Η εκτύπωση ετικετών κατά απαίτηση με τεχνολογία inkjet μπορεί να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 6,7 εκατομμύρια τόνους ετησίως

Η εκτύπωση ετικετών κατά απαίτηση με τεχνολογία inkjet μπορεί να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 6,7 εκατομμύρια τόνους ετησίως

Νέα έρευνα της ανεξάρτητης συμβουλευτικής εταιρίας Smithers, δείχνει ότι η εκτύπωση ετικετών κατά απαίτηση με χρήση τεχνολογίας inkjet μπορεί να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με σημαντική μείωση της κατανάλωση ενέργειας, να μειώσει εντυπωσιακά τη χρήση υλικών και τη σπατάλη μελανιού, και να κάνει τις διαδικασίες δημιουργίας ετικετών πολύ πιο αποδοτικές και βιώσιμες.

Εάν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επέλεγαν την inkjet εκτύπωση ετικετών κατά απαίτηση, κάθε χρόνο θα εξοικονομούσαμε ενέργεια 28,7 εκατομμυρίων kWh [1]Ετήσια εξοικονόμηση που αντιστοιχεί στον φωτισμό 95.960 σπιτιών και ισούται με μείωση 6,7 εκατομμυρίων τόνων CO2 2 [2]. Η κατά απαίτηση εκτύπωση inkjet μπορεί επίσης να εξαλείψει 180 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα απορριμμάτων από ετικέτες, επιφάνεια που αντιστοιχεί σε 25.264 γήπεδα ποδοσφαίρου, καθώς και να μειώσει τη σπατάλη μελανιού κατά περίπου 619 τόνους, το αντίστοιχο δηλαδή βάρος με αυτό 41 διώροφων λεωφορείων.

Η Smithers πραγματοποίησε έρευνες για να συγκρίνει και να αξιολογήσει τη βιωσιμότητα των διαφορετικών διαδικασιών εκτύπωσης, και το πώς αυτές μπορούν να εφαρμοστούν από τις εταιρείες για να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων τους για βιωσιμότητα. Μελέτησε τις επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας μια σειρά από διαδικασίες εμπορικής εκτύπωσης, εκτύπωσης θερμικής μεταφοράς και ενδοεταιρικής έγχρωμης εκτύπωσης inkjet, και υπολόγισε τις επιπτώσεις στη βιωσιμότητα από το απόθεμα ετικετών μέχρι την εφαρμογή τους, σε πέντε βασικές κατηγορίες: ενέργεια, απορρίμματα, αναλώσιμα, αποθήκευση και μεταφορά.

Συμπέρανε ότι η χρήση της τεχνικής inkjet για την ενδοεταιρική εκτύπωση ετικετών θα μπορούσε να έχει σημαντικά εμπορικά και λειτουργικά πλεονεκτήματα, αλλά και ευαπόδεικτα περιβαλλοντικά οφέλη, όπως σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, των απορριμμάτων και των αναλωσίμων, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει τις εταιρείες να πετύχουν τους παρακάτω στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ:

  • SDG7: Προσιτή και καθαρή ενέργεια

      Η inkjet εκτύπωση είναι μια πολύ λιγότερο ενεργοβόρος διαδικασία και απαιτεί μόνο το 1% της ενέργειας για την ίδια εκτυπωμένη περιοχή.

  • SDG8: Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

      Η inkjet εκτύπωση μπορεί να προσφέρει οικονομική απόδοση και βελτίωση του περιθωρίου κέρδους στους χρήστες ετικετών.

  • SDG9: Βιομηχανική καινοτομία και υποδομές

      Η πρωτοποριακή τεχνολογία inkjet μπορεί να μειώσει τη σπατάλη υλικών για ετικέτες και την αχρήστευση αποθέματος.

  • SDG 12: Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

      Η inkjet εκτύπωση παρέχει σημαντική μείωση της σπατάλης υλικών (π.χ. μελανοταινιών) σε σύγκριση με την εκτύπωση θερμικής μεταφοράς.

Ο Ciaran Little, Αντιπρόεδρος του τμήματος Πληροφοριών της Smithers σχολίασε: «Η αγορά των εκτυπωμένων ετικετών αλλάζει σημαντικά καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αξιοποιούν τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για εξατομίκευση και έγκαιρη παράδοση. Ως αποτέλεσμα, η αγορά ψηφιακών ετικετών αναπτύσσεται ραγδαία εις βάρος της αναλογικής εκτύπωσης. Οι εταιρείες αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο τα οφέλη μιας ενδοεταιρικής λύσης εκτύπωσης ετικετών για τη βελτίωση της ταχύτητας, της ευελιξίας και της ποιότητας, με παράλληλη μείωση των απορριμμάτων, των περισσευούμενων ετικετών που δεν είναι πλέον δυνατή η χρήση τους και των καθυστερήσεων.»

«Η inkjet εκτύπωση έγχρωμων ετικετών κατά απαίτηση είναι συχνά πλέον η πιο βιώσιμη και η πιο αποδοτική λειτουργικά επιλογή. Εξαλείφει τα συνήθη προβλήματα της θερμικής εκτύπωσης, αλλά και τις καθυστερήσεις, τις διακοπές, τα απορρίμματα και την ταλαιπωρία. Καταργεί το απόθεμα ήδη εκτυπωμένων ετικετών, τη διακοπή της παραγωγής, την απώλεια παραγγελιών και την καθυστέρηση των παραδόσεων. Επίσης, βελτιώνει την οπτική αναγνώριση, την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία.»

Ο Frank Maeder, επικεφαλής προϊόντικού marketing της Epson, σχολίασε: «Οι ετικέτες αποτελούν μια παράμετρο καίριας επιχειρηματικής σημασίας για τις εταιρείες σε πολλούς τομείς. Η επιλογή της κατάλληλης διαδικασίας εκτύπωσης ετικετών μπορεί να προσφέρει σημαντικά εμπορικά πλεονεκτήματα, όσον αφορά την ταχύτητα διάθεσης στην αγορά, την ευελιξία και την ποιότητα, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία του πελάτη και να αυξήσουν τις πωλήσεις. Πλέον, όλο και περισσότερες εταιρείες περνούν στην ενδοεταιρική και inkjet εκτύπωση έγχρωμων ετικετών κατά απαίτηση, καθώς η εκτύπωση αυτή μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας μιας επιχείρησης, καθώς και στη βελτίωση των επιχειρησιακών της λειτουργιών.»

«Η επιλογή της κατά παραγγελία inkjet εκτύπωσης ετικετών μπορεί να μειώσει σημαντικά τη συνολική κατανάλωση ενέργειας, να ελαχιστοποιήσει τα απορρίμματα, μέσω της μείωσης των αποκομμάτων και της αχρήστευσης υλικών, και να μειώσει τη χρήση αναλωσίμων, κυρίως των μελανοταινιών που χρησιμοποιεί η εκτύπωση θερμικής μεταφοράς, αλλά και του μελανιού. Η βελτιστοποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων και των μελλοντικών καινοτομιών στην εκτύπωση ετικετών, καθώς και η αύξηση της τάσης για ανακύκλωση των φυσίγγων μελανιού, μπορούν να αυξήσουν περαιτέρω τα οφέλη βιωσιμότητας της μετάβασης στην ενδοεταιρική inkjet εκτύπωση.»

 

Ενεργοβόρες διαδικασίες

Η έκθεση αποκαλύπτει ότι οι διαδικασίες εμπορικής εκτύπωσης είναι ενεργοβόρες, διότι ένας παραδοσιακός εκτυπωτής ετικετών, τεχνολογίας flex, χρησιμοποιεί περίπου 39 kWh ανά 1.000 τετραγωνικά μέτρα εκτυπωμένων ετικετών. Αν οι ετικέτες αυτές έχουν μεταβλητά δεδομένα και είναι εκτυπωμένες με τεχνολογία θερμικής μεταφοράς, η συνολική χρήση ενέργειας είναι 41 kWh ανά 1.000 τετραγωνικά μέτρα. Η inkjet εκτύπωση είναι μια πολύ λιγότερο ενεργοβόρος διαδικασία και απαιτεί μόνο το 1% της ενέργειας για τα ίδια τετραγωνικά μέτρα. Αν η ήδη υπάρχουσα αγορά για εκτύπωση ετικετών κατά απαίτηση επέλεγε την χρήση τεχνολογίας inkjet, θα εξοικονομούνταν 28,7 εκατομμύρια kWh ετησίως, δηλαδή αρκετή ενέργεια για να διανύσει κανείς πάνω από 14 εκατομμύρια χιλιόμετρα με ηλεκτρικό όχημα ή να φωτίσει 95.960 οικίες για έναν χρόνο.

 

Μείωση της σπατάλης

Η Smithers εκτιμά ότι σπαταλάμε έως και το 11% των υλικών για ετικέτες, από την ύπαρξη αποθέματος ετικετών μέχρι και την τελική εφαρμογή τους. Αυτό μπορεί να προκύψει κατά την έναρξη της εκτύπωσης και κατά την προετοιμασία ή να είναι απλώς αποτέλεσμα σφαλμάτων εκτύπωσης. Και οι δύο αιτίες μπορούν να εξαλειφθούν με τη μετάβαση στην κατά απαίτηση έγχρωμη inkjet εκτύπωση. Η Smithers υπολογίζει ότι, αν η αγορά μετέβαινε στην inkjet εκτύπωση, η ετήσια εξοικονόμηση υλικών θα μπορούσε να ανέλθει στα 180 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, νούμερο που αντιστοιχεί στην επιφάνεια 25.264 γηπέδων ποδοσφαίρου.

Μια από τις βασικές προκλήσεις βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει η εκτύπωση θερμικής μεταφοράς είναι η χρήση μελανοταινιών. Για κάθε τετραγωνικό μέτρο εκτυπωμένων ετικετών, χρησιμοποιείται σημαντική ποσότητα μελανοταινιών, ανεξάρτητα από την κάλυψη μελανιού. Οι μελανοταινίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά και δεν ανακυκλώνονται εύκολα Αν για την παραγωγή δύο ή περισσότερων χρωμάτων χρησιμοποιείται η διαδικασία θερμικής μεταφοράς, πρέπει να χρησιμοποιηθούν δύο ακόμη μελανοταινίες, δηλαδή να αυξηθεί η ποσότητα των μελανοταινιών που χρησιμοποιούνται.

Η απόρριψη των μελανοταινιών συχνά δεν λαμβάνεται υπόψιν στο συνολικό αποτύπωμα βιωσιμότητας των εταιρειών. Ωστόσο, αν όλες οι τρέχουσες εκτυπώσεις ετικετών μέσω τεχνολογίας θερμικής μεταφοράς μετατρεπόταν σε εκτύπωση με τεχνολογία inkjet, η εξοικονόμηση θα ήταν πολύ μεγάλη. Αν οι επιχειρήσεις έκαναν χρήση της τεχνολογίας inkjet στην εκτύπωση ετικετών κατά απαίτηση, θα μπορούσε να επιτευχθεί εξοικονόμηση 109 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων μελανοταινιών (15.333 γηπέδων ποδοσφαίρου) και 619 τόνων μελανιού (41 λεωφορείων).

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την πλήρη έκθεση εδώ [insert link].

 

ΤΕΛΟΣ…

 

[1]Όλα τα νούμερα που περιλαμβάνονται στο δελτίο προέρχονται από τη Smithers. Ανατρέξτε στη Λευκή Βίβλο της Sustainability in Label Printing του Μαΐου 2021.

[2]Ο υπολογισμός έγινε με απλή μετατροπή 0,233 kg ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα ανά κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Author profile

Matina Vorria

Marketing Service Specialist, Epson Greece

Σχετικά με την Epson

Η Epson αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη της τεχνολογίας, αφοσιωμένο στη διασύνδεση ατόμων, αντικειμένων και πληροφοριών με τις πρωτότυπες και αποτελεσματικές, ολοκληρωμένες, μικρού μεγέθους τεχνολογίες ακριβείας της. Με μια γκάμα προϊόντων που εκτείνεται από εκτυπωτές inkjet και ψηφιακά συστήματα εκτυπώσεων έως βιντεοπροβολείς 3LCD, ρολόγια και ρομποτικούς μηχανισμούς, η εταιρεία επικεντρώνεται στην καινοτομία και την υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών στους τομείς των εκτυπώσεων inkjet, των οπτικών μέσων επικοινωνίας, των αναλωσίμων και της ρομποτικής.

Με επικεφαλής την εταιρεία Seiko Epson Corporation με έδρα την Ιαπωνία, ο όμιλος Epson απασχολεί περισσότερους από 81.000 υπαλλήλους σε 85 εταιρείες παγκοσμίως και είναι υπερήφανος για τη συμμετοχή στις κοινότητες όπου λειτουργεί και τις συνεχόμενες προσπάθειές του για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

global.epson.com

Πληροφορίες άρθρου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
TAGS
#Labelling, #OnDemandLabelling, #Sustainability, #TurnDownTheHeat

Downloads

Related press releases

Οι έγχρωμοι εκτυπωτές ετικετών ολοκληρώνουν τη σειρά της Epson για ετικέτες κατ’ απαίτηση
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η Epson δημοσιεύει την έκθεση ευρωπαϊκής βιωσιμότητας «Green Choice» 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η Epson μπαίνει σε μια νέα εποχή ανοικτής καινοτομίας και δεσμεύεται για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) με εστίαση στον άνθρωπο και στον πλανήτη
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ