Tarrojen tulostaminen tarpeen mukaan voi vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi

Uuden tutkimuksen mukaan tarrojen tulostaminen tarpeen mukaan mustesuihkutulostimella voi tuoda yrityksille huomattavia säästöjä sähkönkulutuksessa, vähentää materiaali- ja mustejätettä merkittävästi sekä tehdä merkinnästä paljon tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää. Riippumattoman tutkimuksen toteutti konsulttiyhtiö Smithers.

Jos eurooppalaiset yritykset alkaisivat tulostaa tarroja tarpeen mukaan mustesuihkutulostimilla, sähkönkulutuksessa voitaisiin saavuttaa 28,7 miljoonan kilowattitunnin [1] vuosittaiset säästöt, mikä vastaisi 95 960 kodin valaistusta ja 6,7 miljoonaa tonnia pienempiä hiilidioksidipäästöjä. [2]. Tarpeen mukaan tehtävä tulostus voi myös vähentää tarrajätettä 180 miljoonaa neliömetriä, mikä vastaa kooltaan 25 264 jalkapallokenttää, ja se vähentäisi mustejätettä noin 619 tonnilla, mikä vastaa 41 kaksikerroksisen linja-auton painoa.

Smithers aloitti tutkimuksen vertaillakseen ja arvioidakseen eri tulostusprosessien ympäristöystävällisyyttä ja tutkiakseen sitä, miten brändit voisivat ottaa ne käyttöön kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Se analysoi yrityksiä, jotka käyttävät etikettien tulostukseen painettuja etikettejä, lämpösiirtotulostusta tai värimustesuihkutulostusta ja laski kestävän kehityksen vaikutuksen tarravarastosta käyttöön saakka viidellä osa-alueella: energia, jäte, tarvikkeet, varastointi ja kuljetus sekä taustapaperi.

Johtopäätös oli, että mustesuihkutulostimien käyttö tarrojen tulostamiseen yrityksen sisällä voi saada aikaan merkittäviä kaupallisia ja toiminnallisia etuja, mutta myös todistettavia ympäristöetuja, kuten merkittäviä energia-, jäte- ja tarvikesäästöjä, jotka voivat auttaa yrityksiä saavuttamaan seuraavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet:

Tavoite 7: Edullista ja puhdasta energiaa
Mustesuihkutekniikka kuluttaa paljon vähemmän energiaa ja sen avulla tulostaminen käyttää vain 1 % energiasta samaa tulostettua aluetta kohti.

Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
Mustesuihkutulostus voi parantaa tarrakäyttäjien työn kustannustehokkuutta ja kannattavuutta.

Tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
Innovatiivinen mustesuihkutekniikka voi vähentää tarramateriaalijätettä ja varaston vanhenemista.

Tavoite 12: Vastuullista kuluttamista
Mustesuihkutulostuksen ja lämmönsiirtotulostuksen aikana syntyy huomattavasti vähemmän jätettä (esim. värinauhoja).
 

Ciaran Little, Smithersin tietoyksikön varatoimitusjohtaja, kommentoi: ”Tarratulostusmarkkinat muuttuvat merkittävästi, kun yritykset pyrkivät hyödyntämään uusia digitaalisia teknologioita ja vastaamaan kuluttajien kasvavaan tarpeeseen personoinnille ja juuri ajallaan tapahtuville toimituksille. Tämän seurauksena digitaaliset tarratulostusmarkkinat kasvavat nopeasti analogisten tulostusprosessien kustannuksella. Brändit ovat yhä enenevissä määrin tietoisia paikallisen tarratulostusratkaisun eduista nopeuden, joustavuuden ja laadun parantamisen suhteen sekä jätteen, varaston vanhenemisen ja viivästysten vähentämisessä.

”Tarpeen mukaan tehtävä tarrojen värimustesuihkutulostus on usein kestävin ja tehokkain valinta. Se poistaa perinteiset painettuihin etiketteihin liittyvät ongelmat ilman lisäviivästyksiä, häiriöitä, jätettä tai vaivaa. Ei enää esipainettujen tarrojen varastointia, tuotantokatkoksia, menetettyjä tilauksia tai myöhästyneitä toimituksia. Se myös parantaa visuaalista tunnistusta, tehokkuutta ja joustavuutta.”

Frank Maeder, Epsonin tuotemarkkinoinnin johtaja, kommentoi: ”Tarrat ovat useiden eri alojen tuotemerkkien liiketoiminnalle kriittinen ja huomionarvoinen asia. Oikean tarratulostusprosessin valitseminen voi tuottaa merkittäviä kaupallisia etuja joustavuuden, laadun sekä markkinoilletulon nopeuden suhteen. Kaikki nämä voivat parantaa asiakaskokemusta ja edistää myyntiä. Nyt yhä useammat brändit siirtyvät yrityksen sisäiseen tarrojen tulostukseen mustesuihkutulostimella tarpeen mukaan, sillä tämä voi vaikuttaa merkittävästi yrityksen kestävyystavoitteiden saavuttamiseen ja parantaa liiketoimintaa."

”Tarrojen tulostaminen tarpeen mukaan mustesuihkutulostimella voi vähentää merkittävästi sähkön kokonaiskulutusta, minimoida jätteen määrän vähentämällä hukkatulosteiden määrää ja varaston vanhenemista sekä vähentää tarvikkeiden, erityisesti lämpösiirtovärinauhan, mutta myös musteen, käyttöä. Jakeluketjujen tehostaminen, taustapapereiden tulevien innovaatioiden hyödyntäminen sekä mustekasettien kierrätyksen yleistyminen voivat tehdä yritysten sisäisestä mustesuihkutulostamisesta vieläkin vastuullisemman valinnan.”

 

Energiatehokas

Raportti paljastaa yrityskäytössä olevien tulostusprosessien energiaintensiivisyyden. Tarroja tulostettaessa perinteinen Flexo-painokone käyttää noin 39 kilowattituntia energiaa jokaista 1 000 neliömetriä kohti. Jos kyseisessä tarrassa on lämmönsiirrolla tulostettuja muuttuvia tietoja, sähkönkulutus on yhteensä 41 kilowattituntia 1 000 neliömetriä kohti. Mustesuihkutekniikka kuluttaa vähemmän energiaa ja sillä voidaan tulostaa käyttäen vain 1 % tästä energiasta samoilla neliömetreillä. Jos tarpeen mukaan tulostettavien tarrojen kohdemarkkinat omaksuisivat tämän teknologian, syntyisi 28,7 miljoonan kilowattitunnin vuosittaiset säästöt. Tällä sähkön määrällä voitaisiin ajaa 9 miljoonaa kilometriä sähköautolla tai valaista 95 960 kotia vuoden ajan.

 

Vähemmän jätettä

Smithers arvioi, että jopa 11 % tarramateriaaleista menee hukkaan matkalla etikettivarastosta lopulliseen käyttökohteeseen. Tämä voi johtua käynnistyksestä ja valmistelusta tai yksinkertaisesti tulostusvirheistä. Molemmat näistä voidaan välttää vaihtamalla tarpeen mukaan tehtävään tulostukseen värimustesuihkutulostimella. Smithers laskee, että jos markkinat vaihtavat mustesuihkutulostimiin, vuosittaiset materiaalisäästöt voivat olla 180 miljoonaa neliömetriä, mikä vastaa kooltaan 25 264 jalkapallokenttää.

Yksi lämpösiirtotulostuksen suurimmista kestävyyshaasteista on värinauhan käyttö. Jokaista tulostettua neliömetriä kohti käytetään myös lähes yhtä paljon värinauhaa värin käytöstä riippumatta. Sitä voi käyttää vain kerran, eikä sitä voi helposti kierrättää. Jos lämpösiirtotekniikkaa käytetään useamman värin luomiseen, pitää jokaista väriä varten olla oma värinauha, joka lisää käytettävän nauhan määrää.

Värinauhan hävittämistä ei usein pidetä osana brändien yleistä kestävän kehityksen jalanjälkeä. Jos kaikki nykyinen tarrojen lämpösiirtotulostus kuitenkin korvattaisiin mustesuihkutulostuksella, säästöt voisivat olla merkittäviä. Jos yritykset vaihtaisivat tarpeen mukaan tehtävään tulostukseen mustesuihkutulostimilla, tarrojen tulostussäästöt olisivat 109 miljoonaa neliömetriä (15 333 jalkapallokenttää) ja 619 tonnia (41 linja-autoa).

 

LOPPU

 

[1] Kaikki julkaisuun sisältyvät laskelmat ovat peräisin Smithersiltä. Katso raportti ”Sustainability in Label Printing” (Kestävä kehitys tarrojen tulostuksessa), päivätty toukokuulle 2021.

[2] Laskettu käyttäen vakiomuunnosta 0,233 kg CO2e/kWh sähköä.

Yhteystiedot

Riina Lyly-Yrjänäinen

Marketing Services Specialist, Epson Finland

Tietoja Epsonista

Epson on maailmanlaajuinen teknologiajohtaja, jonka tavoitteena on olla yhteiskunnalle merkityksellinen yritys, joka yhdistää ihmiset, asiat ja tiedot tehokkaiden, kompaktien ja tarkkojen teknologioiden avulla. Yritys on sitoutunut edistämään innovaatiota ja ylittämään asiakkaiden odotukset mustesuihkutulostuksen, visuaalisen viestinnän, puettavan tekniikan ja robotiikan alueilla. Epson on ylpeä yrityksen jatkuvista panostuksista kestävän yhteiskunnan toteuttamiseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen.

Japanilaisen Seiko Epson Corporationin johtaman maailmanlaajuisen Epson-konsernin vuosittainen myynti on yli 1 biljoonaa jeniä.

global.epson.com

Artikkelin tiedot

JULKAISUPÄIVÄ
TAGIT
#Labelling, #OnDemandLabelling, #Sustainability, #TurnDownTheHeat

Ladattavat tiedostot

Related press releases

Epson laajentaa SurePress-etikettipainokoneiden mallistoa
LUE LISÄÄ
Uudet värietikettitulostimet täydentävät Epsonin malliston
LUE LISÄÄ
Epson julkisti Eurooppaa koskevan Green Choice -vastuullisuusraporttinsa
LUE LISÄÄ