Epson undersøkelse viser at flere nevner klimaendringer som et kritisk globalt problem, mer enn noe annet- teknologi ses som en nøkkelfaktor for å løse krisen

Epson undersøkelse viser at flere nevner klimaendringer som et kritisk globalt problem, - teknologi ses som en muliggjører for

P folk født siden den første COP – COP generasjonen – optimistisk med tanke på en løsning, men sensitiv for kostnader 

Årets Epson Climate Reality Barometer fanger synspunktene til over 30 000 mennesker i 39 markeder for å bedre forstå globale svar på klimaendringer. Resultatene avslører at flere mennesker nå anser klimaendringer som et større globalt problem enn noe annet – og at teknologien blir sett på som en nøkkelfaktor for å løse krisen. Når vi nærmer oss COP 28 i UAE, fokuserer Epson også på de unike perspektivene til de som er født siden den første COP i 1995 – og utforsker deres erfaringer og behov mens de handler for å takle klimaendringer.

Nå på sitt tredje år publiseres Barometeret etter hvert som bevis på katastrofale klimaendringer blir flere: med rekordhøye temperaturer i havet; rekordlave nivåer av Arktis og Antarktis hav is; og ekstreme klimahendelsen over hele verden. Stadig flere uønskede hendelser vil sannsynligvis forklare at flere mennesker siterer «klimaendringer» (55 %) enn noen annen global problemstilling, inkludert «Økende priser» (53 %), «Fattigdom» (37 %) og «konflikt» (23 %).

Yasunori Ogawa, global president hos Epson, sa, "Når negative påvirkninger akselererer, nå mer enn noen gang, må vi forstå holdninger til pågående klimaendringer. Epson er fullt forpliktet til å oppnå FNs bærekraftsmål 13 gjennom positive klimahandlinger – og til å levere løsninger som beriker liv og bygger en bedre verden.

"Klima realitetsbarometeret har gjort oss i stand til å nå ut på tvers av geografi, generasjoner og økonomier, og har gitt oss innsikt i hvordan klimaendringer forandrer måten vi lever på – og hvordan vi alle kan bekjempe den. Vi tror at å lytte til den yngre generasjonen vil hjelpe regjeringer, lokalsamfunn og selskaper bedre å samordne positive handlinger for å støtte de som klimaendringer har vært en livslang realitet for."

COP generasjonen – optimisme fra de som er født under klimaendringene

Med 28 thMed COP mindre enn 50 dager unna, setter Epson søkelyset på holdningene til folk født siden den første COP i 1995. For øyeblikket 29 år gamle og yngre, dette er COP Generasjonen (Gen COP). De er født i klimaendringene og har levd hele livet i skyggen av stadig mer ugunstige værhendelser – og deres erfaringer og innsikt skal være sentrale for effektive løsninger.

Selv om det kan være regionale forskjeller, avslører klima realitetbarometeret at globalt sett er Gen COP den mest optimistiske aldersgruppen (i likhet med 35-44) – med nesten halvparten (49 %) som tror at vi vil løse klimakrisen i løpet av deres levetid. Dette står i kontrast til aldersgruppene 45-54 og 55+, som registrerer lavest optimisme med henholdsvis 42 % og 32 %.

Grupper investert i tiårene fremover – enten for seg selv eller gjennom barna sine – viser den høyeste grad av optimisme om vår evne til å løse krisen. Mens Gen COP er den mest optimistiske aldersgruppen, består den mest optimistiske gruppen av alle (55 %) av foreldre til barn under 18 år – verdens 'Mamma & Pappa’.

Hvis man utvider denne sammenligningen, er det imidlertid klart at optimisme fører til forskjellige utfall. På spørsmål om hvilke positive klimatiltak de allerede tar, skriver Gen COP: lavere handlingsnivå enn det globale gjennomsnittet i ni av de 14 kategoriene; og lavere handlingsnivå enn mamma & pappa i 12 av de 14 kategoriene (se tabellen over klimahandlinger i merknader til redaktørene nedenfor).

Det er sannsynligvis flere årsaker til dette. Gen COP har vokst opp med klimaendringer og økende fokus på miljø, mens eldre aldersgrupper kan gjenkjenne økende volatilitet over tid. Det er også interessant å merke seg at Gen COP ser på "Høyere priser" som et større problem enn "Klimaendringer" (51 % mot 47 %), så rimeligheten av ofte dyrere bærekraftige valg er også en sannsynlig årsak.

Klimatiltak – og passivitet

Mens klimapositive tiltak er utbredt, er det grupper av respondenter som sier at de aldri vil handle på tvers av nøkkelområder. Som et eksempel, globalt rapporterer 38 % at de allerede har redusert internasjonale forretnings- og fritidsreiser, og ytterligere 30 % at de planlegger å gjøre det. Nesten én av seks sier imidlertid at «dette kommer jeg aldri til å gjøre» (17 %).

Denne motviljen mot å handle på internasjonale reiser er betydelig høyere i markeder som Singapore, Spania og Storbritannia (21 %), Japan og Nederland (22 %), Canada og Tyskland (23 %), Australia og Serbia (26 %) og Israel (31 %). Som et kontrapunkt sier færre fra land som Sør-Korea (9 %), Kina (10 %), Egypt og Tyrkia (11 %) og Marokko og UAE (12 %) at de aldri vil redusere internasjonale reiser.

Globalt er "Jeg vil aldri gjøre dette" responsen også spesielt merkbar på områder som "Reduser forbruket av animalske produkter" (18 %), "Boikott uholdbare merkevarer" (15 %) og "Oppmuntre venner og familie til å lære om klimakrisen» (10 %).

Årsaker til motstand mot handling vil være komplekse, inkludert geografiske, kulturelle og økonomiske faktorer og tro på menneskehetens evne til å løse problemet uten å måtte ta til individuelle tiltak.

Teknologi som en pådriver

De som gir respons til barometereret ser på teknologi som det viktigste våpenet i kampen mot katastrofale klimaendringer.

På spørsmål om hva de mente var det viktigste en bedrift kunne gjøre for å takle problemet, nevnte 48 % investeringer i miljøteknologi. Dette ble tett fulgt av forbedringer i resirkulering og gjenbruk av produkter (45 %), med reduksjoner i ressursbruken (28 %), oppmuntring til ansattes deltakelse i miljøaktiviteter (21 %) og utligning av karbon- og plastpåvirkning (21 %) utgjør topp fem.

Henning Ohlsson, Epson Europes direktør for bærekraft, sa, «Epson sin klimarealitetsbarometer sikrer at alle stemmer – inkludert stemmene til den ofte oversett COP-generasjonen – blir hørt når verden beveger seg for å takle klimaendringer. det har dukket opp problemer som fortrolighet og rimelighet som mulige barrierer for handling for millioner av yngre mennesker. Det viser oss at noen mennesker fortsetter å ignorere katastrofale klimaendringer og nekter, eller føler seg ute av stand, til å gjøre noe.

"Disse problemene er imidlertid ikke problemer begrenset til spesifikke grupper: de er utfordringer for oss alle. Skal vi løse klimakrisen, må vi opptre som en felles enhet.

«Epson sitt barometer viser oss også veien videre når folk følger med på selskaper for å tar del i å lede den grønne omstillingen. Epson ser på teknologi som en aktivator, med produkter som er designet for å bruke færre ressurser i produksjon og bruk, varer lenger, er lettere å reparere, kan gjenbrukes og lettere resirkuleres.  Sammen kan vi skape løsningene som folk trenger når de handler for å redusere klimapåvirkningen.»

 

Om Epson
Epson er en global teknologileder med en filosofi om effektiv, kompakt og nøyaktig innovasjon som beriker liv og bidrar til å skape en bedre verden. Selskapet fokuserer på å løse samfunnsmessige problemer gjennom innovasjon innen utskrift i hjemmet og på kontoret, kommersiell og industriell trykking, produksjon, visuelt og livsstil. Epson har som mål å bli karbonnegativ og eliminere bruk av underjordiske ressurser som ikke er fornybare, for eksempel olje og metall, innen 2050.
Den verdensomspennende Epson-gruppen, som er ledet av det Japan-baserte Seiko Epson Corporation, genererer årlige salg av mer enn JPY 1 billion.
corporate.epson/no/

 

 

Forskningsmetodikk

Undersøkelsen ble utført av Censuswide, blant et utvalg av 30 294 generelle personer i alderen 16+ (med vekt på alder) på tvers av 39 markeder. Dataene ble samlet inn mellom 13.07.2023 – 25.07.2023. Censuswide følger og ansetter medlemmer av Market Research Society og følger MRS kodeksen som er basert på ESOMAR prinsippene. 

 

Merknader til redaktører

 

Prosenten av tre nøkkelgrupper som allerede tar grep på tvers av 14 klimapositive områder

 

 

 

TiltakGen COP %Mamma & Pappa %Globalt gjennomsnitt %
Reduser internasjonale foretning/fritidsreiser343838
Bytt til elektrisk bil232320
Gå/sykle oftere556059
Bytt til fornybar energi313431
Boikott uholdbare merkevarer262926
Reduser plastbruk536562
Forbedre resirkuleringsvaner546462
Bytt til mer bærekraftige produkter435046
Bruk flere gjenbruksvarer607068
Oppmuntre arbeidsplassen til å forplikte seg/videre til en nett null strategi333533
Oppmuntre venner og familie til å lære mer om klimakrisen445045
Reduser forbruket av animalske produkter333735
Foreta mer bevisste motekjøp434744
Oppmuntre utdanningsinstitusjonen min til å forplikte seg til/fortsette sin nett null strategi292929

Kontaktinformasjon

Solfrid Liland

Marketing Services Specialist, Epson Norway

Om Epson

Epson er en global teknologileder dedikert til å koble sammen folk, gjenstander og informasjon med originale, effektive, kompakte og presise teknologier. Med et produktutvalg som omfatter alt fra blekkskrivere og digitale utskriftssystemer til 3LCD-projektorer, klokker og industriroboter, er selskapet fokusert på å drive frem innovasjoner og overgå kundenes forventninger innen blekkteknologi, visuell kommunikasjon, teknologi du kan ha på deg, og robotikk.

Epson-konsernet, som eies av det japanske selskapet Seiko Epson Corporation, har over 81 000 ansatte fordelt på 85 selskaper rundt om i verden og er en stolt stolt av bidraget til samfunnene hvor det driver virksomhet og arbeidet med å redusere miljøpåvirkningen.

global.epson.com

Informasjon om artikkel

DATO PUBLISERT
MERKER
#climateaction, #climatechange

Nedlastninger

Related press releases