Epsonin tutkimus paljastaa, että maailman huomio kiinnittyy ilmastonmuutokseen ihmisten toimiessa katastrofin välttämiseksi – konflikteista ja taloudellisista murheista huolimatta

Epsonin tutkimus paljastaa, että maailman huomio kiinnittyy ilmastonmuutokseen konflikteista ja taloudellisista murheista huolimatta

 • Tutkimus osoittaa, että ihmiset kokevat ilmastonmuutoksen ensisijaisena uhkana – yhdessä taloudellisen kriisin ohella
 • Kyselyyn vastasi 26 205 ihmistä 28 maasta, ja tulosten mukaan ilmasto-optimismi on noussut yli 48 prosenttiin, vaikka ilmastovaikutukset ovat lisääntyneet
 • Tietoisuus ilmastonmuutoksesta saa ihmiset eri puolilla maailmaa omaksumaan entistä kestävämpiä elintapoja

 

Epsonin toisen Climate Reality Barometer -kyselyn mukaan ihmiset eri puolilla maailmaa parantavat toimintatapojaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Maailman taloustilanteen aiheuttamista häiriötekijöistä huolimatta ilmastonmuutos on selvästi monille ensisijainen huolenaihe.

Vaikka ilmastovaikutukset ovat olleet kuluneena vuonna ennätyksellisen suuria, kyselyn perusteella ihmiset suhtautuvat silti yhä optimistisemmin siihen, että ilmastokatastrofi pystytään torjumaan heidän elinikänsä aikana. Luottamustasoissa on tietojen mukaan kuitenkin huomattavia eroja, muun muassa taloudellisen tilanteen ja iän mukaan.

Taloudellinen tilanne ja ikä vaikuttavat ihmisten optimismiin 

Ei ole yllättävää, että välittömät taloudelliset ongelmat ovat ihmisten suurin huolenaihe. "Talouden korjaaminen" (22 %) ja "nousevat hinnat" (21 %) olivat vastaajien mielestä tärkeimmät prioriteetit, mutta ilmastonmuutos tuli hyvänä kolmosena (20 %). Huolimatta maailmanlaajuisesta laskusuhdanteesta, konflikteista ja kohoavista energiahinnoista ilmastonmuutos on edelleen etusijalla monien ihmisten mielessä.

Ilmastoon liittyvät huolenaiheet eivät kuitenkaan aiheuta pessimismiä. Ennen marraskuussa 2021 järjestettyä COP26-ilmastokokousta 46 prosenttia vastaajista eri puolilta maailmaa suhtautui optimistisesti siihen, että ilmastokatastrofi pystytään torjumaan heidän elinikänsä aikana. Maailman valmistautuessa tänä vuonna Egyptissä järjestettävään COP27-kokoukseen optimismi on noussut yli 48 prosentin lukemaan, vaikka viime vuonna ilmastonmuutoksen vaikutukset koettelivat maailmaa erityisen ankarasti. Tämä voi olla osoitus ihmisten todellisuudentajun puutteesta ja ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutusten heikosta ymmärryksestä.

Kun asiaan perehdytään tarkemmin, on selvää, että maailmanlaajuiset keskiarvot pitävät sisällään suuria alueellisia vaihteluita luottamustasoissa. Optimistinen ajattelu on esimerkiksi vähäisempää teollisuusmaissa kuin nousevissa kehitysmaissa.

 • G7-jäsenmaissa optimismitasot olivat huomattavasti maailmanlaajuista 48 prosentin keskiarvoa alhaisemmat: Kanada (36,6 %), Ranska (22,5 %), Saksa (23,8 %), Italia (25,2 %), Japani (10,4 %), Iso-Britannia (28,4 %) ja Yhdysvallat (39,4 %).
 • Nopeasti kehittyvissä ja talouskasvun maissa ilmasto-optimismi oli puolestaan huomattavasti maailmanlaajuista keskiarvoa suurempaa: Kiina (76,2 %), Intia (78,3 %), Indonesia (62,6 %), Kenia (76 %), Meksiko (66 %) ja Filippiinit (71,9 %).

Löydökset antavat myös osviittaa siitä, että iällä on merkitystä, sillä vanhimmat ja nuorimmat ikäryhmät olivat eniten huolissaan ilmastonmuutoksesta. Vähintään 55-vuotiaiden ikäryhmä oli ainoa, jonka mielestä ilmastonmuutos oli tärkein maailmanlaajuinen ongelma (22,2 %), 16–24-vuotiaiden ikäryhmä asetti sen toiselle sijalle (19,3 %) ja kaikki muut ikäryhmät kolmanneksi.

Epsonin pääjohtaja Yasunori Ogawa toteaa: "Epsonin missio keskittyy ihmisten elämän ja planeetan parantamiseen, ja omistammekin tähän tarkoitukseen merkittävän määrän resursseja. Maailman kokoontuessa COP27-tapahtumaan pyrimme lisäämään ihmisten tietoisuutta ja edistämään muutosta Climate Reality Barometer -raporttimme avulla".

"Toivomme, että barometrimme tiedot auttavat hallituksia, toimialoja ja ihmisiä parantamaan toimintatapojaan ilmastokatastrofin välttämiseksi. Tehtävää on vielä paljon, mutta uskomme siihen, että jos toimimme nyt yhdessä, niin voimme luoda meille kaikille paremman tulevaisuuden.

Todellisuus, vaikutukset ja toimet

Maailmanlaajuisesti kasvava optimismi vaikuttaa olevan ristiriidassa ilmastoa koskevien realiteettien kanssa. Vuonna 2022 hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) ilmoitti, että "ihmisen toiminnasta aiheutuva ilmastonmuutos saa aikaan vaarallisia ja laajalle leviäviä luonnonhäiriöitä sekä vaikuttaa miljardien ihmisten elämään eri puolilla maailmaa…"

Pelkästään tänä vuonna näitä häiriöitä on havaittu kaikissa maanosissa, aina "megaluokan kuivuuksista" Afrikassa ja Etelä-Amerikassa nopeaan lämpenemiseen Arktiksella alueella ja Antarktiksella, kuolemia aiheuttaneisiin tulviin Aasiassa ja Australaasiassa, ennätyksellisiin lämpötiloihin koko Euroopassa ja katoaviin järviin Pohjois-Amerikassa.

Ympäristötieteiden asiantuntija ja Change by Degrees -yrityksen toimitusjohtaja tohtori Tara Shine totesi: "On karu totuus, että viimeisen seitsemän vuoden aikana lämpötilat ovat olleet ennätyksellisen korkeita, ja turvallisten lämpötilarajojen ylittymisen riski on todellinen. Silti tämä kysely osoittaa, että ihmiset eri puolilla maailmaa ovat edelleen toiveikkaita siitä, että heidän toimensa sekä hallitusten ja yritysten toimet voivat muuttaa yhteiskuntaa entistä parempaan suuntaan".

"Koko maailmaan vaikuttavat välittömät haasteet, kuten nousevat energian ja ruoan hinnat, ovat ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia. Pitkän aikavälin suunnitelmat ja ihmisten välittömien ilmastotoimien mahdollistaminen ovat tehokkaimmat tavat, joilla maat voivat vaalia ilmasto-optimismia, vähentää hiilipäästöjä ja torjua ilmastonmuutoksen vaikutuksia".

Katteetonta optimismia voidaan pitää toiveajatteluna, mutta Epsonin löydökset kuitenkin osoittavat, että vastaajat ovat tietoisia ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Useampi kuin kahdeksan kymmenestä (80,2 %) sanoi omien havaintojen – ilmastonmuutoksen vaikutusten näkemisen omin silmin – olevan vaikuttavin tekijä tietoisuuden lisäämisessä. Muita merkittäviä tekijöitä olivat muun muassa seuraavat:

 • hallitusten toimet ja/tai kampanjat (75,7 %)
 • uutiset Internetissä ja muualla (75 %)
 • sosiaalinen media (74,2 %)
 • yritysten ja yhteisöjen kampanjat (64,8 %)
 • COP-kokoukset (64 %).

Vaikuttaa siltä, että vuonna 2022 optimismi ei johda tyytyväisyyteen, vaan enemmänkin kannustaa ihmisiä toimimaan. Kun verrataan vuoden 2021 ja 2022 kyselyn tuloksia, vastaajien toteutuneet tai suunnitellut toimet ovat muuttuneet seuraavasti:

 • kävelyn ja/tai pyöräilyn lisääminen yleistyi (83,7 % -> 87,2 %), ja 31,8 prosenttia on tehnyt näin yli vuoden ajan
 • uusiutuviin energiamuotoihin siirtyminen yleistyi (78,2 % -> 82,4 %), ja 18,6 prosenttia on tehnyt näin yli vuoden ajan
 • kansainvälisten työ- ja lomamatkojen välttäminen yleistyi (65,1 % -> 68,2 %), ja 23 prosenttia on tehnyt näin yli vuoden ajan
 • sähköajoneuvoihin vaihtaminen yleistyi (68 % -> 72,7 %), ja 10,6 prosenttia on tehnyt näin yli vuoden ajan
 • kasvipohjaisen ruokavalion omaksuminen yleistyi (67,6 % -> 68,9 %), ja 16,5 prosenttia on tehnyt näin yli vuoden ajan.

Vaikka ihmisten yksittäiset toimet ovat yleistyneet, paljon muutakin on tehtävä, jotta ilmastonmuutoksen tavoitteet voidaan saavuttaa ja peruuttamaton muutos pysäyttää. Hallitusten on laadittava säädöksiä kestävän kehityksen tueksi, yritysten on kehitettävä kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja ja tekniikoita, ja ihmisten on nopeutettava elintapojensa muutoksia

Epson Europen kestävän kehityksen johtaja Henning Ohlsson toteaa: "Velvollisuutemme nuorempia sukupolvia kohtaan on varmistaa, että jätämme planeetan parempaan kuntoon vuosikymmenten vahinkojen jälkeen".

"Tähän ongelmaan ei ole yhtä suurta ratkaisua, vaan meillä kaikilla on siinä oma osamme. Hallitusten, yritysten ja yhteiskuntien on toimittava yhdessä tämän katastrofin välttämiseksi. Maailmanlaajuisena teknologiajohtajana tehtävämme on keskittyä kehittämään ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään tuotteidemme ympäristövaikutuksia. Tekemällä yhteistyötä ja löytämällä yhdessä ratkaisuja voimme kaikki osallistua ja edistää muutosta".

 

LOPPU

 

Tietoa Epsonin 2022 Climate Reality Barometer -kyselystä:

Epsonin vuoden 2022 Climate Reality Barometer -kyselyyn osallistui 26 205 osallistujaa seuraavista maista: Australia, Brasilia, Kanada, Chile, Kiina, Egypti, Ranska, Saksa, Intia, Indonesia, Italia, Japani, Kenia, Malesia, Meksiko, Marokko, Filippiinit, Saudi-Arabia, Singapore, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Espanja, Taiwan, Thaimaa, Turkki, Iso-Britannia, Yhdysvallat ja Vietnam.

Vuosien välisten vertailutulosten osalta 17 273 kuluttajaa Isossa-Britanniassa, Saksassa, Italiassa, Ranskassa, Espanjassa, Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Australiassa, Kiinassa, Singaporessa, Intiassa, Japanissa, Indonesiassa, Etelä-Koreassa, Taiwanissa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, Israelissa ja Etelä-Afrikassa (ikä 16+) (6.8.2021–4.10.2021).

 

Yhteystiedot

Riina Lyly-Yrjänäinen

Marketing Services Specialist, Epson Finland

Tietoja Epsonista

Epson on maailmanlaajuinen teknologiajohtaja, jonka tavoitteena on olla yhteiskunnalle merkityksellinen yritys, joka yhdistää ihmiset, asiat ja tiedot tehokkaiden, kompaktien ja tarkkojen teknologioiden avulla. Yritys on sitoutunut edistämään innovaatiota ja ylittämään asiakkaiden odotukset mustesuihkutulostuksen, visuaalisen viestinnän, puettavan tekniikan ja robotiikan alueilla. Epson on ylpeä yrityksen jatkuvista panostuksista kestävän yhteiskunnan toteuttamiseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen.

Japanilaisen Seiko Epson Corporationin johtaman maailmanlaajuisen Epson-konsernin vuosittainen myynti on yli 1 biljoonaa jeniä.

global.epson.com

Artikkelin tiedot

JULKAISUPÄIVÄ
TAGIT
#COP27, #CSR, #Sustainability

Ladattavat tiedostot

Related press releases

EH-LS650B/W täydentää Epsonin EpiqVision Ultra -laserprojektorien valikoimaa
LUE LISÄÄ
Epson esittelee seuraavan sukupolven laserprojektorit oppilaitoksille ja hybridityöskentelyyn
LUE LISÄÄ
Epson ja Usain Bolt jatkavat yhteistyötä EcoTank-tulostimien markkinoinnissa Euroopassa
LUE LISÄÄ