Epsonova globalna raziskava je razkrila pretresljivo pomanjkanje zavedanja podnebnih sprememb – 46 % ljudi še vedno verjame, da se bo človeštvo v času njihovega življenja izognilo podnebni krizi

Epsonova raziskava razkriva pretresljivo pomanjkanje zavedanja podnebnih sprememb – 46 % ljudi še vedno verjame, da se bomo izognili podnebni krizi

Nova raziskava kaže na znatno razliko med dojemanjem podnebnih sprememb in razumevanjem njihove resnosti

 

Izdaja: 10. september 2021

Epson 50 dni pred začetkom vrhovnega srečanja COP 26, ki bo potekalo novembra v Združenem kraljestvu, predstavlja rezultate svoje raziskave glede zavedanja podnebnih sprememb (Climate Reality Barometer). Epsonova raziskava razkriva potencialno uničujočo vrzel med zavedanjem podnebnih sprememb in razumevanjem katastrofalnih učinkov teh sprememb s strani ljudi. Anketa zajema globalne izkušnje in dojemanja podnebnih sprememb 15.264 potrošnikov iz Azije, Evrope, Severne Amerike in Južne Amerike.

Namen Epsonove raziskave Climate Reality Barometer glede zavedanja podnebnih sprememb, ki je bila časovno načrtovana tako, da bi pomagala pri argumentiranju razprav na vrhovnem srečanju COP 26, je ozaveščanje javnosti o vplivih podnebnih sprememb, vplivanje na preoblikovanje poslovnih odločitev in boljše obveščanje odločevalcev.

Pomanjkanje zavedanja: Optimizem v primerjavi z dokazi

V raziskavi Barometer so sodelovali posamezniki iz Avstralije, Brazilije, Kitajske, Francije, Nemčije, Indije, Indonezije, Italije, Japonske, Singapurja, Južne Koreje, Španije, Tajvana, Združenega kraljestva in ZDA. Na vprašanje o njihovih pogledih na sposobnost človeštva, da prepreči podnebno krizo v času njihovega življenja, skoraj polovica vprašanih (46 %) pravi, da so »zelo« ali »nekoliko« optimistični. To močno premaga 27 % ljudi, ki so izjavili, da so zelo ali nekoliko pesimistični.

Najbolj priljubljeni razlogi za ta optimizem so vse večje ozaveščanje javnosti o podnebnih spremembah (32 %), zmožnost znanosti in tehnologije, da zagotovi rešitve (28 %) in premik proti obnovljivim virom energije (19 %). Na splošno 5 % vprašanih ne verjame, da podnebna kriza sploh obstaja – ti zanikovalci prevladujejo v ZDA (11 %), Nemčiji (7 %) in Združenem kraljestvu (6 %). 

Kot poroča Medvladni forum o podnebnih spremembah (IPCC), bodo nekatere podnebne spremembe, ki jih povzroča človeštvo, potrebovale tisočletja, da se vrnejo v prvotno stanje [i], in glede na litanije globalnih dogodkov – vključno z najtoplejšim julijem [ii] v zgodovini, gozdnimi požari [iii] po Evropi, Severni Ameriki in Aziji ter poplavami [iv] na Kitajskem, v Kolumbiji in Nemčiji – Epsonove ugotovitve raziskave Climate Reality Barometer glede zavedanja podnebnih sprememb kažejo na izjemen optimizem glede dokazov in uničujoče pomanjkanje zavedanja podnebnih sprememb.

Henning Ohlsson, direktor področja za trajnost v podjetju Epson Europe, je dejal: »Ob širjenju podnebne krize pred našimi očmi je zelo zaskrbljujoče, da toliko ljudi krize sploh ne prepozna, ali celo aktivno zanika njen obstoj. To je poziv za vse – vlade, podjetja in posameznike – k sodelovanju, da bodo lahko na vrhovnem srečanju COP 26 sprejeli odločitve in spodbudili k ukrepom, ki so potrebni za omilitev podnebnih sprememb.«

Poglejmo realno stanje: Razumevanje v primerjavi z dejanji

Raziskava Barometer predvideva, da bi optimizem lahko bil posledica neprepoznavanja podnebnih sprememb in s tem tudi resnosti teh sprememb. Približno tri četrtine vprašanih vidi povezavo med podnebnimi spremembami in naraščajočimi globalnimi temperaturami (77 %), ekstremnimi vremenskimi pojavi (74 %) in gozdnimi požari (73 %). Po drugi strani pa se zavedanje skoraj razpolovi pri pojavih, kot so lakota (57 %), množične migracije ljudi (55 %) in epidemije žuželk (51 %). Pri tem obstajajo velike razlike med regijami, saj je razumevanje grožnje lakote najvišje na Tajvanu (72 %) in najnižje v ZDA (44 %).

Mnogi odgovornost za reševanje krize prelagajo na odločevalce na ravni države in industrije. Več kot eden od štirih vprašanih (27 %) meni, da so za to »najbolj odgovorne« vlade, 18 % vprašanih pa glavno odgovornost pripisuje podjetjem. Skoraj 18 % jih priznava osebno odgovornost – najvišjo stopnjo so zabeležili v Indoneziji (30 %), najnižjo pa na Kitajskem in v Nemčiji (v obeh državah 11 %). Spodbudno je, da največje posamezno število vprašanih prepoznava odgovornost na ravni družbe (31 %).

Čeprav so ljudje pripravljeni izvesti spremembe v svojem življenjskem slogu z namenom spopadanja s krizo, se nekateri odzivajo počasi. Raziskava Barometer je pokazala, da se 65 % vprašanih strinja, da (in to že izvajajo ali načrtujejo) zmanjšajo število poslovnih potovanj in potovanj v prostem času – toda samo 40 % jih je to dejansko že naredilo, 68 % vprašanih pa se strinja s prehodom na električna vozila – vendar jih je ta premik naredilo zgolj 16 %. 58 % vprašanih se strinja, da bodo prešli na prehrano na rastlinski osnovi – a le 27 % se jih je že odločilo za veganstvo. Tudi če upoštevamo dokaj preproste odločitve, kot je bojkotiranje netrajnostnih blagovnih znamk, s katerimi se 63 % vprašancev sicer strinja, jih je le 29 % že spremenilo svoje nakupovalne navade.

Poslovna resničnost – zdaj je čas, da ukrepamo

Raziskava Climate Reality Barometer glede zavedanja podnebnih sprememb kaže, da mnogi podnebno krizo dojemajo kot nekaj, kar se dogaja nekomu drugemu. Ker raziskava razkriva, da le 14 % vprašancev meni, da so velika podjetja najbolj odgovorna za reševanje podnebne krize, in samo 3 % jih meni, da to odgovornost nosijo majhna podjetja (manj kot 5 % zanikovalcev podnebnih sprememb), pomeni, da je prišel čas, da podjetja vseh velikosti začnejo igrati večjo vlogo.

Companiile pot responsabiliza alte companii și pe consumatori prin inovații care susțin sustenabilitatea. În cadrul Epson, acest lucru a dus la următoarele schimbări: inițiative de reducere a impactului clienților asupra mediului prin utilizarea unei tehnologii de imprimare fără încălzire, eficientă din punct de vedere energetic; precum și activități de cercetare-dezvoltare în tehnologii de mediu, cum ar fi materialele de origine naturală (non-plastice).

Dincolo de inovarea în privința produselor și materialelor, companiile pot face diferența prin promovarea și demonstrarea responsabilității climatice. Epson continuă dezvoltarea prin trecerea la energie electrică 100% regenerabilă și implicarea în inițiative precum proiectul de energie regenerabilă RE100; măsurile de închidere a buclei în privința resurselor, de exemplu prin promovarea recondiționării și reutilizării produselor; și implicarea în parteneriate de mare impact, cum ar fi colaborarea cu National Geographic pentru a proteja permafrostul[i]. zaščititi permafrosta. [v].

Jasunori Ogava, predsednik Epsona na globalni ravni, pravi: »Odkritje pomanjkanja zavedanja podnebnih sprememb kaže, da bo zavedanje, skupaj z dejanji, ključnega pomena za reševanje krize. Cilj družbe Epson je ozaveščanje in razvoj tehnologij, ki jih naše podjetje, druga podjetja in potrošniki potrebujejo za izvedbo korenitih sprememb. Trajnostno delovanje je ključnega pomena za naš poslovni načrt in za to namenimo veliko sredstev – ker vemo, da je pot še dolga, verjamemo, da lahko ustvarimo boljšo prihodnost.«

 

[i] https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/

[ii] https://www.noaa.gov/news/its-official-july-2021-was-earths-hottest-month-on-record

[iii] https://www.bbc.co.uk/news/58159451

[iv] https://www.reuters.com/business/environment/china-germany-floods-expose-climate-vulnerability-2021-07-22/

[v] https://www.epson.co.uk/insights/article/epson-partners-with-national-geographic-to-encourage-businesses-to-turn-down-the-heat-in-the-fight-against-climate-change2

author avatar

Author profile

Robert Gelo

Svetovalec za komunikacijski management in promocijo
Epson Italia S.p.A.

O Epsonu

Epson je vodilno globalno tehnološko podjetje, ki s svojimi izvirnimi, učinkovitimi, kompaktnimi in natančnimi tehnologijami povezuje ljudi, stvari in informacije. S paleto izdelkov, ki sega od brizgalnih tiskalnikov in digitalnih tiskalnih sistemov do projektorjev 3LCD, ročnih ur in industrijskih robotov, podjetje spodbuja inovacije in poskuša preseči pričakovanja uporabnikov brizgalnih tiskalnikov, vizualnih komunikacij, nosljivih naprav in robotike.

Skupino Epson vodi japonski Seiko Epson Corporation, zaposluje pa več kot 81.000 ljudi v 85 podjetjih po vsem svetu – ponosni smo na naše prispevke v skupnostih, v katerih poslujemo, in na naša prizadevanja za čim manjši vpliv na okolje.

global.epson.com

Informacije o člankih

DATUM OBJAVE

Prenosi

Related press releases