Epson Europe jest pierwszą firmą technologiczną z międzynarodowym certyfikatem potwierdzającym zgodność systemu zarządzania obszarem społecznej odpowiedzialności z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ

 • Certyfikat zaświadcza, że firma dostosowała swoją działalność pod kątem wielu Celów Zrównoważonego Rozwoju
 • Firma Epson Europe nawiązała współpracę z organizacją Bureau Veritas w celu certyfikacji postępów w dostosowywaniu swojej działalności do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Epson Europe ogłasza, że jest pierwszą firmą w swojej branży, która uzyskała międzynarodowy certyfikat dostosowania systemu zarządzania obszarem społecznej odpowiedzialności do Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Został on zatwierdzony przez wiodącą na świecie organizację certyfikacyjną, Bureau Veritas. Poświadcza on, że firma przystosowała swoją działalność pod kątem wspierania wielu Celów Zrównoważonego Rozwoju odpowiadając realnymi działaniami na globalne wezwanie ONZ do rozwiązania najbardziej palących problemów naszej planety do 2030 roku.

Dzisiejsze oświadczenie podkreśla zaangażowanie firmy Epson w prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Ustanowione w 2015 roku Cele Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych to efekt współpracy ponad 190 krajów i 1500 firm mającej na celu zidentyfikowanie światowych możliwości i stawienie czoła wspólnym wyzwaniom. Realizacja Celów w 17 jasno określonych obszarach ma podnieść jakość opieki zdrowotnej i edukacji, znieść nierówności, pobudzić wzrost ekonomiczny i przeciwdziałać zmianom klimatu.

Biznes dla lepszego świata

Biznes został wskazany jako jeden z najważniejszych ogniw w procesach pozwalających osiągnąć 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju przez poprzedniego sekretarza generalnego ONZ, Ban Ki-moon, który powiedział: „Biznes jest niezwykle ważnym partnerem (...), dlatego prosimy firmy na całym świecie o ocenę swojego wpływu, wyznaczanie ambitnych celów i jasne informowanie o wynikach swoich działań”.

„Firma Epson odpowiedziała na wezwanie ONZ dotyczące prowadzenia lepszego biznesu, wprowadzając wydajne, kompaktowe i precyzyjne technologie, które pozwalają budować świat dobrobytu i pokoju” – zadeklarował Yoshiro Nagafusa, prezes Epson Europe B.V. „Dzięki współpracy z Bureau Veritas nasze krótko- i średnio- i długoterminowe plany są w pełni dostosowane do realizacji tej wizji. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ są teraz kompasem Epson Europe na drodze do sprawiedliwej, odpowiedzialnej i zrównoważonej przyszłości”.

Wysokie globalne standardy

Firma Epson Europe nawiązała współpracę z organizacją Bureau Veritas w celu certyfikacji postępów w dostosowywaniu swojej działalności do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Bureau Veritas to wiodąca niezależna organizacja przeprowadzająca audyty i certyfikacje, która bada firmy i inne organizacje pod kątem przestrzegania globalnych standardów. Nadzorowała ona wysiłki firmy Epson w ustanowieniu rygorystycznych systemów i procesów, których celem jest dokładna i kompleksowa ocena działań firmy związanych z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

„Epson Europe rozumie, że zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ jest zbyt ważne, aby pozostawiać je przypadkowi, i dlatego chce, aby stało się ono fundamentem wszystkich strategii biznesowych firmy” – powiedział Pedro González, Technical Director for Certification w Bureau Veritas. „Przeprowadzamy audyty firm pod względem spełniania surowych norm. Epson wprowadził niezbędne zmiany i został pierwszym technologicznym przedsiębiorstwem, które uzyskała międzynarodowy certyfikat poświadczający zgodność systemu zarządzania CSR z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Dotyczy to wszystkich operacji związanych ze sprzedażą, marketingiem, dystrybucją i działaniami posprzedażowymi produktów i usług Epson. Praca firmy Epson jest przykładem na to, jak można wspólnie kształtować lepszy świat”.

Przejrzystość, odpowiedzialność i działanie

Uzyskanie certyfikatu Bureau Veritas pozwoliło Epson na wprowadzenie nowych systemów i procesów. Obejmuje to utworzenie nowej polityki dostosowanej do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, która łączy praktyki biznesowe i działania poszczególnych pracowników w celu:

 • stałej poprawy wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju;
 • kontrolowania zagrożeń dotyczących zrównoważonego rozwoju;
 • prezentowania zobowiązań i działań zewnętrznym partnerom w celu zachęcenia do większego zaangażowania w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Ta polityka stanowi część systemu zarządzania Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ w Epson (SMS) – szerszych ram zarządzania, które zapewniają przyjęcie jej w całym przedsiębiorstwie. System SMS:

 • łączy cel, misję i kierunek strategii,
 • określa ogólne cele firmy,
 • wyznacza kierunek lokalnych celów i działań
 • oraz dokumentuje bieżące wysiłki w zakresie spełniania wymagań systemu zarządzania CSR dostosowanego do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Firma Epson Europe podlega obecnie stałej certyfikacji przez Bureau Veritas i co roku będzie przechodziła audyt.

„Certyfikacja systemu zarządzania zgodnego z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ przenosi nas na nowy poziom przejrzystości i odpowiedzialności” – powiedział Henning Ohlsson, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Epson Europe. „Pomaga nam lepiej zrozumieć nasz wpływ na jasno określone wskaźniki, takie jak edukacja, wzrost ekonomiczny, godna praca, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja oraz walka ze zmianami klimatu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Epson Europe nie działa w próżni i mamy nadzieję, że inne firmy technologiczne pójdą za naszym przykładem, ponieważ wspólnie pracujemy na rzecz bardziej sprawiedliwego, odpowiedzialnego i zrównoważonego świata”.

„Rola firm w osiąganiu zrównoważonego rozwoju jest fundamentalna” – powiedział Bertrand Martin, dyrektor generalny Bureau Veritas w Hiszpanii i Portugalii. „Jako niezależna strona trzecia pomagamy im włączać zasady zrównoważonego rozwoju do ich strategii oraz sprawdzamy zgodność z przepisami. Epson Europe stanowi przykład takiego podejścia i zaangażowania, które wymaga społeczeństwo”.

 

Uwagi dla redaktora

W Epson zdajemy sobie sprawę z tego, że Ziemia i jej zasoby są cenne i skończone, a zmiany klimatu wymagają natychmiastowych i zorganizowanych działań. Uważamy też, że firmy mają do odegrania ważną rolę w skoordynowanej i globalnej odpowiedzi na ten problem.

Jeśli chodzi o nasze działania, to:

 • firma Epson zobowiązała się do przeznaczenia 770 milionów euro na dekarbonizację, zamknięcie pętli zasobów oraz opracowanie ekologicznych technologii do 2030 r.
 • Innowacyjne rozwiązania firmy Epson pomagają naszym klientom działać w obiegu zamkniętym, w sposób zrównoważony i przy zerowym poziomie emisji dwutlenku węgla. Należą do nich m.in. energooszczędne technologie drukowania bez użycia ciepła czy system PaperLab, który pozwala przetwarzać makulaturę na nowy papier niemal bez użycia wody.
 • Uzyskaliśmy najwyższe oceny za ochronę wód i klimatu w prestiżowym konkursie CDP A List.
 • Epson po raz trzeci z rzędu zdobył platynowe wyróżnienie EcoVadis.
 • Jest sygnatariuszem programu ONZ Global Compact i realizuje wszystkie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
 • Jest też zaangażowanym członkiem organizacji Responsible Business Alliance.

Podążanie tą ścieżką ma na celu inspirowanie i motywowanie rządów, firm i poszczególnych osób do przeprowadzenia transformacji niezbędnej do rozwiązania kryzysu klimatycznego. Epson głęboko wierzy, że dzięki wspólnym działaniom możemy stworzyć lepszy świat.

 

 

Author profile

Ewa Pytlak

Marketing Coordinator, Epson Poland

Informacje o firmie Epson

Firma Epson jest globalnym liderem w dziedzinie technologii, która łączy ludzi, rzeczy i informacje. Tworzone przez nią produkty są wydajne, kompaktowe i precyzyjne. W szerokiej ofercie firmy Epson znajdują się zarówno atramentowe drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, jak i projektory 3LCD, zegarki i roboty przemysłowe. Celem firmy jest wspieranie innowacyjności i wykraczanie poza oczekiwania klientów związane z drukiem, komunikacją wizualną, urządzeniami przenośnymi i robotyką.

Grupa Epson, na czele której stoi japońska firma Seiko Epson Corporation, zatrudnia ponad 81 000 pracowników w 85 spółkach na całym świecie. Jesteśmy niezwykle dumni z naszego wkładu w rozwój społeczności, w których funkcjonujemy, oraz ciągłych starań o minimalizację wpływu na środowisko.

global.epson.com

Informacje o artykule

DATA OPUBLIKOWANIA
TAGI
#CSR, #SDGs, #Sustainability

Do pobrania

Related press releases