Epson globālā aptauja atklāj biedējošu klimata realitātes apzināšanās trūkumu — 46 % cilvēku joprojām ir optimistiski noskaņoti, ka mēs izvairīsimies no klimata krīzes viņu dzīves laikā

Epson globālā aptauja atklāj biedējošu klimata realitātes apzināšanās trūkumu — 46 % cilvēku joprojām ir optimistiski noskaņoti, ka mēs izvairīsimies no klimata krīzes

Jauni pētījumi iezīmē būtisku atšķirību starp uztveri par klimata pārmaiņām un ārkārtas situācijas smagumu

 

Publikācija: 2021. gada 10. septembris

Atzīmējot 50 dienas pirms COP 26 sākuma Apvienotajā Karalistē novembrī, Epson paziņo par sava klimata realitātes barometra pētījuma rezultātiem. Epson pētījums atklāj potenciāli bīstamu plaisu starp klimata realitāti un cilvēku izpratni par tās katastrofālo ietekmi. Aptaujā apkopota globāla pieredze un attieksme pret klimata pārmaiņām, ko pauduši 15 264 patērētāji Āzijā, Eiropā, Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā.

Epson klimata realitātes barometra pētījuma mērķis ir veicināt sabiedrības informētību par klimata pārmaiņu ietekmi, ietekmēt ar saimniecisko darbību saistīto lēmumu pieņemšanu un labāk informēt politikas veidotājus. Tā publicēšanas laika mērķis ir palīdzēt organizēt diskusijas COP26.

Realitātes apzināšanās trūkums: optimisms salīdzinājumā ar pierādījumiem

Barometrā piedalījās cilvēki no Austrālijas, Brazīlijas, Ķīnas, Francijas, Vācijas, Indijas, Indonēzijas, Itālijas, Japānas, Singapūras, Dienvidkorejas, Spānijas, Taivānas, Apvienotās Karalistes un ASV. Uz jautājumiem par viņu uzskatiem par cilvēces spēju viņu dzīves laikā novērst klimata krīzi gandrīz puse respondentu (46 %) apgalvoja, ka ir “ļoti” vai “nedaudz” optimistiski noskaņoti. Tas ievērojami pārsniedz tikai 27 %, kas pauž, ka viņi ir ļoti vai nedaudz pesimistiski.

Biežākie iemesli, ar ko šis optimisms tiek pamatots, ir pieaugoša sabiedrības informētība par klimata pārmaiņām (32 %), zinātnes un tehnoloģiju spēja rast risinājumus (28 %) un pāreja uz atjaunojamajiem enerģijas resursiem (19 %). Kopumā 5 % respondentu uzskata, ka klimata pārmaiņu jomā vispār nav ārkārtas situācijas — ASV (11 %), Vācijā (7 %) un Apvienotajā Karalistē (6 %), kas ir klimata noteicēju saraksta augšgalā. 

Klimata pārmaiņu starpvaldību grupa (IPCC) ziņo, ka daļa no cilvēku radītajām klimata pārmaiņām būs jūtamas vairākas tūkstošgades [i], un, ņemot vērā garo globālo notikumu sarakstu, tostarp siltāko jūliju, [ii] kas jebkad reģistrēts, ugunsgrēkus [iii] Eiropā, Ziemeļamerikā un Āzijā, kā arī plūdus [iv]Ķīnā, Kolumbijā un Vācijā, Epson klimata realitātes barometra pētījumi liecina par milzīgu optimismu, salīdzinot ar pierādījumiem, un bīstamu klimata realitātes izpratnes trūkumu.

Epson Europe korporatīvās sociālās atbildības direktors Henings Olsons (Henning Ohlsson) komentēja: “Klimata ārkārtas situācijai rodoties mūsu acu priekšā, patiesas bažas vieš tas, ka pārāk daudz cilvēku neatpazīst vai pat aktīvi noliedz tās esamību. Tas ir trauksmes signāls ikvienam — valdībai, uzņēmumiem un privātpersonām, ka jāsadarbojas, lai COP 26 pieņemtu lēmumus un iedvesmotu veikt darbības, kas nepieciešamas klimata pārmaiņu mazināšanai.”

Faktiskās situācijas novērtējums: Izpratne, salīdzinot ar rīcību

Barometra pētījumā norādīts, ka optimisms varētu būt radies klimata pārmaiņu un attiecīgi to mēroga neievērošanas rezultātā. Aptuveni trīs ceturtdaļas respondentu saskata saikni starp klimata pārmaiņām un temperatūras paaugstināšanos visā pasaulē (77 %), ekstrēmiem laikapstākļiem (74 %) un ugunsgrēkiem (73 %). Turpretim tikai nedaudz vairāk par pusi apzinās saikni ar notikumiem (piemēram, badu (57 %), cilvēku masveida migrāciju (55 %) un insektu masveida rašanos (51 %)). Šajā ziņā ir vērojamas būtiskas reģionālās atšķirības: vislielākā izpratne par badu ir Taivānā (72 %), savukārt vismazākā — ASV (44 %).

Daudzi uzskata, ka atbildība par ārkārtas situācijas risināšanu gulstas uz valstu un nozaru tirgus dalībniekiem. Vairāk nekā katrs ceturtais (27 %) no aptaujātajiem par “visatbildīgākajiem” atzīst valdības, savukārt 18 % par “visatbildīgākajiem” uzskata uzņēmumus. Gandrīz 18 % atzīst personīgo atbildību: visaugstākie rādītāji ir Indonēzijā (30 %), savukārt viszemākie tie ir Ķīnā un Vācijā (abās 11 %). Iepriecinoši, ka lielākais respondentu skaits atzīst, ka atbildība ir kopīga (31 %).

Lai gan cilvēki ir gatavi ieviest izmaiņas dzīvesveidā, lai risinātu šo krīzi, daļa no viņiem rīkojas lēni. Barometra pētījuma rezultāti liecina, ka 65 % piekrīt (jau veic vai plāno) samazināt komandējumu un atpūtas braucienu daudzumu, bet tikai 40 % ir to samazinājuši. 68 % piekrīt pāriet uz elektriskajiem transportlīdzekļiem, bet tikai 16 % ir uzsākuši tos lietot. Un 58 % piekrīt lietot augu izcelsmes uzturu, bet tikai 27 % ir kļuvuši par vegāniem. Pat aplūkojot salīdzinoši vienkāršas izvēles (piemēram, neilgtspējīgu zīmolu boikotēšanu) — lai gan tam piekrīt 63 %, savus iepirkšanās ieradumus ir izmainījuši tikai 29 %.

Realitāte saimnieciskajā darbībā — ir jārīkojas tagad

Klimata realitātes barometra pētījums norāda, ka daudziem cilvēkiem klimata krīze joprojām ir kas tāds, kas notiek ar kādu citu. Aptauja liecina, ka tikai 14 % respondentu atzīst lielos uzņēmumus par visatbildīgākajiem saistībā ar klimata ārkārtas situāciju, savukārt tikai 3 % — mazos uzņēmumus (mazāk nekā 5 % no klimata pārmaiņu noliedzējiem), turklāt ir norādīts, ka jebkura lieluma uzņēmumiem ir laiks uzņemties lielāku lomu.

Uzņēmumi var dot citiem uzņēmumiem un patērētājiem iespēju nodrošināt inovācijas, kas atbalsta ilgtspējību. Epson ir izstrādājis iniciatīvas, kuru mērķis ir samazināt klientu radīto ietekmi uz klimatu, izmantojot energoefektīvas Heat-Free drukas tehnoloģijas, turklāt Epson veic pētniecības un izstrādes darbus tādās vides tehnoloģijās kā dabiski materiāli (bez plastmasas).

Papildus produktu un materiālu jauninājumiem uzņēmumi var veicināt izmaiņas, demonstrējot atbildību par klimata jautājumiem. Epson īsteno šo procesu, pārejot uz 100 % atjaunojamo elektroenerģiju un iesaistoties tādās iniciatīvās kā RE100 atjaunojamās enerģijas projekts, strādājot pie resursu aprites cikla (piemēram, veicinot produktu atjaunošanu un atkārtotu izmantošanu), kā arī sadarbojoties ar ietekmīgiem partneriem, piemēram, National Geographic, lai aizsargātu mūžīgo sasalumu[i]. aizsargātu mūžīgo sasalumu. [v].

Epson grupas prezidents Jasunori Ogava (Yasunori Ogawa) komentēja: “Klimata realitātes apzināšanās trūkuma atklāšana parāda, ka zināšanām un rīcībai būs izšķiroša loma ārkārtas situācijas risināšanā. Epson mērķis ir nodrošināt mūsu uzņēmuma, citu uzņēmumu un patērētāju zināšanas un nepieciešamās tehnoloģijas, lai īstenotu pārmaiņas. Ilgtspēja ir mūsu uzņēmējdarbības plāna pamatā, un to atbalsta būtiski resursi, jo, lai arī apzināmies, ka priekšā vēl tāls ceļš, mēs ticam, ka varam veidot labāku nākotni.”

 

[i] https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/

[ii] https://www.noaa.gov/news/its-official-july-2021-was-earths-hottest-month-on-record

[iii] https://www.bbc.co.uk/news/58159451

[iv] https://www.reuters.com/business/environment/china-germany-floods-expose-climate-vulnerability-2021-07-22/

[v] https://www.epson.co.uk/insights/article/epson-partners-with-national-geographic-to-encourage-businesses-to-turn-down-the-heat-in-the-fight-against-climate-change2

author avatar

Author profile

Epson Blog Team

Our team of bloggers have a passion for how technology can improve your lives and want to share this with you.

About Epson

Epson is a global technology leader dedicated to co-creating sustainability and enriching communities by leveraging its efficient, compact, and precision technologies and digital technologies to connect people, things, and information. The company is focused on solving societal issues through innovations in home and office printing, commercial and industrial printing, manufacturing, visual and lifestyle. Epson will become carbon negative and eliminate use of exhaustible underground resources such as oil and metal by 2050.

Led by the Japan-based Seiko Epson Corporation, the worldwide Epson Group generates annual sales of around JPY 1 trillion.

global.epson.com

Article Information

DATE PUBLISHED

Atsisiuntimai

Related press releases