Predstavljamo učitelje jutrišnjega dne

By Hans Dummer

Kdo je bil vaš najboljši učitelj?

Verjetno se nas večina spomni imena parih favoritov (in tistih nekaj manj prijetnih). Navdihujoči, avtoritativni, simpatični, zahtevni, zabavni – učitelji so, tako kot vsi ostali ljudje, ki jih srečujemo, vseh vrst in oblik.

Toda številni osnovni izobraževalni pristopi ter odnosi med učenci in učitelji ostajajo prepoznavni iz generacije v generacijo. Vse to se bo spremenilo, za najnovejše inovacije v izobraževanju pa ne skrbi več družba, temveč sodobna tehnologija, ki odgovarja na potrebe delovnih mest prihodnosti.

Bolj dinamična, tehnološko napredna delovna mesta, ki jim bomo priča leta 2025, bodo potrebovala tudi drugačno delovno silo, takšno, ki bo sodelovala, se prilagodila in se prilagajala novim spretnostim in vlogam. Ena izmed nepogrešljivih odlik sodobnih zaposlenih bo sposobnost samoučenja.

Posledično se spreminjata tudi način izobraževanja in vloga učiteljev.

Vodič ob strani in ne nastopač na odru

V svoji najnovejši raziskavi vpliva tehnologije na ključne sektorje gospodarstva je Epson prosil 17 vodilnih mislecev, da opišejo izobraževalne norme leta 2025. Njihove hipoteze so nato preizkusili med vodstvi in zaposlenimi v ključnih panogah gospodarstva.

Russel Stannard, izobraževalni tehnik in ustanovitelj portala www.teachertrainingvideos.com, je napovedal, da bo »učenje zahtevalo nove spretnosti, saj bodo učitelji postali bolj vodiči in svetovalci, ne bodo pa več glavni nastopajoči«.

70 odstotkov zaposlenih v evropskih podjetjih se je strinjalo z zgornjo razlago, ki predvideva, da bodo učitelji prevzeli vlogo vodenja študentov skozi učni proces. 64 odstotkov se jih je strinjalo, da bo uporaba informacijskih in analitičnih znanj v središču izobraževalnega sistema prihodnosti.

Spremembo bo podprla vrsta novih tehnologij, kot so interaktivni projektorji, 3D-tiskalniki, obogatena resničnost in sodelovalni roboti, ki bodo omogočile vedno bolj mešane načine učenja, sestavljene iz spletnih in klasičnih vsebin. Obogatena resničnost bo npr. precej bolj praktična za nekatere znanstvene prikaze, obenem bo tudi varnejša in manj zamudna.

David White, vodja oddelka digitalnega poučevanja na Umetnostni univerzi v Londonu, je mnenja, da »je učenje rabe tehnologij zastarelo; prihodnost je v učenju praktičnih znanj in opremljanju študentov s sposobnostmi rabe različnih platform in povezovanja«.

Prednosti svetovalnega pristopa

S tem, ko učitelji postanejo manj odgovorni za samo podajanje znanja, bodo prevzeli novo vlogo – hkrati bodo trenerji za življenje. 72 odstotkov Evropejcev pričakuje, da bo izobraževanje postalo bolj prilagojeno posamezniku in posledično zelo personalizirano.

Strokovnjaki predvidevajo, da bo izobraževanje do leta 2025 postalo še bolj dinamično in učinkovito. 71 odstotkov anketiranih se je strinjalo s konceptom »mešanega učenja«, ki predvideva rabo spletnih in klasičnih virov ter vsebin.

Pomoč učiteljem pri prilagajanju na nove prednostne naloge

Učitelji so tisti, ki bodo prvi doživeli prihajajočo spremembo kulture delovnih mest.

Da bi pomagali razviti veščine, ki jih potrebuje delovno mesto jutrišnjega dne, bodo morali današnji učitelji v prihodnjem desetletju prilagoditi svoje sposobnosti in pristope. Brez izzivov ne bo šlo.

Medtem ko 63 odstotkov Evropejcev pozitivno sprejema uvajanje sodobnih tehnologij, jih 61 odstotkov verjame, da učitelji trenutno niso kos poučevanju študentov glede rabe tehnologije, ki bo v prihodnjem desetletju vse bolj tesno integrirana v izobraževanje.

Epsonova raziskava je prepoznala še številne dodatne grožnje za kakovost prihodnjega izobraževanja. Največji delež anketirancev se je strinjal, da bi lahko bili financiranje (47 odstotkov), izobraževanje učiteljev (40 odstotkov) in zastarela tehnologija (34 odstotkov) ključni omejevalni dejavniki pri prilagajanju šol in učiteljev na nove izobraževalne prioritete.

Najljubši učitelj prihodnosti

Epsonova raziskava jasno kaže na veliko pomembnost ustvarjanja mostu med učitelji, oblikovalci politik, šolami ter tehnološkimi podjetji – vsi omenjeni bodo morali sodelovati pri pripravi izobraževalnih norm, ki bodo veljale leta 2025.

Jasno je tudi, da bodo v prihodnje najbolj priljubljeni tisti učitelji, ki bodo znali vzpostaviti kombinacijo tehnološko podprtega (mešanega) učenja in jo združiti s personaliziranimi cilji posameznika glede izobraževanja.

Spodbudno je tudi dejstvo, da je 60 odstotkov anketiranih učiteljev pripravljenih opraviti tovrstno preobrazbo in spremeniti svojo vlogo v prihodnosti.

Želite več informacij?

Preberite si celotno poročilo, ki ga lahko tukaj prenesete s spleta:

O Epsonu

Epson je vodilno globalno tehnološko podjetje, ki s svojimi izvirnimi, učinkovitimi, kompaktnimi in natančnimi tehnologijami povezuje ljudi, stvari in informacije. S paleto izdelkov, ki sega od brizgalnih tiskalnikov in digitalnih tiskalnih sistemov do projektorjev 3LCD, ročnih ur in industrijskih robotov, podjetje spodbuja inovacije in poskuša preseči pričakovanja uporabnikov brizgalnih tiskalnikov, vizualnih komunikacij, nosljivih naprav in robotike.

Skupino Epson vodi japonski Seiko Epson Corporation, zaposluje pa več kot 81.000 ljudi v 85 podjetjih po vsem svetu – ponosni smo na naše prispevke v skupnostih, v katerih poslujemo, in na naša prizadevanja za čim manjši vpliv na okolje.

global.epson.com/

Informacije o člankih

DATUM OBJAVE

Author

author avatar

Author profile

Hans Dummer

The world of projection has changed dramatically over the years and I’m proud to head up Epson’s European projector business – the number one projector manufacturer for the last 11 years. I’ve been working at Epson for almost two decades and will be sharing my thoughts on how projectors can benefit your business, whether you’re a teacher, accountant, doctor or retailer, you’ll be surprised how the technology can add value to your company.