„Epson“ pasaulinė apklausa padėjo atskleisti, kad 46 % žmonių vis dar optimistiškai mano, jog šiuo gyvenimo laikotarpiu išvengsime klimato krizės.

„Epson“ pasaulinė apklausa padėjo atskleisti, kad 46 % žmonių vis dar optimistiškai mano, jog išvengsime klimato krizės

Nauji tyrimai atskleidžia didelį atotrūkį tarp klimato kaitos suvokimo ir ekstremaliosios situacijos rimtumo

 

Išleidimo data: 2021 m. rugsėjo 10 d.

Likus 50 dienų iki lapkritį Jungtinėje Karalystėje vyksiančios COP 26 konferencijos pradžios, „Epson“ skelbia savo „Climate Reality Barometer“ paskaičiavimus. „Epson“ tyrimas atskleidė, kad tarp esamos klimato situacijos ir žmonių supratimo apie jos katastrofiškus padarinius yra potencialiai žalingas atotrūkis. Apklausoje dalyvavo 15 264 vartotojai iš Azijos, Europos, Šiaurės ir Pietų Amerikos, joje buvo domimasi pasauline patirtimi ir požiūriu į klimato kaitą.

„Epson Climate Reality Barometer“ tikslas – kryptingai formuoti COP 26 konferencijos temas, didinti visuomenės informuotumą apie klimato kaitą, daryti įtaką permainingiems verslo sprendimams ir veiksmingiau informuoti politikos formuotojus.

Realybės suvokimo stoka: optimizmas prieš įrodymus

„Barometer“ apklausoje dalyvavo asmenys iš Australijos, Brazilijos, Kinijos, Prancūzijos, Vokietijos, Indijos, Indonezijos, Italijos, Japonijos, Singapūro, Pietų Korėjos, Ispanijos, Taivano, JK ir JAV. Atsakydami į klausimą, ką mano apie žmonijos galimybę šiuo gyvenimo laikotarpiu išvengti klimato krizės, beveik pusė respondentų (46 %) teigė esantys „labai“ arba „ganėtinai“ optimistiškai nusiteikę šiuo požiūriu. Tik 27 % respondentų atsakė, jog jie į šią situaciją žvelgia pesimistiškai.

Populiariausios priežastys, pagrindžiančios šį optimizmą, yra didėjantis visuomenės informuotumas apie klimato kaitą (32 %), mokslo ir technologijų gebėjimas rasti sprendimus (28 %) ir perėjimas prie atsinaujinančių energijos šaltinių (19 %). Visame pasaulyje 5 % respondentų apskritai netiki, kad klimato kaita yra pavojinga, o tokios šalys kaip JAV (11 %), Vokietija (7 %) ir Jungtinė Karalystė (6 %) turi daugiausiai asmenų, kurie neigia klimato kaitą. 

Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (TKKK) ataskaitose teigiama, kad kai kuriems žmogaus sukeltiems klimato pokyčiams pakeisti prireiks tūkstantmečių [i] ir atsižvelgiant į daugybę pasaulinių įvykių, įskaitant iki šiol užfiksuotą šilčiausią [ii] liepos mėnesį, miškų gaisrus [iii] Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Azijoje, potvynius [iv] Kinijoje, Kolumbijoje ir Vokietijoje, „Epson Climate Reality Barometer“ išvados rodo, kad optimizmas triumfuoja prieš įrodymus, o tai yra klimato kaitos suvokimo stoka.

„Epson Europe“ tvarumo direktorius Henning Ohlsson, teigė: „Akivaizdžiai galime matyti iškylantį klimato kaitos pavojų, todėl labai neramu, kad tiek daug žmonių jo nepripažįsta arba net aktyviai neigia šio pavojaus egzistavimą. Tai yra raginimas visiems – vyriausybėms, įmonėms ir pavieniams asmenims bendradarbiauti, kad COP 26 komitetas priimtų reikiamus sprendimus ir įkvėptų imtis veiksmų, reikalingų klimato kaitai sušvelninti.“

Realybė: situacijos supratimas ir veiksmai

„Barometer“ teigia, kad optimizmą gali nulemti klimato kaitos masto nesuvokimas. Maždaug trys ketvirtadaliai respondentų įžvelgia ryšį tarp klimato kaitos ir kylančios pasaulinės temperatūros (77 %), ekstremalių oro sąlygų (74 %) ir miškų gaisrų (73 %). Ir priešingai, suvokimas apie vykstančią klimato kaitą perpus sumažėja vykstant tokiems reiškiniams, pvz., badui (57%), masinei žmonių migracijai (55%) ir vabzdžių masiniam atsiradimui (51%). Šiuo atveju pastebimi dideli regioniniai skirtumai: didžiausias suvokimas apie badą yra Taivane (72 %), o mažiausias – JAV (44 %).

Daugelis mano, kad atsakomybė spręsti šią ekstremaliąją situaciją tenka valstybės ir pramonės subjektams. Daugiau nei kas ketvirtas apklaustasis (27 %) laiko vyriausybes ir 18 % įmonių „labiausiai atsakingomis“ šiuo klimato kaitos klausimu. Beveik 18 % respondentų pripažįsta asmeninės atsakomybės svarbą, daugiausia – Indonezijoje (30 %), mažiausiai – Kinijoje ir Vokietijoje (11 %). Džiugina tai, kad daugiausiai respondentų mano, kad atsakomybė turėtų būti kolektyvinė (31 %).

Nors žmonės nori keisti gyvenimo būdą, kad prisidėtų prie šios krizės įveikimo, kai kurie asmenys pernelyg neskuba veikti. „Barometer“ apklausa rodo, kad: 65 % respondentų sutinka (jau mažina arba planuoja) mažinti verslo ir poilsinių kelionių skaičių, tačiau šiuo metu tai padarė tik 40 % respondentų. 68 % apklaustųjų sutinka pereiti prie elektromobilių, tačiau šiuo metu tai padarė tik 16 %. 58 % apklaustųjų sutinka maitintis augaliniu maistu, tačiau tik 27 % respondentų pradėjo valgyti veganišką maistą. Net jeigu kalbėtume apie palyginti paprastus pasirinkimus, pavyzdžiui, vengimas netvarių prekių ženklų paslaugų, su tuo sutinka 63 % apklaustųjų, tačiau tik 29 % yra pakeitę savo apsipirkimo įpročius.

Verslo realybė – laikas veikti dabar

„Climate Reality Barometer“ apklausos parodymai rodo, kad daugeliui žmonių atrodo, jog klimato krizė liečia tik kitus asmenis. Apklausa atskleidė, kad tik 14 % respondentų mano, jog didžiosios įmonės yra labiausiai atsakingos už klimato kaitos problemų sprendimą bei šalia jų prisijungia 3 % mažųjų įmonių (mažiau nei 5 % klimato kaitos neigėjų), iš to galima daryti išvadą, kad atėjo metas visų dydžių įmonėms imtis aktyvesnio vaidmens klimato kaitos požiūriu.

Įmonės turi galimybę įgalinti kitus verslus ir vartotojus diegti tvarumą palaikančias inovacijas. Pavyzdžiui, „Epson“ sukūrė priemones, kuriomis siekiama mažinti klientų daromą poveikį aplinkai taikant itin efektyviai energiją naudojančią spausdinimo technologiją „Heat-Free“, taip pat vykdė mokslinius tyrimus ir plėtrą aplinkosaugos technologijų srityje, pavyzdžiui, gamtinės kilmės (ne plastikinių) medžiagų srityje.

Be taikomų gaminių ir medžiagų naujovių, įmonės gali daug ką pakeisti skatindamos ir demonstruodamos atsakomybę klimato kaitos atžvilgiu. Tai yra vienas iš „Epson“ tikslų: vykdomas perėjimas prie 100 % atsinaujinančios elektros energijos, taip pat įmonė dalyvauja RE100 atsinaujinančios energijos projekte. Šalia viso to stengdamasi sunaudoti mažiau išteklių, pvz., skatinant produktų atnaujinimą ir pakartotinį panaudojimą, įsitraukiama į didelį poveikį darančias partnerystes, pavyzdžiui, vyksta bendradarbiavimas su „National Geographic“, siekiant apsaugoti amžinąjį įšalą[i]. apsaugoti amžinąjį įšalą [v].

Generalinis „Epson“ prezidentas Yasunori Ogawa komentuoja: „Atradimai, kuriuos pavyko padaryti atlikus „Climate Reality Deficit“ apklausą rodo, kad norint įveikti šią ekstremalią situaciją, reikia atsižvelgti į sąmoningumą ir veiksmus. „Epson“ tikslas – skleisti šią žinią ir diegti technologijas, kurių reikia mūsų bendrovei, kitoms įmonėms ir vartotojams, kad pasaulyje įvyktų esminiai pokyčiai. Tvarumas yra svarbiausia mūsų verslo plano dalis, kuriai skiriami dideli ištekliai. Mes žinome, kad laukia ilgas kelias, tačiau tikime, kad galime sukurti geresnę ateitį.“

 

[i] https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/

[ii] https://www.noaa.gov/news/its-official-july-2021-was-earths-hottest-month-on-record

[iii] https://www.bbc.co.uk/news/58159451

[iv] https://www.reuters.com/business/environment/china-germany-floods-expose-climate-vulnerability-2021-07-22/

[v] https://www.epson.co.uk/insights/article/epson-partners-with-national-geographic-to-encourage-businesses-to-turn-down-the-heat-in-the-fight-against-climate-change2

author avatar

Author profile

Epson Blog Team

Our team of bloggers have a passion for how technology can improve your lives and want to share this with you.

About Epson

Epson is a global technology leader dedicated to co-creating sustainability and enriching communities by leveraging its efficient, compact, and precision technologies and digital technologies to connect people, things, and information. The company is focused on solving societal issues through innovations in home and office printing, commercial and industrial printing, manufacturing, visual and lifestyle. Epson will become carbon negative and eliminate use of exhaustible underground resources such as oil and metal by 2050.

Led by the Japan-based Seiko Epson Corporation, the worldwide Epson Group generates annual sales of around JPY 1 trillion.

global.epson.com

Article Information

DATE PUBLISHED

Atsisiuntimai

Related press releases