Epson går over til 100 % fornybar elektrisitet på alle konsernsteder over hele verden

Epson går over til 100 % fornybar elektrisitet på alle konsernsteder over hele verden

Epson blir den første i den japanske produksjonsindustrien som går fullstendig over til 100 % fornybar elektrisitet

Epson er glade for å kunngjøre at fra og med desember 2023 er all elektrisitet brukt på Epson Gruppens lokasjoner rundt om i verden 1 fra fornybare kilder. Dette gjør Epson til den første 2i den innenlandske produksjonsindustrien til å fullføre overgangen til fornybar energi på alle sine lokasjoner over hele verden, inkludert Japan. Epson Gruppen bruker omtrent 876 GWh 3elektrisitet per år. Ved å skaffe fornybar energi for å dekke denne etterspørselen, forventer Epson å redusere sine årlige karbondioksidutslipp med omtrent 400 000 tonn.

Epson har offentlig forpliktet seg til å bli karbonnegativ og frie for underjordiske ressurser 4i sin miljøvisjon 2050. Bruken av fornybar energi er en nøkkelmetode som Epson søker for å nå målet om dekarbonisering. I tråd med dette erklærte Epson, i mars 2021, at de ville bytte til 100 % fornybar elektrisitet for å dekke elektrisitetsbehovet på alle Epson Gruppens lokasjoner 1verden rundt innen 2023. I november 2021 ble byttet fullført i Japan. Den globale overgangen til fornybar elektrisitet ble fullført etter planen i desember 2023.

I tillegg til å skaffe fornybar elektrisitet, vil Epson fremme en bredere bruk av fornybar energi, inkludert generering av egen kraft og ved å støtte utviklingen av nye kraftkilder gjennom samskaping 5. Epson vil redusere mengden energi knyttet til produksjon og produkter og vil fortsette med ytterligere fremskritt i ressurssirkulasjonen for å nå målet om å bli karbonnegativ.

Steg tatt for å bytte til 100 % fornybar elektrisitetsbruk på alle Epson Gruppens lokasjoner 1

Mars 2021: Offentlig forpliktet til å bytte til 100 % fornybar elektrisitet på alle lokasjoner

April 2021: Bytte fullført på alle steder i det lokale området Nagano Prefecture, Japan

November 2021: Byttet fullført på alle lokasjoner i Japan

Desember 2023: Byttet fullført på alle globale lokasjoner

Global president Yasunori Ogawa sa: «I åtte tiår har Epson vist en proaktiv tilnærming til miljøtiltak. Vi har opprettholdt grunnleggerens forpliktelse til å bevare renheten til den nærliggende innsjøen Suwa og ble verdens første selskap til å eliminere CFC-er fra våre produksjonsprosesser. Nå har vi fullført overgangen til 100 % fornybar elektrisitet på alle Epson Gruppens lokasjoner på bare to år og ti måneder siden vi erklærte vår forpliktelse til å gjøre det i 2021. Dette vil ikke bare hjelpe oss til å nå våre egne mål, men vil også bidra til å legge til rette for en bredere bruk av fornybar elektrisitet i samfunnet ved å spre bevissthet. Målet vårt om å realisere sosial bærekraft er en større sak, problematisk, men vi vil handle med viljestyrke for å ta opp problemene med en ånd av kreativitet og utfordring."

Epson mener at dens filosofi om effektiv, kompakt og presis innovasjon beriker liv og bidrar til å skape en bedre verden, og vil fortsette å engasjere seg i praksis som er i tråd med dette formålet, og dermed gå videre mot sitt ambisiøsemåle om å oppnå bærekraft og berike lokalsamfunn i tandem med sine kunder og samarbeidspartner.

 

1Utelukker enkelte salgssteder og leide eiendommer der mengden forbrukt elektrisitet ikke kan bestemmes

2Blant japanske selskaper som har sluttet seg til RE100. Gjelder per 9. januar 2024, ifølge Epson-undersøkelser.

3Resultatene for regnskapsåret 2022 ble avsluttet mars 2023. Inkluderer kraftvarmeanlegg (CGS) og privat generert elektrisitet.

4Fri for ressurser som ikke er fornybar som olje og metaller

5Et prosjekt for å utvide innkjøpet av fornybar elektrisitet i Nagano Prefecture

Kontaktinformasjon

Solfrid Liland

Marketing Services Specialist, Epson Norway

Om Epson

Epson er en global teknologileder dedikert til å koble sammen folk, gjenstander og informasjon med originale, effektive, kompakte og presise teknologier. Med et produktutvalg som omfatter alt fra blekkskrivere og digitale utskriftssystemer til 3LCD-projektorer, klokker og industriroboter, er selskapet fokusert på å drive frem innovasjoner og overgå kundenes forventninger innen blekkteknologi, visuell kommunikasjon, teknologi du kan ha på deg, og robotikk.

Epson-konsernet, som eies av det japanske selskapet Seiko Epson Corporation, har over 81 000 ansatte fordelt på 85 selskaper rundt om i verden og er en stolt stolt av bidraget til samfunnene hvor det driver virksomhet og arbeidet med å redusere miljøpåvirkningen.

global.epson.com

Informasjon om artikkel

DATO PUBLISERT
MERKER
#Sustainability

Nedlastninger

Related press releases