Epsonille kolmas peräkkäinen EcoVadisin platinaluokitus

Globaali teknologiayhtiö Epson on ansainnut kolmannen peräkkäisen platinaluokituksen EcoVadisilta, johtavalta yritysten yhteiskuntavastuullisuuden luokittajalta. Tämä on selkeä tunnustus yhtiön globaalille pyrkimykselle noudattaa kaikkein vaativimpia standardeja ympäristöasioissa, työ- ja ihmisoikeuksissa, eettisissä kysymyksissä ja hankintatoimen kestävyydessä. Luokitus korostaa myös Epsonin sitoutumista kestävään kehitykseen ja sen eteen tehtyä työtä.

Platinaluokitus sijoittaa Epsonin toimialallaan yritysten parhaan prosentin joukkoon. Erityisen hyvin yhtiö on toiminut ympäristökysymyksissä ja kestävää kehitystä painottavassa hankintatoimessa. Riippumaton arviointimenetelmä perustuu 21 kestävyyskriteerin järjestelmään, joka on yhdistetty globaaleihin standardeihin ja jota valvoo kansainvälinen tiedeyhteisö. Riippumaton sertifiointi on asiakkaille tae siitä, että Epson on oman sektorinsa vastuullisimpia yrityksiä.

EcoVadis on tunnustettu yritysten vastuullisuuden arvioija, jonka toiminta kattaa 200 toimialaluokkaa, 175 maata ja aluetta sekä yli 90 000 kaikenkokoista yritystä kautta maailman. Tuorein platinaluokitus kertoo Epsonin pitkän aikavälin panostusten ohella viimeisen vuoden aikaisista merkittävistä parannuksista tiellä kestävän kehityksen mukaiseen kasvuun.

Nyt saatu sertifiointi on seurausta Epsonin jatkuvista mitattavissa olevista hankkeista, joiden avulla tunnistetaan ja ratkotaan yhteiskunta- ja ympäristökysymyksiä. Epson eteni harppauksen kohti tavoitetta vaihtamalla viime vuonna 100-prosenttisesti uusiutuvaan sähköön kaikissa päätoimipaikoissaan Japanissa. Yhtiö oli ensimmäinen tähän ratkaisuun päätynyt valmistaja. Nyt sama muutos pyritään toteuttamaan globaalisti konsernin kaikissa toimipisteissä vuoteen 2023 mennessä.

Epson on johtava teknologiayhtiö ja edelläkävijä. Yhtiö kehittää innovatiivisia ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita vähentämään ympäristövaikutuksiaan. Esimerkkejä ovat lämmöttömät ja energiatehokkaat tulostustekniikat sekä PaperLab, joka valmistaa jätepaperista uutta paperia lähes vedettömässä prosessissa. Tällaisten keinojen avulla päästään kiertotaloutta, kestävää kehitystä ja päästöttömyyttä noudattavaan toimintaan.

EcoVadisin riippumattomasti tarkistettu arviointimenetelmä painottaa toimitusketjun kestävyyttä ja nollapäästötavoitteita aiempaa enemmän. Yrityksiä arvioidaan siinä, miten ne ovat onnistuneet integroimaan kestävän kehityksen periaatteet liiketoimintoihin ja johtamisjärjestelmiin.

Epsonin pääjohtaja Yasunori Ogawa toteaa: ”Yhtiön aikomuksena on saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet tuotteiden, teknologioiden ja toimintojen välityksellä. Kolmannen peräkkäisen platinaluokituksen taustalla on paljon kovaa työtä. Tämä ansio korostaa Epsonin koko henkilöstön vankkumatonta sitoutumista ja ponnistelua kestävän tulevaisuuden eteen.”

”Luokitus kertoo siitä, ettei toimialan johtava asema huipputuotteissa ja innovoinnissa ole Epsonin ainoa maineteko. Yhtiö on etujoukoissa myös toimialan muuttamisessa yhä vastuullisemmaksi.”

”Ympäristövisiossamme todetaan, että Epson muuttuu hiilinegatiiviseksi vuoteen 2050 mennessä. Tämän tavoitteen eteen haastamme itseämme jatkuvasti: haluamme toimia vaativimpien kestävyysstandardien mukaisesti niin organisaationa kuin maailmanlaajuisen yhteisön jäsenenäkin.”

Epson Europessa kestävästä kehityksestä vastaava johtaja Henning Ohlsson lisää: ”Yrityksenä Epson tunnustaa vastuunsa tuoda oman positiivisen panoksensa yhteiskuntaan. EcoVadisin toiminnallemme myöntämä platinaluokitus – kolmas perättäinen – on saavutus, josta olemme todella ylpeitä. Se on samalla todiste määrätietoisen toiminnan jatkuvuudesta.”

”Ymmärrämme hyvin, että kaikki asiakkaamme pitävät kestävyys- ja vastuullisuusasioita yhä tärkeämpinä. Tuorein luokitustulos vahvistaa jälleen sen, että Epson haluaa toimia suunnannäyttäjänä yhteiskunnan kehittämisessä entistä parempien tuotteiden ja liiketoimintakäytäntöjen avulla.”

Epson on sitoutunut saavuttamaan hiilinegatiivisuuden ja luopumaan kaivannaisten käytöstä vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi yhtiö on sitoutunut useisiin mitattavissa oleviin, kestävään kehitykseen ja yhteiskuntavastuuseen liittyviin hankkeisiin. Epson panostaa yhteiskunnallisten pulmien ratkaisemiseen. Yhtiö julkaisee kestävän kehityksen raportissaan tietoja ympäristöön liittyvistä aloitteistaan, tuottamastaan sosiaalisesta lisäarvosta, hallinto- ja ohjausjärjestelmästään sekä muista yrityksen yhteiskuntavastuuseen liittyvistä toimistaan.

Yhteystiedot

Riina Lyly-Yrjänäinen

Marketing Services Specialist, Epson Finland

Tietoja Epsonista

Epson on maailmanlaajuinen teknologiajohtaja, jonka tavoitteena on olla yhteiskunnalle merkityksellinen yritys, joka yhdistää ihmiset, asiat ja tiedot tehokkaiden, kompaktien ja tarkkojen teknologioiden avulla. Yritys on sitoutunut edistämään innovaatiota ja ylittämään asiakkaiden odotukset mustesuihkutulostuksen, visuaalisen viestinnän, puettavan tekniikan ja robotiikan alueilla. Epson on ylpeä yrityksen jatkuvista panostuksista kestävän yhteiskunnan toteuttamiseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen.

Japanilaisen Seiko Epson Corporationin johtaman maailmanlaajuisen Epson-konsernin vuosittainen myynti on yli 1 biljoonaa jeniä.

global.epson.com

Artikkelin tiedot

JULKAISUPÄIVÄ
TAGIT
#CSR, #EcoVadis, #Sustainability

Ladattavat tiedostot

Related press releases