 

[1] Alla tal som ingår i utgåvan tillhandahålls av Smithers, se deras white paper ”Sustainability in Label Printing” från maj 2021.

[2] Beräknat med standardomvandling på 0,233 kg koldioxidutsläpp per kWh el.

 

author avatar

Author profile

Epson Blog Team

Our team of bloggers have a passion for how technology can improve your lives and want to share this with you.

Om Epson

Epson är ett globalt ledande teknikföretag med målet att sammanföra människor, information och annat genom egenutvecklade effektiva och kompakta precisionstekniker. Med ett sortiment som omfattar såväl bläckstråleskrivare och digitala utskriftssystem som 3LCD-projektorer, armbandsur och industrirobotar fokuserar företaget på att främja innovation och att överträffa kundernas förväntningar inom bläckstråleskrivare, visuell kommunikation, bärbar teknik och robotteknik.

Epson-koncernen leds av Japan-baserade Seiko Epson Corporation och har över 81 000 anställda i 85 företag världen över. Epson är stolt över sina bidrag till de samhällen där man är verksam och över sina kontinuerliga insatser för att minska miljöpåverkan.

global.epson.com

Artikelinformation

PUBLICERINGSDATUM
TAGGAR
#Labelling, #OnDemandLabelling, #Sustainability, #TurnDownTheHeat

Nedladdningar

Related press releases

Epson utökar sitt sortiment av SurePress etikettpressar
LÄS MER
Epson lanserar en ny etikettskrivare för liner-fria etiketter för besöksattraktioner och livsmedelsleveranser
LÄS MER
Färgetikettskrivare kompletterar Epsons sortiment för etikettutskrift på begäran
LÄS MER