Epson sasniedz 100% atjaunojamās elektroenerģijas patēriņa mērķi Eiropā

Epson ir pasaules vadošais uzņēmums tehnoloģiju un inovāciju jomā un ir sasniedzis 100% atjaunojamās elektroenerģijas mērķi Eiropā 1, un paredzams, ka tas notiks visā pasaulē līdz 2023. gada beigām. Laižot klajā 2022./2023. gada Eiropas Ilgtspējības pārskatu, Epson nosaka savu Vides aizsardzības redzējumu un dod solījumu nodrošināt oglekļneitrālu darbību bez pazemē iegūtiem resursiem līdz 2050. gadam.

Pārskatā uzsvērta arī uzņēmuma virzība uz šo mērķi un transformējošu izmaiņu veicināšana četrās galvenās jomās, kas ir: dekarbonizācija, nozares jauno apvāršņu virzīšana, sociālo pienākumu izpilde un pārvaldības stiprināšana.

Citi izceltie galvenie sasniegumi:

  • SEG emisiju samazināšana:Laikā no 2017. finanšu gada līdz 2022. finanšu gadiem Epson veicis būtiskus pasākumus, samazinot dabasgāzes patēriņu un emisijas Eiropas birojos par 51%.
  • Dekarbonizācija mūsu birojos: Vācijas centrālais birojs ir pārvietots uz jaunu ēku Diseldorfā, kur enerģijas patēriņš ir par 75% mazāks vienā m 2nekā iepriekšējā birojā.
  • Daudzveidība, līdzvērtīgums un iekļaušana: Uzņēmums Epson ir stiprinājis un turpina uzlabot apņemšanos ievērot daudzveidības, līdzvērtīguma un iekļaušanas principus, ieviešot atbilstošu mērķu, metrikas un pārvaldības pilnveidošanas stratēģiju.

Joširo Nagafusa (Yoshiro Nagafusa), uzņēmuma Epson Europe B.V prezidents, apstiprina uzņēmuma Epson apņemšanos izmantot pieeju “jo mazāk, jo labāk”: “Devīze “efektivitāte, kompaktums un precizitāte” mums ir kas vairāk, ne tikai tehnoloģisks jēdziens. Tā ir pieeja, ko izmantojam, lai samazinātu ietekmi uz vidi, bagātinātu vidi un cilvēku dzīvi, atbrīvojoties no atkritumiem un padarot visu mazāku, efektīvāku un precīzāku.”

Uzņēmums Epson radies pirms vairāk nekā 80 gadiem Suvas ezera krastā un audzis skaistas dabas ielokā, un apņēmība pastāvēt harmonijā ar dabu turpinās arī šobaltdien. Prezidents Nagafusa to pauž pārskatā: “Japānas kultūrā ir dziļi iesakņojusies nepieciešamība saglabāt planētas vērtīgos resursus, godinot mūsu dibinātāja solījumu aizsargāt mūsu vidi, tiekties pēc ilgtspējības un uzlabot dzīves kvalitāti visā pasaulē.”

Ilgtspējības sasniegumu uzlabošana dekarbonizētā ekonomikā
No 100% atjaunojamas elektroenerģijas mērķiem līdz SEG emisiju samazināšanai 1.–3. 2pakāpē: Epson izstrādā labākus savu produktu otrreizējās pārstrādes un lietošanas, atjaunošanas un darbmūža paildzināšanas pasākumus. Ieviešot tintes drukāšanas tehnoloģiju un digitālo tekstilmateriālu apdruku, kas būtiski samazina ūdens patēriņu, Epson vēl vairāk mazina savu klientu ietekmi uz vidi.

Jaunu apvāršņu atklāšana rūpniecībā
Uzņēmums turpina savu apņemšanos ieviest tehnoloģiskās inovācijas, paātrinot digitalizāciju un automatizāciju, lai atklātu jaunus apvāršņus rūpniecības nozarē.

Epson aktīvi veido aprites veida ražošanas infrastruktūru un iegulda vairāk nekā 34,7 miljonus EUR jaunas rūpnīcas izbūvē Japānā, lai varētu pārstrādāt metāla atkritumus un iegūt metāla pulvera izejmateriālu. Šī iniciatīva, ko vada meitasuzņēmums Epson Atmix, virza uzņēmumu pretī tā vispasaules redzējumam, ka līdz 2050. gadam tiks panākta darbība bez pazemes resursu izmantošanas.

Izstrādātas arī tādas tehnoloģijas kā Epson Dry Fiber, ko šobrīd izmanto tekstilmateriālu atkritumu pārveidošanai no izgāztuves satura par neausto audumu, pildot solījumu gādāt par ilgtspējīgāku nākotni modes nozarē. Epson līdz ar oglekļa uztveršanas tehnoloģiju pievēršas arī pētījumu paplašināšanai saistībā ar tehnoloģiju Dry Fiber, jo tā ir daudzpusīga un var radīt ilgtspējīgākus risinājumus.

Sociālo pienākumu izpilde
Uzņēmums Epson papildus uzņēmējdarbībai ir cieši apņēmies izpildīt savus sociālos pienākumus. Sadarbojoties ar ieinteresētajām personām, partneriem un vietējām kopienām, Epson veicina sabiedrības labbūtību, izmantojot dažādas aktivitātes, kas rada vides aizsardzības un ekonomisko vērtību.

Apņemoties nodrošināt daudzveidību, līdzvērtīgumu un iekļaušanu, vairāk nekā 86% Epson Europe darbinieku iesaistījās atbilstošās apmācībās, uzsverot uzņēmuma apņemšanos radīt taisnīgu vidi. Epson turpina stiprināt savu apņemšanos, sadarbojoties ar organizācijām, kas atbalsta daudzveidību darbavietā pasaules līmenī, piemēram, Mission GENDER EQUITY, veicinot daudzveidības, līdzvērtīguma un iekļaušanas principus savā korporatīvajā kultūrā.

Pārvaldības stiprināšana
Uzņēmuma Epson apņemšanos sasniegt Ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) nostiprina uzņēmuma darbības salāgošana ar organizācijas Bureau Veritas izstrādāto IAM pārvaldības sistēmas standartu. Epson ir pirmais tehnoloģiju uzņēmums, kas saņēmis šīs sertificētās iestādes atzinību par IAM integrēšanu uzņēmējdarbībā, un tas ir būtisks pagrieziena punkts uzņēmuma ceļā uz ilgtspējīgāku nākotni.

Henings Olsons (Henning Ohlsson), uzņēmuma Epson Europe B.V ilgtspējības direktors, piedāvā savu skatījumu par IAM nozīmīgumu: “Pasaulei nācies risināt būtiskus sarežģījumus, un valstu prioritātes, protams, ir izvirzījušās priekšplānā, salīdzinot ar globālajiem risinājumiem. Kritiķi apgalvo, ka IAM ir ideālas pasaules vīzija, nevis reālistiski sasniedzams mērķis.

“Tomēr mēs uzskatām, ka Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, par spīti visiem izaicinājumiem, joprojām ir nozīme. Tas ir pieejams, izprotams mērķu kopums, ap ko indivīdi, organizācijas un valdības var pulcēties, lai strādātu un censtos sasniegt kopējus mērķus cilvēku un planētas nākotnes vārdā.”

Uzņēmums Epson ir parādījis apņemšanos gādāt pa caurspīdīgu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, proaktīvi pieņemot jaunās ES Direktīvas par korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu (CSRD) standarta projektu ilgi pirms direktīvas obligātās ieviešanas, kā izcelts jaunākajā pārskatā.

Papildinformāciju skatiet vietnē https://www.epson.eu/en_EU.

Piezīmes redaktoram
Eiropas ilgtspējības ziņojums 2022./2023. gadam, kas sagatavots saskaņā ar Global Reporting Initiative (GRI) standartiem, sniedz visaptverošu pārskatu par Epson Europe ilgtspējības iniciatīvām 2022. finanšu gadā. Pārskats ir saņēmis Bureau Veritas apstiprinājumu un atbilst izvirzītajai Eiropas direktīvai par korporatīvo ilgstpējas ziņu sniegšanu (ES Direktīva 2022/2464).

Author profile

xigen

About Epson

Epson is a global technology leader dedicated to co-creating sustainability and enriching communities by leveraging its efficient, compact, and precision technologies and digital technologies to connect people, things, and information. The company is focused on solving societal issues through innovations in home and office printing, commercial and industrial printing, manufacturing, visual and lifestyle. Epson will become carbon negative and eliminate use of exhaustible underground resources such as oil and metal by 2050.

Led by the Japan-based Seiko Epson Corporation, the worldwide Epson Group generates annual sales of around JPY 1 trillion.

global.epson.com

Article Information

DATE PUBLISHED
TAGS
Green Choice Report, sustainability, sustainability report

Atsisiuntimai

Related press releases