Epsoni ülemaailmne uuring näitab, kui puudulikult me kliimareaalsust tajume – 46% inimestest usuvad endiselt, et nende eluajal kliimakriisi ei tule

Epsoni ülemaailmne uuring näitab, kui puudulikult me kliimareaalsust tajume – 46% inimestest usuvad endiselt, et kliimakriisi ei tule

Uued uuringud toovad välja märkimisväärse lõhe kliimamuutuse tajumise ja olukorra tegeliku tõsiduse vahel

 

Avaldamine: 10. september 2021

50 päeva enne novembris Ühendkuningriigis peetava kliimakonverentsi COP 26 algust toob Epson avalikkuse ette oma uuringu Climate Reality Barometer tulemused. Epsoni uuringust selgub, milline lõhe haigutab kliima reaalse olukorra ja selle vahel, kui tõsiseks me selle potentsiaalselt katastroofilist mõju hindame. Uuring kajastab 15 264 Aasias, Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Lõuna-Ameerikas elava tarbija kogemusi ja arvamusi kliimamuutuse teemal.

Epsoni kliimareaalsuse uuring on ajastatud nii, et see annaks taustteavet COP 26 diskussioonidele ning aitaks ühtlasi kaasa kliimamuutuse mõjude mõistmisele, mõjutaks olulisi majandusotsuseid ja oleks hea infoallikas poliitikutele.

Puudulik reaalsustaju: optimism vs. faktid

Uuringus osalesid inimesed Austraaliast, Brasiiliast, Hiinast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Indiast, Indoneesiast, Itaaliast, Jaapanist, Singapurist, Lõuna-Koreast, Hispaaniast, Taiwanist, Ühendkuningriigist ja USA-st. Kui neilt küsiti, kui tõenäoliseks nad peavad, et inimkonnal õnnestub nende eluaja jooksul kliimakriis ära hoida, vastas ligi pool (46%) küsitletutest, et on „väga optimistlikud“ või „pigem optimistlikud“. See number on märkimisväärselt suurem kui 27% vastanutest, kes ütlesid, et on väga või pigem pessimistlikud.

Peamised põhjused, mida oma optimismi selgitamiseks esile toodi, on suurenev teadlikkus kliimamuutustest (32%), teaduse ja tehnika võime pakkuda lahendusi (28%) ja taastuvenergia kasvav kasutuselevõtt (19%). Kogu maailmas ei usu 5% inimestest üldse, et kliimaga midagi valesti oleks – kliimaeitajate edetabelit juhivad USA (11%), Saksamaa (7%) ja Ühendkuningriik (6%). 

Valitsustevahelise Kliimamuutuste Nõukogu (IPCC) hinnangul võib mõne inimtekkelise kliimamuutuse tagasipööramiseks kuluda tuhandeid aastaid [i] ja kui vaadata maailmas järjest asetleidvaid sündmusi, nagu kõigi aegade kõige soojem [ii] juuli, metsatulekahjud [iii] Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Aasias ning üleujutused [iv] Hiinas, Kolumbias ja Saksamaal, annab Epsoni kliimareaalsuse uuring alust arvata, et optimistlikud meeleolud eiravad fakte ja kliimareaalsuse tajumine on puudulik.

Epson Europe'i ühiskondliku vastutuse ja jätkusuutlikkuse direktor Henning Ohlsson lisas: „On tõeliselt murettekitav jälgida, kuidas ajal, mil kliimamuutused meie silme all aset leiavad, ei pea nii paljud inimesed neid reaalseks või isegi eitavad aktiivselt nende olemasolu. See on äratuskell kõigile, nii valitsustele, ettevõtetele kui ka üksikisikutele – me peame tegema koostööd, et COP 26 võtaks vastu otsuseid ja algataks tegevused, mis on kliimamuutuste leevendamiseks vajalikud.“

Reaalsuse kontroll: mõistmine vs. tegutsemine

Uuring näitab, et optimismi põhjuseks võib olla asjaolu, et avalikkus ei taju kliimamuutusi ega mõista nende tegelikku ulatust. Umbes kolmveerand kogu vastajatest mõistab, et eksisteerib seos kliimamuutuse ja ülemaailmse temperatuuride tõusu (77%), äärmuslike ilmaolude (74%) ja metsatulekahjude (73%) vahel. Seevastu näljahäda (57%), massilise migratsiooni (55%) ja suurte putukakahjustuste (51%) puhul väheneb teadlikkus veidi üle pooleni vastajatest. Siin on näha ka olulisi regionaalseid erinevusi, näiteks on näljahädade tunnistamine kõrgeim Taiwanis (72%) ja madalaim USA-s (44%).

Paljud vastajad arvavad, et katastroofiga tegelemine on eelkõige riigivõimude ja tööstusettevõtete ülesanne. Uuringus osalejatest rohkem kui iga neljas (27%) arvab, et „kõige suuremat vastutust kannavad“ valitsused, ja 18% leiab, et see on tööstusettevõtete ülesanne. Ligi 18% tunnistab isiklikku vastutust – Indoneesias on see näitaja kõrgeim (30%) ning Hiinas ja Saksamaal madalaimal tasemel (mõlemas 11%). Julgustavalt mõjub asjaolu, et suurim osa vastajaist (31%) leiab, et vastutus on kollektiivne.

Kuigi inimesed on nõus kriisi leevendamiseks tegema muudatusi oma elustiilis, võtab reaalsete muudatuste tegemine paljude jaoks aega. Uuring näitab, et 65% on nõus vähendama äri- ja puhkusereise (st juba on seda teinud või kavatsevad teha), aga ainult 40% on reisimist tegelikult vähendanud. 68% on nõus üle minema elektrisõidukitele, aga ainult 16% on seda juba teinud. Samuti on 58% nõus üle minema taimetoidule, aga ainult 27% on veganiks hakanud. Samasugune lõhe on näha ka üpris lihtsate valikute puhul, nagu jätkusuutmatute kaubamärkide boikoteerimine, millega nõustub 63%, aga ainult 29% on oma ostuharjumusi juba muutnud.

Ärireaalsus – tegutseda tuleb kohe

Climate Reality Barometer näitab, et paljude jaoks on kliimakriis endiselt nähtus, mis mõjutab kedagi teist. Uuringu tulemustest selgub, et kõigest 14% küsitletuist arvab, et kliimakriisiga peavad tegelema eelkõige suurettevõtted, ja ainult 3% leiab, et tegutsema peaksid väikeettevõtted (viimane näitaja on väiksem kui kliimaeitajate arv 5%) – see annab tunnistust, et igas suuruses äriettevõtted peaksid hakkama suuremat rolli mängima.

Uuenduslikke lahendusi rakendades saavad ettevõtted mõjutada teisi ettevõtteid ja tarbijaid jätkusuutlikumalt käituma. Epsonis on selles kontekstis välja arendatud näiteks ülitõhus kuumusvaba printimistehnoloogia, mis aitab vähendada klientide põhjustatud kliimamõju. Samuti tegeleb ettevõte keskkonnatehnoloogia uuringutega, näiteks looduslike (plastivabade) materjalide teemal.

Lisaks toodete ja materjalide uuendustele saavad ettevõtted tähtsat mõju avaldada kliimavastutusest rääkimise ja isikliku eeskuju kaudu. Epsoni tegevused selles valdkonnas on näiteks 100% üleminek taastuvenergiale ja osalemine sellistes algatustes nagu RE100 taastuvenergia projekt, ressursiringluse nimel töötamine (näiteks toodete remondi ja taaskasutamise edendamine) ja osalemine suure mõjuga partnerlustes, näiteks koostöö National Geographicuga, et kaitsta igikeltsa[i]. igikeltsa kaitsel [v].

Epsoni ülemaailmse presidendi Yasunori Ogawa kommentaar: „Kliimareaalsuse tajumise puudulikkuse avastamine näitab, et selle kriisiga tegelemise puhul on kriitilise tähtsusega tegurid teadlikkuse suurendamine ja tegutsemine. Epsoni eesmärk on suurendada teadlikkust ja töötada välja vajalikud tehnoloogiad – vajalikud nii meie ettevõtte, teiste ettevõtete kui ka eratarbijate jaoks –, mis aitaksid kaasa tuua reaalseid muutusi. Jätkusuutlikkus on meie äriplaanis kesksel kohal ja seda toetavad olulised ressursid – kuigi teame, et teha on palju, siis ikkagi usume, et parema tuleviku ehitamine on meie kätes.“

 

[i] https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/

[ii] https://www.noaa.gov/news/its-official-july-2021-was-earths-hottest-month-on-record

[iii] https://www.bbc.co.uk/news/58159451

[iv] https://www.reuters.com/business/environment/china-germany-floods-expose-climate-vulnerability-2021-07-22/

[v] https://www.epson.co.uk/insights/article/epson-partners-with-national-geographic-to-encourage-businesses-to-turn-down-the-heat-in-the-fight-against-climate-change2

author avatar

Author profile

Epson Blog Team

Our team of bloggers have a passion for how technology can improve your lives and want to share this with you.

About Epson

Epson is a global technology leader dedicated to co-creating sustainability and enriching communities by leveraging its efficient, compact, and precision technologies and digital technologies to connect people, things, and information. The company is focused on solving societal issues through innovations in home and office printing, commercial and industrial printing, manufacturing, visual and lifestyle. Epson will become carbon negative and eliminate use of exhaustible underground resources such as oil and metal by 2050.

Led by the Japan-based Seiko Epson Corporation, the worldwide Epson Group generates annual sales of around JPY 1 trillion.

global.epson.com

Article Information

DATE PUBLISHED

Downloads

Related press releases