We wszystkich oddziałach grupy Epson na całym świecie, firma przechodzi w 100% na odnawialne źródła energii

We wszystkich oddziałach grupy Epson na całym świecie, firma przechodzi w 100% na odnawialne źródła energii

Jako pierwsza w japońskiej branży produkcyjnej firma Epson w pełni przeszła na w 100% odnawialne źródła energii

Firma Epson z radością informuje, że od grudnia 2023 r. cała energia elektryczna zużywana w zakładach Grupy Epson na całym świecie1 pochodzi ze źródeł odnawialnych. Oznacza to, że Epson jest pierwszą firmąw japońskim przemyśle wytwórczym, której udało się zakończyć proces przejścia na energię odnawialną we wszystkich zakładach na całym świecie – w tym także tych zlokalizowanych w macierzystym kraju. Grupa Epson zużywa około 876 GWhenergii elektrycznej w ciągu roku. Wykorzystując odnawialne źródła energii w celu pokrycia swojego zapotrzebowania, firma Epson spodziewa się zmniejszyć roczną emisję dwutlenku węgla o około 400 000 ton.

Przedsiębiorstwo zobowiązało się publicznie do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i zaprzestania wykorzystania zasobów kopalnych– zostało to opisane w dokumencie pt. „Wizja ekologiczna 2050”. Wykorzystanie energii odnawialnej to kluczowy element strategii dekarbonizacyjnej firmy. Zgodnie z założeniami wspomnianej strategii Epson zadeklarował w marcu 2021 r., że do roku 2023, we wszystkich zakładach Grupy przejdzie w 100% na odnawialne źródła energii. W listopadzie 2021 r. zakończono proces zmian w Japonii, a globalne przejście na energię odnawialną zakończyło się zgodnie z harmonogramem w grudniu 2023 r.

Oprócz pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, firma Epson będzie promować szersze zastosowanie energii odnawialnej. Wytwarzając samodzielnie większej ilości energii i wspierania rozwoju jej nowych źródeł poprzez ich współtworzenie5, firma zmniejszy ilość prądu zużywanego w ramach procesu produkcji, zaś na etapie projektowania produktów będzie dążyć do zwiększenia wskaźnika cyrkulacji zasobów. Ostatecznym celem przedsiębiorstwa jest osiągnięcie ujemnej emisji dwutlenku węgla.

Kroki podjęte w celu przejścia w 100% na energię uzyskiwaną ze źródeł odnawialnych we wszystkich zakładach Grupy Epson1

Marzec 2021 r.: Publiczne zobowiązanie do przejścia we wszystkich placówkach na w 100% odnawialną energię

Kwiecień 2021 r.: Zmiana zakończona we wszystkich placówkach zlokalizowanych w prefekturze Nagano w Japonii

Listopad 2021 r.: Zmiana zakończona we wszystkich lokalizacjach w Japonii

Grudzień 2023 r.: Zmiana zakończona we wszystkich placówkach na całym świecie

„Od ośmiu dekad Epson aktywnie zajmuje się zagadnieniem ochrony środowiska. Podtrzymujemy zobowiązanie naszego założyciela do zachowania czystości pobliskiego jeziora Suwa. Staliśmy się pierwszą na świecie firmą, która wyeliminowała CFC z procesów produkcyjnych. Z powodzeniem przeszliśmy w 100% na odnawialne źródła energii we wszystkich placówkach Grupy. Dokonaliśmy tego zaledwie w ciągu dwóch lat i dziesięciu miesięcy od ogłoszenia tego zobowiązania w 2021 roku. Pomoże nam to nie tylko osiągnąć cele prowadzonej działalności, ale także zachęci ogół społeczeństwa do szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez zwiększenie świadomości tego typu rozwiązań. Nasz cel, jakim jest zrównoważony rozwój społeczny, jest kwestią wielce złożoną i bardzo trudną. Będziemy jednakże działać z determinacją, aby rozwiązywać napotkane problemy z pomocą kreatywności i hartu ducha” - powiedział prezes firmy Epson, Yasunori Ogawa.

Firma wierzy, że podejście koncentrujące się na wydajnych, kompaktowych i precyzyjnych innowacjach wzbogaca nasze życie i pomaga zmieniać świat na lepsze. Dlatego będzie nadal angażować się w działania mające na celu wzmacnianie zrównoważonego rozwoju i wzbogacanie społeczności we współpracy ze swoimi klientami i partnerami.

 

Nie obejmuje niektórych placówek sprzedażowych i nieruchomości wynajmowanych, w których nie można określić ilości zużytej energii elektrycznej

Wśród japońskich firm, które dołączyły do ​​RE100. Stan na 9 stycznia 2024 r. Dane własne firmy Epson.

Wyniki za rok finansowy 2022, który zakończył się w marcu 2023 r. Obejmuje energię elektryczną z systemu kogeneracji (tzw. CGS) i energię elektryczną wytwarzaną prywatnie.

Wolne od nieodnawialnych zasobów, takich jak ropa naftowa i metale

Projekt mający na celu rozszerzenie wykorzystywanych w prefekturze Nagano źródeł energii odnawialnej

Author profile

Ewa Pytlak

Marketing Coordinator, Epson Poland

Informacje o firmie Epson

Firma Epson jest globalnym liderem w dziedzinie technologii, która łączy ludzi, rzeczy i informacje. Tworzone przez nią produkty są wydajne, kompaktowe i precyzyjne. W szerokiej ofercie firmy Epson znajdują się zarówno atramentowe drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, jak i projektory 3LCD, zegarki i roboty przemysłowe. Celem firmy jest wspieranie innowacyjności i wykraczanie poza oczekiwania klientów związane z drukiem, komunikacją wizualną, urządzeniami przenośnymi i robotyką.

Grupa Epson, na czele której stoi japońska firma Seiko Epson Corporation, zatrudnia ponad 81 000 pracowników w 85 spółkach na całym świecie. Jesteśmy niezwykle dumni z naszego wkładu w rozwój społeczności, w których funkcjonujemy, oraz ciągłych starań o minimalizację wpływu na środowisko.

global.epson.com

Informacje o artykule

DATA OPUBLIKOWANIA
TAGI
#Sustainability

Do pobrania

Related press releases