Epson-undersøkelse viser at den globale oppmerksomheten er fokusert på klimaendringer – til tross for konflikter og økonomiske bekymringer – når folk handler for å avverge en katastrofe

Undersøkelsen viser at den globale oppmerksomheten er fokusert på klimaendringer, til tross for konflikter og økonomiske bekymringer

 • Undersøkelsen viser at mennesker ser på klimaendringer som en hovedtrussel – på linje med den pågående finanskrisen
 • En undersøkelse blant 26 205 personer i 28 markeder viser at til tross for økende klimapåvirkning har klimaoptimismen økt med over 48 %
 • Bevissthet om klimaendringer får mennesker fra hele verden til å innføre en mer bærekraftig livsstil

 

DATO/STED:Over hele verden øker mennesker den personlige innsatsen for å avverge klimaendringer, ifølge de nyeste resultatene fra Epsons andre Climate Reality Barometer. En undersøkelse fra den globale teknologilederen viser at selv om verdensøkonomien viser seg å være en distraksjon i arbeidet med å ta tak i klimautfordringene, er klimaendringer fremdeles en stor bekymring for mange. 

Til tross for et år med enorme klimapåvirkninger viser undersøkelsen også at mennesker i økende er grad optimistiske til at klimakatastrofer kan bli avverget i løpet av deres levetid. Dataene viser imidlertid også at det er betydelige variasjoner i hvor sikre de er på det, som er drevet av faktorer som økonomi og alder. 

Optimisme – påvirket av økonomi og alder 

Ikke overraskende er umiddelbare økonomiske problemer folks største bekymring. Mens «ordne økonomien» (22 %) og «stigende priser» (21 %) topper listen over respondentenes prioriteringer, ligger klimaendringene på nesten en tredjedel (20 %). Til tross for den globale økonomiske nedgangen, konflikter og økende strømregninger, er klimakrisen fortsatt langt fremme i bevisstheten for mange mennesker over hele verden. 

Klimabekymringer fører imidlertid ikke til pessimisme. Før COP26 i november 2021 var 46 % av de globale respondentene optimistiske til at klimakatastrofen kunne bli avverget i løpet av en levetid. Etter hvert som verden forbereder seg på COP27 i Egypt i år, har optimismen steget til over 48 %. Dette til tross for virkningene av klimaendringer som er opplevd i løpet av det siste året, antyder en «realitetsmangel» hos mennesker som potensielt kan misforstå de fremtidige virkningene av klimaendringer for verden.

Når man går dypere ned i materien, blir det tydelig at det globale gjennomsnittet maskerer oppsiktsvekkende regionale variasjoner når det kommer til hvor sikre folk er. Optimismen er lavere i de fleste utviklede økonomier, for eksempel, enn i fremvoksende.  

 • De individuelle landmedlemmene i G7 har alle nivåer med optimisme som er betydelig lavere enn det globale gjennomsnittet på 48 %: Canada (36,6 %), Frankrike (22,5 %), Tyskland (23,8 %), Italia (25,2 %), Japan (10,4 %), Storbritannia (28,4 %) og USA (39,4 %).  
 • Raskt voksende økonomier noterer et nivå av klimaoptimisme som er betydelig høyere enn det globale gjennomsnittet: Kina (76,2 %), India (78,3 %), Indonesia (62,6 %), Kenya (76 %), Mexico (66 %) og Filippinene (71,9 %).  

Resultatene viser også at alder er en faktor, og de eldste og yngste aldersgruppene er mest opptatt av klimaendringer. De som er 55 år og eldre er den eneste gruppen som oppgir klimaendringer som det mest presserende globale problemet (22,2 %), mens gruppen fra 16 til 24 er den eneste som rangerer det som nummer to (19,3 %) – alle andre aldersgrupper rangerer klimaendringer på tredjeplass.  

Epsons globale president Yasunori Ogawa kommenterte: «Epsons forretningsformål er fokusert på å forbedre liv og planeten, og vi vil bruke betydelige ressurser på å oppnå dette. Når verden samles for COP27, har vårt Climate Reality Barometer som mål å øke bevisstheten og legge til rette for store endringer.  

«Vi håper at barometerets innsikt vil bidra til at myndigheter, bransjer og enkeltpersoner vil trappe opp innsatsen for å avverge klimakatastrofen. Selv om vi vet at det er langt igjen, tror vi at vi kan skape en bedre fremtid hvis vi samarbeider og handler nå.»   

Virkelighet, påvirkning og handling

Økende global optimisme ser ut til å motsi klimarealiteten. I 2022 kunngjorde FNs klimapanel (IPCC) at «Menneskeskapte klimaendringer forårsaker farlige og omfattende endringer i naturen og påvirker livet til milliarder av mennesker rundt om i verden ....»  

Bare i år har endringene omfattet uønskede klimahendelser på alle kontinenter, blant annet: «megatørke» som har vart i tiår i Afrika og Sør-Amerika, rask oppvarming av både Arktis og Antarktis, dødelige oversvømmelser i Asia og Australasia, ekstreme temperaturer i hele Europa og innsjøer som forsvinner i Nord-Amerika

Miljøforsker og administrerende direktør i Change by Degrees, Dr. Tara Shine, sa: «Den harde realiteten er at de siste sju årene har vært den varmeste som er målt, og vi risikerer å overstige trygge temperaturgrenser. Likevel viser denne undersøkelsen at mennesker over hele verden fortsatt håper på at handlingene deres i tillegg til myndigheters og selskapers kan forandre samfunnet til det bedre.

«De umiddelbare utfordringene som økonomier rundt om i verden står overfor, inkludert stigende energi- og matpriser, er begge årsakene til og symptomene på klimaendringene. Det å planlegge på lang sikt og gjøre det mulig for folk å foreta klimatiltak nå er de viktigste tiltakene landene kan gjøre for å opprettholde klimaoptimisme, redusere karbonforurensning og bygge robusthet mot klimapåvirkningen.»

Ukvalifisert optimisme kan ses på som ønsketenkning, men Epsons funn viser at respondentene ikke gjenkjenner virkningene av klimaendringer. Mer enn åtte av ti personer (80,2 %) oppgir det de har sett med egne øyne – med klimaendringer i hverdagen – som den mest innflytelsesrike faktoren for å skape oppmerksomhet. Andre viktige påvirkninger på klimainformasjon er:  

 • 75,7 % oppgir offentlige tiltak og/eller kampanjer  
 • 75 % oppgir nyheter på og utenfor nettet  
 • 74,2 % oppgir sosiale medier  
 • 64,8 % oppgir bedrifts- eller samfunnskampanjer  
 • 64 % oppgir COP-konferanser  

Det ser ut til at optimisme i 2022 ikke fører til selvtilfredshet, men heller ansporer folk til handling. Mellom 2021 og 2022 har antall respondenter som har eller planlegger å:   

 • gå og/eller sykle økt fra 83,7 % til 87,2 % – 31,8 % har gjort dette i mer enn ett år   
 • gå over til fornybar energi økt fra 78,2 % til 82,4 % – 18,6 % har gjort dette i mer enn ett år  
 • redusere internasjonale forretnings- og fritidsreiser økt fra 65,1 % til 68,2 % – 23 % har gjort dette i mer enn ett år  
 • bytte til elektriske kjøretøy økt fra 68 % til 72,7 % – 10,6 % har gjort dette i mer enn ett år  
 • innføre et plantebasert kosthold økt fra 67,6 % til 68,9 % – 16,5 % har gjort dette i mer enn ett år   

Selv om individuelle tiltak øker, er det klart at det må gjøres mye mer. Myndigheter må regulere for bærekraft, bedrifter må utvikle bærekraftige retningslinjer og teknologier, og enkeltpersoner må få fortgang i livsstilsendringene sine – hvis verden skal nå sine klimamål og unngå irreversible endringer.   

Direktør for bærekraft i Epson Europa, Henning Ohlsson, sa: «Vi har et ansvar overfor yngre generasjoner for å sørge for at vi forlater planeten i en bedre tilstand etter flere tiår med skader.»  

«Det finnes ikke én løsning på dette problemet, vi må alle spille en rolle. Myndigheter, selskaper og samfunn må alle jobbe sammen for å avverge denne katastrofen. Som global teknologileder er vår plikt å omfokusere innsatsen for å utvikle løsninger som bidrar til å redusere miljøpåvirkningen til produktene våre. Ved å samarbeide og finne løsninger, kan vi inspirere alle til handling og skape endringer.»   

 

SLUTT

 

Merknader til redaktøren(e):

 

 

 

Om Epsons Climate Reality Barometer for 2022:

Epsons Climate Reality Barometer for 2022 spurte 26 205 generelle respondenter fra følgende markeder: Australia, Brasil, Canada, Chile, Egypt, Filippinene, Frankrike, India, Indonesia, Italia, Japan, Kenya, Kina, Malaysia, Marokko, Mexico, Saudi-Arabia, Singapore, Spania, Storbritannia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Taiwan, Thailand, Tyrkia, Tyskland, USA og Vietnam.

Der sammenligninger for hvert år vises, vises 17 273 forbrukere i Storbritannia, Tyskland, Italia, Frankrike, Spania, USA, Brasil, Australia, Kina, Singapore, India, Japan, Indonesia, Sør-Korea, Taiwan, De forente arabiske emirater, Israel og Sør-Afrika (16 år+) (06.08.2021 – 04.10.2021).   

 

Kontaktinformasjon

Solfrid Liland

Marketing Services Specialist, Epson Norway

Om Epson

Epson er en global teknologileder dedikert til å koble sammen folk, gjenstander og informasjon med originale, effektive, kompakte og presise teknologier. Med et produktutvalg som omfatter alt fra blekkskrivere og digitale utskriftssystemer til 3LCD-projektorer, klokker og industriroboter, er selskapet fokusert på å drive frem innovasjoner og overgå kundenes forventninger innen blekkteknologi, visuell kommunikasjon, teknologi du kan ha på deg, og robotikk.

Epson-konsernet, som eies av det japanske selskapet Seiko Epson Corporation, har over 81 000 ansatte fordelt på 85 selskaper rundt om i verden og er en stolt stolt av bidraget til samfunnene hvor det driver virksomhet og arbeidet med å redusere miljøpåvirkningen.

global.epson.com

Informasjon om artikkel

DATO PUBLISERT
MERKER
#COP27, #CSR, #Sustainability

Nedlastninger

Related press releases

Epson og Usain Bolt fornyer partnerskap for å promotere utskrift uten blekkpatroner i hele Europa
LES MER
Epson donerer EcoTank-skrivere og projektorer til The Usain Bolt Foundation
LES MER
Epson og Usain Bolt inngår partnerskap for å promotere utskrifter uten blekkpatroner
LES MER