Lærere og studenter mangler fortsatt riktig teknologi

By Epson Blog Team

Lærere og studenter mangler fortsatt riktig teknologi

Utdanning er en av grunnstenene i samfunnet og den beste investeringen land kan gjøre for å skape god levestandard. Likevel gjør ikke sektoren nok for å gi lærere og elever teknologien de etterspør. Dette er en problemstilling som hele tiden er tilbakevendende. 

Før pandemien viste undersøkelser fra Epson blant annet at mange elever hadde begrenset visning av informasjonen som ble delt i klasserommet. I praksis at mange ikke kunne se det som ble delt på flatskjermer, noe som begrenset læringen .

Nå, rundt tre år etterpå, viser nye undersøkelser fra Epson at det fortsatt er store utfordringer. Ifølge IT-folk og ansatte i undervisningssektoren i 33 land har lærere begrenset tilgang til grunnleggende teknologi som eksempelvis en skriver. Samtidig svarer over ni av ti (93%) at det er viktig at lærere har tilgang til en skriver for å skrive ut undervisningsmateriell. 

Men under halvparten (47%) av lærere bruker skrivere i klasserommet, og hele 76% oppgir at de bruker sin egen hjemmeskriver til undervisningsformål. Dette er et eksempel på langvarig underinvestering i teknologi, noe som blant annet medførte at undervisningssektoren i UK var uforberedt på fjernundervisning under pandemien, ifølge University College London .  

Tilstrekkelig investering i undervisning virker imidlertid å komme til kort langt utover UK. Det står for rundt 4,8% av BNP i EU og 3,8% i Midtøsten og Nord-Afrika . 

Presset øker, men kostnader og opplæring begrenser
Det er derfor ikke overraskende at presset for bedre teknologi øker i undervisningssektoren. Nesten tre av fire (73%) sier elevene forventer mer bruk av teknologi nå enn tidligere, og syv av ti (71%) ser etter løsninger som gir bedre samarbeid og økt elevengasjement.

Men bedre løsninger koster, og over halvparten av de ansatte i undervisningssektoren (52 %) oppgir at å skaffe midler til nødvendig teknologi er en stor utfordring. Nesten to tredeler (64 %) sier at mangel på finansiering begrenser muligheten til å øke engasjementet og læringen blant elevene. 

Og blant de som har mulighet til å investere oppgir 58% at lærerne ikke får nødvendig opplæring for å bruke teknologien effektivt. Seks av ti (60%) mener det ikke er gjort gode nok vurderinger av hvordan teknologien skal forbedre undervisningen før innkjøpet, noe som indikerer at innkjøpsvalgene ikke er optimale. 

Utnytt mulighetene med IT i undervisningen
Undervisningssektoren må vurdere hvordan den best kan støtte lærere og elever samtidig som digital og hybrid undervisning fortsatt øker. Og på et grunnleggende nivå må den også gi enkel tilgang til verktøy som skrivere, særlig ettersom 46% forventer økte utskriftsvolumer det neste året. 

Dette er langt fra enkelt og krever politisk vilje og gjennomføringskraft. Men skoler og utdanningssystemer kan starte reisen på egenhånd gjennom noen enkle steg. 

Først av alt så må lærere involveres. IT-sjefer må gjøre dem til partnere for å identifisere hva som virker og ikke. Lærere må peke på utfordringer, eksempelvis at ikke alle elever kan se innholdet som lærerne viser eller mangel på skrivere. 

Man bør også investere i enkle løsninger som kostnadseffektive blekkskrivere som kan redusere energiforbruket med opptil 90% når man skriver ut undervisningsmateriell. 

Men lærere trenger også opplæring i å kombinere IT-kunnskap med undervisningsmetoder som gjør skriveren eller projektoren til en strategisk læringsressurs. Man må også være bevisst på at teknologi er i konstant endring. Det som passer i et klasserom i dag kan være utdatert i morgen, noe som pandemien viste. 

Alle i undervisningssektoren må sikre at teknologi ikke faller nedover på prioriteringslisten fordi riktig hardware og software er avgjørende for undervisning og læring. Vi kan ikke la et nytt tiår passere uten å gi undervisningsrommene i verden nødvendige verktøy. 

Last ned hele rapporten 

  Epson, REPORT: ‘Cheap seats’ in UK classrooms
  UCL, Analysis: Teachers have been let down by a decade of inaction on digital technologies 
  World Bank, Government Expenditure on Education by GDP 

 

Om Epson

Epson er en global teknologileder dedikert til å koble sammen folk, gjenstander og informasjon med originale, effektive, kompakte og presise teknologier. Med et produktutvalg som omfatter alt fra blekkskrivere og digitale utskriftssystemer til 3LCD-projektorer, klokker og industriroboter, er selskapet fokusert på å drive frem innovasjoner og overgå kundenes forventninger innen blekkteknologi, visuell kommunikasjon, teknologi du kan ha på deg, og robotikk.

Epson-konsernet, som eies av det japanske selskapet Seiko Epson Corporation, har over 81 000 ansatte fordelt på 85 selskaper rundt om i verden og er en stolt stolt av bidraget til samfunnene hvor det driver virksomhet og arbeidet med å redusere miljøpåvirkningen.

global.epson.com/

Informasjon om artikkel

DATO PUBLISERT

Author

Kontaktinformasjon

Epson Blog Team

Our team of bloggers have a passion for how technology can improve your lives and want to share this with you.