Napriek požiadavkám zákazníkov a zamestnancov udržateľnosť a sociálne otázky boli v roku 2020 jednou z troch priorít pre menej ako štvrtinu spoločností. Očakávania pre obdobie po pandémii sú však pozi

• Nová správa Epson Indexing Report sa zameriava na očakávania udržateľnosti počas a po covidpandémii a na výsledný dopad na podnikanie

• Výsledky ukazujú na meniace sa priority a rozdiely v názoroch zainteresovaných strán, rôznych generácií a regiónov.

Nová správa o indexe udržateľnosti od spoločnosti Epson sa zameriava na meniace sa priority a očakávania týkajúce sa udržateľnosti a sociálnych otázok – teraz i po pandémii koronavírusu. Správa sa snaží identifikovať nielen pôsobenie spoločností, ale tiež príležitosti a hrozby vyplývajúce z očakávaní ich zákazníkov a zamestnancov. Zaoberá sa tiež rozdielmi na základe demografických a geografických faktorov.

Správa obsahuje zistenia z prieskumu uskutočneného v letných mesiacoch pandémie koronavírusu. Viac ako 4 000 respondentov z celej Európy a Blízkeho východu sa vyjadrilo na otázku svojho konania a prístupu k udržateľnosti.[1] Po tomto prieskume nasledovala séria diskusií, ktoré sa konali v poslednom štvrťroku roka 2020, ktorých cieľom bolo tieto poznatky riadne preskúmať.

 

[1] Prieskum realizovaný spoločnosťou B2B International menom spoločnosti Epson, jún 2020

 

„Pre spoločnosť Epson je udržateľnosť už dlho základným kameňom jej podnikateľských aktivít, a to ako pri navrhovaní a výrobe produktov, tak aj v rámci nášho vlastného jednania a internej prevádzky. Sme si istí, že v úsilí o udržateľnejší prístup k podnikaniu nie sme sami, ale pandémia veľa priorít zmenila," uvádza Marcel Divín, Branch Office Manager spoločnosti Epson CZ & SK. 

„Chceli sme sa učiť a prispôsobiť sa našim partnerom a spotrebiteľom, aby sme zistili, kde možno vhodne spojiť technológie a podporovať plány pre udržateľnejšiu a ekonomicky schodnejšiu budúcnosť. V tejto správe sa chceme podeliť o názory, ktoré sme nazhromaždili ako z hľadiska aktuálnych a plánovaných aktivít, tak z hľadiska očakávaní zainteresovaných strán, ktoré môžu ovplyvniť obchodný úspech spoločností."

Kľúčové poznatky:

  • V priebehu koronavírusovej krízy udržateľnosť a otázky sociálneho dopadu považovala za jednu z troch hlavných priorít menej ako štvrtina spoločností v Európe a na Blízkom východe. 
  • To sa líši od názoru širšej verejnosti, pričom sú ekologické a sociálne problémy považované za dôležité u 71 % respondentov (ako zákazníkov, tak zamestnancov).
  • A 83 % z nich tvrdí, že ekologický a sociálny aspekt produktov a služieb, ktoré sami nakupujú, hrá dôležitú úlohu.
  • Zamestnanci v kanceláriách aj zamestnanci pracujúci z domu uviedli, že environmentálne aspekty hrajú pri produktoch, ktoré používajú, dôležitú úlohu (70 % uvádza, že technológie pre prácu z domu musia dlho vydržať, šetriť energiu alebo pomáhať znižovať množstvo odpadu). 
  • Pričom 81 % zamestnancov uviedlo, že je pre nich dôležité, aby ich zamestnávateľ podporoval sociálnu a ekologicky prospešnú činnosť.
  • Pokiaľ ide o plánovanie budúcnosti v súlade s pozitívnym dopadom na životné prostredie, príkladom idú vedúci pracovníci v oblasti IT. To nepochybne podporí spoločnosti, ktoré chcú tieto problémy uprednostniť v období po koronavíruse, a ktoré budú chcieť svoje úsilie zjednotiť s očakávaním zákazníkov a zainteresovaných strán.
  • Rozdiely medzi geografickými regiónmi a generáciami sú zjavné, ale väčšina respondentov súhlasí s tým, že udržateľné a spoločensky zodpovedné jednanie prináša isté obchodné výhody.

 

Ďalšie podrobnosti:

Postavenie udržateľnosti – teraz a po pandémii koronavírusu

Je pochopiteľné, že nový tlak vyvolaný pandémiou koronavírusu núti spoločnosti prehodnotiť svoje priority. Udržateľnosť a sociálne otázky boli bohužiaľ podľa všetkého presunuté na vedľajšiu koľaj a 76 % spoločností potvrdilo, že ich nezaradili do svojich troch hlavných obchodných priorít. Pozitívne však je, že po skončení krízy môžeme očakávať návrat týchto otázok do popredia záujmu. 65 % respondentov uvádza, že tieto problémy budú po pandémii zohrávať dôležitú úlohu.

 

Pokiaľ ide o kancelárske technológie, udržateľnosť a úspora nákladov spolu môžu ísť ruka v ruke. Tieto riešenia sú však často prehliadané makroekonomickými trendami, ako sú veterné turbíny a solárne panely, ktoré môžu viesť k dojmu, že udržateľnosť môže byť nedostupná a nákladná.

 

Vedúci pracovníci v oblasti IT sú najpravdepodobnejšími ambasádormi pre podporu trvalej udržateľnosti.

Pokiaľ ide o plánovanie budúcnosti s ohľadom na pozitívny dopad na životné prostredie, príkladom idú vedúci pracovníci v IT, pričom 79 % očakáva, že ekologické a sociálne otázky získajú po pandémii koronavírusu na dôležitosti. To možno vysvetliť tým, že majú lepší prehlaď a znalosť jednoduchých technologických riešení, ktoré majú k dispozícii. Sú tak schopní ich lepšie implementovať a monitorovať ich vplyv.

 

„Už teraz vieme, že technológia atramentovej tlače má oproti laserovým tlačiarňam obrovské environmentálne výhody a už mnoho rokov podporujeme prechod na atramentové tlačiarne,“ hovorí Darren Phelps. „Zjednodušene, ak by boli všetky laserové tlačiarne v rámci Európy nahradené firemnými atramentovými tlačiarňami Epson s technológiou Heat-Free, mohli by sme každý rok ušetriť dostatok energie, čím by sme znížili emisie CO2 o 410 miliónov kilogramov a zmenšili náklady na energie až o 152 miliónov eur ročne. " [1]

 

[1]  Na základe výpočtov Epson. Metodológia overená spoločnosťou TÜV Rheinland na základe „bežnej spotreby energie“, definované podľa a/alebo simulované podľa postupu na testovanie programu Energy Star a prezentované v kWh za rok. Modely identifikované pomocou nástroja HCP tracker spoločnosti IDC za 2. štvrťrok roku 2019 (údaje za 1. štvrťrok roku 2015 až 4. štvrťroku roku 2018) a užívateľskej základne za rok 2018 v spoločnostiach EU22, na základe správy spoločnosti IDC („Installed Base by Vertical, 2019Q2“). Porovnávacie výpočty nájdete tu: https://www.epson.eu/neop-footnotes

 

Príležitosti pre udržateľnosť

Pre spoločnosti, ktoré sa i naďalej zaväzujú k úsiliu o ochranu životného prostredia a spoločensky zodpovednému jednaniu, existujú tiež menej hmatateľné výhody. 82 % osôb s rozhodovacou právomocou a 78 % osôb bez rozhodovacích právomocí verí, že tieto snahy môžu mať významný dopad na obchodné výsledky. 

  • 44 % verí, že to ovplyvňuje, ako ostatní značku vnímajú.
  • 40 % verí, že to ovplyvňuje lojalitu zamestnancov.
  • 38 % verí, že to ovplyvňuje produktivitu zamestnancov.

Z tých, ktorí sa zameriavajú na ekologické a spoločenské úsilie, 86 % očakáva, že sa obchodné zisky v budúcom roku/piatich rokoch zvýšia

 

83 % respondentov spomedzi radov spotrebiteľov alebo zákazníkov tvrdí, že ekologický a spoločenský aspekt produktov a služieb, ktoré osobne nakupujú, hrá dôležitú úlohu. Tieto faktory sú dôležité pre 81 % zamestnancov, ktorí by boli radi, keby ich podporoval aj ich zamestnávateľ.

Ide o dôležitý faktor pri budúcom nazeraní na zamestnancov.

 

Zamestnanci požadujú lepšie zvažovanie pri výbere vybavenia (v domácnosti aj v kancelárii) bez ohľadu na vek.

Čo sa týka poskytovaných produktov, zamestnanci by si priali vidieť tiež úsilie o udržateľnosť. 70 % z nich uvádza, že je nevyhnutné, aby produkty dlho vydržali, boli úsporné a/alebo pomáhali znižovať množstvo odpadu. 

A hoci sú medzigeneračné rozdiely v rámci prieskumu evidentné – viac ako 76 % osôb mladších ako 22 rokov a 71 % vo veku 23 – 37 rokov očakáva, že spoločenské a ekologické problémy budú po pandémii koronavírusu ešte dôležitejšie, oproti iba 55 % respondentov vo veku 54 rokov a viac, je to práve staršia generácia, kto poháňa dopyt po energetickej účinnosti, odolnosti a znižovaniu odpadov.

 

Ďalšie informácie a správu o indexe udržateľnosti nájdete tu: xxxx

 

Koniec

Poznámky pre editora

Prečítajte si, aké ďalšie kroky smerom k udržateľnosti, ktoré spoločnosť Epson podniká: https://www.epson.eu/greenreport

author avatar

Author profile

Renáta Dihlová

Epson Europe B.V.

O spoločnosti Epson

Spoločnosť Epson je globálny technologický líder spájajúci ľudí, veci a informácie vďaka originálnym a presným technológiám v kompaktných rozmeroch. Ponuka produktov spoločnosti Epson pozostáva z atramentových tlačiarní a digitálnych tlačových systémov, projektorov 3LCD, hodiniek či priemyselných robotov. Spoločnosť Epson sa snaží prinašať inovácie a prekonávať očakávania zákazníkov v oblasti atramentovej tlače, vizuálnej komunikácie, nositeľného príslušenstva a robotiky.

Skupina Epson, vedená spoločnosťou Seiko Epson Corporation so sídlom v Japonsku, zamestnáva viac ako 81 000 ľudí v 85 spoločnostiach po celom svete a je hrdá na svoj prínos komunitám, v ktorých pôsobí, a na svoje trvalé snahy o zníženie dopadu na životné prostredie.

global.epson.com

Informácie o článku

DÁTUM ZVEREJNENIA
TAGY
BIJ

Stiahnutia

Related press releases

Spoločnosť Epson získala ocenenie DataMaster Lab GREEN Award 2022 za svoje atramentové a multifunkčné tlačiarne PrecisionCore
VIAC INFORMÁCIÍ
Spoločnosť Epson zverejnila správu s názvom „Green Choice“ o udržateľnom rozvoji v Európe v roku 2021
VIAC INFORMÁCIÍ
Spoločnosť Epson uvádza na trh prvé firemné tlačiarne EcoTank pre tlač formátu A3. Tlačiarne predstavujú cenovo výhodné a udržateľné riešenia pre tlač kancelárskych dokumentov vo väčšom formáte
VIAC INFORMÁCIÍ