Etiķēšana pēc pieprasījuma varētu samazināt CO2 emisijas par 6,7 miljoniem tonnu gadā

Etiķēšana pēc pieprasījuma varētu samazināt CO2 emisijas par 6,7 miljoniem tonnu gadā

Jauns neatkarīgu konsultantu Smithers pētījums parāda, kā etiķešu izdruka pēc pieprasījuma var būtiski ietaupīt Eiropas uzņēmumiem enerģiju, ievērojami samazināt materiālu un tintes atkritumus un padarīt etiķešu izdruku daudz efektīvāku un ilgtspējīgāku.

Ja Eiropas uzņēmumi pārslēgtos uz etiķēšanu pēc pieprasījuma, enerģijas ietaupījums sasniegtu 28,7 miljonus kWh [1] iespējams sasniegt katru gadu, ekvivalents 95 960 māju apgaismojumam un ekvivalents samazinājumam par 6,7 miljoniem tonnu CO 2 [2].  Tintes druka pēc pieprasījuma var novērst arī 180 miljonu kvadrātmetru etiķešu atkritumu daudzumu, kas ir līdzvērtīgs 25 264 futbola laukumiem, savukārt tintes iegāde tiks samazināta par aptuveni 619 tonnām, kas ir ekvivalents 41 divstāvu autobusu svaram.

Organizācija Smithers veica pētījumu, lai salīdzinātu un novērtētu dažādu drukāšanas procesu ilgtspēju un to, kā zīmoli tos var izmantot ilgtspējas mērķu sasniegšanai. Tika salīdzināti uzņēmumi, kuros izmanto virkni komerciālu termopārneses un iekšējo tintes drukas ierīču, kā arī tika salīdzināti un analizēti krāsu tintes izdruku procesi uzņēmumos, un tika aprēķināta uzlīmju krāsu tintes izdruku ietekme uz ilgtspēju 5 galvenajās kategorijās: enerģija, atkritumi, patērējamie materiāli, uzglabāšana un transportēšana, un atdalāmie pārklājumi.

Tika secināts, ka iekšējās etiķešu tintes izdrukas var sniegt ievērojamus komerciālus un operatīvus ieguvumus, kā arī uzskatāmus vides ieguvumus, ieskaitot ievērojamu enerģijas, atkritumu un patēriņa materiālu samazinājumu, kas savukārt var palīdzēt uzņēmumiem sasniegt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus:

  • 7. IAM. Cenas ziņā pieejama un tīra enerģija

      Tintes izdrukas process patērē daudz mazāk enerģijas, tas var izmantot pat tikai 1% enerģijas, kas nepieciešama citu veidu izdrukām uz tikpat liela laukuma.

  • 8. IAM. Pienācīgas kvalitātes nodarbinātība un ekonomikas izaugsme

      Tintes druka var sniegt izmaksu samazinājumu un peļņas palielinājumu etiķešu uzlīmju lietotājiem.

  • 9. IAM. Rūpniecība, inovācija un infrastruktūra

      Inovatīvā tintes drukas tehnoloģija var samazināt uzlīmju materiālu atkritumus un krājumu novecošanos.

  • 12. IAM. Atbildīgs patēriņš un ražošana

      Tintes printeru drukas laikā tiek būtiski samazināts atkritumu (piem., lentes) daudzums, salīdzinot ar termopārneses drukāšanu.

Ciarans Litls, Smithers priekšsēdētāja vietnieks informācijas nodaļā komentēja: “Uzlīmju drukāšanas tirgū notiek būtiskas izmaiņas, jo uzņēmumi vēlas izmantot jaunas digitālās tehnoloģijas un reaģēt uz pieaugošo patērētāju pieprasījumu pēc personalizācijas un izdruku iegūšanas noteiktā laikā. Rezultātā digitālo etiķešu drukāšanas tirgus strauji aug uz analogo drukas procesu rēķina. Zīmoli arvien vairāk apzinās, kādas priekšrocības sniedz iekšējais uzlīmju drukāšanas risinājums ātruma, elastības un kvalitātes uzlabošanai, vienlaikus samazinot atkritumu apjomu, novecošanos un aizkaves.

“Tintes uzlīmju drukāšana pēc pieprasījuma bieži ir visilgtspējīgākā un darbības ziņā efektīvākā izvēle. Tā novērš tradicionālās termopārneses drukas problēmas bez kavējumiem, darbības traucējumiem, atkritumiem vai neērtībām. Vairs nekādu iepriekš izdrukātu etiķešu krājumu, ražošanas dīkstāvju, pazudušu pasūtījumu vai kavētu sūtījumu. Tas arī uzlabo vizuālo identifikāciju, efektivitāti un pielāgojamību.”

Epson produktu mārketinga vadītājs Frenks Maederss komentēja: "Etiķetes ir kritisks faktors zīmoliem dažādās nozarēs. Izvēloties pareizo etiķešu drukāšanas procesu, var iegūt būtiskas komerciālas priekšrocības attiecībā uz tirgū nonākšanas ātrumu, elastību un kvalitāti, kas viss var pozitīvi ietekmēt klientu pieredzi un veicināt pārdošanas rezultātus. Tagad aizvien vairāk zīmolu pāriet uz tintes printeru krāsu uzlīmju drukāšanu pēc pieprasījuma, jo tas var ievērojami palīdzēt sasniegt uzņēmuma ilgtspējas mērķus un uzlabot uzņēmējdarbības procesus.

“Izvēloties tintes uzlīmju drukāšanu pēc pieprasījuma, iespējams būtiski samazināt kopējo enerģijas patēriņu, samazināt atkritumu daudzumu, novecošanos, kā arī samazināt drukas materiālu patēriņu, jo īpaši termopārneses drukas lenti, kā arī tinti. Optimizējot piegādes ķēdes un aizsargpārklājumu nākotnes inovācijas, kā arī uzlabojoties tintes kārtridžu utilizācijai iespējams iegūt vēl lielāku ilgtspēju, pārslēdzoties uz iekšējo tintes drukāšanu.”

 

Enerģijas intensitāte

Pārskatā ir parādīta komerciālo drukāšanas procesu energoietilpība, kur tradicionālo elastīgo uzlīmju printeri izmanto aptuveni 39 kWh 1000 kvadrātmetru etiķešu izdrukai. Ja uz etiķetes ir dažādi dati, kas drukāti, izmantojot termopārnesi, kopējais enerģijas patēriņš ir 41 kWh (1000 kvadrātmetri). Tintes izdrukas process patērē daudz mazāk enerģijas, tas var izmantot pat tikai 1% enerģijas, kas nepieciešama citu veidu izdrukām uz tikpat daudz kvadrātmetriem. Ja etiķešu izdrukas pēc pieprasījuma ierīču tirgus pārslēgtos uz tintes druku, tiktu ietaupīti 28,7 miljoni kWh gadā, kas ir pietiekami daudz enerģijas 14 miljoniem kilometru nobraukumam ar elektroauto vai 95 960 māju apgaismojumam gadā.

 

Atkritumu samazinājums

Pēc Smithers novērtējuma, līdz pat 11% etiķešu materiālu procesā no uzkrāšanas līdz galējam pielietojumam tiek izmesti. Tas var būt saistīts ar darbības uzsākšanas, sagatavošanās vai vienkārši drukas kļūmēm. Abus šos faktorus iespējams novērst, izmantojot krāsu tintes druku pēc pieprasījuma. Pēc Smithers aprēķiniem, ja tirgus pārslēgtos uz tintes druku, materiālu ietaupījums gadā sastādītu 180 miljonus kvadrātmetru, kas ir ekvivalents 25 264 futbola laukumu.

Viens no galvenajiem ilgtspējības izaicinājumiem termopārneses drukāšanas jomā ir lentes izmantošana. Katram izdrukātās etiķetes kvadrātmetram tiek izmantots ievērojams daudzums lentes neatkarīgi no apdrukas lieluma. To var izmantot tikai vienu reizi, un to nevar vienkārši pārstrādāt. Ja termopārneses process tiek izmantots divu vai vairāk krāsu ģenerēšanai, tad jāizmanto vēl divas lentes, kas vēl vairāk palielina izmantotās lentes daudzumu.

Lentes utilizācija bieži vien netiek uzskatīta par daļu no zīmolu kopējās ilgtspējas ietekmes. Tomēr, ja visa pašreizējā termopārneses druka tiktu nomainīta uz tintes druku, ietaupījums varētu būt ievērojams. Ja uzņēmumi pārslēgtos uz tintes uzlīmju drukāšanu pēc pieprasījuma, varētu sasniegt 109 miljonu kvadrātmetru lentes (15 333 futbola laukumi) un 619 tonnu tintes (41 autobusu) ietaupījumu.

 

Pilnu ziņojumu var lejupielādēt šeit [ievietot saiti]

 

BEIGAS...

 

[1] Visus publicēšanas brīdī iekļautos skaitļus ir sniegusi organizācija Smithers, atsaucoties uz savu 2021. gada rakstu „Ilgtspēja marķējuma drukāšanā”.

[2] Aprēķināts, izmantojot standarta pārveidošanu 0,233 kg CO2e uz kWh elektroenerģijas.

 

Author profile

Epson Blog Team

Our team of bloggers have a passion for how technology can improve your lives and want to share this with you.

About Epson

Epson is a global technology leader dedicated to co-creating sustainability and enriching communities by leveraging its efficient, compact, and precision technologies and digital technologies to connect people, things, and information. The company is focused on solving societal issues through innovations in home and office printing, commercial and industrial printing, manufacturing, visual and lifestyle. Epson will become carbon negative and eliminate use of exhaustible underground resources such as oil and metal by 2050.

Led by the Japan-based Seiko Epson Corporation, the worldwide Epson Group generates annual sales of around JPY 1 trillion.

global.epson.com

Article Information

DATE PUBLISHED
TAGS
#Labelling, #OnDemandLabelling, #Sustainability, #TurnDownTheHeat

Atsisiuntimai

Related press releases

Epson aptauja atklāj izpratni par klimata pārmaiņām, attieksmi un rīcību Eiropā un Āfrikā, un uzņēmumi parādās kā galvenie ietekmētāji
Uzziniet vairāk
Globāla pāreja no lāzerprinteriem uz tintes strūklas printeriem katru gadu ļaus ietaupīt 1,3 miljonus tonnu oglekļa dioksīda
Uzziniet vairāk
Epson kopā ar National Geographic vēlas veicināt uzņēmumu labvēlīgāku attieksmi pret klimata pārmaiņām
Uzziniet vairāk