Wereldwijde enquête van Epson onthult verbijsterend gebrek aan realiteitszin over het klimaat: 46% van de mensen denkt dat we in staat zijn om tijdens hun leven een klimaatcrisis te voorkomen

Wereldwijde Epson-enquête toont gebrek aan realiteitszin over klimaat: 46% van de mensen denkt geen klimaatcrisis te zullen meemaken

 

Amsterdam, 10 september 2021 - Epson maakt 50 dagen voor de start van COP 26 in het Verenigd Koninkrijk in november de resultaten van de Climate Reality Barometer bekend. Het onderzoek van Epson onthult een potentieel schadelijke kloof tussen de klimaatrealiteit en het besef van de catastrofale gevolgen ervan. De enquête legt de wereldwijde ervaringen en percepties van klimaatverandering vast van 15 264 consumenten in Azië, Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika.

Het doel van de Climate Reality Barometer van Epson, die wordt gebruikt om de discussies op COP 26 in perspectief te plaatsen, is het vergroten van het bewustzijn van het publiek over de gevolgen van klimaatverandering, het beïnvloeden van transformatieve zakelijke beslissingen en het beter informeren van beleidsmakers.

Gebrek aan realiteitszin: Optimisme vs. bewijs

Personen uit Australië, Brazilië, China, Frankrijk, Duitsland, India, Indonesië, Italië, Japan, Singapore, Zuid-Korea, Spanje, Taiwan, het Verenigd Koninkrijk en de VS namen deel aan de Barometer. Toen hen werd gevraagd naar hun mening over het vermogen van de mensheid om een klimaatcrisis tijdens hun leven te voorkomen, gaf bijna de helft (46%) aan dat ze "zeer" of "enigszins" optimistisch zijn. Dit is beduidend meer dan de slechts 27% die aangeeft zeer of enigszins pessimistisch te zijn.

De meest populaire redenen voor dit optimisme zijn een groeiend publiek bewustzijn van klimaatverandering (32%), het vermogen van wetenschap en technologie om oplossingen te bieden (28%) en de overstap op hernieuwbare energie (19%). Wereldwijd is 5% van de respondenten van mening dat er helemaal geen sprake is van een klimaatnoodsituatie, waarbij de VS (11%), Duitsland (7%) en het VK (6%) de lijst van klimaatontkenners aanvoeren. 

Zoals het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) meldt, zal het millennia kosten om een deel van de door mensen veroorzaakte klimaatverandering terug te draaien [i], en gezien de waslijst aan wereldwijde gebeurtenissen — inclusief de warmste juli [ii] ooit gemeten, bosbranden [iii] in Europa, Noord-Amerika en Azië, en overstromingen [iv] in China, Columbia en Duitsland – wijzen de uitkomsten van de Climate Reality Barometer van Epson op een zege van optimisme op bewijs en een schadelijk gebrek aan realiteitszin over het klimaat.

Henning Ohlsson, Director of Sustainability bij Epson Europe, geeft aan: “Nu de klimaatnoodsituatie zich voor onze ogen ontvouwt, is het echt zorgelijk dat zoveel mensen het bestaan ervan niet herkennen of zelfs actief ontkennen. Dit is een wake-up call voor iedereen — overheden, bedrijven en individuen — om samen te werken zodat COP 26 de beslissingen neemt en de acties inspireert die nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan.”

Reality check: Besef vs. actie

De Barometer wijst erop dat optimisme het gevolg kan zijn van het niet onderkennen van klimaatverandering en dus van de schaal ervan. Ongeveer driekwart van de respondenten ziet het verband tussen klimaatverandering en stijgende wereldwijde temperaturen (77%), extreem weer (74%) en bosbranden (73%). Het bewustzijn daalt echter tot iets meer dan de helft voor gebeurtenissen zoals hongersnood (57%), massale menselijke migraties (55%) en insectenuitbraken (51%). Hierbij is sprake van een aanzienlijke regionale variatie, waarbij bewustzijn over hongersnood het grootst is in Taiwan (72%) en het laagst in de VS (44%).

Voor velen ligt de verantwoordelijk om de noodsituatie aan te pakken bij overheden en bedrijven. Meer dan één op de vier ondervraagden (27%) ziet overheden als "meest verantwoordelijk", tegenover 18% voor bedrijven. Bijna 18% erkent persoonlijke verantwoordelijkheid, waarbij Indonesië het hoogst scoort (30%) en China en Duitsland het laagst (beide 11%). Het is bemoedigend dat het grootste aantal respondenten verantwoordelijkheid als collectief beschouwt (31%).

Hoewel mensen bereid zijn om veranderingen in hun levensstijl aan te brengen om de crisis aan te pakken, lijken sommigen geen haast te hebben. De Barometer laat zien dat 65% van plan is om minder vaak te reizen voor zaken of vakantie, maar dat slechts 40% dat ook daadwerkelijk al heeft gedaan. 68% zegt te willen overstappen op elektrische voertuigen, maar slechts 16% heeft de overstap al gemaakt. En 58% geeft aan een plantaardig dieet te willen volgen, maar slechts 27% is daadwerkelijk veganistisch geworden. Zelfs als we kijken naar relatief eenvoudige keuzes, zoals het boycotten van niet-duurzame merken, is weliswaar 63% dit van plan, maar heeft slechts 29% hun winkelgewoonten al veranderd.

De zakelijke realiteit: het is nu tijd voor actie

De Climate Reality Barometer wijst erop dat de klimaatcrisis voor veel mensen nog steeds iets is wat anderen overkomt. Uit de enquête blijkt dat slechts 14% van de respondenten vindt dat grote bedrijven de meeste verantwoordelijkheid dragen voor het aanpakken van de klimaatnoodsituatie, tegenover slechts 3% die naar kleine bedrijven wijzen (minder dan de 5% klimaatontkenners). Dit wijst erop dat het nu tijd is voor bedrijven van elke omvang om een grotere rol op zich te nemen.

Bedrijven kunnen andere bedrijven en consumenten ondersteunen met duurzame innovaties. Bij Epson heeft dit bijvoorbeeld geleid tot de ontwikkeling van initiatieven om de impact van de klant te verminderen door het gebruik van zeer energiezuinige Heat-Free printtechnologie, evenals R&D op het gebied van milieutechnologieën zoals natuurlijke (niet-plastic) materialen.

Naast product- en materiaalinnovatie kunnen bedrijven een groot verschil maken door klimaatverantwoordelijkheid te nemen en te promoten. Epson draagt zijn steentje bij door de overstap op 100% hernieuwbare elektriciteit en onze betrokkenheid bij initiatieven zoals het RE100-project voor hernieuwbare energie; door het sluiten van de ‘resource loop’ middels het stimuleren van productrenovatie en hergebruik; en door impactvolle samenwerkingsverbanden, zoals ons werk met National Geographic om permafrost te beschermen[i]. permafrost te beschermen [v].

Yasunori Ogawa, Global President van Epson, merkt op: “De vaststelling van een gebrek aan realiteitszin over klimaatverandering toont aan dat bewustzijn, in combinatie met actie, van cruciaal belang is om de noodsituatie aan te pakken. Het doel van Epson is om een bijdrage te leveren aan dit bewustzijn en aan de vereiste technologieën – voor ons bedrijf, andere bedrijven en consumenten – om ingrijpende veranderingen door te voeren. Duurzaamheid staat centraal in ons bedrijfsplan en ontvangt aanzienlijk investeringen. Hoewel we weten dat er nog een lange weg te gaan is, geloven we dat we een bijdrage kunnen leveren aan een betere toekomst.”

 

[i] https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/

[ii] https://www.noaa.gov/news/its-official-july-2021-was-earths-hottest-month-on-record

[iii] https://www.bbc.co.uk/news/58159451

[iv] https://www.reuters.com/business/environment/china-germany-floods-expose-climate-vulnerability-2021-07-22/

[v] https://www.epson.co.uk/insights/article/epson-partners-with-national-geographic-to-encourage-businesses-to-turn-down-the-heat-in-the-fight-against-climate-change2

author avatar

Auteursprofiel

Ward Estoppey

Marketing Services Specialist, Epson Netherlands

Over Epson

Epson is wereldwijd toonaangevend op het gebied van technologie en zet zich in om mensen, dingen en informatie te verbinden met behulp van oorspronkelijke, doelmatige en compacte precisietechnologie. Het productaanbod van ons bedrijf loopt uiteen van inkjetprinters en digitale printsystemen tot 3LCD-projectoren, uurwerken en industriële robots, en wij streven naar het bevorderen van innovaties en het overtreffen van de verwachtingen van onze klanten op het gebied van inkjet, visuele communicatie, wearables en robotica

De Epson-groep, geleid door de in Japan gevestigde Seiko Epson Corporation, telt wereldwijd meer dan 81.000 werknemers in 85 bedrijven en is trots op zijn bijdrage aan de gemeenschappen waarin de groep actief is en zijn voortdurende inspanningen om de milieu-impact te beperken.

global.epson.com

Artikelinformatie

PUBLICATIEDATUM

downloaden

Gerelateerde persberichten