Epsons State of the Market-undersøkelse viser økende utskriftskostnader som en følge av nye utfordringer for IT-ledere knyttet til fleksible og hybride arbeidsmiljøer samt et ønske om mer bærekraft

En ny undersøkelse fra Epson viser at anslagsvis 89% av IT-beslutningstakere har opplevd en økning i utskriftskostnadene de siste 12–18 månedene, til tross for at nesten halvparten (45 %) rapporterer en reduksjon i utskriftsvolumene.

IT-lederne observerte at som en følge av den eksplosive veksten av hybridarbeid, skjedde det en rask økning i antall skrivere i organisasjoner hvor de ansatte selv sørget for å ha utstyr til hjemmekontoret (ifølge 53 % av respondentene). Dermed økte volumet av ulike skrivermerker. Dette anses nå som en stor utfordring av over en tredjedel (37 %) av IT-lederne. Andre opplevde at ansatte brukte betydelige summer på blekkpatroner som et resultat av at de kjøpte skrivere som var tenkt kun for hjemmebruk (70 %) og ikke skilte mellom bedriftsutskrifter og personlige utskrifter, mens organisasjonene bar kostnadene (71 %).

Samtidig oppgir over en tredjedel av respondentene (38 %) at skrivere på kontoret har vært under stort press i spesifikke tider ettersom lagrede utskrifter ble skrevet ut da folk kom inn på kontoret. 64 % oppga at de hadde sett ansatte jobbe ekstra på grunn av skrivere som var ute av drift (manglende service).

Disse erfaringene har ført til at nesten to tredjedeler (63 %) nå sier at de vil gjøre betydelige endringer i hvordan utskrifter skal administreres i fremtiden. Mer enn halvparten (52 %) oppgir at de trenger å redusere vedlikeholdsbehovet til skriverne, og (39 %) sier at det er behov for å redusere kostnadene samtidig som de fokuserer på å nå miljømålene.

Bærekraft

En stor utfordring som ble avdekket av respondentene, var at det er vanskelig å prioritere bærekraft i tillegg til å håndtere nye utfordringer som følge av den plutselige overgangen til hybride arbeidsmiljøer.

Selv om 73 % hevder at de nå ser at det er et fokus på bærekraftvurderinger når det investeres i skrivere, er mange fortsatt ikke klar over at blekkskriverteknologi gir en større bærekraftfordel enn laserskrivere, og selv om 57 % erkjenner at CO 2utslippsbesparelser kan gjøres ved å endre typen skrivere som er i bruk, er det bare 43 % som vurderer varmefrie løsninger.

Kontroll

Å beholde kontroll over skriveren under fjernarbeid ble nevnt som en nøkkelutfordring av 75 % av respondentene, mens 63 % innrømmet at IT mister kontrollen over utskriftsparken.

Å gjenvinne denne kontrollen vil være et stort skritt mot å rette opp både kostnads- og bærekraftsutfordringene. 73 % sier at styring og kontroll av skriverparken er en spesifikk del av miljø- og bærekraftpolicyen deres, så det å søke ytterligere klarhet om bærekraftige utskriftsløsninger kan være en rask måte å håndtere denne utfordringen på. Epsons varmefrie teknologi – tilgjengelig i modeller som passer for både små bedrifter, hjemmekontorer og store bedriftsmiljøer – bidrar til å redusere strømforbruket og CO 2utslippene med opptil 83 % sammenlignet med laserskrivere 1.

 

Gareth Jay, Epson Europe, kommenterer: – IT-ledere har levd under et stort press de siste årene med team som har vært svært presset når det gjelder tid og ressurser, ettersom de har slitt med å tilpasse IT og utskrift for å møte en ny arbeidshverdag.

– Noen av funnene i undersøkelsen viser at vi fortsatt trenger å informere om fordelene med de varmefrie blekkskriverne våre for bedrifter. De kan bidra til å redusere de identifiserte utfordringene – enten det er å snakk om å spare tid og penger, bruke mindre energi og slippe ut mindre CO2, krav til mindre inngripen eller bruke færre forbruksvarer enn laserskrivere.

– Men disse funnene gir håp og muligheter også. Mange respondenter ser nå på hvordan de kan redusere fremtidige avbrudd og bli mer robuste. Det er en mulighet til å investere i nye utskriftsteknologier og søke ekstra funksjonalitet fra eksisterende skriverparker. Å støtte arbeidsstyrkene på en bedre måte trenger ikke være noe problem. Det kan gi betydelige effektivitets- og produktivitetsgevinster og hjelpe bedriftene med å komme i rute med å nå bærekraftsmålene sine. 

Epson State of the Market-undersøkelsener gjennomført av det uavhengige undersøkelsesselskapet Coleman Parkes, og er foretatt blant 3000 IT-beslutningstakere i 30 land i Europa, Midtøsten og Afrika.

Hovedfunnene i spørreundersøkelser er:

Endringer i utskrift på grunn av pandemien og virkningen av hybriddrift:

 • Økende kostnader: De aller flesteorganisasjonene (89 %) har opplevd en økning i utskriftskostnadene de siste 12–18 månedene, med en gjennomsnittlig økning på 14 %.
 • Tap av kontroll:Det å ha kontroll over utskriftsmaskinvaren ved fjernarbeid ble identifisert som den største utfordringen, og bare 42 % sa at de – til en viss grad – hadde riktig nivå av kontroll over avgjørelser om skriverkjøp og -administrasjon.  Selv om de aller fleste organisasjonene (93 %) innførte en form for restriksjoner på hvilke skrivere ansatte kunne kjøpe for hjemmearbeid under pandemien, og de fleste (76 %) introduserte nye retningslinjer, innrømmer 42 % at etterlevelsen var begrenset. De største bekymringene knyttet til utskrift hjemme inkluderer sikkerhet, at de har ansvar for eiendeler utenfor kontormiljøet og at ansatte mottar vedlikeholdsanmodninger om produkter som kjøpes individuelt av ansatte.
 • Fremveksten av hybridvaner:Selve utskriftsatferden er i endring. Det er økt fokus på bare å skrive ut viktige dokumenter, og skrivere er under stor belastning på viktige tidspunkter da lagrede utskrifter ble utført når folk kom innom på kontorene. Nesten halvparten (44 %) tror de vil gå over til mer sentraliserte skrivere innenfor de neste to årene som et resultat, mens rundt to tredjedeler (64 %) av organisasjonene allerede driver en sentralisert gruppe med skrivere innenfor normalt kontor-/arbeidsmiljø. Rundt en fjerdedel av organisasjonene (23 %) mener at det vil være flere enheter tilgjengelig for færre brukere. Prognosene for arbeidsplassmønstre varierer. Litt over en tredjedel (36 %) av respondentene oppgir at de ansatte kommer til å bli hentet inn igjen trinnvis på arbeidsplassen, og 27 % oppgir at det kommer til å bli brukt et rotasjonssystem.
 • Økt betydning av utskrift, med behov for hastighet og pålitelighet:Halvparten av respondentene (49 %) tror at utskrift og utskriftsteknologi blir viktigere for organisasjonen deres i løpet av de neste 12 månedene. Flertallet (72 %) av respondentene rapporterte at det etter pandemien fortsatt vil være et behov for større pålitelighet til skrivere, 61 % mener at utskrift kommer til å forbli viktig med hensyn til håndtering av kritiske data, og 53 % oppgir at de vil trenge raskere utskriftshastigheter for å møte etterspørselen.
 • Bærekraftighetsmål i faresonen:Et flertall av respondentene (69 %) mener at hensynet til miljømessig og sosial bærekraft blir viktigere for organisasjonene deres i etterkant av covid-19-pandemien, men halvparten innrømmet at bærekraft har havnet i skyggen de siste 12–18 månedene. Mens 60 % av respondentene forventer å se mer bærekraftig utskrift som følge av hybriddrift, mener nesten to tredjedeler (61 %) at spredning av nye skrivere som støtter hjemmebruk, betyr at de ikke vil nå bærekraftsmålene sine.
 • Energiforbruk er en viktig utfordring: Selv om 95 % av organisasjonene overvåker skriverparkens strømforbruk, er det bare 35 % som har god oversikt. Det er imidlertid et sterkt ønske om å forbedre forståelsen for besparelser som kan gjøres ved å endre måten skriverparken styres på (66 %) og ved å endre typene skrivere som brukes (57 %).
 • Utbredte misoppfatninger: Undersøkelsen viste kunnskapshull om de ulike forretningsfordelene blekkskrivere gir, respondentene identifiserte dem som enklere å vedlikeholde, at de gir bedre utskriftskvalitet og er billigere i drift.
   

 

Merknader til redaksjonen

Metode: Epson State of the Market-undersøkelsen
Undersøkelsen blant 3000 respondenter i 30 land i Europa, Midtøsten og Afrika ble utført av det uavhengige undersøkelsesselskapet Coleman Parks i januar 2022. Deltakerne inkluderte IT-beslutningstakere, alle fra organisasjoner med minst 340 ansatte i en rekke sektorer, inkludert bedrifts- og profesjonelle tjenester, offentlige departementer, helsevesen, utdanning, butikker og juridiske og finansielle tjenester. 

Om Epson varmefri blekkskriver for bedrifter

Epsons varmefrie blekkskriver for bedrifter gir en rekke fordeler for moderne organisasjoner, da de frigjør tid og plass, skaper bedre arbeidsmiljøer og reduserer utslipp og kostnader. Fordeler:

 • Mindre strømforbruk sparer energi og penger: Epsons varmefrie teknologi bruker opptil 83 % mindre energi 1. Siden blekkskrivere ikke har noen smelteenhet som skal varmes opp, gir dette betydelig lavere strømforbruk.
 • Spar tid med konsekvent høyhastighetsutskrift: Varmefri teknologi krever ingen oppvarming når enheten blir slått på eller vekket fra hvilemodus. Dette betyr at du kan starte utskriften med én gang, noe som gjør den opptil 50 % raskere fra klar-tilstand sammenlignet med laserskrivere.
 • Færre erstatningsdeler, mindre miljøpåvirkning: Laserskrivere har vanligvis flere deler og krever i mange tilfeller regelmessig utbytting av trommelen, overføringsenheten og smelteenheten. Takket være varmefriteknologi produserer blekkskriverne våre opptil 96 % færre brukte forbruksartikler enn laserskrivere. 
 • Færre inngrep øker produktiviteten: Den varmefrie strukturen i Epsons blekkskrivere betyr at det er færre deler som kan bli ødelagt, noe som reduserer mengden brukerinngrep som kreves.

Kontaktinformasjon

Solfrid Liland

Marketing Services Specialist, Epson Norway

Om Epson

Epson er en global teknologileder dedikert til å koble sammen folk, gjenstander og informasjon med originale, effektive, kompakte og presise teknologier. Med et produktutvalg som omfatter alt fra blekkskrivere og digitale utskriftssystemer til 3LCD-projektorer, klokker og industriroboter, er selskapet fokusert på å drive frem innovasjoner og overgå kundenes forventninger innen blekkteknologi, visuell kommunikasjon, teknologi du kan ha på deg, og robotikk.

Epson-konsernet, som eies av det japanske selskapet Seiko Epson Corporation, har over 81 000 ansatte fordelt på 85 selskaper rundt om i verden og er en stolt stolt av bidraget til samfunnene hvor det driver virksomhet og arbeidet med å redusere miljøpåvirkningen.

global.epson.com

Informasjon om artikkel

DATO PUBLISERT
MERKER
#inkjet

Nedlastninger

Related press releases

Lærere bruker egen teknologi for å gjøre jobben sin
LES MER
Investeringer, miljøvennlig teknologi og beriket utdanning preger Epson Europes bærekraftsrapport for 2021/22
LES MER
Epsons WorkForce Enterprise flerfunksjonsskrivere oppnår det prestisjetunge BLI Security Validation Testing-utmerkelsen fra Keypoint Intelligence
LES MER