Przeprowadzone przez Epson badanie rynku ujawniło rosnące koszty druku związane z elastycznymi, hybrydowymi modelami pracy – stanowi to wyzwanie dla kierowników IT i zrównoważonego rozwoju

Z nowego badania wśród przedsiębiorców przeprowadzonego na zlecenie Epson wynika, że około 89% osób zarządzających infrastrukturą IT w ciągu ostatnich 12–18 miesięcy dostrzegło wzrost kosztów druku, choć prawie połowa z nich (45%) zgłasza spadek liczby wydrukowanych stron.

W związku z gwałtownym rozwojem pracy hybrydowej kierownicy działów IT zaobserwowali wzrost liczby drukarek wprowadzanych do firm, Było to związane z samodzielnym pozyskiwaniem urządzeń do pracy z domu (według 53% respondentów). W następstwie tego ponad jedna trzecia z ankietowanych (37%) za największe wyzwanie uważa zarządzanie drukarkami różnych marek, wprowadzonymi w ten sposób do firm. Inni z badanych zauważyli, że pracownicy wydają znaczne kwoty na kartridże do zakupionych drukarek do użytku domowego (70%) i nie oddzielają druku biznesowego od druku na własny użytek, przez co firmy ponoszą dodatkowe koszty (71%).

Jednocześnie ponad jedna trzecia respondentów (38%) stwierdziła, że w kluczowych momentach, kiedy pracownicy wracali do biur i drukowali zaległe zadania drukowania, drukarki były bardzo obciążone, a 64% z nich przyznało, że zaobserwowali wydłużenie czasu pracy pracowników spowodowane awariami drukarek (wynikające z braku możliwości serwisowania).

Te doświadczenia spowodowały, że prawie dwie trzecie ankietowanych (63%) chce wprowadzić znaczne zmiany w systemie zarządzania drukiem, ponad połowa z nich (52%) widzi konieczność ograniczenia potrzeb w zakresie konserwacji, a 39% twierdzi, że należy ograniczyć koszty przy jednoczesnej realizacji celów dotyczących ochrony środowiska,

Zrównoważony rozwój

Jednym z głównych czynników wywołujących napięcie wśród ankietowanych była trudność w ustaleniu priorytetów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzi na wyzwania wynikające z nagłego przejścia na hybrydowy model pracy.

Chociaż 73% respondentów twierdzi, że przy planowaniu zakupów drukarek wybiera produkty ekologiczne, wiele osób wciąż nie wie, że druk atramentowy jest dużo bardziej przyjazny dla środowiska niż technologia laserowa. 57% osób przyznaje, że można obniżyć emisję CO 2poprzez zmianę używanych drukarek, ale tylko 43% z nich bierze pod uwagę rozwiązania nie wymagające użycia ciepła.

Kontrola

Jako największe wyzwanie 75% respondentów uznało kontrolowanie urządzeń drukujących podczas pracy zdalnej, a 63% przyznało, że dział IT traci kontrolę nad flotą drukarek.

Jej odzyskanie będzie ważnym krokiem w kierunku rozwiązania problemów związanych zarówno z kosztami, jak i kwestiami ekologicznymi. 73% zapytanych osób powiedziało, że zarządzanie i kontrolowanie drukarek w firmach stanowi część polityki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, dlatego dostęp do informacji na temat zrównoważonych rozwiązań druku może pomóc w szybkim rozwiązaniu tego problemu. Niewymagająca użycia ciepła technologia firmy Epson — dostępna zarówno w modelach przeznaczonych do małych/domowych biur, jak i dużych firm — pozwala ograniczyć zużycie energii i emisję CO 2nawet o 83% w porównaniu do drukarek laserowych 1.

 

„W ciągu ostatnich kilku lat kierownicy działów IT zmagali się z niesłychaną presją – ich zespoły były bardzo obciążone pod względem czasu i zasobów, ponieważ zmagały się z dostosowaniem potrzeb w zakresie IT i druku do nowej organizacji pracy” – powiedziała Agnieszka Wnuczak z Epson Europe.

„Wyniki badań ujawniają, ile jeszcze wysiłku musimy włożyć w zwiększanie świadomości na temat korzyści, które zapewniają nasze biznesowe drukarki atramentowe niewymagające użycia ciepła i które mogą pomóc w rozwiązywaniu określonych problemów – czy będzie to oszczędność czasu i pieniędzy, niższe zużycie energii oraz ograniczenie emisji CO2, mniejsza liczba interwencji użytkownika, czy zużywanie mniejszej ilości materiałów eksploatacyjnych niż drukarki laserowe”.

„Z drugiej strony dają one także nadzieję i możliwość zmian: wielu respondentów zastanawia się dziś, jak uniknąć i zmniejszyć ryzyko wystąpienia potencjalnych problemów w przyszłości. Istnieje możliwość inwestowania w nowe technologie druku i szukania dodatkowych możliwości w ramach już posiadanej floty drukarek. Adaptacja w celu lepszego wsparcia załogi, nie musi być problematyczna. Może za to przynieść znaczne korzyści w kwestii wydajności oraz pomagać firmom w powrocie do realizacji celów zrównoważonego rozwoju”. 

W zleconym przez Epson badaniu rynku,przeprowadzonym przez niezależną firmę badawczą Coleman Parkes, ankietowano 3000 osób zarządzających infrastrukturą IT z 30 krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Najważniejsze wyniki ankiety to między innymi:

Zmiany w drukowaniu spowodowane pandemią i wpływ pracy hybrydowej:

 • Narastające koszty: Przeważająca większośćorganizacji (89%) zauważyła wzrost kosztów druku w ciągu ostatnich 12–18 miesięcy; średni wzrost wynosił 14%.
 • Utrata kontroli:Największym wyzwaniem podczas pracy zdalnej była kontrola nad urządzeniami drukującymi - jedynie 42% ankietowanych przyznało, że do pewnego stopnia mieli odpowiedni zakres nadzoru w kwestii decyzji co do zakupu drukarek i zarządzania nimi.  Chociaż lwia część organizacji (93%) nałożyła pewne formy ograniczeń dotyczących zakupów, drukarek do pracy zdalnej w trakcie pandemii, większość (76%) wprowadziła nowe wytyczne, 42% ankietowanych przyznaje, że stosowanie się do nich było ograniczone. Główne obawy związane z drukowaniem w domu dotyczą m.in. bezpieczeństwa, odpowiedzialności za zasoby poza środowiskiem biurowym oraz konserwacji i serwisu produktów indywidualnie kupowanych przez pracowników.
 • Nowe nawyki związane z pracą hybrydową:Zmienia się sam sposób wykorzystywania urządzeń. Coraz większy nacisk kładzie się na drukowanie tylko ważnych dokumentów zwracając uwagę na obciążenie drukarek, które było wysokie w okresach, kiedy pracownicy wracali do biur i drukowali zapisane na później zadania drukowania. Prawie połowa (44%) uważa, że w ciągu najbliższych dwóch lat przejdą do bardziej ujednoliconego zasobu drukarek, podczas gdy około dwóch trzecich (64%) organizacji już posiada scentralizowaną grupę drukarek w standardowym środowisku biurowym/produkcyjnym. Dane z około jednej czwartej organizacji (23%) wskazują, że w przyszłości więcej urządzeń będzie dostępnych dla mniejszej liczby użytkowników. Równocześnie przewidywane modele pracy różnią się. Nieco ponad jedna trzecia (36%) respondentów uważa, że pracownicy będą stopniowo wracać do biur, a 27% uważa, że stosowany będzie system rotacyjny.
 • Rosnące znaczenie druku oraz zapotrzebowanie na szybką i niezawodną technologię:Połowa respondentów (49%) uważa, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy druk i kwestia jego technologii w ich firmach zyska na znaczeniu. Po okresie pandemii większość (72%) respondentów deklaruje, że w dalszym ciągu będzie oczekiwać, zwiększenia niezawodności drukarek, 61% uważa, że drukowanie pozostanie kluczowe w obszarze zarządzania krytycznymi danymi, a 53% oczekuje, zwiększenia szybkości drukowania, które pozwoli im spełniać potrzeby pracy.
 • Trudności w realizacji celów dotyczących zrównoważonego rozwoju:Większość ankietowanych (69%) uważa, że kwestie wpływu na środowisko i społeczeństwo po pandemii COVID-19 staną się dla ich organizacji ważniejsze, jednak połowa z nich przyznała, że w ciągu ostatnich 12–18 miesięcy zeszły one na drugi plan. Chociaż 60% respondentów oczekuje, że dzięki pracy hybrydowej druk stanie się bardziej ekologiczny, prawie dwie trzecie (61%) z nich uważa, że wzrost liczby nowych drukarek wspierających pracę w domu sprawi, że organizacje nie będą mogły zrealizować przyjętych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • Zużycie energii jako główne wyzwanie: 95% organizacji monitoruje zużycie energii przez swoją flotę drukarek, ale tylko 35% z nich ma jasne dane w tym zakresie. Z drugiej strony obserwujemy wolę lepszego rozpoznania oszczędności możliwych do uzyskania poprzez zmianę sposobu zarządzania flotą drukarek (66%) oraz rodzaju używanych urządzeń (57%).
 • Błędne przekonania: Co prawda badanie ujawniło lukę w wiedzy o korzyściach biznesowych płynących ze stosowania drukarek atramentowych, jednak respondenci wskazali je jako łatwiejsze w obsłudze, zapewniające lepszą jakość druku i tańsze w utrzymaniu.
   

 

Uwagi dla redaktora

Metodologia: Ankieta firmy Epson na temat stanu rynku
Ankieta, w której wzięło udział 3000 respondentów z 30 krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, została przeprowadzona w styczniu 2022 r. przez niezależną firmę badawczą Coleman Parks. Wśród respondentów znalazły się osoby zarządzające infrastrukturą IT w zatrudniających co najmniej 340 pracowników organizacjach z różnych branż, w tym z sektora usług biznesowych i profesjonalnych, instytucji rządowych, opieki zdrowotnej, edukacji, handlu oraz usług prawnych i finansowych. 

Informacje o atramentowych drukarkach biznesowych niewymagających użycia ciepła firmy Epson

Atramentowe drukarki biznesowe niewymagające użycia ciepła firmy Epson zapewniają szereg korzyści dla nowoczesnych organizacji, w tym oszczędność czasu i miejsca, tworzenie lepszych środowisk pracy oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych i obniżenie kosztów. Korzyści:

 • Mniejszy pobór mocy to większa oszczędność energii i pieniędzy: Niewymagająca użycia ciepła technologia firmy Epson zużywa do 83% mniej energii 1. Drukarki atramentowe nie mają modułu utrwalania, co radykalnie zmniejsza zużycie energii elektrycznej.
 • Oszczędność czasu dzięki szybkim wydrukom o stałej jakości: Technologia niewymagająca użycia ciepła nie wymaga rozgrzewania urządzeń podczas włączania czy wybudzenia ze stanu uśpienia. Oznacza to, że urządzenie zaczyna drukować od razu, dzięki czemu jest do 50% szybsze w porównaniu do drukarek laserowych.
 • Mniej części zamiennych to mniejszy wpływ na środowisko naturalne: Drukarki laserowe z reguły wykorzystują większą ilość materiałów eksploatacyjnych i w większości wypadków wymagają okresowej wymiany bębna, pasa transferowego i modułu utrwalania. Dzięki technologii niewymagającej użycia ciepła nasze drukarki atramentowe zużywają do 96% mniej materiałów eksploatacyjnych niż drukarki laserowe. 
 • Mniej interwencji zwiększa produktywność: Ponieważ drukarki atramentowe firmy Epson nie wykorzystują ciepła, w ich konstrukcji znajduje się mniej części, które mogą się popsuć. To z kolei ogranicza liczbę koniecznych interwencji.
author avatar

Author profile

Ewa Pytlak

Marketing Coordinator, Epson Poland

Informacje o firmie Epson

Firma Epson jest globalnym liderem w dziedzinie technologii, która łączy ludzi, rzeczy i informacje. Tworzone przez nią produkty są wydajne, kompaktowe i precyzyjne. W szerokiej ofercie firmy Epson znajdują się zarówno atramentowe drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, jak i projektory 3LCD, zegarki i roboty przemysłowe. Celem firmy jest wspieranie innowacyjności i wykraczanie poza oczekiwania klientów związane z drukiem, komunikacją wizualną, urządzeniami przenośnymi i robotyką.

Grupa Epson, na czele której stoi japońska firma Seiko Epson Corporation, zatrudnia ponad 81 000 pracowników w 85 spółkach na całym świecie. Jesteśmy niezwykle dumni z naszego wkładu w rozwój społeczności, w których funkcjonujemy, oraz ciągłych starań o minimalizację wpływu na środowisko.

global.epson.com

Informacje o artykule

DATA OPUBLIKOWANIA
TAGI
#inkjet

Do pobrania

Related press releases

Epson zdobył nagrodę DataMaster Lab GREEN 2022 za drukarki atramentowe i urządzenia wielofunkcyjne z głowicą PrecisionCore
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Spełniając oczekiwania branży w obszarze „zielonych” produktów zaangażowanie Epson w opracowywanie zrównoważonej technologii druku atramentowego przynosi efekty
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Oprogramowanie Epson Remote Services wyróżnione przyznawaną przez Keypoint Intelligence nagrodą BLI Pick Award 2022 w kategorii najlepszych narzędzi serwisowych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ