Za spoločensky zodpovednú výrobu získava továreň spoločnosti Epson platinové hodnotenie RBA

Za spoločensky zodpovednú výrobu získava továreň spoločnosti Epson platinové hodnotenie RBA

Výroba tlačiarní EcoTank dosahuje najvyššiu akreditáciu za sociálnu zodpovednosť podnikov

9. decembra 2020 – PT. Indonesia Epson Industry, továreň na výrobu tlačiarní globálnej technologickej firmy Epson, získala platinové hodnotenie od Responsible Business Alliance (RBA) za dosiahnutie najvyššieho štandardu sociálnej zodpovednosti podnikov.

Responsible Business Alliance (RBA) je najväčšia svetová priemyselná koalícia, ktorá sa zameriava na spoločenskú zodpovednosť podnikov v globálnych dodávateľských reťazcoch, a angažuje sa v podpore práv a blaha pracovníkov a komunít na celom svete. Táto certifikácia je uznaním závodov a prevádzok na celom svete, ktoré dosahujú najvyššie štandardy sociálnej zodpovednosti podniku vo svojich výrobných procesoch a zameriavajú sa na spravodlivé pracovné podmienky, ľudské práva a trvalú udržateľnosť.  

Certifikácia RBA sa týka štandardov sociálnej zodpovednosti vo firme Indonesia Epson Industry, ktorá v marci 2020 zamestnávala viac ako 11 300 zamestnancov. Továreň vyrába celý sortiment atramentových tlačiarní pre firmy a spotrebiteľov vrátane svetovo popredných atramentových tlačiarní EcoTank bez atramentových kaziet, šetrných k životnému prostrediu. Do dnešného dňa sa na celom svete predalo viac než 50 miliónov tlačiarní EcoTank.

Platinová certifikácia RBA preukazuje, že spoločnosť Epson prevádzkuje svoju továreň Indonesia Epson Industry podľa najvyšších možných štandardov sociálnej zodpovednosť podnikov a pevne presadzuje blaho pre všetkých svojich zamestnancov. Túto certifikáciu považuje spoločnosť Epson za významný míľnik, pretože dodržiavanie pracovných a sociálnych štandardov pri verejnom obstarávaní informačnej a komunikačnej technológie je dôležitou súčasťou všetkých špecifikácií verejných súťaží a obchodní zákazníci spoločnosti Epson čoraz viac požadujú presvedčivé nezávislé dôkazy spoločensky zodpovednej výroby.

 „Sme plne odhodlaní realizovať udržateľnú spoločnosť prostredníctvom našich výrobkov a služieb i našich výrobných a kancelárskych prevádzok“, potvrdil Tatsuaki Seki, riaditeľ pre udržateľnosť spoločnosti Epson. „Znamená to nielen zvažovať dopady vplyvy všetkého, čo robíme, na životné prostredie, ale takisto pracovať spoločensky zodpovedne. Dosiahnutie tohto platinového hodnotenia nás teší a sme odhodlaní dodržiavať vysoké štandardy, ktoré predstavuje.“

Kazuyoshi Yamamoto, prezident spoločnosti Epson Europe, dodal: „Je to dôležitý certifikát pre našich zákazníkov, ktorí chcú mať istotu, že vyrábame zodpovedne. Ľudia sú náš najcennejší zdroj a ich zdravie je veľmi dôležité. Neustále sa budeme zaoberať každým aspektom našich aktivít a vylepšovať ich, od výroby a distribúcie až po využívanie zdrojov a blaho našich ľudí.

„Dopyt po ekologickejších produktoch a službách nebol ešte nikdy silnejší. Platí to najmä pre mladšie generácie, ktorých nadšenie pre trvalú udržateľnosť núti výrobcov zlepšovať každý aspekt ich prevádzky.  Zákazníci, ktorí si kupujú tlačiarne EcoTank i iné atramentové tlačiarne Epson tak majú dvojnásobnú istotu, že nielenže nakupujú ekologicky efektívnu atramentovú tlačiareň, ktorá šetrí energiu a znižuje množstvo plastového odpadu zo spotrebného materiálu, ale takisto aj v tom, že pracovné podmienky tých, čo ju vyrobili, spĺňajú platinový štandard, to znamená najvyššie ocenenie spoločensky zodpovednej výroby.“

 

POZNÁMKY PRE REDAKTOROV

Informácie o certifikácii RBA

Jedným z najzákladnejších programov RBA je Program validovaného hodnotenia (VAP) je popredný štandard overovania dodržiavania predpisov priamo na pracoviskách a efektívnych, zdieľateľných auditov. Samotná RBA audity nevykonáva, skôr stanovuje štandardy a opiera sa o schválené audítorské spoločnosti. RBA uznáva, že primárna hodnota auditu dodržiavania predpisov priamo na mieste nespočíva v odhaľovaní problémov v továrni, ale v ich náprave. RBA chce vysloviť uznanie tým továrňam, ktoré preukazujú svoju oddanosť princípom spoločenskej zodpovednosti podnikov overeným uzavretím problémov zistených pri audite VAP.

RBA ponúka tri úrovne uznania:

  • Platinová: pre továrne s minimálnym skóre VAP 200 po uzavretí všetkých prioritných, závažných i drobných zistení

  • Zlatá: pre továrne s minimálnym skóre VAP 180 po uzavretí všetkých prioritných a závažných zistení

  • Strieborná: pre továrne s minimálnym skóre VAP 160 po uzavretí všetkých prioritných zistení

Splnenie požiadaviek na uznanie predpokladá overenie každého auditu záverečným hodnotením VAP.  Audity v objektoch členov RBA a v objektoch ich dodávateľov vykonávajú nezávislí externí audítori osobitne zaškolení v oblasti sociálneho a environmentálneho auditu a protokolu VAP.

Viac informácií nájdete na nasledujúcom odkaze: http://www.responsiblebusiness.org/vap/about-vap/

 

 

author avatar

Author profile

Renáta Dihlová

Epson Europe B.V.

O spoločnosti Epson

Spoločnosť Epson je globálny technologický líder spájajúci ľudí, veci a informácie vďaka originálnym a presným technológiám v kompaktných rozmeroch. Ponuka produktov spoločnosti Epson pozostáva z atramentových tlačiarní a digitálnych tlačových systémov, projektorov 3LCD, hodiniek či priemyselných robotov. Spoločnosť Epson sa snaží prinašať inovácie a prekonávať očakávania zákazníkov v oblasti atramentovej tlače, vizuálnej komunikácie, nositeľného príslušenstva a robotiky.

Skupina Epson, vedená spoločnosťou Seiko Epson Corporation so sídlom v Japonsku, zamestnáva viac ako 81 000 ľudí v 85 spoločnostiach po celom svete a je hrdá na svoj prínos komunitám, v ktorých pôsobí, a na svoje trvalé snahy o zníženie dopadu na životné prostredie.

global.epson.com

Informácie o článku

DÁTUM ZVEREJNENIA
TAGY
#CSR, #Ecotank, #RBA, #Sustainability

Stiahnutia

Related press releases

Spoločnosť Epson aktualizuje svoj rad oceňovaných tlačiarní EcoTank pre domácnosti a malé kancelárie
VIAC INFORMÁCIÍ
Spoločnosť Epson zriadila tím „búračov mýtov“ na ozrejmenie mylných názorov o atramentových tlačiarňach
VIAC INFORMÁCIÍ
Spoločnosť Epson uvádza na trh nové laserové projektory pre domácnosť
VIAC INFORMÁCIÍ