Epsoni tehas saavutab RBA plaatinataseme sotsiaalselt vastutustundlikus tootmises

Epsoni tehas saavutab RBA plaatinataseme sotsiaalselt vastutustundlikus tootmises

EcoTanki tootmine saavutab CSRi jaoks kõrgeima akrediteeringu

9. detsember 2020 – PT. Indoneesia Epsoni tööstus, üleilmse tehnoloogiaettevõtte Epsoni printerite tehas, on saanud Responsible Business Alliance'ilt (RBA) plaatinataseme ettevõtte sotsiaalse vastutuse kõrgeima taseme saavutamise eest.

Responsible Business Alliance (RBA) on maailma suurim tööstuskoalitsioon, mis on pühendatud ettevõtte sotsiaalsele vastutusele globaalsetes tarneahelates ning töötajate ja kogukondade õiguste ja heaolu toetamisele kogu maailmas. Sertifitseerimine tunnustab tehaseid ja tööstusi üle kogu maailma, kus saavutatakse oma tootmisprotsessides ettevõtte sotsiaalse vastutuse kõrgeimad standardid ning keskendutakse ausatele töötingimustele, inimõigustele ja jätkusuutlikkusele.  

RBA sertifitseerimine on seotud sotsiaalselt vastutustundlike standarditega Indoneesia Epsoni tööstuses, kuhu on tööle võetud 2020. aasta märtsi seisuga rohkem kui 11 300 töötajat. Tehases toodetakse erisuguseid ettevõtetele ja tarbijatele mõeldud tindiprintereid, sh maailmas juhtkohal olevaid keskkonnahoidlikke kassetivabu Epsoni EcoTanki tindiprintereid. Kogu maailmas on müüdud enam kui 50 miljonit EcoTanki printerit.

RBA plaatinasertifikaat näitab, et Epson järgib Indoneesia Epsoni tööstuse tehastes kõrgeimaid võimalikke CSR-standardeid ja on pühendunud kõikide oma töötajate heaolule. Sertifitseerimine on Epsoni jaoks oluline teetähis, sest vastavus töö- ja sotsiaalstandarditele avalikes ICT hangetes on kõigi hangete spetsifikatsioonide tähtis osa ning Epsoni ärikliendid nõuavad üha rohkem tugevaid sõltumatuid tõendeid sotsiaalselt vastutustundliku tootmise kohta.

 „Me oleme täielikult pühendunud jätkusuutliku ühiskonna elluviimisele oma toodete ja teenuste ning tehase- ja kontoritoimingute kaudu,“ kinnitas Tatsuaki Seki, Epsoni jätkusuutlikkuse osakonna juhataja. „See ei tähenda mitte ainult kõigi meie tegevuse keskkonnamõjude arvestamist, vaid ka sotsiaalselt vastutustundlikku käitumist. Meil on hea meel, et oleme saavutanud selle plaatinataseme ja jätkame otsustavalt selle kõrgete standardite järgimist.“

Epson Europe'i president Kazuyoshi Yamamoto lisas: „See on meie klientide jaoks tähtis sertifikaat, kes tahavad teada, et me toodame vastutustundlikult. Inimesed on meie kõige väärtuslikum ressurss ja nende heaolu on ülioluline. Me arendame ja parendame pidevalt oma tegevuse igat aspekti – alates tootmisest ja edasimüügist kuni ressursside kasutamise ja inimeste heaoluni.

Nõudlus keskkonnahoidlikumate toodete ja teenuste järele on tugevam kui kunagi varem. See kehtib eriti nooremate põlvkondade kohta, kelle kirg jätkusuutlikkuse järele sunnib tootjaid oma tegevuse kõiki aspekte parendama.  EcoTanki ja muude Epsoni tindiprinterite ostjatele võib üle kinnitada, et lisaks ökotõhusa tindiprinteri ostmisele, mis säästab energiat ja vähendab kulumaterjalidest tekkivaid plastjäätmeid, vastavad ka nende osade valmistajate töötingimused plaatinastandardile, see tähendab kõige kõrgemale standardile sotsiaalselt vastutustundlikus tootmises.“

 

MÄRKUSED TOIMETAJATELE

Teave RBA sertifitseerimise kohta

Üks tähtsaimaid RBA programme on valideeritud hindamisprogramm (VAP), mis on kohapealse vastavuse kontrollimise ning tõhusa ja väljastatava auditi põhistandard. RBA ei vii auditeid läbi, vaid kehtestab standardid ja tugineb tunnustatud auditeerimisettevõtetele. RBA tunnistab, et kohapealse vastavusauditi esmane eesmärk ei seisne tehases tekkinud probleemide tuvastamises, vaid nende probleemide lahendamises. RBA soovib tunnustada tehaseid, kes näitavad üles pühendumust ettevõtte vastutuses ja kõrvaldavad VAP-auditis tuvastatud probleemid.

RBA pakub kolmel tasemel tunnustust:

  • Plaatina: tehastele, mille minimaalsed VAP-punktid on 200 ning kõik prioriteetsed, suured ja väikesed leiud on lahendatud

  • Kuld: tehastele, mille minimaalsed VAP-punktid on 180 ning kõik prioriteetsed ja suured leiud on lahendatud

  • Hõbe: tehastele, mille minimaalsed VAP-punktid on 160 ning kõik prioriteetsed leiud on lahendatud

Tunnustamise nõuetele vastamiseks tuleb kõiki auditeid kontrollida VAP-i sulgemishinnangu järgi.  RBA liikmete ja selle tarnijate rajatistes tehtavaid auditeid viivad läbi sõltumatud kolmanda isiku audiitorid, kes on läbinud sotsiaalsete ja keskkonnaauditite ning VAP-protokolli koolituse.

Lisateave järgmiste linkide kaudu: http://www.responsiblebusiness.org/vap/about-vap/

 

 

author avatar

Author profile

Epson Blog Team

Our team of bloggers have a passion for how technology can improve your lives and want to share this with you.

About Epson

Epson is a global technology leader dedicated to co-creating sustainability and enriching communities by leveraging its efficient, compact, and precision technologies and digital technologies to connect people, things, and information. The company is focused on solving societal issues through innovations in home and office printing, commercial and industrial printing, manufacturing, visual and lifestyle. Epson will become carbon negative and eliminate use of exhaustible underground resources such as oil and metal by 2050.

Led by the Japan-based Seiko Epson Corporation, the worldwide Epson Group generates annual sales of around JPY 1 trillion.

global.epson.com

Article Information

DATE PUBLISHED
TAGS
#CSR, #Ecotank, #RBA, #Sustainability

Downloads

Related press releases

Epson annetab EcoTank-printerid ja projektorid fondile Usain Bolt Foundation
Lisateave
Epson ja Usain Bolt allkirjastavad EMEAR-i partnerlusleppe, et edendada kassetivaba printimist
Lisateave
Epson värskendab oma auhinnatud EcoTanki printerite valikut nii kodu kui ka väikekontori jaoks
Lisateave