Epsoni uuringud näitavad, et ülemaailmne tähelepanu on hoolimata konfliktidest ja majandusraskustest pööratud kliimamuutustele ning inimesed tegutsevad katastroofi ärahoidmiseks.

Epsoni uuringute põhjal muretseb maailm konfliktide ja majandusraskuste asemel kliima pärast – inimesed tahavad katastroofi ära hoida.

 • Teadusuuringute põhjal näevad inimesed peamist ohtu kliimamuutustes, mis on võrdväärsel kohal käimasoleva finantskriisiga.
 • 28 turul 26 205 inimest hõlmanud uuring näitas, et hoolimata suurenevatest kliimamõjudest on kliimaalane optimism tõusnud üle 48%.
 • Kliimamuutuste teadvustamine ärgitab inimesi üle kogu maailma jätkusuutlikumat elustiili järgima.

 

KUUPÄEV/KOHT:Epsoni teise kliimaolukorra baromeetri uuringutulemuste põhjal pingutavad inimesed üle kogu maailma isiklikul tasemel rohkem, et kliimamuutusi ära hoida. Ülemaailmse juhtiva tehnoloogiaettevõtte uuringutulemused näitavad, et kuigi maailmamajanduse olukord juhib tähelepanu kliimamuutustelt kõrvale, on see siiski paljude jaoks põhiprobleemiks. 

Vaatamata enneolematutele kliimamõjudele näitasid uuringutulemused ka seda, et inimesed on üha optimistlikumad selle osas, et kliimakatastroofi on võimalik nende eluajal vältida. Andmed näitavad ka seda, et usaldusnivood erinevad märkimisväärselt näiteks majanduse ja vanusega seotud tegurite põhjal. 

Optimism – mõjutatud majandusest ja vanusest 

Ootuspäraselt on inimeste põhimureks rahaprobleemid. Kuigi vastajate prioriteetide tipus olid „majanduse parandamine” (22%) ja „hinnatõus” (21%), siis kliimamuutused asetusid nende järel kolmandale kohale (20%). Hoolimata ülemaailmsest majanduslangusest, konfliktidest ja suurtest energiakuludest mõtlevad paljud inimesed üle maailma endiselt kliimakriisile. 

Kliimaprobleemid ei põhjusta aga pessimismi. Enne 2021. aasta novembris peetud kliimamuutuste konverentsi olid 46% vastajatest optimistlikud ja leidsid, et kliimakatastroofi on võimalik ühe inimpõlve jooksul ära hoida. Samal ajal kui maailm valmistub sel aastal Egiptus peetavaks 27. kliimamuutuste konverentsiks, on optimism tõusnud üle 48%. Selline on olukord hoolimata viimase aasta jooksul tunnistatud kliimakriisi mõjudest, mistõttu on võimalik, et inimesed ei suuda täiel määral mõista kliimamuutuste tulevikumõjusid maailmale.

Kui vaadata teemat lähemalt, on selge, et maailma keskmised näitajad varjavad usaldusnivoode jahmatavaid piirkondlikke näitajaid. Suuremas osas arenenud majandusega riikides on optimism madalam kui näiteks arengumaades.  

 • G7 riikide hulka kuuluvate üksikute riikide puhul on optimismitase 48% ülemaailmsest keskmisest märkimisväärselt madalam: Kanada (36,6%); Prantsusmaa (22,5%); Saksamaa (23,8%); Itaalia (25,2%); Jaapan (10,4%); Ühendkuningriik (28,4%) ja Ameerika Ühendriigid (39,4%).  
 • Kiirelt arenevate ja kasvavate majanduste puhul on kliimaalase optimismi näitajad maailma keskmisest märkimisväärselt kõrgemad: Hiina (76,2%); India (78,3%); Indoneesia (62,6%); Kenya (76%); Mehhiko (66%) ja Filipiinid (71,9%).  

Samuti näitavad tulemused, et oluliseks teguriks on vanus – kliimamuutuste pärast on kõige rohkem mures kõige vanemad ja kõige nooremad vanuserühmad. Üle 55-aastased inimesed on ainus vanuserühm, kes arvavad, et kliimamuutused on ülemaailmselt kõige suurem probleem (22,2%); inimesed vanuses 16–24 on ainus vanuserühm, kes on paigutanud probleemi teisele kohale (19,3%) – kõik teised vanuserühmad on paigutanud selle kolmandale kohale.  

Epsoni ülemaailmse presidendi Yasunori Ogawa kommentaar: „Ettevõtte Epson eesmärgiks on keskenduda elude ja planeedi paremaks muutmisele. Selle saavutamiseks oleme valmis kulutama hulgaliselt ressursse. Maailm valmistub 27. kliimamuutuste konverentsiks ning meie kliimaolukorra baromeetri uuringu eesmärgiks on suurendada teadlikkust ja innustada põhjalike muudatuste tegemist.  

Loodame, et baromeetri uuringu ülevaated aitavad valitsustel, tööstusharudel ja üksikisikutel kliimakatastroofi ärahoidmiseks pingutada. Teekond on küll pikk, kuid usume, et kohe ja koos tegutsedes suudame luua parema tuleviku.”   

Tegelikkus, mõju ja tegutsemine

Suurenev ülemaailmne optimism on vastuolus kliimareaalsusega. 2022. aasta valitsustevaheline kliimamuutuste komisjon (IPCC) kuulutas, et „inimtegevusest põhjustatud kliimamuutused tekitavad looduses ohtlikke ja laialt levinud häireid ning mõjutavad ülemaailmselt miljardite inimeste elusid...”  

Ainuüksi sel aastal on kahjulikud kliimamuutused toimunud igal mandril ja hõlmanud järgmist: aastakümneid kestvad „megapõuad” Aafrikas ja Lõuna-Ameerikas; kiire soojenemine nii Arktikas kui ka Antarktikas; inimelusid nõudvad üleujutused Aasias ja Okeaanias; enneolematud temperatuurid kogu Euroopas; ja haihtuvad järved Põhja-Ameerikas

Keskkonnateadlane ja ettevõtte Change by Degrees üks tegevjuhtidest Dr Tara Shine ütles: „Karm reaalsus näitab, et viimased seitse aastat on olnud ajaloo kõige soojemad ja tekkinud on reaalne oht turvaliste temperatuuripiirangute ületamiseks. Siiski näitab kõnealune uuring ka seda, et inimesed on ülemaailmselt säilitanud lootuse nii enda kui ka valitsuste ja ettevõtete tegevuse puhul, mis suudavad ühiskonda paremaks muuta.

Maailma majandusi ähvardavad väljakutsed, sealhulgas suurenevad energia- ja toiduhinnad, on kliimamuutuste põhjused ja sümptomid. Pikaajaliste plaanide tegemine ja inimeste võitlus kliimamuutuste vastu on kõige võimsamad tegevused, mida riigid saavad kliimaalase optimismi toetamiseks, süsinikureostuse vähendamiseks ja kliimamõjude vastaseks kaitseks ette võtta.”

Põhjendamatu optimism võib küll olla soovunelm, kuid Epsoni uuringutulemused näitavad, et vastajad tunnistavad kliimamuutuste mõju. Rohkem kui kaheksa inimest kümnest (80,2%) ütlevad, et on igapäevaelus kliimamuutuste tunnistajateks ning see on teadlikkuse tõstmiseks kõige mõjukam tegur. Muud märkimisväärsed kliimaandmete mõjutajad hõlmavad järgmist.  

 • 75,7% vastanutest nimetavad valitsuse tegevust ja/või kampaaniaid.  
 • 75% nimetavad veebiuudiseid ja muid uudiseid.  
 • 74,2% nimetavad sotsiaalmeediat.  
 • 64,8% nimetavad äri- või kogukonna kampaaniaid.  
 • 64% nimetavad kliimamuutuste ennetamise konverentse.  

2022. aasta seisuga on näha, et optimism ei taga enesega rahulolu, vaid pigem kannustab inimesi tegutsema. Perioodil 2021 kuni 2022 on vastanute arv, kes on toiminud või plaanivad toimida kindlal viisil vastavalt järgmine.   

 • Jalutamine ja/või jalgrattaga sõitmine on kasvanud näitajalt 83,7% näitajale 87,2% – rohkem kui aasta jooksul on niimoodi toiminud 31,8%.   
 • Taastuvenergia kasutamine on kasvanud näitajalt 78,2% näitajale 82,4% – rohkem kui aasta jooksul on niimoodi toiminud 18,6%.  
 • Rahvusvaheliste äri- ja puhkusereiside vähendamine on kasvanud näitajalt 65,1% näitajale 68,2% – rohkem kui aasta jooksul on niimoodi toiminud 23%.  
 • Elektrisõidukite kasutamine on kasvanud näitajalt 68% näitajale 72,7% – rohkem kui aasta jooksul on niimoodi toiminud 10,6%.  
 • Üleminek taimetoidule on kasvanud näitajalt 67,6% näitajale 68,9% – rohkem kui aasta jooksul on niimoodi toiminud 16,5%.   

Kuigi üksikisikute tegevused koguvad aina rohkem hoogu, on siiski selge, et tegelikult on vaja palju rohkem ära teha. Valitsused peavad jätkusuutlikkust reguleerima, ettevõtted peavad arendama jätkusuutlikku poliitikat ja tehnoloogiaid, ning üksikisikud peavad kiirendama elustiilimuudatusi. Seda kõike juhul, kui maailma tahab kliimamuutuste eesmärke saavutada ja pöördumatuid muudatusi vältida.   

Ettevõtte Epson Europe jätkusuutlikkuse juht Henning Ohlsson lisas: „Meil on vastutus nooremate põlvkondade ees – pärast aastakümnete jooksul tekitatud kahju peame tagama planeedil parema olukorra.  

Probleemile ei ole ühte konkreetset lahendust. Me kõik peame andma oma panuse. Valitsused, ettevõtted ja kogukonnad peavad tegema koostööd, et katastroofi ära hoida. Ülemaailmse juhtiva tehnoloogiaettevõttena on meie ülesanne keskenduda uuesti selliste lahenduste arendamisele, mis aitavad vähendada meie toodete keskkonnamõjusid. Tänu koostööle ja lahenduste leidmisele suudame inimesi tegutsema innustada ja muudatusi ellu viia.”   

 

Lõpp

 

Märkused toimetaja(te)le:

 

 

 

Teave Epsoni 2022. aasta kliimaolukorra baromeetri uuringu kohta:

Epsoni 2022. aasta kliimaolukorra baromeetri uuringus osales 26 205 vastajat järgmistelt turgudelt: Austraalia, Brasiilia, Kanada, Tšiili, Hiina, Egiptus, Prantsusmaa, Saksamaa, India, Indoneesia, Itaalia, Jaapan, Kenya, Malaisia, Mehhiko, Maroko, Filipiinid, Saudi Araabia, Singapur, Lõuna-Aafrika, Lõuna-Korea, Hispaania, Taiwan, Tai, Türgi, Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid ja Vietnam.

Aastaid kestnud võrdlusuuringutes osales 17 273 tarbijat järgmistest riikidest: Ühendkuningriik, Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa, Hispaania, Ameerika Ühendriigid, Brasiilia, Austraalia, Hiina, Singapur, India, Jaapan, Indoneesia, Lõuna-Korea, Taiwan, Araabia Ühendemiraadid, Iisrael ja Lõuna-Aafrika (vanuses rohkem kui 16 aastat) (06.08.2021–04.10.2021).   

 

Author profile

xigen

About Epson

Epson is a global technology leader dedicated to co-creating sustainability and enriching communities by leveraging its efficient, compact, and precision technologies and digital technologies to connect people, things, and information. The company is focused on solving societal issues through innovations in home and office printing, commercial and industrial printing, manufacturing, visual and lifestyle. Epson will become carbon negative and eliminate use of exhaustible underground resources such as oil and metal by 2050.

Led by the Japan-based Seiko Epson Corporation, the worldwide Epson Group generates annual sales of around JPY 1 trillion.

global.epson.com

Article Information

DATE PUBLISHED
TAGS
#COP27, #CSR, #Sustainability

Downloads

Related press releases

Epson ja Usain Bolt uuendavad partnerluslepet, et edendada kassetivaba printimist Euroopas
Lisateave
Epson annetab EcoTank-printerid ja projektorid fondile Usain Bolt Foundation
Lisateave
Epson ja Usain Bolt allkirjastavad EMEAR-i partnerlusleppe, et edendada kassetivaba printimist
Lisateave