Epson pētījums atklāj, ka vairums cilvēku uztver klimata pārmaiņas kā viskritiskāko globālo problēmu, turklāt tehnoloģija tiek uzskatīta par krīzes atrisinājuma veicinātāju

Epson pētījums atklāj, ka cilvēki uztver klimata pārmaiņas kā viskritiskāko globālo problēmu, tehnoloģiju uzskata par veicinātāju

C ilvēki, kas dzimuši kopš pirmā COP (COP paaudze), ir optimistiski attiecībā uz risinājumu, bet smagi uztver izmaksas 

Šī gada Epson klimata realitātes barometrs apkopojis vairāk nekā 30 000 cilvēku viedokļus 39 tirgos, lai labāk izprastu globālo reakciju uz klimata izmaiņām. Rezultāti liecina, ka arvien vairāk cilvēku tagad uzskata klimata pārmaiņas par svarīgāko globālo problēmu un tehnoloģija tiek uzskatīta par galveno veicinātāju, kas varētu atrisināt šo problēmu. Tuvojoties konferencei “COP 28” Apvienotajos Arābu Emirātos, Epson pievērš uzmanību to cilvēku unikālajam skatījumam, kuri ir dzimuši kopš pirmā COP, kas notika 1995. gadā, un izpēta viņu pieredzi un vajadzības, apkarojot klimata pārmaiņas.

Tagad tā trešajā gadā barometrs tiek publicēts kā pierādījums katastrofiskam klimata pārmaiņu pieaugumam: ar rekordaugstu jūras temperatūru, visu laiku zemākajiem Arktikas un Antarktikas jūras ledus līmeņiem un ekstrēmiem notikumiem klimata jomā visā pasaulē. Arvien nelabvēlīgākie notikumi parasti izskaidro, kāpēc arvien vairāk cilvēku uzskata "Klimata pārmaiņas" (55%) par svarīgāko globālo problēmu, tostarp minot arī tādas problēmas kā "Cenu celšanās" (53%), "Pārvadājumu izmaksas" (37%) un "Konflikts" (23%).

Epson grupas prezidents Jasunori Ogava (Yasunori Ogawa)komentēja: "Tā kā nelabvēlīgā ietekme mūsdienās pieaug vairāk nekā jebkad, mums ir jāizprot attieksme pret notiekošajām klimata pārmaiņām. Uzņēmums Epson ir pilnībā apņēmies sasniegt ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi Nr. 13, īstenojot pozitīvus pasākumus klimata jomā un nodrošināt risinājumus, kas bagātina dzīvi un veido labāku pasauli.

"Klimata realitātes barometrs ir ļāvis mums sazināties ar dažādiem ģeogrāfiskajiem apgabaliem, paaudzēm un ekonomikām, kā arī ir sniedzis ieskatu par to, kā klimata pārmaiņas maina mūsu dzīvesveidu un kā mēs varam pret tām cīnīties. Mēs uzskatām, ka ieklausīšanās jaunākajā paaudzē palīdzēs valdībām, kopienām un uzņēmumiem labāk īstenot pozitīvus pasākumus, lai atbalstītu tos, kuriem klimata pārmaiņas ir bijusi realitāte visu mūžu."

COP paaudze — optimisms no klimata pārmaiņu "vietējiem iedzīvotājiem"

Līdz 28 .COP konferencei ir atlicis mazāk par 50 dienām, un Epson ceļ gaismā to cilvēku attieksmi, kuri ir dzimuši kopš pirmā COP, kas notika 1995. gadā. Pašlaik COP paaudze ir cilvēki, kuru vecums nepārsniedz 29 gadus. Viņi ir klimata pārmaiņu "vietējie iedzīvotāji", kuri visu savu dzīvi ir dzīvojuši aizvien nelabvēlīgāko laika apstākļu ēnā, un viņu pieredzei un ieskatiem ir jābūt efektīvu risinājumu centrā.

Kaut arī var būt reģionālas atšķirības, klimata realitātes barometrs atklāj, ka globāli COP paaudze ir optimistiskākā vecuma grupa (līdzvērtīga grupai, kuru pārstāv cilvēki vecumā no 35 līdz 44) — gandrīz puse (49%) uzskata, ka klimata pārmaiņas tiks atrisinātas viņu mūža laikā. Tas kontrastē ar 45–54 un 55+ vecuma grupām, kurās reģistrēts viszemākais optimisms — attiecīgi 42% un 32%.

Grupas, kas ir ieguldījušas desmitiem gadu tālā nākotnē — gan savām, gan savu bērnu vajadzībām —, uzrāda visaugstāko optimisma līmeni attiecībā uz mūsu spēju atrisināt krīzi. Lai gan COP paaudze ir optimistiskākā vecuma grupa, visoptimistiskāko grupu (55%) veido to bērnu vecāki, kuri ir jaunāki par 18 gadiem: pasaules "Vecāki".

Turpinot šo salīdzinājumu, ir skaidrs, ka optimisms rada atšķirīgus rezultātus. Kad COP paaudzei tika uzdots jautājums par to, kādas pozitīvas darbības klimata jomā tā jau ir veikusi, atbilde ir šāda: zemāks darbību līmenis nekā globālais vidējais rādītājs deviņās no 14 kategorijām; zemāks darbību līmenis nekā "Vecākiem" 12 no 14 kategorijām (sk. klimata darbību tabulu piezīmēs redaktoriem).

Šādiem rezultātiem, visticamāk, ir vairāki iemesli. COP paaudze ir augusi kopā ar klimata izmaiņām un arvien lielāku fokusu uz apkārtējo vidi, savukārt vecāku cilvēku grupas, iespējams, tikai laika gaitā sāk apzināties pieaugošās problēmas. Ir arī ļoti svarīgi atzīmēt, ka COP paaudze uzskata "Cenu celšanos" par lielāku problēmu nekā "Klimata pārmaiņas" (51% pret 47%), tāpēc iemesls var būt arī bieži vien dārgāko un ilgtspējīgāko izvēļu pieejamība.

Rīcība un tās trūkums klimata jomā

Kaut arī klimatu labvēlīgi ietekmējoša rīcība ir plaši izplatīta, ir tādas respondentu grupas, kas norāda, ka nekad nedarbosies visās svarīgākajās jomās. Piemēram, visā pasaulē 38% ziņo, ka jau ir samazinājuši starptautisko biznesa un atpūtas ceļojumu biežumu, un vēl 30% atzīst, ka plāno to darīt. Tomēr gandrīz katrs sestais respondents norādīja, ka "Es to nekad nedarīšu" (17%).

Šī nevēlēšanās rīkoties attiecībā uz starptautiskiem ceļojumiem ir ievērojami augstāka tādās valstīs kā Singapūra, Spānija un Apvienotā Karaliste (21%), Japāna un Nīderlande (22%), Kanāda un Vācija (23%), Austrālija un Serbija (26%), un Izraēla (31%). Savukārt mazāk cilvēku no tādām valstīm kā Dienvidkoreja (9%), Ķīna (10%), Ēģipte un Turcija (11%), un Maroka un AAE (12%) apgalvo, ka viņi nekad nesamazina starptautisko ceļojumu biežumu.

Globālā mērogā atbilde "Es nekad to nedarīšu" ir īpaši pamanāma tādās jomās kā "Samazināt dzīvnieku izcelsmes produktu patēriņu" (18%), "Boikotēt neilgtspējīgos zīmolus" (15%) un "Iedrošināt draugus un ģimenes locekļus uzzināt vairāk par situāciju klimata jomā" (10%).

Iemesli pretestībai pret rīcību var būt sarežģīti, ieskaitot ģeogrāfiskos, kultūras un ekonomiskos faktorus, kā arī pārliecību, ka cilvēce spēj atrisināt šo problēmu bez individuālas rīcības.

Tehnoloģija kā veicinātājs

Barometra respondenti uzskata, ka tehnoloģija ir svarīgākais ierocis cīņā pret katastrofiskajām klimata pārmaiņām.

Atbildot uz jautājumu, kas, viņuprāt, ir vissvarīgākais, ko uzņēmums varētu paveikt, lai atrisinātu šo problēmu, 48% atbildēja, ka tas ir ieguldījumu vides tehnoloģijās. Tam sekoja produktu otrreizējās pārstrādes un atkārtotas izmantošanas uzlabojumi (45%), resursu patēriņa samazināšana (28%), darbinieku iedrošināšana piedalīties vides aizsardzības pasākumos (21%) un oglekļa un plastmasas ietekmes kompensēšana (21%), kas bija piecas populārākās atbildes.

Epson Europe korporatīvās sociālās atbildības direktors Henings Olsons (Henning Ohlsson)komentēja: "Epson klimata realitātes barometrs nodrošina, ka visas balsis (arī bieži piemirstā COP paaudze) tiek sadzirdētas, jo pasaulē notiek cīņa pret klimata pārmaiņām. Tajā ir risināti tādi jautājumi kā pazīstamība un pieejamība, kā arī iespējamie rīcības ierobežojumi, kas skar miljoniem jaunās paaudzes cilvēku. Tas parāda, ka daži cilvēki turpina ignorēt katastrofiskās klimata pārmaiņas un atsakās vai jūtas nespējīgi rīkoties.

"Tomēr šīs problēmas nav problēmas, kas attiecas tikai uz konkrētām grupām: tās ir izaicinājumi mums visiem. Lai atrisinātu situāciju klimata jomā, mums ir jādarbojas visiem kopā.

"Epson barometrs mums parāda arī ceļu uz priekšu, jo cilvēki meklē uzņēmumus, kas uzņemas vadību attiecībā uz pāreju uz "zaļāku" dzīvesveidu. Epson uzskata, ka tehnoloģija ir veicinātājs: produkti, kas ir izstrādāti tā, lai patērētu mazāk resursu ražošanā un lietošanā, ilgāk kalpotu, būtu vieglāk remontējami, tos varētu atkārtoti izmantot un daudz vieglāk pārstrādāt.  Kopā mēs varam radīt risinājumus, kas cilvēkiem ir nepieciešami, jo tie darbojas, lai samazinātu ietekmi uz klimata pārmaiņām."

 

Par Epson
Epson ir globāls tehnoloģiju līderis, kura efektīvās, kompaktās un precīzās inovācijas filozofija bagātina dzīvi un palīdz radīt labāku pasauli. Uzņēmums koncentrējas uz sabiedrības problēmu risināšanu, piedāvājot mājas un biroja drukāšanas tehnikas, komerciālās un rūpnieciskās drukāšanas, ražošanas, vizuālās un dzīvesstila inovācijas. Epson mērķis ir līdz 2050. gadam pilnībā pārtraukt oglekļa emisijas uzņēmuma darbībā un vairs neizmantot tādus ierobežoti pieejamus pazemes resursus kā nafta un metāls.
Japānas uzņēmuma Seiko Epson Corporation vadītā globālā Epson Group gada pārdošanas apjoms pārsniedz 1 triljonu JPY..
corporate.epson/en/

 

 

Izpētes metodoloģija

Pētījumu veica Censuswide, apkopojot atbildes no 30 294 vispārīgiem respondentiem vecumā no 16 gadiem (vērtēti pēc vecuma) 39 tirgos. Dati tika savākti laika posmā no 13.07.2023. līdz 25.07.2023. Censuswide ievēro aģentūras Market Research Society prasības un nodarbina tās dalībniekus, kā arī ievēro MRS uzvedības kodeksu, kas ir balstīts uz ESOMAR principiem. 

 

Piezīmes redaktoriem

 

To trīs galveno grupu procentuālā vērtība, kuras jau sākušas rīkoties 14 klimata apstākļiem labvēlīgās jomās

 

 

 

Veiktā darbībaCOP paaudze %"Vecāki" %Globālais vidējais %
Samazināt starptautisko biznesa/atpūtas ceļojumu biežumu343838
Pāriet uz elektrotransportlīdzekli232320
Biežāk staigāt ar kājām/braukt ar velosipēdu556059
Pāriet uz atjaunojamo enerģiju313431
Boikotēt neilgtspējīgos zīmolus262926
Samazināt plastmasas patēriņu536562
Uzlabot otrreizējās pārstrādes paradumus546462
Pāriet uz ilgtspējīgākiem produktiem435046
Vairāk izmantot atkārtoti lietojamās preces607068
Iedrošināt darbavietu apņemties īstenot/veicināt nulles emisiju stratēģiju333533
Iedrošināt draugus un ģimenes locekļus uzzināt vairāk par situāciju klimata jomā445045
Samazināt dzīvnieku izcelsmes produktu patēriņu333735
Prātīgāk iegādāties modes preces434744
Iedrošināt manu izglītības iestādi apņemties īstenot/veicināt nulles emisiju stratēģiju292929

Author profile

xigen

About Epson

Epson is a global technology leader dedicated to co-creating sustainability and enriching communities by leveraging its efficient, compact, and precision technologies and digital technologies to connect people, things, and information. The company is focused on solving societal issues through innovations in home and office printing, commercial and industrial printing, manufacturing, visual and lifestyle. Epson will become carbon negative and eliminate use of exhaustible underground resources such as oil and metal by 2050.

Led by the Japan-based Seiko Epson Corporation, the worldwide Epson Group generates annual sales of around JPY 1 trillion.

global.epson.com

Article Information

DATE PUBLISHED
TAGS
#Klimawandel, #Nachhaltigkeit

Atsisiuntimai

Related press releases